Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
Toplam 64 adet devam eden dergide 1910 adet fasikül
DERGİ ADI TAMAM / EKSİK İLK SAYI
1 #tarih Eksiksiz Haziran 2014
2 Aktüel Tarih Eksiksiz Aralık 2021
3 All About History Kasım 2020
4 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi 1982
5 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Şubat 2003
6 Atlas Tarih Eksiksiz Haziran 2010
7 Belgeler Eksiksiz 1 Ocak 1964
8 Belleten Eksiksiz 1 İkincikânun 1937
9 Cihannüma Eksiksiz Temmuz 2015
10 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Bahar 2005
11 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1991
12 Derin Tarih Eksiksiz Nisan 2012
13 Dört Öge Eksiksiz 2012
14 Düşünce ve Tarih Ekim 2014
15 Ermeni Araştırmaları Eksiksiz Mart-Nisan-Mayıs 2001
16 fitarih Eksiksiz 2017
17 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi Eksiksiz Mart/Nisan 2006
18 Geçmişten Günümüze Denizli Ocak-Şubat-Mart 2004
19 Geçmişten Günümüze Denizli Eksiksiz Ocak-Şubat-Mart 2004
20 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1972
21 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eksiksiz Eylül 1952
22 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eksiksiz Eylül 1952
23 Historia 1923 Eksiksiz Kış 2016
24 History of War Kasım 2020
25 History Studies Eksiksiz 2009
26 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi Eksiksiz 2003
27 Kuşadası Yerel Tarih Eksiksiz Ocak 2008
28 Kürt Tarihi Eksiksiz Haziran-Temmuz 2012
29 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar Eksiksiz 1987
30 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Temmuz 2011
31 Nazariyat Eksiksiz Ekim 2014
32 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies Eksiksiz 1980
33 Osmanlı Bilimi Araştırmaları Eksiksiz 1995
34 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) Eksiksiz Haziran 1990
35 Özgür Tarih Eksiksiz Mart 2017
36 Selçuklu Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1969
37 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2016
38 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2006
39 Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1963
40 Tarih Bilinci Temmuz 2007
41 Tarih Dergisi Eksiksiz Eylül 1949
42 Tarih İncelemeleri Dergisi 1983
43 Tarih Okulu Sonbahar 2008
44 Tarih Tarih Eksiksiz Nisan 2015
45 Tarih ve Gündem Eksiksiz 2016
46 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi Eksiksiz 2012
47 Tarihçi - 2007 2007
48 Tarihçi - 2007 Eksiksiz 2007
49 Tarihin Peşinde Eksiksiz Mart 2009
50 Tıp Tarihi Araştırmaları 1986
51 Tıp Tarihi Araştırmaları Eksiksiz 1986
52 Toplumsal Tarih Eksiksiz 1 Ocak 1994
53 Toplumsal Tarih Akademi Eksiksiz 1 Aralık 2022
54 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 15 Ocak 1987
55 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Eksiksiz Bahar 2006
56 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Aralık 2016
57 Türkiyat Mecmuası Eksiksiz Ağustos 1925
58 Türklük Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1984
59 Uluslararası Suçlar ve Tarih Eksiksiz Yaz 2006
60 Vakanüvis Eksiksiz Mart 2016
61 Vakıflar Dergisi Eksiksiz 1938
62 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Eksiksiz 2002
63 Yedikıta Eksiksiz Eylül 2008
64 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Eksiksiz 1995

Toplam 64 dergi