Tarihte Bugün
Tarihi Olaylar Ansiklopedisi
Baki Kurtuluş
8 Haziran 1962 - ?

Eksiksiz
VI/d-2
2 fasikül - 2 mevcut, 0 eksik

Ankara'da Baki Kurtuluş tarafından çıkarılan Tarihte Bugün, başlığında "Tarihi Olaylar Ansiklopedisi" ibaresi bulunmasına karşın künyesinde "Haftalık Dergi - Cuma günleri çıkar" şeklinde tanımlandığı için bu kütüphaneye dahil edilmiştir. Nitekim, Ali Birinci Türk Yurdu Dergisi'nin Ağustos 1998 tarihli 132. sayısının 37. sayfasındaki 'Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965' başlıklı makalesinde bu dergiden bahsetmiş ve aramadığını ifade etmiştir.

Derginin her sayısı tarihte o haftanın yedi-sekiz gününde vuku bulmuş bir kaç olayı ele almaktadır. Yazıların tamamı imzasızdır.

Sadece 1. ve 2. sayılarını bulabildiğim derginin tamamlanıp tamamlanmadığını veya hangi tarihte sona erdiğini henüz bilmiyorum.

1 1. Cilt
8 Haziran - 7 Ekim Olayları

1

8 - 13 Haziran Olayları


Tarihte Bugün

1. Cilt
8 Haziran - 7 Ekim Olayları     1     8 - 13 Haziran Olayları     32 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


2

2

14 - 21 Haziran OlaylarıToplam 2 fasikül