Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
Toplam 58 adet devam eden dergide 1902 adet fasikül
DERGİ ADI TAMAM / EKSİK İLK SAYI
1 #tarih Eksiksiz Haziran 2014
2 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi 1982
3 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Şubat 2003
4 Atlas Tarih Eksiksiz Haziran 2010
5 Belgeler Eksiksiz 1 Ocak 1964
6 Belleten Eksiksiz 1 İkincikânun 1937
7 Cihannüma Eksiksiz Temmuz 2015
8 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Bahar 2005
9 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1991
10 Derin Tarih Eksiksiz Nisan 2012
11 Dört Öge Eksiksiz 2012
12 Düşünce ve Tarih Ekim 2014
13 Ermeni Araştırmaları Eksiksiz Mart-Nisan-Mayıs 2001
14 fitarih Eksiksiz 2017
15 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi Eksiksiz Mart/Nisan 2006
16 Geçmişten Günümüze Denizli Ocak-Şubat-Mart 2004
17 Geçmişten Günümüze Denizli Eksiksiz Ocak-Şubat-Mart 2004
18 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1972
19 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eksiksiz Eylül 1952
20 Historia 1923 Eksiksiz Kış 2016
21 History Studies Eksiksiz 2009
22 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi Eksiksiz 2003
23 Kuşadası Yerel Tarih Eksiksiz Ocak 2008
24 Kürt Tarihi Eksiksiz Haziran-Temmuz 2012
25 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar Eksiksiz 1987
26 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Temmuz 2011
27 Nazariyat Eksiksiz Ekim 2014
28 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies Eksiksiz 1980
29 Osmanlı Bilimi Araştırmaları Eksiksiz 1995
30 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) Eksiksiz Haziran 1990
31 Özgür Tarih Eksiksiz Mart 2017
32 Selçuklu Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1969
33 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2016
34 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2006
35 Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1963
36 Tarih Bilinci Temmuz 2007
37 Tarih Dergisi Eksiksiz Eylül 1949
38 Tarih İncelemeleri Dergisi 1983
39 Tarih Okulu Sonbahar 2008
40 Tarih Tarih Eksiksiz Nisan 2015
41 Tarih ve Gündem Eksiksiz 2016
42 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi Eksiksiz 2012
43 Tarihçi - 2007 2007
44 Tarihin Peşinde Eksiksiz Mart 2009
45 Tıp Tarihi Araştırmaları 1986
46 Toplumsal Tarih Eksiksiz 1 Ocak 1994
47 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 15 Ocak 1987
48 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Eksiksiz Bahar 2006
49 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Aralık 2016
50 Türkiyat Mecmuası Eksiksiz Ağustos 1925
51 Türklük Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1984
52 Uluslararası Suçlar ve Tarih Eksiksiz Yaz 2006
53 Vakanüvis Eksiksiz Mart 2016
54 Vakıflar Dergisi Eksiksiz 1938
55 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 2002
56 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Eksiksiz 2002
57 Yedikıta Eksiksiz Eylül 2008
58 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Eksiksiz 1995

Toplam 58 dergi