Tarih Hazinesi

İbrahim Hakkı Konyalı
15 Kasım 1950 - Nisan 1953
17 sayı

Eksiksiz
V/c-1
17 fasikül - 17 mevcut, 0 eksik

1950 senesinin dördüncü mecmuası olan Tarih Hazinesi, bilhassa yazdığı şehir tarihleriyle tanınan ve bu gibi mecmualarda bir çok yazı neşretmiş bulunan İbrahim Hakkı Konyalı (ilk soyadı Atis, 1896-20 Ağustos 1984) tarafından onbeş günlük olarak çıkarılmaya başlanmıştır. Ancak 10. sayıdan itibaren aylık hâle getirilen mecmua gayrımuntazam bir şekilde Nisan 1953`e kadar neşriyatını devam ettirmiştir. Sahibi ve yazı işlerini idare eden İbrahim Hakkı Konyalı iken 15. Sayıda (Nisan 1952) bu vazifeye eşi Meliha Atis getirildi. Kendisi ise başmuharrir oldu.

Mecmuada görülen imzalar şunlardır: İ. H. Konyalı, Ercüment Ekrem Talû, T. Öz, M. Rasim Özgen, F. Kandemir, İ. Atis (İ.H. Konyalı) Derviş Karamanoğlu (İ.H. Konyalı), İsmail Baykal, Elif Naci, S. M. Alus, Yusuf Akyurt, T. Gökbilgin, Muhtar Paşaoğlu (S.M. Alus), A. H. Tanyeli, Ömer Ataoğlu, R. Çavdarlı, Ayhan Nalbandoğlu, Muzaffer Ramazanoğlu, Mehmet Kadiroğlu, Rüsuhi Baykara, A. S. Ünver, Hüseyin Şems Günesen, R. E Koçu, Esat Serezli, Anber Reisoğlu, Mediha Atis, Cahide Tamer, Hasim Zeki Yazıcıoğlu, M. R. Yalkın, Fuad Ezgü, Hakkı Arayan (İ.H. Konyalı), Münir Süleyman Çapanoğlu, Vak`anüvis (İ.H. Konyalı), Rifat İzgi, Sait Toydemir, T. Levendoğlu, Lütfi Turanbek, Memduh Muin Tayanç, E. Â. Çavlı, S. Güngör, Herbart Melzig, Tevfik İnci, İsmail Hikmet Ertaylan, Rükneddin Akbulut, Steven Runciman, Ahmet Ateş, Faiz Demiroğlu, Fazıl Ayanoğlu, Fuad Köprülü, H. Nalbandoğlu, İrfan Mengü, Ferruh Arsunar, İzzet Fuad Paşa, Nureddin Can Gülekli, Halil Sedes, Samed Ağaoğlu, Herevî, M. Faruk Gürtunca, Galip Kemalî Söylemezoğlu, Ahmet Kemal Şemsioğlu, Haydar Alkor, Kemal M. Altunkaya.

Mecmuanın Mayıs Mimar Koca Sinan'ın Eserleri isimli eki (176 s.) tamamlanamamıştır.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 32-33

1 Yıl: 1

Sayı: 1

15-Kasım-1950


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 1     15-Kasım-1950     52 sayfa (1-52. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


2 Yıl: 1

Sayı: 2

1-Aralık-1950


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 2     1-Aralık-1950     52 sayfa (53-104. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


3 Yıl: 1

Sayı: 3

15-Aralık-1950


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 3     15-Aralık-1950     52 sayfa (105-156. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


4 Yıl: 1

Sayı: 4

1 - Ocak - 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 4     1 - Ocak - 1951     52 sayfa (157-208. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


5 Yıl: 1

Sayı: 5

1 Ocak 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 5     1 Ocak 1951     52 sayfa (209-260. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


6 Yıl: 1

Sayı: 6

31 Ocak - 15 Şubat 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 6     31 Ocak - 15 Şubat 1951     52 sayfa (261-312. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


7 Yıl: 1

Sayı: 7

15 - 28 Şubat 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 7     15 - 28 Şubat 1951     52 sayfa (313-364. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


8 Yıl: 1

Sayı: 8

15 Mart 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 8     15 Mart 1951     52 sayfa (365-416. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


9 Yıl: 1

Sayı: 9

1 - Nisan - 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 9     1 - Nisan - 1951     52 sayfa (417-468. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


10 Yıl: 1

Sayı: 10

Mayıs 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 10     Mayıs 1951     52 sayfa (469-520. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


11 Yıl: 1

Sayı: 11

Haziran 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 11     Haziran 1951     52 sayfa (521-572. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


12 Yıl: 1

Sayı: 12

Temmuz 1951


Tarih Hazinesi

Yıl: 1     Sayı: 12     Temmuz 1951     52 sayfa (573-624. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


13 Yıl 2 Cilt 2

Sayı: 13

Kasım 1951


Tarih Hazinesi

Yıl 2 Cilt 2     Sayı: 13     Kasım 1951     60 sayfa (625-684. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


14 Yıl 2 Cilt 2

Sayı: 14

Aralık 1951


Tarih Hazinesi

Yıl 2 Cilt 2     Sayı: 14     Aralık 1951     60 sayfa (685-744. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


15 Yıl 2 Cilt 2

Sayı: 15

Nisan 1952


Tarih Hazinesi

Yıl 2 Cilt 2     Sayı: 15     Nisan 1952     60 sayfa (745-804. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


16 Yıl 2 Cilt 2

Sayı: 16

Kasım 1952


Tarih Hazinesi

Yıl 2 Cilt 2     Sayı: 16     Kasım 1952     52 sayfa (805-856. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


17 Yıl 2 Cilt 2

Sayı: 17

Nisan 1953


Tarih Hazinesi

Yıl 2 Cilt 2     Sayı: 17     Nisan 1953     52 sayfa (857-908. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfaToplam 17 fasikül