Tarihin Sesi - 1956
Aylık Tarih Dergisi
Orhan Ural / Niyazi Ahmet Banoğlu
7 Şubat 1956 - Tek sayı
1 sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
VI/d-2
1 fasikül - 1 mevcut, 0 eksik

1 Yıl: 1

Sayı: 1

7 Şubat 1956


Tarihin Sesi - 1956

Yıl: 1     Sayı: 1     7 Şubat 1956     84 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


--Anlatan: Firuz Kesim, Yazan: Nuncihan Kesim Atatürk'ün Büyütmesi Zehra intihar mı etmişti?3-5
--Fuad Köprülü onuncu asır hayatı'na ait vesikalar6-9
--Hamdi Varoğlu Napoleonun deli yaveri10-12
-- Talât Paşadan Fıkralar13
--İhsan Nuri Sir Mahmut Şevket Paşanın Bilmediğimiz tarafları14-16
--Eski Mısır Hidivi II. Abbas Hilmi Paşanın birinci karısı Prenses Cavidan hanımın hâtıraları Harem ve iç yüzü17-21
--Ali Kemalî Aksüt Bir Türk Elçisi (Pasarofça'dan sonra)22-26
-- Abdülkak Hamid'in neşredilmemiş mektupları27, 31
--Kandemir Memleketimizin en zengin para kolleksiyonu kimde?28-31
--A. L. Castellan'ın 1812 senesinde Pariste basılan (Osmanlı Örf ve Âdetleri) isimli eserinden çeviren: M. Rasim Özgen 150 yıl evvel ecnebiler bizi nasıl biliyorlardı?32-35
--Yazan: G. Kopp, Çeviren: Hikmet Uçar Şeytanî gemi ve küçük kardeşi Yavuz ve Midillinin maceraları36-39
--Allom'dan Eski Arzuhalciler40-41
-- Ondokuzuncu asırda Amerika42-46
--Kadircan Kaflı Şeyh Şamil ve Hayatı47-50
--Niyazi Ahmed Banoğlu İngiliz tarih profesörü Bernard Levis'in fikirleri51-52, 59
--Sir Henry Woods Paşanın hatıraları - Çeviren: Adnan Erim Türkiye Devleti hizmetine girişim53-54, 67
--Derleyen: H. U. Mayerling Aşk Faciası55-59
--M. Çağatay Uluçay 1. Abdülhamidin ölümü60, 77-78
--Nureddin Timur Üçüncü selim ve Nizamî Cedit61-67
--Yazan: Biyen Püblik Gazetesi Muhabiri Oliviye dö Pen, Derleyen: Sadi Borak Gazi Osman Paşa nezdinde yüz gün68-76
-- Kralın idam ettirdiği kuşlar79-80
--Miss Pardu'dan Meddah81-82

Toplam 1 fasikül