Tarih Okulu

Mustafa Alican
Sonbahar 2008 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)

VI/b-1
10 fasikül - 7 mevcut, 3 eksik

1

I

Sonbahar 2008


2

II

Kış 2009


Tarih Okulu

    II     Kış 2009     160 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER
M. Fatih ÇALIŞIR A Survey of Scholarship on Otoman Slavery1-12
Cihan ÖZGÜN Osmanlılarda Askeri Teşkilat Açısından Tımar Sisteminin İşleyişi13-49
Gaye YAVUZCAN Osmanlı ve Japon Modernleşmelerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme51-73
Saad KASAPOĞLU Kanûni Kerkük’te75-82

ÇEVİRİLER
Gotthard JÄSCHKE (Çev. Aytunç ÜLKER) Türk Kurtuluş Savaşında Milliyetçilik ve Din / Nationalismus und Religion im Türkischen Befreiungskriege83-95
M. Shahid ALAM (Çev. Mustafa ALİCAN) Bernard Lewis: Bilim mi Yanıltmaca mı? / Bernard Lewis: Scholarship or Sophistry?97-120
B. R. ANDERSEN, J. SCURLOCK (Çev. Gökhan KAĞNICI) Hak Ettiği Değeri Bulamayan Bir Meslek: Eski Mezopotamya’da Hekimlik / Ancient Mesopotamian Medicine: The Undervalued Profession121-126
Keith HOPWOOD (Çev. Serdar ÇAVUŞDERE) Türklerin Anadolu’nun Batı Kıyılarını Fethi ve Katalan Kumpanyası / The Catalan Company in Anatolia and the Turkish Conquest of the Western Seabord127-136
J. E. WOODS (Çev. İlcan Bihter BARLAS) İsfahan’ın Moğollar Tarafından Ele Geçirilmesi Üzerine Bir Not / The Capture of Isfahan by the Mongols137-141

KİTAP İNCELEMELERİ
Ahmet T. KARAMUSTAFA (Çev. Ruşen SEZER, İnceleyen: Mustafa ALİCAN) Tanrı’nın Kuraltanımaz Kulları, İslam Dünyasında Derviş Toplulukları (1200-1550)143-149
Ahmet Ferit TEK (İnceleyen: Yenal ÜNAL) Türkçülük Tarihinde Kayıp Bir Eser: Turan151-155
Hasan MERT (İnceleyen: Fehim KURULOĞLU) Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yönleriyle Bornova (1923-1981)157-160
3

III

İlkbahar 2009


Tarih Okulu

    III     İlkbahar 2009     214 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER
Hatice ERDEMİR, Halil ERDEMİR Akademik Gezi-Gözlem: Tanrı Dağları’nın Gölgesinde Kırgızistan ve Kazakistan1-39
Murat KAZANCI Özgün ve Yerli Bir Hareket Olarak Kadro ve İdeolojisi41-58
Fatih ÇALIŞIR Ottomanism in the Age of Disintegration: Namik Kemal and Butrus al-Bustani59-68
Yenal ÜNAL 1940-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Fiyat Artışları ve Bu Dönem Ekonomisinin Genel Görünümü Üzerine Bir İnceleme69-107
Fatma BULUT Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tehlikeli Bir Miras: “Frengi”109-123

ÇEVİRİLER
Hanna T. BACHOUR (Çev. İlcan Bihter BARLAS) Eski Arap Elyazmalarında Frengi / La Syphilis Dans les Anciens Manuscrits Arabes125-132
Şebankâreî (Çev. Ahmad HESAMİPOUR) Gazneli Sultan Mahmud’un Karakteri133-137
George MAKDISI (Çev. Mustafa ALİCAN) Tuğrul Bey’in Evliliği / The Marriage of Tughril Beg139-159
Gotthard JÄSCHKE (Çev. Aytunç ÜLKER) Mustafa Kemal ve Cihat / Mustafa Kemal Und Der Glaubenskrieg161-167
Cornelius NEPOS (Çev. Gökhan KAĞNICI) Agesilaus169-174

KİTAP İNCELEMELERİ
R. A. C. PARKER (Çev. Müfit GÜNAY, İnceleyen: Nesrin ATICI) II. Dünya Savaşı175-181
Saadettin GÖMEÇ (İnceleyen: İlcan Bihter BARLAS) Şamanizm ve Eski Türk Dini183-186
Arnold TOYNBEE (Çev. İbrahim CANAN, İnceleyen: Mustafa ALİCAN) Tarihçi Açısından Din187-193
Hans KANNENGIESSER (Çev. Mehmet SEREZ, İnceleyen: Aytunç ÜLKER) Çanakkale’de Türklerle Beraber, Bir Alman Subayın Gözünden Çanakkale195-201
François GEORGEON (İnceleyen: Murat KARATAŞ) Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura203-214
4

IV

Yaz 2009


Tarih Okulu

    IV     Yaz 2009     191 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER
Fatih DURGUN A Comparison of Medieval European Guilds and Akhism in Anatolia in Terms of Their Emergence and General Functions1-16
Cihan ÖZGÜN XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Yabancı Sermayeye Tepki: Aydın Sancağı Üzerine Bazı Tespitler17-38
Gisele MARIEN To Flee or Not to Flee – That’s the Question: An Assessment of Flight as a Response to Plague by the Muslim and Non-Muslim Residents of the Ottoman Empire in the 16th Century39-51
Serdar ÇAVUŞDERE Selçuklular Döneminde Akdeniz Ticareti, Türkler ve İtalyanlar53-75
Ahmet Ferit TEK (Transkripsiyon: Yenal ÜNAL) İdare-yi Umumiye-yi Vilayet ve İdare-yi Hususiye-yi Vilayet Kanunları77-101

ÇEVİRİLER
Daniel PIPES (Çev. Mustafa ALİCAN) Erken Dönem İslam Ordularında Bulunan Siyah Askerler / Black Soldiers in Early Muslim Armies103-111
Cornelius NEPOS (Çev. Gökhan KAĞNICI) Kimon ve Lysander / Kimon et Lysander (De Viris Illistribus)113-117
Gotthard JÄSCHKE (Çev. Aytunç ÜLKER) İsim Değişikliğine Dair Bir Mesele: Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne / Vom Osmanischen Reich zur Türkischen Republik. Zur Geschichte eines Namenswechsels119-126
Gavin HAMBLY (Çev. Gaye YAVUZCAN) Delhi Sultanı Şemseddin İltutmuş’un Kırk Memlûku Cihilgani Kimdi? / Who Were the Chihilgānī, the Forty Slaves of Sultān Shams Al-Dīn Iltutmish of Delhi, s. 127-136
Muhammed ŞEBANKÂREÎ (Çev. Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ) Selçuklular / Selâcika (Mecma‘u’l-Ensâb)137-161

KİTAP İNCELEMELERİ
Peter BURKE (Çev. Mehmet KÜÇÜK, İnceleyen: Mustafa ALİCAN) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu163-169
(Derleyen: Mustafa Kemal ULUSU, İnceleyen: Aytunç ÜLKER) Atatürk’ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları171-174
Engin AYAN (İnceleyen: Gaye YAVUZCAN) Büyük Selçuklu Devleti’nde Oğuz İsyanı175-178
Ebu Necîb SÜHREVERDİ (Editör: Çığır Doğu ZORLU, İnceleyen: İlcan Bihter BARLAS) Nehcu’s-Sülûk Fî Siyâseti’l-Mülûk / Yönetenlerin Yönetimi179-182
Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU (İnceleyen: Sevtap GÖLGESİZ) Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi183-186
Andrew MANGO (Çev. Füsun DORUKER, İnceleyen: Yenal ÜNAL) 1938’den Günümüze Türkiye ve Türkler187-191
5

V

Sonbahar 2009


Tarih Okulu

    V     Sonbahar 2009     259 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Hasan MERT Prof. Dr. İsmail Aka İle Mülakat3-29
Kazım Y. KOPRAMAN Benim Tanıdığım Afşar İsmail Aka31-36
Necmi ÜLKER Aziz ve Kadim Dostum37-38
Mehmet ERSAN Hocam Prof. Dr. İsmail Aka’ya Dair39-41
Cüneyt KANAT Anılarla Başbaşa: “Hüzünlü Bir Veda Töreni”43-45
Nejdet BİLGİ Bir Tez Konusu Buldum Hâlâ Çalışıyorum47-49
Cahit TELCİ Bir Tarih Münasebetiyle51-52
Turan AKKOYUN Prof. Dr. İsmail Aka Hocamın Şahsıma Teşviklerine Dair Birkaç Not53-55
Mustafa ALİCAN İnsani Açıdan Tarihçinin Tarihi: Bir Öğrencisinin Gözüyle İsmail Aka57-67
İsmail AKA Kronolojisi69
İsmail AKA’nın Eserleri71-80

MAKALELER / ARTICLES
Mehmet ŞEKER İslam Medeniyeti Arap Medeniyeti Değildir81-94
M. Şamil YÜKSEL Şahruh’un Sünnî Canlandırma Siyaseti95-110
M. Fatih ÇALIŞIR Conversion and Apostacy in the “Tanzimat State”: Case of Selim Ağa111-121
Yenal ÜNAL Bilgi Toplumunun Tarihçesi123-144
Olcay TURAN Plinius’a Göre Bithynia Bölgesinde Yaşamış Bir Balık Türünün Analizi145-153

ÇEVİRİLER
اسماعیل آقا / İsmail AKA (Çev. Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ) فعالیتهای تجاری و زراعی تیموریان در نیمه نخست قرن 15 میالدی / XV. Yüzyılın İlk Yarısında Timurlular’da Zirai ve Ticari Faaliyetler155-161
İsmail AKA (Çev. Aytunç ÜLKER) Emir Timur und Bebauunstätigkeiten / Emir Timur ve İmar Faaliyetleri163-166
Zeki Velidi TOGAN (Çev. Gaye YAVUZCAN) R.C.D. Güçlerinin Kültür Politikaları / Cultural Policies of R.C.D. Powers167-173
اسماعیل آقا / İsmail AKA (Çev. Akram NAJABATİ) ﻓﻌﺎﻠﻴﺘﻬﺎﻯﻋﻤﺭﺍﻧﻰﺘﻴﻤوﺭﻳﺎﻥﺩﺭﻋﺼﺭﻣﻴﺭﺯﺍﺷﺎﻫﺭﺥ / Mirza Şahruh Zamanında (1405-1447) Timurlular’da İmar Faaliyetleri175-179
Robert W. OLSON (Çev. H. Mustafa ERAVCI) XVI. Asır “Fiyat Değişimi”nin Osmanlı-Safevi İlişkileri Üzerindeki Etkisi / The Sixteenth Century ‘Price Revolution’ and its Effect on the Ottoman Empire and on Ottoman-Safavid Relations181-189
İsmail AKA (Çev. Gülmis V. CANİK) A Wedding Ceremony in the Trans-Khazar Turcomans / Hazar Ötesi Türkmenlerinde Bir Düğün Merasimi191-193
Halil İNALCIK (Çev. Gaye YAVUZCAN) Tarihte Türk-İran Ekonomik Bağları Üzerine Bir Not / A Note on the Turco-Iranian Economic Ties195-197
Peter GAY (Çev. Mustafa ALİCAN) Tarih Disiplininde Psikanaliz / Psychoanalyses in History199-209

KİTAP İNCELEMELERİ
Erik HORNUNG (Çev. İ. Yunus SONER, İnceleyen: Gökhan KAĞNICI) Ezoterik Mısır211-212
Yusuf AYÖNÜ (İnceleyen: İlcan Bihter BARLAS) Katalanların Anadolu ve Trakya’daki Faaliyetleri (1302-1311)213-217
John M. HOBSON (Çev. Esra ERMERT, İnceleyen: Gülmis V. CANİK) Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri219-227
Farhad DAFTARY (Çev. Özgür ÇELEBİ, İnceleyen: Onur Kutlu ŞENTÜRK) Alamut Efsaneleri229-235
Yenal ÜNAL (İnceleyen: Aytunç ÜLKER) Ahmet Ferit Tek237-241
Zeki KUNERALP (İnceleyen: Nesrin ATICI) Sadece Diplomat: Anılar- Belgeler243-248
Kasım ŞULUL (Haz.) (İnceleyen: Mustafa ÖKSÜZ) Kafiyeci’de Tarih Usûlü249-252
Mevlüt ÇELEBİ (İnceleyen: Beral ALACI) Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya Seyahati ve Yankıları253-259
6

VI

Ocak-Nisan 2010


Tarih Okulu

    VI     Ocak-Nisan 2010     284 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER
H. Mustafa ERAVCI Gelibolulu Mustafa ‘Âlî ve “Heft Meclis” Adlı Eseri1-16
Özer KÜPELİ Osmanlı-Safevi Münasebetlerine Dair Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi17-32
Alper ERSAYDI Bozkurt-Lotus Davası ve Genç Türkiye’nin Hukuksal Yetkinliği33-43
Fehim KURULOĞLU Osmanlı Devleti’nde Müzecilik45-61
Umut ÜREN Kimeklerin Orta Asya’da Ortaya Çıkışı ve Kayboluşu Üzerine Bir İnceleme63-71

TRANSKRİPSİYON / TRANSCRIPTION
Renée PITHON (Çeviren: Hüseyin Nuri, Transkripsiyon: Erdoğan KELEŞ) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi73-93

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS
Richard W. NOLAND (Çev. Mustafa ALİCAN) Psikotarih: Teori ve Pratik / Psychohistory, Theory and Practice95-123
Ofer ZUR (Çev. Gökhan KAĞNICI) Savaşın Psiko-Tarihi: Kültür, Ruh ve Düşmanın Birlikte Evrimi / The Psychohistory of Warfare: The Co-Evolution of Culture, Psyche and Enemy125-143
Gerald IZENBERG (Çev. Gülmis V. CANİK) Psikotarih ve Zihniyetler Tarihi / Psychohistory and Intellectual History145-164
Allan R. BUSS (Çev. Tarih Okulu Çeviri Atölyesi) Izenberg’in “Psikotarih ve Zihniyetleri Tarihi”nin Eleştirisi / Critical Note of Izenberg’s ‘Psychohistory and Intellectual History’165-172
David WAINES (Çev. İlcan Bihter BARLAS) Ortaçağ İslam Toplumlarında “Lüks Gıdalar” / Luxury Foods in Medieval Islamic Societies173-185
Peter B. CLARKE (Çev. Onur Kutlu ŞENTÜRK) İsmâilîler: Bir Cemaat İncelemesi / The Ismailis: A Study of Community187-201
Gotthard JÄSCHKE (Çev. Aytunç ÜLKER) Türk-Rus Dostluk İlişkilerine Giden Yol / Der weg zur russisch-türkischen Freundschaft203-217
Reşideddin Fazlallah (Çev. Ahmad HESAMİPOUR) [Ögedey Kağan’ın] Şehzadelerin Kıpçak Tarafına Gidip Geri Dönmelerine Kadar Yaptırdığı İmaretlerin Hikâyesi ve Onun Menzilleri, Konukları, Yaylakları ve Kışlaklarının Zikri Câmiu’t-Tevârîh’ten219-221
Harry H. HOFFNER (Çev. Sevgül ÇİLİNGİR) Hititler Anadolu’sunda Yasal ve Sosyal Kurumlar223-244

KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS
Peter LOEWENBERG (İnceleyen: Gülmis V. CANİK) Fantasy and Reality in History242-250
Michel de CERTAU (Çev. Ayşegül SÖNMEZAY, İnceleyen: Mustafa ALİCAN) Tarih ve Psikanaliz, Bilim İle Kurgu Arasında251-256
Enver Emre ÖCAL (İnceleyen: Aytunç ÜLKER) Kazım Karabekir’in Eserlerinde Doğu Sorunu257-262
Tuledalı Benjamin, Ratisbonlu Petachia (Çev. Nuh ARSLANTAŞ, İnceleyen: Onur Kutlu ŞENTÜRK) Ortaçağ'da İki Yahudi Seyyahın Avrupa, Asya ve Afrika Gözlemleri, Üç Kıtada Sosyal, Siyasi, Ekonomik İlişkiler, Azınlıklar, Dini Kurumlar ve Haçlı Seferleri263-272
Mahir AYDIN (İnceleyen: N. Betül ÇELİK) Girit Sarı Kitap273-276
Erkan GÖKSU (İnceleyen: İsa ERYILMAZ) Türk Kültüründe Silah277-279

BİR TARİH BİR TARİHÇİ / A HISTORY A HISTORIAN
Abdülkadir YUVALI Dil-Tarihli Üç Ağabey281-284
7

VII

Mayıs-Ağustos 2010


Tarih Okulu

    VII     Mayıs-Ağustos 2010     216 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER / ARTICLES
Osman KARATAY Etnik Tutumun Sınırları ve Siyasi Yansımaları1-6
Haydar ÇORUH “Disiplinlerarası Bilim Tarihi” Dersi ve Gerekçesi7-23
Hatice Palaz ERDEMİR, Halil ERDEMİR Güneybatı Asya ve Avrasya’da İskit Askeri İzleri25-37
Umut ÜREN İrnek’in Hunları ve Bulgarlaşma Hadisesi39-46
Murat HANİLÇE Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak47-70

TRANSKRİPSİYON / TRANSCRIPTION
Saffet Bey (Transkripsiyon: Mehmet Sait SÜTÇÜ) III. Sultan Murad’ın İngiltere Kraliçesi Elizabet’e Bir Namesi71-75

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS
James William ANDERSON (Çev. Gökhan KAĞNICI) Psikobiyografinin Metodolojisi / The Methodology of Psychological Biography77-97
Rafael MOSES (Çev. B. Senem ÇEVİK) Düşman Algısı: Psikolojik Bir Analiz / The Perception of the Enemy: A Psychoanalytic View99-108
Philip RIEFF (Çev. Gülmis V. CANİK) Tarih, Psikanaliz ve Sosyal Bilimler / History, Psychoanalysis and the Social Science109-127
F. WEINSTEIN, G. M. PLATT (Çev. Mustafa ALİCAN) Psikotarihin Yaklaşan Krizi / The Coming Crisis in Psychohistory129-159
S. D. GOITEIN (Çev. Kazım UZUN) Vezir Teriminin Kökeni Üzerine / On the Origin of the Term Vizier161-163
A. HOUTUM-SCHINDLER (Çev. Onur Kutlu ŞENTÜRK) Alamût, Amût Alamût, Amût165-166

KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS
Bülent SOMAY (İnceleyen: Mustafa ALİCAN) Tarihin Bilinçdışı, Popüler Kültür Üzerine Denemeler167-172
Daniel PICK, Lyndal ROPER (ed.) (İnceleyen: Gülmis V. CANİK) Dreams and History: The Interpretation of Dreams from Ancient Greece to Modern Psychoanalysis173-180
Dursun AYAN (İnceleyen: Leylâ AKSU) Ordinaryüs Profesör Aydın Sayılı, Bilim Tarihinde Türk Entelektüel Kimliği181-186
Evren KUTLAY BAYDAR (İnceleyen: Selcen ÖZYURT ULUTAŞ) Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri187-189
Sophie D. COE, Michael D. COE (Çev. Ayşe ÖZTEK, İnceleyen: Kazım UZUN) Çikolatanın Gerçek Tarihi191-197
Kate FLEET (Çev. Özkan AKPINAR, İnceleyen: Volkan DÖKMECİ) Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti199-201
Konstantin KOSTENEÇKİ (Çev. Hüseyin MEVSİM, İnceleyen: Mehmet Sait SÜTÇÜ) Stefan Lazareviç: Yıldırım Bayezid’in Emrinde Bir Sırp Despotu203-208
Lois MARTIN (Çev. Barış BAYSAL, İnceleyen: Onur Kutlu ŞENTÜRK) Cadılığın Tarihi (Ortaçağ'da Bilge Kadının Katli)209-211

SEMPOZYUM
Cahit TELCİ CIEPO 19’un Ardından213-216
8

VIII

Eylül-Aralık 2010


Tarih Okulu

    VIII     Eylül-Aralık 2010     198 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER / ARTICLES
Süleyman ÖZKAN Türkiye’deki Özel Koleksiyonların Günümüze Etkileri1-17
Mehmet KARAYAMAN İsmet İnönü’nün Uşak’ta Taşlanması Olayının Sebep ve Sonuçları19-49
Özer KÜPELİ Batıda Safevi Çalışmalarının Geldiği Aşama ve Son Yıla Dair Bir Bibliyografya Denemesi51-61
Mustafa ALİCAN Ayartılmış Özne: Psikotarihsel Bilginin Eleştirisine Giriş (Bir Taslak)63-73
Mustafa GÜLTEKİN “V For Vendetta”: Sonsuz Bir “Başkaldırı” Pratiği Ya da Toplumsal İmgelemin Kışkırtıcılığı75-77
H. Mustafa ERAVCI, İlker KİREMİT Lale Dönemi ve Patrona Halil İsyanı Üzerine Yeni Değerlendirmeler79-93
Ozan ÖRMECİ Jön Türkler ve İttihat ve Terakki95-109

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS
Minhac Sirâc CÜZCÂNÎ (Çev. Akbar A. AGHDAM) On İkinci Tabaka: Selçuklular Tabakât-ı Nâsırî’den111-140
Harold BOWEN (Çev. Mustafa ALİCAN) Bazı Erken Dönem Selçuklu Vezirleri Hakkında Notlar / Notes on Some Early Seljuqid Viziers141-149
Axel HAVEMANN (Çev. Kâzım UZUN) Selçuklu Suriye’sinde Vezir ve Reis: Kentin Kendi Kendini Temsil Mücadelesi / The Vizier and the Rais in Saljuq Syria: The Struggle for Urban Self-Representation151-163
The Times (Çev. Gaye Y. A. AGHDAM) (21 Ocak 1983 tarihli Ullmann’ı anma yazısı), Profesör Walter Ullmann: Ortaçağ Tarihçiliğine Esaslı Katkılar165-167
Hâce Reşideddin Fazlallâh Hemedânî (Çev. Onur Kutlu ŞENTÜRK) Lemser Kalesi’nin Kurtarılmasından (İsmâilîler Tarafından Alınmasından) Bahistir Câmiu’t-Tevârîh’ten169-171

KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS
Ranajit GUHA (İnceleyen: Utku ÖZMAKAS) Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih173-178
İsmail GEZGİN (İnceleyen: Sevgül ÇİLİNGİR) Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm179-183
İsmail MANGALTEPE, Recep KARACAKAYA (İnceleyen: Süleyman AŞIK) Paul Cambon’un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi185-189
Judith HERRIN (İnceleyen: Şebnem ARDA) Bir Ortaçağ İmparatorluğu’nun Şaşırtıcı Yaşamı191-198
9

IX

Ocak-Nisan 2011


Tarih Okulu

    IX     Ocak-Nisan 2011     235 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER / ARTICLES
Yasir YILMAZ A Critique of ‘Economic Success’ in the Popular Culture and Historiography: A Search for Altenative Perspectives (Tarih Yazımı ve Popüler Kültür Çerçevesinde ‘Ekonomik Başarı’nın Eleştirisi: Alternatif Bir Tarif Arayışı)1-17
Altan ÇETİN, Galip ÇAĞ Bosna’nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomilliğin Etkisi (Bogomilism Effect on the Bosna’s Transition under Ottoman Rule)19-35
M. Fatih ÇALIŞIR Decline of A “Myth”: Perspectives on the Ottoman “Decline” (Bir “Mit”in Çöküşü: Osmanlı “Gerileyişi” Üzerine Perspektifler)37-60
Ayna ASKEROĞLU Çarlık Rusya’sında Meşruti İdarenin Yapısı (The Structure of the Constitutional Administration in Tsarist Russia)61-72
Beyhan ASMA, Sevil ÇETİR Şolohov’un “Ve Durgun Akardı Don” İsimli Eserinde Kadın, Ahlak, Din ve Savaş Teması (Sholokhov’s Novel “And Quiet Flows The Don” Woman, Moral, Religion and War Theme)73-90
Filiz ÇOLAK İzmir’de Demokrat Parti Teşkilatının Kuruluşu (The Establishment of the Democratic Party Organization in Izmir)91-111
Celal ÖNEY Ermeni Komitelerinin Anadolu’daki Örgütlenmesi Hakkında Sultan II. Abdülhamid’e Amerika’dan Gönderilen Bir İhbar Mektubu (A Denunciation Letter Which Was Sent to Sultan Abdülhamid II. from America About Armenian Committee’s Organisations in Anatolia)113-140

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS
Ira M. LAPIDUS (Çev. Kâzım UZUN) Erken İslâm Toplumunun Gelişiminde Din ve Devlet Ayrımı (The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society)141-168
Deno J. GEANAKOPLOS (Çev. Mustafa ALİCAN) Bizans İmparatorluğu’nda Kilise ve Devlet: Sezaropapizm Sorununu Yeniden Düşünmek (Church and State in the Byznatine Empire: A Reconsideration of the Problem of Caesaropapism)169-198

KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS
Ahmad N. IBESCH (İnceleyen: Tülay METİN) Dimaşk Fî Asrı Selâtîn el-Memâlik (Memlûk Sultanlığı Devrinde Dımaşk)199-204
Ekrem MEMİŞ (İnceleyen: Hüseyin ÜRETEN) Eskiçağ’da Yaşanmış Büyük Aşklar: Antik ve Klasik Kaynaklara Göre Kadın-Erkek İlişkileri205-210
Alper ERSAYDI (İnceleyen: Fehim KURULOĞLU) Türklüğün Anadolu’dan Tasfiyesi: Alemdar Gazetesine Göre Mütareke Döneminde İttihatçılık211-214

SEMPOZYUM
Mehmet Akif ERDOĞRU 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu (9-12 Mayıs 2011)215- 219
Altan ÇETİN Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumları221-222

SÖYLEŞİ / INTERVIEW
Söyleşen: Yücel NAMAL Prof. Dr. M. Şerif Baştav ile Söyleşi223-235
10

X

Mayıs-Ağustos 2011


Tarih Okulu

    X     Mayıs-Ağustos 2011     250 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


MAKALELER / ARTICLES
Salim AYDÜZ Osmanlı Silahları, Silah Üretim Merkezleri ve Literatürü Tarihi (Ottoman Armory: Production Centers and Literature)1-37
Faruk DOĞAN Osmanlı’da Boğaziçi’nde Balıkçılık (18. Yüzyıl-20. Yüzyıl) (Fishing in Ottoman Bosphorus)39-57
Olcay P. YAPUCU, Cihan ÖZGÜN Batı Anadolu’nun Yol Ağı: Araştırmalar-II, Kuşadası Liman ve Kervan Yolları (Routes Networks in Western Anatolia: Research II, Harbour of Kusadasi and Caravan Roads)59-71
Galip ÇAĞ II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülük Yansımaları: Mehmet Tevfik (Bilge) Bey'in "Manastır Vilayetinin Tarihçesi Adlı Eseri (Appearances of Turkism in the Period of Meshrutiyet II)73-85
Figen ERDOĞDU, Nafize TATAR, Erşah ÇAKIR Nümizmatikten Tarihe Katkı, Sikkelerdeki Yapılara Harika Bir Örnek: İskenderiye Feneri (A Contribution to History from Numismatic, A Great Example to Structures on Coins: Lighthouse of Alexandreia)87-99
Savaş SERTEL, Sezai BALCI Cumhuriyet Döneminde Tunceli’de Meydana Gelen Doğal Afetler ve Alınan Tedbirler (Naturel Disasters in Tunceli in the Period of Republic)101-122
Özlem GENÇ Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa’sına Etkileri (Black Death: 1348 Plague and its Effects on the Medieval Europe)123-150
Musa GÜMÜŞ 1893’ten 1923 Chester Projesi’ne Türk Topraklarında Demiryolu İmtiyaz Mücadeleleri ve Büyük Güçler (From 1893 to 1923 Chester Project Railway Concession Fights on Turkish Lands and Great Powers)151-194

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS
Peter CHARANIS (Çev. Mustafa ALİCAN) Kültürel Çeşitlenme ve Anadolu’da Bizans İktidarının Çöküşü (Cultural Diversity and the Breakdown of Byzantine Power in Asia Minor)195-217

KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS
Ayşen SİNA (İnceleyen: Hüseyin ÜRETEN) Atinalı Perikles: Yaşamı ve Dönemi219-226
Bilal ŞENTÜRK (İnceleyen: Yenal ÜNAL) Ata Yadigarı Ahlât227-231
Cüneyt KANAT (İnceleyen: Kâzım UZUN) Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza233-239
Mehmet ERSAN (İnceleyen: İbrahim BEYTER) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı241-244

KONFERANS
Ergün LAFLI II. Uluslararası Ionia Konferansı245-250

Toplam 10 fasikül