Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası

Istanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü
1931 - 1939
2 sayı
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
V/c-2
2 fasikül - 2 mevcut, 0 eksik

1 Cilt: 1

1931


2 Cilt: II 1932 - 39

1939Toplam 2 fasikül