Tarih Orduya Sesleniyor

Cemal Kutay
Nisan-Mayıs 1950 - Haziran-Temmuz 1950
2 sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
VI/d-2
2 fasikül - 2 mevcut, 0 eksik

1950 Nisanında çıkmaya başlayan ikinci mecmua Tarih Orduya Sesleniyor gibi çarpıcı bir isim taşıyordu. Altbaşlığı ise “Her ayın ilk onbeşinde çıkan tarih ve aktüalite mecmuası” olduğuna dikkati çekiyordu. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Cemay Kutay, teknik sekreteri Turhan Gürkan’dı. Resimlerde Oral Orhon imzası bulunuyordu. Mecmuanın ilk sayısı Nisan-Mayıs, ikinci sayısı Mayıs-Haziranda çıktıktan sonra, sayfa sayısı ve ebadı küçültülerek ismi Tarih Sesleniyor şeklinde kısaltıldı, 17 ve 24 Haziranda bu isimle iki sayı daha çıktı. Bu, yeni şekliye haftalık ilk tarih mecmuası olmaktan başka bir hususiyetinden bahsetınek mümkün değildir. Her iki mecmuada Cemal Kutay’ın (d. 1909) imzasını taşıyan daha sonraki diğer tarih mecmuaları gibi bu türden mecmuaların en az tarihî malzeme ihtiva ve değer ifade edenleri arasına katıldı.

Görülen imzalar: C. Kutay, M. Z. Pakalın, Cafer Tayyar Eğilmez, Osman Nuri, Pirisküs, A.R. Seyfi, Süleyman Trablus, M. R. Yalkın, Sedat Doğruer, Müşavir Paşa, Semih Mümtaz, İ. Ziya, Bersis, A.H Öztalay, Babür, M.Hayri Egeli, E. Kuşçubaşı, Celal Davut Arıbal, H.O. Erkan, L. Von Sanders, G. Zacharia, Hammer. İmzasız yazıların çokluğu dikkati çekınektedir ve bir tarih mecmuası için garabettir.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 31-32

1

1

Nisan-Mayıs 1950


Tarih Orduya Sesleniyor

    1     Nisan-Mayıs 1950     84 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


-- Bir Coğrafya Hakikatı3
-- Birinci Meclis'in İlk Toplantısına ve Mustafa Kemal'in Reisliğine Dair Hatıralar4-5
--Eski bir Atatürk'çü Atatürkün onüç yıl önce bugün hakikat olan kehaneti ... "-Bu askere kıymet verin Ekselâns.. Bir gün ihtiyaç olursa memleketini kurtarabilir !"6-7
-- Feth-i Celil-i Konstantaniye8-9
--Çok meraklı bir tarih hâdisesini Sir Adolphus Slade (Müşavir Paşa) anlatıyor: Türk devlet adamları ilk Resmi Balo'ya Nasıl Gitmişlerdi?10-13
--Kâzım Karabekir'den Belâmız Hortlak: Delinin Vasiyeti15-19
-- Bombalısı Kadar Kötü Soğuk Harp - Bir Amerikan Kimya Mühendisinin Plânı20-21
-- "Türkler yuvasına girilmiş arslanların hiddetiyle döğüşüyorlardı"22-25
-- Sultan Reşad'ın Zafer Şiiri23
--Ahmet Semih Mümtaz Bir Vehmin Acı Hatırası - Padişah Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşanın Mezarını Nasıl Açtırmıştı?26-27
-- Yıldız Sarayında Hünerli Bir Domuz ve Abdülhamid'in Peşinde Yabancı Güzel Kadın28-30
--Pavet de Courteille: Mémoires des Baber Babürname'nin Anlattıkları - Babürname'de ilk altı yıl31-34
--Alman denizaltısı kumandanı yüzbaşı Wehren'in jurnalinden notlar İkinci Dünya Harbinin En Cüretli Hadisesi Scapa Flow Baskını35-42
--Cafer Tayyar Eğilmez Millî Mücadeleye Dair bâkir ve kıymetli vesikalar - Karabekir Ermenistanı Nasıl Tasfiye Etti?43-47
--Osman Nuri Bey Merhum Mithat Paşa'nın Son Mektubu48-49
--Pirisküs Atillâ, sâkin bir sesle: -Bir daha Romaya gelirsem bu şehri dünyadan silerim"50-51
--Sir Lan-Pole'den çeviren: Ali Rıza Seyfi Açıl Sisam Açıl52-57
--"Reader's Digest" den Yabancı Gözüyle Türk Ordusu58
-- Rusçuk Yâranı'nın Sonu, Alemdar Mustafa Paşa'nın Şahadeti59-61
--Wochen Zeitung mecmuasında Danimarkalı gazeteci Bonde Henrikson Üçüncü harbin mukadder olduğunu isbat eden hâdiseler isbat ediliyor - Bir Danimarkalı Gazetecinin Macerası62-64
--Die Weltwoche'de Von Curt Riess Ankarada Bir Alman Casusu65
-- Büyük İnsan, Lider, asker (Hz. Muhammed)66
--Bahadır Dülger Ebediyeti kucaklıyan bir (Türk Askeri)nden hikmetler67
--Hatıralarını anlatan: Süleyman Trablus (Yetmiş dokuz yaşında son haremağalarından) Arz-ı Niyaz Kalfa - Sultan Aziz Hâdisesini (İçerden) Hazırlıyan güzeller güzeli kadın68-70
-- Onuncu Dönüm Noktası71
-- Ordu ve Güzel Kadınlar72-74
--Sefir (Ogier Shiselin Busbecq) in sefaretnamesinden (Muhteşem Süleyman)ın huzurunda Şarlken'in elçisi75
-- Tarih Ordu'ya Sesleniyor - Tablo (Rauf Orbay)76
--Razi Yalkın Son Halife Abdülmecit Efendi ve Hanedan-ı Al-i Osman Memleketten Nasıl Çıkarıldı?78-79
--Yazan: Eski bir denizci, Çizen: Oral Orhon Akdeniz!. Türk Gölü!80-81
2

2

Haziran-Temmuz 1950


Tarih Orduya Sesleniyor

    2     Haziran-Temmuz 1950     84 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


-- Dört meşhur'umuzun El Yazısıyla Karakteri3
--Mısırdan Gelen ses: Kuşçubaşı Eşref Enver Paşa, İfşa Ediyor, diyor ki:4-11
--Sedat Doğruer İlk Keşif Uçuşunu Nasıl Yapmıştık?12-13
--Müşavir Paşa Anlatıyor Müşavir Paşa (Sir Adolphus Slade) son Yeniçeri isyanının nasıl bastırıldığını, Hamit Ağanın, Genç Hasan'ın ve bir günahkâr kadının ölümlerini, kesilen kanlı başları, korkunç cellâtları İstanbulun şahit olduğu en korkunç günlerin ürperti veren dokorlarını, tek müşahit olarak anlatıyor14-21
--Semih Mümtaz Eski Konaklarda Saz Takımları22-23
--İsmail Ziya Bersis Kahraman-ı Hürriyet Niyazi Beyin ilk ve son Anadolu Seyahatı24-25
-- Uçan Merih'ler - (Himalâya'lara Saklanan Hitlerin İcadı) Dedirtecek Kadar Korku Saçan Meçhul Ziyaretçilerin İç Yüzü26-28
--Ali Haydar Öztalay Bir torpitocuk, Bir Dev... ve Türk Yüreği29-31
--Robert Kemperden çeviren İlhan Kürkçü Ankara'da, Hitler'in yarım milyon Sterlinini alan Cicero, Cenub Amerika'sında eski sanatını yapıyor: Fotoğrafçılık!32-34
--Leyn Pol'den Çeviren Ali Rıza Seyfi Turgut Geliyor Korkusunun Devamı Cerbe Zaferi36-38
--Pavet de Courteille: Mémoires des Baber Muhteşem Bir Türk İmparatorluğundan Yapraklar - Babürname39-41
--Eski bir Atatürkcü 19 Mayıs 1919'a ait bâkir vesikalar - Ferit Paşanın yemeği - Zat-i Şahane'ye göre - Ganbotta benzin yok - İhtiyat Anafarta..42-45
-- Osmanlı Sarayına Garb'den Gelen (Kulluk) ve (Ubudiyet) Dilekçeleri!46-47
-- Fatih'in Ölümü ve Büyük Aşk'ı...48-49
-- Sarıklı ihtilalci Çırağan Sarayını nasıl basmıştı?50-52
-- Tarihte (Düzme Vârisler: Cimri Bey... (Giyasettin Siyavuş)53
-- Abdülhamid'in Tek Aşkı Safinaz!..54-55
--İskenderiye - Eşref Kuşçubaşı Mareşal Ankara'ya Nasıl Gitmişti?56
-- Yıldırım'ın ölümü57
--Liman von Sanders - "Türklerle Beraber", General Mac Arthur, Vaşington Post Biz'i Onlardan dinleyiniz...58-59
-- İki Rüya.. ve, Bir İmparatorluk!60-61
--Eski Bir Denizci Akdeniz Türk Gölü62-63
-- Tarihe Malolmuş Fıkralardan64
-- Macaristan İçine Son Şanlı Sefer - Uyvar önünde bir Türk kadar kuvvetli65-66
-- Şark cephesinde esir edilen bir Rus Kurmayından temin edilen vesikalara dayanarak: Boğazları ve Kıyılarımızı nasıl işgale Hazırlandıklarını Merhum Karabekir anlatıyor...67-71
-- Dedeler ve Torunları72-73
--Celâl Davut Arıbal Pehlivan Padişahlar - Fatih'in Ok tekkesi - Sultan Mahmud'un Mermer Sütunu - İlk İslâm Oku74-76
-- Özdemiroğlu'nun Sırtı77
--Hatıralarını Yazan: Prof. Dr. Georg Zacharia Doktoru, Benito Mussolini'yi, Aşklarını Ve Devrin Gizliliklerini Anlatıyor78-81

Toplam 2 fasikül