Tarihçi - 1965

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Talebe Cemiyeti
Nisan 1965 - ?
2 sayı


VI/d-2
2 fasikül - 1 mevcut, 1 eksik

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi “Tarih talebe cemiyetinin aylık organıdır”. Birinci sayısı Nisan 1965’te çıkmıştır. İkinci sayısı tarihsizdir. İmtiyaz sahibi bölüm talebeleri adına Fehmi Hakverdi, mesul müdürü Remzi Gücü, yazı işleri müdürü Enver Konukçu’dur.

Mecmuadaki imzalar: H. F. Hakverdi, R. Gücü, E. Konukçu, İlhan N. Dayıoğlu, Sevgi Kafalı, M. Tayyar Dabbağoğlu, Tuncer Baykara, Orhan Poyraz, İbrahim Kafesoğlu, A. Cevat Eren, Şahabettin Tekindağ, Mustafa Kafalı. Mecmuanın ikinci sayıdaki sahibi Naci Delice, mesûl müdürü Orhan Poyraz. Yazı işleri müdürü görünmüyor.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 37

1

Tarihçi

Yıl: 1

Sayı: 1

Nisan 1965


2

Tarihçi

Yıl: 1

Sayı: 2

?Toplam 2 fasikül