Türk Tıb Tarihi Arkivi

İstanbul Üniversitesi
Mart 1935 - 1943
22 sayı
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)

VI/d-2
20 fasikül - 7 mevcut, 13 eksik

1 Yıl 1

Sayı 1

Mart 1935


2 Yıl 1

Sayı 2

Haziran 1935

Prof. A. Castiglioni nin Fransızcaya tercüme olunan meşhur tıb tarihi eserinden çıkarılmış resimdir ki muharebe meydanında bir key ameliyesini gösteriyor.

3 Yıl 1

Sayı 3

Eylûl 1935


4 Yıl 1

Sayı 4

1 ci Kânun 1935


5 Yıl 2

Sayı 5

2 ci Kânun 1937


6 Yıl 2

Sayı 6

1 1 ci teşrin 1937


7 Yıl 2

Sayı 7


8 Yıl 2

Sayı 8


9 Yıl 2

Sayı 9


10 Cilt 3.

No. 10.

1938


11 Cilt 3.

No. 11.

1939


12 Cilt 3.

No. 12.

1939


13 Cilt 4.

No. 13.

1939


14 Cilt 4.

No. 14.

1939


15 Cilt 4.

No. 15.

Mart 1940


16 Cilt 4.

No. 16.

1940


17 Yıl: 5

Sayı 17

Eylül 1940


18 Cilt 5.

No. 18.

1940


19 Cilt: 6.

No. 19-20.

1942


Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt: 6.     No. 19-20.     1942     75 sayfa (1-75. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


A. Süheyl Ünver Hekim Hacı Paşayı Talebesinden Sinan Paşanın Methetmesi1-2
A. Süheyl Ünver Fatih’in Tıbba Merakı ve Hususî Kütübhanesi3-8
A. Süheyl Ünver İbni Sinanın Türklüğü Hakkında (Dr. M. Şakir İbrahim Miftahül’emraz Eseri Mukaddimesine Göre)8-9
A. Süheyl Ünver Hekimbaşı ve Meşhur Hattat Kâtipzade Mehmet Refi’ Efendi Hakkında10-15
İsmail Baykal “Buhur Suyu” ve “Kırmız” İmali Hakkında16-24
A. Süheyl Ünver Manisada Saruhanlıların Körhane Binası Hakkında25-27
A. Süheyl Ünver Şarkta Tıbbî Âletler Tarihi Üzerine28-31
A. Süheyl Ünver Tabib Miralay Mehmet Şakir İbrahim (1851-1897) ve Haydarpaşa Hastanesi Tarihçesi ve Diğer Yazıları32-34
A. Süheyl Ünver XIV’üncü Asırda Saruhanlıların Türk Tababetine Hizmetleri ve Yakub Han Namına Terceme Edilen Bahname34-37
A. Süheyl Ünver Süleymaniye Darüşşifasında Fenni Teşrihi Tahsil Eden Cerrahlardan Biri Hakkında37-38
Mehmed Şakir Haydarpaşa Hastanesi Tarihçesi 1 Mart 1311 (1895)38-42
A. Süheyl Ünver Haydarpaşa Hastanesinin 1310 (1894) Senesi İstatistiğine Dair42-44
A. Süheyl Ünver Birinci Murad’ın Kosova’da Aldığı Yarayı Gösteren Bir Türk Minyatürü44-46
A. Süheyl Ünver Bizde Meyve Yetiştirmeğe Meraklı Son Hekimbaşılar ve Yemişleri46-48
Kâmile Aygün H. Hamdi Suat’ın Biografyası48-58
A. Süheyl Ünver Profesor Marcel Labbe ve Onun Türk Talebesi59-61
Süreyya Atamal Tandır61-66
Hamdi Aydın Eski Tıbbî ve İçtimaî Folklorumuza Dair Kütahya’da İnanmalar66-68
Hamdi Aydın Kütahyada Aksu Mesiresinin Selçuk Efsanesi68-70
A. Süheyl Ünver Sultan Veled Divanı ve Selçuk Tababeti71-72
A. Süheyl Ünver; çeviren M. Nuri Gençosman; Notlar İlave Eden: F. N. Uzluk Anadolu Selçukî Devleti Tarihi73-75
20 Cilt: 6.

No. 21. 22.

1943Toplam 20 fasikül