Tarih Sesleniyor

Cemal Kutay
17 Haziran 1950 - 24 Haziran 1950
2 sayı
İçerik mevcut
Eksiksiz
VI/d-2
2 fasikül - 2 mevcut, 0 eksik

1950 Nisanında çıkmaya başlayan ikinci mecmua Tarih Orduya Sesleniyor gibi çarpıcı bir isim taşıyordu. Altbaşlığı ise “Her ayın ilk onbeşinde çıkan tarih ve aktüalite mecmuası” olduğuna dikkati çekiyordu. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Cemay Kutay, teknik sekreteri Turhan Gürkan’dı. Resimlerde Oral Orhon imzası bulunuyordu. Mecmuanın ilk sayısı Nisan-Mayıs, ikinci sayısı Mayıs-Haziranda çıktıktan sonra, sayfa sayısı ve ebadı küçültülerek ismi Tarih Sesleniyor şeklinde kısaltıldı, 17 ve 24 Haziranda bu isimle iki sayı daha çıktı. Bu, yeni şekliye haftalık ilk tarih mecmuası olmaktan başka bir hususiyetinden bahsetınek mümkün değildir. Her iki mecmuada Cemal Kutay’ın (d. 1909) imzasını taşıyan daha sonraki diğer tarih mecmuaları gibi bu türden mecmuaların en az tarihî malzeme ihtiva ve değer ifade edenleri arasına katıldı.

Görülen imzalar: C. Kutay, M. Z. Pakalın, Cafer Tayyar Eğilmez, Osman Nuri, Pirisküs, A.R. Seyfi, Süleyman Trablus, M. R. Yalkın, Sedat Doğruer, Müşavir Paşa, Semih Mümtaz, İ. Ziya, Bersis, A.H Öztalay, Babür, M.Hayri Egeli, E. Kuşçubaşı, Celal Davut Arıbal, H.O. Erkan, L. Von Sanders, G. Zacharia, Hammer. İmzasız yazıların çokluğu dikkati çekınektedir ve bir tarih mecmuası için garabettir.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 31-32

1 Yıl: 1

Sayı: 1

17 Haziran 1950


2 Yıl: 1

Sayı: 2

24 Haziran 1950


Tarih Sesleniyor

Yıl: 1     Sayı: 2     24 Haziran 1950     36 sayfa

YAZAR - MAKALESayfaToplam 2 fasikül