Yeni Tarih Dergisi

Server R. İskit
Ocak 1957 - Eylül 1960
45 sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
V/c-2
45 fasikül - 45 mevcut, 0 eksik

Server İskit'in Resimli Tarih Mecmuası’ndan sonra çıkardığı aylık mecmuanın değişik bir tarafı bulunmaktadır. Sahibi Server İskit, meslûl müdürü Ziya Hünerman olan mecmuanın asıl maksadı tarihe dair kitap ilaveleri vermekti. Bu suretle neşredilen kitapların en ünlüsü Resimli ve Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi olup altı ciltlik bu kitabın ilk dört cildi bu şekilde neşredilmiştir ve hâlen derlitoplu en iyi Osmanlı Tarihi bu kitaptır. Büyük ölçüde Kâmil Kepeci’nin lûgatinden nakledilen Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (Midhat Sertoğlu, İstanbul, 1958 356 s.) bu dizinin bir başka ömeğidir. İlk başlarda iki forma olan mecmua kısmı sonlarda yarım formaya (8 s.) düşmüştür. Bu arada 36. sayıda (Aralık, 1959) mes'ûl müdürü Temel İskit olmuştur.

Mecmuada görülen imzalar: F. F. Tülbentçi, Zarif Orgun, Tevfik İnci, F. Kandemir, Hüseyin Rahmi Gürpınar, M. Zekâî Konrapa, Jüles Verne, Ahmet Rasim, H. Y Şehsüvaroğlu, Tahsin Ünal, Ç. Uluçay, S. İ. Sedes, Şükrü Kaya, M. N. M. Sertoğlu, Hakkı Süha Gezgin, Sermet Muhtar Alus, Ömer Rıza Doğrul, Âhu, Vahid, F. Kurdoğlu, Leylâ Saz, Münir Sirer (M. Sertoğlu), Ahmet Refik, Cevdet Paşa, Esat Cemal Pâker, Ali Fuat Türkgeldi, Mehmet Ârif, Cemaleddin Efendi, Ahmet İhsan, İhsan Sungu, A.D. Mordtman, Süleyman Kâmi İrtem, Z. Melek, Rauf Yekta.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 34

1

1

Ocak 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

2

2

Şubat 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

3

3

Mart 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

4

4

Nisan 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

5

5

Mayıs 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

6

6

Haziran 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

7

7

Temmuz 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

8

8

Ağustos 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

9

9

Eylûl 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

10

10

Ekim 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

11

11

Kasım 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

12

12

Aralık 1957

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

13

13

Ocak 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

14

14

Şubat 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

15

15

Mart 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

16

16

Nisan 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

17

17

Mayıs 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

18

18

Haziran 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

19

19

Temmuz 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

20

20

Ağustos 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

21

21

Eylûl 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

22

22

Ekim 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır, Resimli Osmanlı tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

23

23

Kasım 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

24

24

Aralık 1958

Dünya Tarihi, 500 Resimle Yarım Asır ve Osmanlı Tarihi ekleri

25

25

Ocak 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

26

26

Şubat 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

27

27

Mart 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

28

28

Nisan 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

29

29

Mayıs 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

30

30

Haziran 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

31

31

Temmuz 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

32

32

Ağustos 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

33

33

Eylûl 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

34

34

Ekim 1959

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi ve Osmanlı Tarihi ekleri

35

35

Kasım 1959

Osmanlı Tarihi eki

36

36

Aralık 1959

Osmanlı Tarihi eki

37

37

Ocak 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

38

38

Şubat 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

39

39

Mart 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

40

40

Nisan 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

41

41

Mayıs 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

42

42

Haziran 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

43

43

Temmuz 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

44

44

Ağustos 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri

45

45

Eylül 1960

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi ekleri


Toplam 45 fasikül