Tarih Konuşuyor

Cemal Kutay
Şubat 1964 - Ocak 1969
60 sayı

Eksiksiz
V/b-1
60 fasikül - 60 mevcut, 0 eksik

Aylık olarak çıkarılan mecmuanın “sahibi ve muharriri,` Cemal Kutay, yazı işleri müdürü Mustafa Unan olarak ilân edilmişti. Ancak 13. (Şubat 1965) sayıda Cemal Kutay kurucusu ve muharriri, Mustafa Unan sahibi ve yazı işleri müdürü olmuştur. Kutay 14. (Mart 1965) sayıda sadece kurucusu olarak ilân edilmiştir. 30. (Temmuz 1966) sayıda C. Kutay ismi sadece yazar olarak görünmeye başladı.

Kutay’ın bu mecmuayı kendi derleme, daha doğrusu aktarma ve çırpıştırmalarını basmak için çıkardığı anlaşılıyor. Bunun içindir ki ilk onüç sayı, daha önce çıkardığı ve sonra çıkaracağı diğer tarih mecmuaları gibi, tarihçilik bakımından hiçbir kıymeti haiz değildir, tıpkı Cemal Kutay imzalı bütün diğer kitaplar gibi... Ancak 14. Sayıdan itibaren mecmua başkalarının yazılarma da açılınca bir kıymet ve mânâ kazanmaya başlamıştır.

Mecmuada görülen diğer imzalar: İ.H. Konyalı, M.A. Kağıtçı, S.R. İskit, M.Ş. Yazman, Asım Neşlet Sözmen, Z. Somar, F. Kandemir, A.R Alp, Nurettin Peker, İbrahim Atis (İ.H. Konyalı), A. Cemaleddin Saraçoğlu, F. Demiroğlu, N.A. Banoğlu, H.O. Erkan, M.M. Tayanç, A.S. Ünver, E. Yücel, Orhan Aydar, T. Öz, Z. Erkins, K. Çığ, C.S. Revnakoğlu, B.N. Şehsüvaroğlu, Ş. Tekindağ, İ. Artuk, Sabahat Alp, K. Samancıgil, İ. Ilgar, N. Sevgen, Z. Hanban, N.S. Sılan, M.N. Deliorman, A.N. Erman, F. Erus, K. Pamukcıyan, T.N. Çağdaş, F. Dirimtekin, M. Batur, R. E. Koçu, M. Sertoğlu, Ş. Tezer, E. Naci, Ziya Nuri, Güngör Yavuz

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 36-37

1 Cilt: 1

Sayı: 1

Şubat 1964


2 Cilt: 1

Sayı: 2

Mart 1964


3 Cilt: 1

Sayı: 3

Nisan 1964


4 Cilt: 1

Sayı: 4

Mayıs 1964


5 Cilt: 1

Sayı: 5

Haziran 1964


6 Cilt: 1

Sayı: 6

Temmuz 1964


7 Cilt: 2

Sayı: 7

Ağustos 1964


8 Cilt: 2

Sayı: 8

Eylül 1964


9 Cilt: 2

Sayı: 9

Ekim 1964


10 Cilt: 2

Sayı: 10

Kasım 1964


11 Cilt: 2

Sayı: 11

Aralık 1964


12 Cilt: 2

Sayı: 12

Ocak 1965


13 Cilt: 3

Sayı: 13

Şubat 1965


14 Cilt: 3

Sayı: 14

Mart 1965


15 Cilt: 3

Sayı: 15

Nisan 1965


16 Cilt: 3

Sayı: 16

Mayıs 1965


17 Cilt: 3

Sayı: 17

Haziran 1965


18 Cilt: 3

Sayı: 18

Temmuz 1965


19 Cilt: 4

Sayı: 19

Ağustos 1965


Tarih Konuşuyor

Cilt: 4     Sayı: 19     Ağustos 1965     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


20 Cilt: 4

Sayı: 20

Eylül 1965


21 Cilt: 4

Sayı: 21

Ekim 1965


22 Cilt: 4

Sayı: 22

Kasım 1965


23 Cilt: 4

Sayı: 23

Aralık 1965


24 Cilt: 4

Sayı: 24

Ocak 1966


25 Cilt: 5

Sayı: 25

Şubat 1966


26 Cilt: 5

Sayı: 26

Mart 1966


27 Cilt: 5

Sayı: 27

Nisan 1966


28 Cilt: 5

Sayı: 28

Mayıs 1966


29 Cilt: 5

Sayı: 29

Haziran 1966


30 Cilt: 5

Sayı: 30

Temmuz 1966


31 Cilt: 6

Sayı: 31

Ağustos 1966


Tarih Konuşuyor

Cilt: 6     Sayı: 31     Ağustos 1966     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


32 Cilt: 6

Sayı: 32

Eylül 1966


33 Cilt: 6

Sayı: 33

Ekim 1966


34 Cilt: 6

Sayı: 34

Kasım 1966


35 Cilt: 6

Sayı: 35

Aralık 1966


36 Cilt: 6

Sayı: 36

Ocak 1967


37 Cilt: 7

Sayı: 37

Şubat 1967


38 Cilt: 7

Sayı: 38

Mart 1967


39 Cilt: 7

Sayı: 39

Nisan 1967


40 Cilt: 7

Sayı: 40

Mayıs 1967


41 Cilt: 7

Sayı: 41

Haziran 1967


42 Cilt: 7

Sayı: 42

Temmuz 1967


43 Cilt: 7

Sayı: 43

Ağustos 1967


Tarih Konuşuyor

Cilt: 7     Sayı: 43     Ağustos 1967     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


44 Cilt: 7

Sayı: 44

Eylül 1967


45 Cilt: 7

Sayı: 45

Ekim 1967


46 Cilt: 7

Sayı: 46

Kasım 1967


47 Cilt: 7

Sayı: 47

Aralık 1967


48 Cilt: 7

Sayı: 48

Ocak 1968


49 Cilt: 8

Sayı: 49

Şubat 1968


50 Cilt: 8

Sayı: 50

Mart 1968


51 Cilt: 8

Sayı: 51

Nisan 1968


52 Cilt: 8

Sayı: 52

Mayıs 1968


53 Cilt: 8

Sayı: 53

Haziran 1968


54 Cilt: 8

Sayı: 54

Temmuz 1968


55 Cilt: 8

Sayı: 55

Ağustos 1968


Tarih Konuşuyor

Cilt: 8     Sayı: 55     Ağustos 1968     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


56 Cilt: 8

Sayı: 56

Eylül 1968


57 Cilt: 8

Sayı: 57

Ekim 1968


58 Cilt: 8

Sayı: 58

Kasım 1968


59 Cilt: 8

Sayı: 59

Aralık 1968


60 Cilt: 8

Sayı: 60

Ocak 1969Toplam 60 fasikül