Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
2002 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)

VII/6
13 fasikül - 12 mevcut, 1 eksik

1 Yıl: 1/2002

Sayı: 1

2002


Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Yıl: 1/2002     Sayı: 1     2002     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ali Arslan İsmet İnönü'ye İstanbul Darülfünûnu Fen Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi1-18
Nevin Yurdsever Ateş Medeni Kanun ve Bir Röportaj Üzerine19-26
Işıl Çakan Mesleki Temsil Arayışları İçinde Çiftçilerin Siyasal Temsiline İlişkin Çabalara Bakış: Osmanlı Çiftçiler Derneği'nden Türkiye Zürra Fırkası'na (1914-1920)27-89
Ali Osman Çınar Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Mahalli İdare Arşivleri91-129
Osman Demirbaş Liderlerinin Yurt Dışına Kaçması Üzerine İttihat ve Terakki İçinde Meydana Gelen Tepkiler131-145
Fatmagül Demirel Osmanlı Devleti'nde Tuz Gelirlerinin Düyûn-ı Umûmiye'ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı147-157
Mustafa Hergüner Sadullah Güney (1883-18 Haziran 1948)159-188
Yücel Karlıklı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı I-X Dizini189-208
Safiye Kırbaç Malûlin-i Askeriyye'ye Muavenet Heyeti (Malûl Askerlere Yardım Kurulu) ve İstanbul'daki Etkinlikleri (1917-1922)209-226
Sabahattin Özel Tuna'da Bir Türk Adası: Adakale227-250
Gülden Sarıyıldız Tanzimat ve Osmanlı Bürokrasisinde Yemin Müessesesi251-268
Aynur Soydan Kadın Kimliğinin Oluşması Çerçevesinde Mesleki Teknik Eğitim (Cumhuriyet İdeolojisinin Kuruluş Sürecinde Kız Enstitüleri 1923-1940)269-287
Serkan Tuna 948 Türkiye İktisat Kongresi'nde Devletçilik Tartışmaları ve Yansımaları289-321
Salih Tunç İstanbul Basınına Göre Milli Mücadele'ye Bir Destek: Darülfünun Öğrenci Olayları323-355
Sinan Yıldırmaz İstanbul'da Milli Mücadele ve Gizli Örgütlerin Faaliyetleri357-388
2 Yıl: 1/2002

Sayı: 2

2002


3 Yıl: 2/2003

Sayı: 3

2003


4 Yıl: 2/2003

Sayı: 4

2003


5 Yıl: 3/2004

Sayı: 5

2004


6 Yıl: 3/2004

Sayı: 6

2004


7 Yıl: 4/2005

Sayı: 7

2005


8 Yıl: 4/2005

Sayı: 8

2005


9 Yıl: 5/2006

Sayı: 9

2006


10 Yıl: 5/2006

Sayı: 10

2006


11 Yıl: 6/2007

Sayı: 11

2007


12 Yıl: 6/2007

Sayı: 12

2007


13 Yıl: 7/2008

Sayı: 13-14

2008Toplam 13 fasikül