Toplumsal Tarih

Tarih Vakfı
1 Ocak 1994 - Devam
İndeks ve içerik kısmen mevcut
Eksiksiz
1-90: V/a-2
91- : VII/6
309 fasikül - 309 mevcut, 0 eksik

1

Toplumsal Tarih

Sayı: 1

1 Ocak 1994


2

Toplumsal Tarih

Sayı: 2

1 Şubat 1994


3

Toplumsal Tarih

Sayı: 3

Mart 1994


4

Toplumsal Tarih

Sayı: 4

Nisan 1994


5

Toplumsal Tarih

Sayı: 5

Mayıs 1994


6

Toplumsal Tarih

Sayı: 6

Haziran 1994


Toplumsal Tarih

    Sayı: 6     Haziran 1994     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ayşe Şen (derleyen) Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay: Tarik’ten Seçmeler4-5
Necdet Kurdakul 81. Yıldönümünde Mahmut Şevket Paşa Suikasti6-11
Metin Ayışığı Son Osmanlı Hükümeti İle Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler (21 Ekim 1920–4 Kasım 1922)12-18
Selma Bulgurlu (çeviren) Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi19-22
Şevket Pamuk Menderes’ten Çiller’e Kısa Vadeli İktisat Politikaları ve İstikrar Paketleri23-25
Feyzi Muhtar Katırcıoğlu Geçmiş Şölenlerden26
Fatma Mansur Coşar (derleyen) Farsı Turco veya Dönmenin Gölgesi27-30
Behzat Üsdiken Eski Beyoğlu’nda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-III31-35
Yüzyıl Öncesinin Avrupa Hükümdarları36-37
Avrupa Siyasal Coğrafyasına Kazbakışı38-39
Jean-Louis Mattei Kırım ve Kafkasya’da Osmanlı Nüfuzunun Gerilemesi ve Ruslara Karşı Kafkas Kabilelerinin Direniş Girişimleri40-47
Süleyman Nazif - çeviren Yücel Demirel İştirakçı Hilmi48-49
İlhan Pınar 1720’li Yıllarda İzmir’den Bir Mektup50-51
Mazhar Necati - çeviren Esra Danacıoğlu 1924’te İzmir’de Sinema Hayatı51-52
Ilgaz Zorlu Sabetaycı Kültüre Ait Üç Soyağacı Belgesi53-55
İ. Çetin Derdiyok Eski Türk Edebiyatı’nda Mektup Yazma Kuralları Hakkında Bilgi Veren En Eski Eser: Ahmed Dâ’î’nin Teressül’ü56-59
Ahmet Demirel Mete Tunçay’ın, TC’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) Kitabı Üzerine Bazı Notlar60-64
7

Toplumsal Tarih

Sayı: 7

Temmuz 1994


8

Toplumsal Tarih

Sayı: 8

Ağustos 1994


Toplumsal Tarih

    Sayı: 8     Ağustos 1994     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ayşe Şen (derleyen) Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay: Tarik’ten Seçmeler4-5
François Georgeon Azerbaycanlı Bir Entelektüelin Ortaya Çıkışı: Ahmed Ağaoğlu’nun Fransa Yılları 1888-18946-12
Edhem Eldem Fransa Kraliyet Varisi’nin Sultan Abdülaziz’e İlginç Bir Arzı Üzerine13-16
Kudret Emiroğlu Trabzon’da Avusturya Boykotu 190817-21
İlhan Pınar Gezginlere Göre 18., 19. Yüzyıllarda ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bursa22-29
81 Yıl Önce Türk Kızılayı'nın Hint Kızılayı’na Çektiği Ziyafet (koleksiyon)30
Bundan Tam 263 Yıl Önce Yapılmış Hayali Bir İstanbul Panoraması (koleksiyon)31
80’inci Yıldönümünde Balkanlar’daki Bir Çatışmadan İlk Dünya Savaşına32-33
Behzat Üsdiken Eski Beyoğlu’nda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-V34-38
Gül İnanç Yarım Asırlık Bir İmaj: Milli Şef39-41
Ahmet Hezarfen Bundan 211 YIl Önce Deliorman’da Soygun42-43
1914’te İstanbul’da Kurulan Laz Talebe Cemiyeti44-47
Cemil Koçak Türk-Alman İlişkileri (1933-1939) Üzerine Başarılı ve Örnek Alınması Gereken Almanca Bir Doktora Tezi47-49
B. Bülent Can Almanya’nın Türkiye’de Koloni Kurma Planları50-54
Mesut Çapa İkinci Meşrutiyet’te Siyasi Hayatın Farklı Bir Yorumu: İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Fırıldakları Yahud Tarih-i Mâtem55-59
Mehmet Tekin İntihalin Böylesi !..60-62
Ahmet Hezarfen Kırım ve Kafkasya’da Osmanlı Nüfuzu 1783 Yılı63-64
9

Toplumsal Tarih

Sayı: 9

Eylül 1994


10

Toplumsal Tarih

Sayı: 10

Ekim 1994


11

Toplumsal Tarih

Sayı: 11

Kasım 1994


12

Toplumsal Tarih

Sayı: 12

Aralık 1994


13

Toplumsal Tarih

Sayı: 13

Ocak 1995


14

Toplumsal Tarih

Sayı: 14

Şubat 1995


15

Toplumsal Tarih

Sayı: 15

Mart 1995


16

Toplumsal Tarih

Sayı: 16

Nisan 1995


17

Toplumsal Tarih

Sayı: 17

Mayıs 1995


Toplumsal Tarih

    Sayı: 17     Mayıs 1995     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ayşe Şen (derleyen) Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay: İkdâm’dan Seçmeler4-5
Feride Doğaner (çeviren) 80 Yıl Önce İngiliz Gözüyle Ramazan Ayı6-11
Caroline Finkel Tevarih-i Harekât-ı Arz12-17
Stefanos Yerasimos İlber Ortaylı: Türk Milliyetçiliğinin Kökenindeki Balkan Milliyetçiliği18-19
Herkül Millas Türk Kimliği ve Tarihin Kaynakları20-21
Kemal Çiçek Tanzimat ve Şeriat: Namaz Kılmayanlar ve İçki İçenlerin Takip ve Cezalandırılması Hakkında Kıbrıs Muhassılı Mehmet Talat Efendi’nin İki Buyruldusu22-27
Avrupa’da Müslümanlar28-29
Behzat Üsdiken Eski Beyoğlu’nda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-X30-35
İstanbul Panoraması36-37
Kapak Resmimiz: Genç Pieter Bruegel’in Flemenk Deyimleri ve Atasözleri Tablosu38-39
Ufak ve Renkli Kağıt Parçacıkları, (koleksiyon)40-41
Mahmud Şakiroğlu Dede Korkud’un Torunu, Kâtib Çelebi’nin Evladı Orhan Şâik Gökyay’ın Ardından Tarih Metni Neşri ve Araştırmaları Hakkında42-45
Süleyman Beyoğlu Osmanlı Hükümeti’nin Kuva-yı Milliyye’ye Yardımlarına Dair46-48
Kemal Çiçek Cumhuriyet’in İlk Aylarına Ait Bir Sürücü Diploması, (koleksiyon)48-49
Mustafa Şahin Beledî Dokuya Beledî Dokuma50-55
Alain Joblin - çeviren Nurcan Mattei-Jean-Louis Mattei Boulogne Eyaletinde Protestanlık-II56-60
Süha Ünsal Osmanlı Sosyalist Fırkası Belediye Programı61-63
18

Toplumsal Tarih

Sayı: 18

Haziran 1995


19

Toplumsal Tarih

Sayı: 19

Temmuz 1995


20

Toplumsal Tarih

Sayı: 20

Ağustos 1995


Toplumsal Tarih

    Sayı: 20     Ağustos 1995     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ayşe Şen (derleyen) Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay: İkdâm’dan Seçmeler4-5
İsmail Türkoğlu 20. Yüzyılda Bir Türk Seyyahı Abdürreşid İbrahim6-10
François Georgeon - çeviren Naci Cem Özel20. Abdürreşid İbrahim’in Âlem-i İslâm’ına Göre 20. Yüzyıl Başı Uzakdoğusunda Osmanlı İmgesi11-14
Ahmet Uçar Japonların İslâm Dünyasındaki Yayılmacı Siyaseti ve Abdürreşid İbrahim15-17
Nadir Özbek Abdürreşid İbrahim’in İkinci Meşrutiyet Yolları: Teârüf-i Müslimîn ve İslâm Dünyası Dergileri18-23
Mete Tunçay Yeni Açılan Sovyet Arşiv Belgelerinin Işığında Millî Mücadele Tarihi’ne Katkılar24-26
Nuflin-Esin Asgari, Aslı Ufuk-Özyar Kazılar, Sempozyumu’ndan Yola Çıkarak Anadolu Arkeolojisine Toplu Bakış27-36
Mete Tunçay Koleksiyoncunun Dağarcığından37
Cemal Kozanoğlu II. Dünya Savaşı’nda Bir Yahudi Gemisinin Silivri’de Karaya Vurup Parçalanışının Acıklı Öyküsü38-40
Eric Hobsbawm - çeviren Mete Tunçay Tarihe Yönelik Yeni Tehdit41-44
Herkül Millas Türk-Yunan İlişkileri ve 1930 Düşü45
Ilgaz Zorlu Kabalanın Mistik Dünyasında Kısa Bir Yolculuk46-47
Zeki Arıkan Âyanlık ve Kültürel Mirası, (kitap)48-49
Mübeccel Kızıltan Kadınlar İçin Bir Matematik Kitabı: Hülâsa-i İlm-i Hisâb50-54
VII. Uluslararası Osmanlı Ekonomik ve Toplumsal Tarihi Kongresi, 25-29 Temmuz 1995, Heidelberg55
Ahmet Demirel Uyar’ın Eleştirilerine Yanıt56-63
Mete Tunçay 1940 Yılında İkinci Grup Üyelerinin Hâlâ İzlendiğine İlişkin Bir Belge64
21

Toplumsal Tarih

Sayı: 21

Eylül 1995


22

Toplumsal Tarih

Sayı: 22

Ekim 1995


23

Toplumsal Tarih

Sayı: 23

Kasım 1995


24

Toplumsal Tarih

Sayı: 24

Aralık 1995


25

Toplumsal Tarih

Sayı: 25

Ocak 1996


26

Toplumsal Tarih

Sayı: 26

Şubat 1996


27

Toplumsal Tarih

Sayı: 27

Mart 1996


28

Toplumsal Tarih

Sayı: 28

Nisan 1996


29

Toplumsal Tarih

Sayı: 29

Mayıs 1996


30

Toplumsal Tarih

Sayı: 30

Haziran 1996


31

Toplumsal Tarih

Sayı: 31

Temmuz 1996


32

Toplumsal Tarih

Sayı: 32

Ağustos 1996


33

Toplumsal Tarih

Sayı: 33

Eylül 1996


34

Toplumsal Tarih

Sayı: 34

Ekim 1996


35

Toplumsal Tarih

Sayı: 35

Kasım 1996


36

Toplumsal Tarih

Sayı: 36

Aralık 1996


37

Toplumsal Tarih

Sayı: 37

Ocak 1997


38

Toplumsal Tarih

Sayı: 38

Şubat 1997


39

Toplumsal Tarih

Sayı: 39

Mart 1997


40

Toplumsal Tarih

Sayı: 40

Nisan 1997


41

Toplumsal Tarih

Sayı: 41

Mayıs 1997


42

Toplumsal Tarih

Sayı: 42

Haziran 1997


43

Toplumsal Tarih

Sayı: 43

Temmuz 1997


44

Toplumsal Tarih

Sayı: 44

Ağustos 1997


45

Toplumsal Tarih

Sayı: 45

Eylül 1997


46

Toplumsal Tarih

Sayı: 46

Ekim 1997


47

Toplumsal Tarih

Sayı: 47

Kasım 1997


48

Toplumsal Tarih

Sayı: 48

Aralık 1997


49

Toplumsal Tarih

Sayı: 49

Ocak 1998


50

Toplumsal Tarih

Sayı: 50

Şubat 1998


51

Toplumsal Tarih

Sayı: 51

Mart 1998


52

Toplumsal Tarih

Sayı: 52

Nisan 1998


53

Toplumsal Tarih

Sayı: 53

Mayıs 1998


54

Toplumsal Tarih

Sayı: 54

Haziran 1998


55

Toplumsal Tarih

Sayı: 55

Temmuz 1998


56

Toplumsal Tarih

Sayı: 56

Ağustos 1998


57

Toplumsal Tarih

Sayı: 57

Eylül 1998


58

Toplumsal Tarih

Sayı: 58

Ekim 1998


59

Toplumsal Tarih

Sayı: 59

Kasım 1998


60

Toplumsal Tarih

Sayı: 60

Aralık 1998


61

Toplumsal Tarih

Sayı: 61

Ocak 1999


62

Toplumsal Tarih

Sayı: 62

Şubat 1999


63

Toplumsal Tarih

Sayı: 63

Mart 1999


64

Toplumsal Tarih

Sayı: 64

Nisan 1999


65

Toplumsal Tarih

Sayı: 65

Mayıs 1999


66

Toplumsal Tarih

Sayı: 66

Haziran 1999


67

Toplumsal Tarih

Sayı: 67

Temmuz 1999


68

Toplumsal Tarih

Sayı: 68

Ağustos 1999


69

Toplumsal Tarih

Sayı: 69

Eylül 1999


70

Toplumsal Tarih

Sayı: 70

Ekim 1999


71

Toplumsal Tarih

Sayı: 71

Kasım 1999


72

Toplumsal Tarih

Sayı: 72

Aralık 1999


73

Toplumsal Tarih

Sayı: 73

Ocak 2000


74

Toplumsal Tarih

Sayı: 74

Şubat 2000


75

Toplumsal Tarih

Sayı: 75

Mart 2000


76

Toplumsal Tarih

Sayı: 76

Nisan 2000


77

Toplumsal Tarih

Sayı: 77

Mayıs 2000


78

Toplumsal Tarih

Sayı: 78

Haziran 2000


79

Toplumsal Tarih

Sayı: 79

Temmuz 2000


Toplumsal Tarih

    Sayı: 79     Temmuz 2000     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Hüseyin Al Osmanlı Devleti’nde İlk Kambiyo İstikrarı Sözleşmesi4-9
Cem Çetin, Murat Çiftçi Türk Finans Tarihinde Benzer İki Olay: 1870’lerde Hava Oyunları, 1980’lerde Banker Krizi10-14
Donald Quataert Düyun-ı Umumiye’nin İstihdam Politikaları (1881-1909)15-17
Osmanlı Devleti’nde Yabancı Bankalar (koleksiyon)18-19
Murat Koraltürk Türkiye’de Finans Tarihi Araştırmalarının Öncüsü Prof. Dr. Haydar Kazgan’la Söyleşi: Yapılacak Daha Çok İş Var20-23
Yavuz Selim Karakışla Arşivden Bir Belge (16): Osmanlı’da İlk Banka: İzmir Bankası (1842)-II24-27
Eviniz, Bankanızın Hediyesi (koleksiyon)28-29
Atilla Lök Tarihçinin Mutfağı: Günkut Akın, Hermenötik ve Mimarlık30-32
Murat Koraltürk İzmir, 1 Temmuz 1948: Kabotaj ve Denizcilik Bayramı Kutlamaları33-35
Ephemera (koleksiyon)36-37
Fatih Akın Burdur’da Deprem (3/4 Ekim 1914)38-41
Ege Bölgesinden 1920’li Yıllara Ait Deprem Fotoğrafları (koleksiyon)42-43
Nicolas N. Ambraseys, Caroline F. Finkel Osmanlı Coğrafyasında Depremler (1690-1710)44-48
Mete Tunçay Son Osmanlı Padişahının Şam’daki Mezarı49-50
Gönül Paçacı Şam’da Bir Bestekâr Mezarı51
Toplumsal Tarih Dergisi Üniversite Öğrencileri Tarih Yarışması: Gençler Tarih Yazıyor54-55
Turhan Kaçar İskenderiye Kilisesi’nde Şiddet Geleneği ve Hypatia’nın Ölümü (kitap)54-56
Kerem Ünüvar Camondo Hanedanının Yükseliş ve Çöküşü (kitap)57-60
Müsemma Sabancıoğlu Osmanoğullarının Portreleri (kitap/sergi)61-63
Mustafa Şahin 10 Temmuz Bayramında Yangın (not)64
80

Toplumsal Tarih

Sayı: 80

Ağustos 2000


81

Toplumsal Tarih

Sayı: 81

Eylül 2000


82

Toplumsal Tarih

Sayı: 82

Ekim 2000


83

Toplumsal Tarih

Sayı: 83

Kasım 2000


84

Toplumsal Tarih

Sayı: 84

Aralık 2000


85

Toplumsal Tarih

Sayı: 85

Ocak 2001


86

Toplumsal Tarih

Sayı: 86

Şubat 2001


87

Toplumsal Tarih

Sayı: 87

Mart 2001


88

Toplumsal Tarih

Sayı: 88

Nisan 2001


89

Toplumsal Tarih

Sayı: 89

Mayıs 2001


90

Toplumsal Tarih

Sayı: 90

Haziran 2001


91

Toplumsal Tarih

Sayı: 91

Temmuz 2001


92

Toplumsal Tarih

Sayı: 92

Ağustos 2001


Toplumsal Tarih

    Sayı: 92     Ağustos 2001     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Emel Seyhan (hazırlayan) Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay (Ağustos 1901)4-5
Gülsen Sevinç, Ayşe Fazlıoğlu 1893 Şikago Sergisi’nde Osmanlılar6-9
John J. Grabowski - çeviren Pınar Şenışık Cumhuriyetçi Algılayışlar: Time ve Gülcemal10-17
Bilmez Bülent Can Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı (1918-1923)18-25
Naki Konyalı Ahmet Emin Yalman’ın Kaleminden Amerika’daki Göçmen Türkler26-30
Hüsamettin Aksu 19. Yüzyıl Osmanlı Mezar Yapılarının Güzel Örneklerinden Biri: Boşnakzâde Mehmed Paşa’nın Mezartaşı Kitabesi31
Yavuz Selim Karakışla Arşivden Bir Belge (29): Osmanlı İmparatorluğu’nda İşkencenin Yasaklanması (1850)32-34
Müsemma Sabancıoğlu Eski Kartpostallarda Osmanlı Kadınları: Şark Güzeli34-35
Elmon Karoğlu Hançer Anadolu Kültür Tarihi İçinde Ermeniler: Ermeni Minyatür Sanatı36-42
Sarkis Seropyan Ermeniler Hıristiyanlığı Kabul Ederken Önceki Kültür ve Uygarlıkları Yok Edildi: 1700 Yıl Önce Gerçekleşen Devrim43-46
Süleyman Beyoğlu Sinema Karadeniz’de (1909-1933)47-50
Banu Çulha Cumhuriyetten Günümüze Saç Modası (gençler tarih yazıyor)51-56
Toplumsal Tarih Dergisi Üniversite Öğrencileri Tarih Yarışması-2001: Gençler Tarih Yazıyor57
Ephemera (koleksiyon)58-59
Neşe Ozan Vaftiz Olmuş Türkler60-61
Elçin Macar Ermeni Sorununa Katolik Kılıfı (kitap)62-65
Âkif Ulusayar Tarihi Bir Fotoğraf Hilesi66
93

Toplumsal Tarih

Sayı: 93

Eylül 2001


Toplumsal Tarih

    Sayı: 93     Eylül 2001     96 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Emel Seyhan (hazırlayan) Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay (Eylül 1901)4-5
Cem Emrence İstanbul Tramvayında Sınıf ve Kimlik (1871-1922)6-13
Ephemera (koleksiyon)14-15
İlhan Tekeli Tarihle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Alanının Yapabilecekleri Üzerine Bir Değerlendirme: STK’lar ve Tarih16-18
Haldun Özen Tarih Vakfı’nın Kuruluş Sürecine İlişkin Bazı Belgeler: Türkiye Sosyal Tarih Vakfı’ndan Tarih Vakfı’na19-21
Osman Köker Tarih Vakfı Genel Sekreteri Orhan Silier’le Söyleşi: Tarih Vakfı’nın On Yılı22-29
Yavuz Selim Karakışla Arşivden Bir Belge (30): Sabah Gazetesini Kapattıran Münâsebetsiz Bir Teşekkür Yazısı30-32
Mustafa Duman Nasreddin Hoca Aramızda32-36
Elmon Karoğlu Hançer Ermeni Minyatür Sanatında İstanbul Okulu37-41
Zeki Arıkan Prof. Dr. Nejat Göyünç (1925-2001): Tarihçiliğimizin Acı Bir Kaybı42-45
Stefan Mutafov, Petronya Karamiteva, Vildan Onur Ruhsal ve Fiziksel Engelleri Olan Bireylere Yönelik Eğitim ve Tedavi Hizmet Kurumları: Balkan Topraklarındaki İmaretler46-47
Işıl Cerem Cenker Seddülbahir Kalesi Sözlü Tarih Projesi: Şu Yorgun Kalenin Düşündürdükleri…, (gençler tarih yazıyor)48-54
Toplumsal Tarih Dergisi Üniversite Öğrencileri Tarih Yarışması-2001: Gençler Tarih Yazıyor55
Murat Koraltürk Milli İktisat Propagandacısı Bir Babanın Kızı İçin Tuttuğu Günlük (kitap)56-58
Turhan Kaçar Aziz Paulus’un Yol Haritası (kitap)59-61
Azad Ağaoğlu Şâhî Divanı mı, Vâhî Divanı mı?62-65
Emel Erten, Murat Özyıldırım Akseki ve Aksekililik Yazısındaki Yanlışlar (not)66
Osman Selim Kocahanoğlu Midhat Paşa’nın Sürgün Yeri Taif’ti (not)66
<