Yeni Tarih Dünyası

Niyazi Ahmet Banoğlu
17 Eylül 1953 - 1 Ağustos 1954
22 sayı + 6 özel sayı

Eksiksiz
V/b-1
22 fasikül - 22 mevcut, 0 eksik

26 Şubat 1953 tarihli 38. Sayısıyla bilemediğimiz bir sebepten ötürü Tarih Dünyası’nın neşriyatını durduran Niyazi Ahmet Banoğlu aynı senenin 17 Eylül'ünden itibaren Yeni Tarih Dünyası’nı onbeş günlük olarak çıkarmaya başladı. Mecmuanın sahibi ve eşi Anna Banoğlu, yazı işleri müdürü ise kendisiydi. Son sayısı (22) 1 Ağustos 1954'te çıktı.

Tercüme yazılara da yer veren mecmuada görülen imzalar şöyle sıralanabilir: N. S. Örik, R. E. Koçu, C. S. Revnakoğlu, H. Amca, M. Çağatay Uluçay, Feridun Kandemir, Muazzez Çığ, S. N. Gerçek, R. Baykara, M. H. Bayrı, Abdurrahman Adil Eren, N. A. Banoğlu, A. S. Ünver, N. Baylav, K. Katlı, T. Öz, Zahir Güvemli, Mehmet Şerif Çavdaroğlu, A. K. Aksüt, R. A. Sevengil, Ziya Erkins, Kemal Ünal Akpınar, Hikmet Ülgen, Muzaffer Batur, Hatice Kızılyay, İhsan Nuri Sir, Şefık Ateşlikan, Tayfur Sökmen, Sadettin Pirali, Sami Karayel, S Kâmil, Mehmet Ali Kâğıtçı, Yüksel Ozan, Aziz Bilâloğlu, N. Kesim, Hasan Nevzat Karagil, Ahmet Emin Yalman, Macid Uygur, Y. F. Baba (Ataer), Galip Kemalî Söylemezoğlu, Aziz Akmcan, Necdet Rüştü Efe, Aziz Ozan, S. Borak, S. M. Yurdatap, Hâfı Kadri Alpman, H. Fikret Alasya, Neriman Hikmet, Ahmet Tevfik, Kadri Öztürk, Nurullah Tilgen, Haydar Vaner, Asaf Tanrıkut, Şemseddin Sabri Kocamemi, İsmail Habib Sevük, Tahir Pamir, M Hilmi, A. Rıfat Çamlıdağ, A Bediî Ertan, Taci Eriçok, Erol Tümertekin. Mecmua 1953`de Atatürk Özel Sayısı ve 1954’de Türk Dünyası 1954 Yıllığı çıkarmıştır. Yeni Tarih Dünyası, Niyazi Ahmet Banoğlu,nun Türk Dünyası'ndan sonra ikinci mecmuasıydı. O'nun daha sonra da zaman zaman çıkardığı tarih mecmuaları olmuştur ki sırası gelince tetkik edilecektir.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 33-34

1 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 1

17 Eylül 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 1     17 Eylül 1953     52 sayfa (1-52. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


2 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 2

1 Ekim 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 2     1 Ekim 1953     44 sayfa (53-96. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


3 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 3

15 Ekim 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 3     15 Ekim 1953     44 sayfa (97-140. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


4 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 4

29 Ekim 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 4     29 Ekim 1953     44 sayfa (141-184. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


5 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 5

15 Kasım 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 5     15 Kasım 1953     44 sayfa (185-228. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


6 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 6

26 Kasım 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 6     26 Kasım 1953     44 sayfa (229-272. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


7 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 7

17 Aralık 1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 7     17 Aralık 1953     44 sayfa (273-316. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


8 Yıl: 1 Cild: 1

Sayı: 8

31/Aralık/1953


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 1     Sayı: 8     31/Aralık/1953     44 sayfa (317-360. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


9

Atatürk XV. ölüm yılı hâtırası

1953


Yeni Tarih Dünyası

    Atatürk XV. ölüm yılı hâtırası     1953     84 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


10

1954 Yıllığı

1953


11 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 9 Kıbrıs Sayısı

15 Ocak 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 9 Kıbrıs Sayısı     15 Ocak 1954     44 sayfa (361-404. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


12 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 10

30 Ocak 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 10     30 Ocak 1954     36 sayfa (405-440. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


13 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 11

17/Şubat/1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 11     17/Şubat/1954     44 sayfa (441-484. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


14 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 12

28/Şubat/1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 12     28/Şubat/1954     44 sayfa (485-528. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


15 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 13

18 Mart 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 13     18 Mart 1954     36 sayfa (529-564. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


16 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 14

31 Mart 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 14     31 Mart 1954     36 sayfa (565-600. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


17 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 15

17 Nisan 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 15     17 Nisan 1954     36 sayfa (601-636. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


18 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 16

30 Nisan 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 16     30 Nisan 1954     36 sayfa (637-672. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


19 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 17

21 Mayıs 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 17     21 Mayıs 1954     36 sayfa (673-708. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


20 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 18

31 Mayıs 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 18     31 Mayıs 1954     36 sayfa (709-744. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


21 Yıl: 1 Cild: 2

Sayı: 19-20

15 Haziran - 1 Temmuz 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 1 Cild: 2     Sayı: 19-20     15 Haziran - 1 Temmuz 1954     68 sayfa (745-812. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


22 Yıl: 2 Cild: 3

Sayı: 21 - 22

15 Temmuz - 1 Ağustos 1954


Yeni Tarih Dünyası

Yıl: 2 Cild: 3     Sayı: 21 - 22     15 Temmuz - 1 Ağustos 1954     68 sayfa (813-880. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfaToplam 22 fasikül