Yakın Tarihimiz

Feridun Kandemir
1 Mart 1962 - 21 Şubat 1963
52 sayı

Eksiksiz
V/b-3
52 fasikül - 52 mevcut, 0 eksik

Dün ve Bugün'den altı sene sonra yine Feridun Kandemir tarafından, bu defa çıkış sebebi ismiyle de ifade edilen Yakın Tarihimiz mecmuası çıkarılmaya başlandı. Tarih Sesleniyor ve Dün ve Bugün'den sonra üçüncü haftalık mecmua olan Yakın Tarihimiz ilk ikisinden daha uzun ömürlü oldu ve tam elli iki hafta muntazaman neşredildi. Üstelik hâlâ pek az görüldüğü üzere mecmuanın muhtevasına dair çok kullanışlı bir şahıs ve yazı başlıklarını ihtiva eden fihrist formasını ilâveten vermiştir. Mecmua yakın tarih araştırmaları için vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. Buna rağmen bunun da gereği gibi değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Bilhassa hâtırat dizilerini ve yazıların ihtiva etmesi bakımından rakipsiz bir mecmuadır.

Hâtırat dizileri şöyle sıralanabilir:

 1. Fahrettin (Türkkan) Paşa, “Medine Müdafaası”. Bu hatırat daha sonra kitap hâline de getirildi . Feridun Kandemir, Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler, İstanbul, 1974 584 s.)

 2. Emrullah Nutku, “İstiklâl Savaşında Denizciler” (Yazarın denizcilik hâtıralarını ihtiva eden kitapları var).

 3. “Org Vedat Garan' ın hatıraları.”

 4. Fahri Engin, “Şanlı Hamidiye’nin meşhur akınları.”

 5. “Fuat Balkan’ın hatıraları.”

 6. “Keçecizade İzzet Fuat Paşa'nın hatıraları”

 7. Ali Fahri, “Şeref Kurbanları.”

 8. “Kazım Özalp’ın hatıraları.” ('T.T. Kurumu tarafından basıldı).

 9. “Rauf Orbay’ın hatıraları” (Hatıraları ve Söyledikleri ile Rauf Orbay, İstanbul, 1965 208 s.)

 10. “Maliye Nâzırı Cavid Beyin hatıraları.”

 11. “Cavid Beyin Zindandan eşine yazdığı mektuplar.”

 12. “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri.”

Mecmuada bilhassa hâtıralarını neşreden ve yazı yazan diğer isimler: A.C. Yöntem, H.C. Yalçın, C.C. Conk, Tunalı Hilmi, F. Kandemir, İ. Baykal, E.E. Talu, M. Giray, F. Engin, Sırrı Alıçlı, H.S. Tanrıöver, M.E. Bozkurt, H.S. Haydaranlı, C. Bardakçı, F. Altay, A.F. Cebesoy, M. Birgen, Celâleddin Germeyanoğlu, Zeki Paşa, Musa Kâzım, F. Can, D. Arıkoğlu, Z.A. Sirel, Süreyya Paşa, ,Tevfık Noyan, H. Nalbantoğlu, Abdurrahman Adil (Eren), O. Kocaoğlu, H. Himmetoğlu, Z.B. Sun, F. Kesim, İsmet Karadoğan, A.Ş. Esmer, A. B. Atalay, L. Simavi, Yahya Galip, Ahmet Şerif, C. Tayyar Paşa, S.S. Karaman, Şeref Çavuşoğlu, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Bedri Başakmcı, Ş. Mağmunî, A. Ağaoğlu, C. Topuzlu, M. Şükrü, Galip Paşa, Mevlüt Baysal, S. Âdil Paşa, H. Hüsnü Erkilet, E.R. Balkan, C. Dursunoğlu, M.B. Pars, Fazlı Necip, G.K. Söylemezoğlu, Kemalettin Sami Paşa, E.H. Tepayran. K. Karabekir, Y. Akçura, Ali Kemal, R. Karadağ, A. Galanti, N.S. Örik, C.R. Atilhan, H.E. Adıvar, Galip Paşa, Sait Paşa, M.Ş. Yazman, Seyfi Nutku, H.Z. Uşaklıgil, Arif Cemil (Denker), H. Akmansü, H. Gerede, A. Seni (Yurtman), M. Rauf, Abdullah Cevdet.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 35-36

1 Cilt: 1

Sayı: 1

1 Mart 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 1     1 Mart 1962     32 sayfa (1-32. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


2 Cilt: 1

Sayı: 2

8 Mart 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 2     8 Mart 1962     32 sayfa (33-64. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


3 Cilt: 1

Sayı: 3

15 Mart 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 3     15 Mart 1962     32 sayfa (65-96. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


4 Cilt: 1

Sayı: 4

22 Mart 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 4     22 Mart 1962     32 sayfa (97-128. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


5 Cilt: 1

Sayı: 5

29 Mart 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 5     29 Mart 1962     32 sayfa (129-160. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


6 Cilt: 1

Sayı: 6

5 Nisan 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 6     5 Nisan 1962     32 sayfa (161-192. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


7 Cilt: 1

Sayı: 7

12 Nisan 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 7     12 Nisan 1962     32 sayfa (193-224. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


8 Cilt: 1

Sayı: 8

19 Nisan 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 8     19 Nisan 1962     32 sayfa (225-256. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


9 Cilt: 1

Sayı: 9

26 Nisan 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 9     26 Nisan 1962     32 sayfa (257-288. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


10 Cilt: 1

Sayı: 10

3 Mayıs 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 10     3 Mayıs 1962     32 sayfa (289-320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


11 Cilt: 1

Sayı: 11

10 Mayıs 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 11     10 Mayıs 1962     32 sayfa (321-352. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


12 Cilt: 1

Sayı: 12

17 Mayıs 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 12     17 Mayıs 1962     32 sayfa (353-384. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


13 Cilt: 1

Sayı: 13

24 Mayıs 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 1     Sayı: 13     24 Mayıs 1962     32 sayfa (385-416. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


14 Cilt: 2

Sayı: 14

31 Mayıs 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 14     31 Mayıs 1962     32 sayfa (1-32. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


15 Cilt: 2

Sayı: 15

7 Haziran 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 15     7 Haziran 1962     32 sayfa (33-64. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


16 Cilt: 2

Sayı: 16

14 Haziran 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 16     14 Haziran 1962     32 sayfa (65-96. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


17 Cilt: 2

Sayı: 17

21 Haziran 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 17     21 Haziran 1962     32 sayfa (97-128. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


18 Cilt: 2

Sayı: 18

28 Haziran 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 18     28 Haziran 1962     32 sayfa (128-160. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


19 Cilt: 2

Sayı: 19

5 Temmuz 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 19     5 Temmuz 1962     32 sayfa (161-192. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


20 Cilt: 2

Sayı: 20

12 Temmuz 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 20     12 Temmuz 1962     32 sayfa (193-224. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


21 Cilt: 2

Sayı: 21

19 Temmuz 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 21     19 Temmuz 1962     32 sayfa (225-256. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


22 Cilt: 2

Sayı: 22

26 Temmuz 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 22     26 Temmuz 1962     32 sayfa (257-288. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


23 Cilt: 2

Sayı: 23

2 Ağustos 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 23     2 Ağustos 1962     32 sayfa (289-320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


24 Cilt: 2

Sayı: 24

9 Ağustos 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 24     9 Ağustos 1962     32 sayfa (321-352. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


25 Cilt: 2

Sayı: 25

16 Ağustos 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 25     16 Ağustos 1962     32 sayfa (353-384. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


26 Cilt: 2

Sayı: 26

23 Ağustos 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 2     Sayı: 26     23 Ağustos 1962     32 sayfa (385-416. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


27 Cilt: 3

Sayı: 27

30 Ağustos 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 27     30 Ağustos 1962     32 sayfa (1-32. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


28 Cilt: 3

Sayı: 28

6 Eylül 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 28     6 Eylül 1962     32 sayfa (33-64. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


29 Cilt: 3

Sayı: 29

13 Eylül 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 29     13 Eylül 1962     32 sayfa (65-96. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


30 Cilt: 3

Sayı: 30

20 Eylül 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 30     20 Eylül 1962     32 sayfa (97-128. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


31 Cilt: 3

Sayı: 31

27 Eylül 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 31     27 Eylül 1962     32 sayfa (129-160. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


32 Cilt: 3

Sayı: 32

4 Ekim 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 32     4 Ekim 1962     32 sayfa (161-192. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


33 Cilt: 3

Sayı: 33

11 Ekim 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 33     11 Ekim 1962     32 sayfa (193-224. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


34 Cilt: 3

Sayı: 34

18 Ekim 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 34     18 Ekim 1962     32 sayfa (225-256. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


35 Cilt: 3

Sayı: 35

25 Ekim 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 35     25 Ekim 1962     32 sayfa (257-288. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


36 Cilt: 3

Sayı: 36

1 Kasım 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 36     1 Kasım 1962     32 sayfa (289-320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


37 Cilt: 3

Sayı: 37

8 Kasım 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 37     8 Kasım 1962     32 sayfa (321-352. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


38 Cilt: 3

Sayı: 38

15 Kasım 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 38     15 Kasım 1962     32 sayfa (353-384. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


39 Cilt: 3

Sayı: 39

22 Kasım 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 3     Sayı: 39     22 Kasım 1962     32 sayfa (385-416. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


40 Cilt: 4

Sayı: 40

29 Kasım 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 40     29 Kasım 1962     32 sayfa (1-32. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


41 Cilt: 4

Sayı: 41

6 Aralık 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 41     6 Aralık 1962     32 sayfa (33-64. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


42 Cilt: 4

Sayı: 42

13 Aralık 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 42     13 Aralık 1962     32 sayfa (65-96. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


43 Cilt: 4

Sayı: 43

20 Aralık 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 43     20 Aralık 1962     32 sayfa (97-128. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


44 Cilt: 4

Sayı: 44

27 Aralık 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 44     27 Aralık 1962     32 sayfa (129-160. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


45 Cilt: 4

Sayı: 45

3 Ocak 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 45     3 Ocak 1962     32 sayfa (161-192. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


46 Cilt: 4

Sayı: 46

10 Ocak 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 46     10 Ocak 1962     32 sayfa (193-224. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


47 Cilt: 4

Sayı: 47

17 Ocak 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 47     17 Ocak 1962     32 sayfa (225-256. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


48 Cilt: 4

Sayı: 48

24 Ocak 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 48     24 Ocak 1962     32 sayfa (257-288. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


49 Cilt: 4

Sayı: 49

31 Ocak 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 49     31 Ocak 1962     32 sayfa (289-320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


50 Cilt: 4

Sayı: 50

7 Şubat 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 50     7 Şubat 1962     32 sayfa (321-352. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


51 Cilt: 4

Sayı: 51

14 Şubat 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 51     14 Şubat 1962     32 sayfa (353-384. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


52 Cilt: 4

Sayı: 52

21 Şubat 1962


Yakın Tarihimiz

Cilt: 4     Sayı: 52     21 Şubat 1962     32 sayfa (385-416. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfaToplam 52 fasikül