Tarih Dünyası - 1964

Niyazi Ahmet Banoğlu
1 Aralık 1964 - 15 Haziran 1965
7 sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
V/b-1
7 fasikül - 7 mevcut, 0 eksik

”Aylık tarihî ve siyasî dergi” alt başlığını taşıyan mecmuanın sahibi Muzaffer Enünlü, genel yayın müdürü Niyazi Ahmet Banoğlu, sorumlu müdürü Orhan Enünlü idi. Bilebildiğimiz kadarıyla N. A. Banoğlu’nun 15 Nisan 1950’de yine bu isimle başlattığı tarih mecmuları zincirinin son halkasını teşkil etmektedir. İlk mecmuadan farklı olarak bu sonuncu Atatürk ve devri hakkındaki yazılara ağırlık vermesiyle Tarih-Coğrafya Dünyası’nın devamı gibidir. 7. Sayısını göremedik.

Mecmuanın yerli yazarları: N.A. Banoğlu, Özgül Çelik, İlhan Selçuk, S.B., O. Enünlü, Hayriye Mahabaş, S. Borak, M.S. Çapanoğlu, O.N. Ergin, N. Sevgen, A.C. Emre, S.N. Tansu, A. Selen, C.S. Revnakoğlu, Lebib Muammer (N.A. Banoğlu), M. Sertoğlu, M. Gökman, İ. Ilgar, A.S. Ünver, F. Güleç, A.Ş. Uludağ, K. Miras, F. Demircioğlu, Salih Münir Çotlu, Ayhan Kızılay, Ş. Erel, Y.Z. İnan, Elif Naci, G.K. Söylemezoğlu, S. Kumbaracılar, M.T. Tan, M.C. Kuntay, N. Baylav, M. Çığ, A.R. Seyfi, K. Çığ, N. Deliorman, A. Daver, H. Rifat (Işıl), N.S. Danış, M.R. Esatlı, A.F. Fındıkoğlu, E. Esenkova, S.M. Alus, N.M. Tepedelenlioğlu, M. Giray, H.K. Alpman, S.K. rtem, Ö.R. Doğrul,

Mecmuada Ali İhsan Sabis ve Asım Gündüz paşaların hâtıralarından da parçalar ve ecnebî yazarlardan tercümeler neşredilmiştir. Mecmuanın Hürriyet ve Meşrutiyet, Malazgirt ve Alpaslan, Atatürk ve Mevlânâ özel sayıları bulunmaktadır.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 37

1 Yıl: 1

Sayı: 1

1 Aralık 1964


Tarih Dünyası

Yıl: 1     Sayı: 1     1 Aralık 1964     130 sayfa (1 - 130. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


--Niyazi Ahmet Banoğlu Rauf Orbay'ı Atatürk, Ahmet Rıza, Talat Paşa ve İnönü'nden üstün tutan Profesöre cevap 1-4
--Hans Froembgen - Çeviren: Mediha Sayar Yabancı gözü ile, İzmir Suikasdinin Perde Arkası 5-9
-- Anadolu'ya geçmeden önce Generallerle neler konuştu? 10-12
-- Atatürk'ün Hitler ve Musolini Hakkındaki Fikirleri 12
-- Karabekir Atatürk'ün hizmetine casus sokmuş, takip ettirmişti 13-15
--Moris Perno Yabancı gözüyle, Büyük Türk Milleti ve Atatürk'e ait hatıralar 16-19, 115
--Özgül Selçuk Köylü Kızın Kalemiyle, Atatürk ve Cumhuriyet Sevgisi 20-21
-- Atatürk kendisine nasihat vermek istiyenleri nasıl tevkif etti? 22
-- Atatürk'ün Hayatına ait Tarihler Niçin Birbirini Tutmuyor? 23-24
-- Atatürk, Ebuzziya Velid'i Niçin Kabul Etmemiştir? 24-25
--Townshend General Tawnshend'in Atatürk'e hediye ettiği av tüfeği 26-28
-- Mustafa Kemal'in Gazete sahipliği ve Başyazarlığı 29-30
--İlhan Selçuk Atatürkçülüğün özüne doğru 31-32
--Niyazi Ahmet Banoğlu Atatürk'ün Hükûmeti Devirme Teşebbüsü Nasıl Olacaktı? 33-34
-- Amerikalı bir Rahip Atatütk'ü nasıl görüyor? 35-36
--Emil Ludwig Atatürk'le Röportaj 37-38, 55
--Derleyen: S. B. Hayatından önemli notlar 39-47
-- Atatürk'ü tevkif için Vahidettin-Damat Ferit Komplosu 48
--Mis Gladys Baker'in yaptığı mülakat Atatürk'ün dünyayı görüşü 49-51, 128
-- Atatürk'ün yazdığı ve yazmadığı şiirler 52-54
--S. B. Atatürk'ün Hayatında Kasım Ayları 55-56
-- İnönü Atatürk'ü anlatıyor 57-61
--Mediha Uçan anlatıyor - Oktay Enünlü Atatürk'e ait bilinmiye hatıralar 62-64
-- Atatürk Sınıflarını Kaçıncı Olarak Geçti? 64
--Hayriye Nahabaş Paris'te Atatürk Kitapları Sergisi 65-67
--Sadi Borak Anıt Kabirde yenilikler yapılacak 68-70
--Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Kâtip Çelebi'nin Sünbülü 71-73
-- Yılan Hikâyesi - Fatih'in Heykeli 73
--Münir Süleyman Çapanoğlu Yakup Cemil Nasıl, Niçin idam edildi 74-78
--Osman Ergin İslâm Dini Resim ve Heykeli Niçin Menetmiştir? 79-81
--Nazmi Sevgen Türklerde At ve Atçılık 82-86, 70
--Hasan Tahsin (Darbımeseller) İyi ve kötü Atasözleri 87
--Ahmet Cevad Emre 920 Moskovasında Türk Komünistler 88-93
--Samih Nafiz Tansu Son Osmanlı Padişahı Yurdundan nasıl kaçtı? 94-95
--Azmi Selen Türkiye Masonluk tarihinden bilinmeyen hakikatler 96-98
-- Athenagorasa açık mektup99-103, 110
-- Oku. Ağla. Düşün ve Uyan.. 104-107
--Cemâleddin Server Revnakoğlu Bektaşiliğin gerçek hüviyeti 108-110
--Lebip Muammer Sinan ve Atatürk 111-112
-- Yabancı gözü ile Fatih ve İstanbulun Fethi 113-115
--Mithat Sertoğlu Osmanlı Tarihinin Büyük Sırrı 116-117
--Muzaffer Gökman Üniversite Kütüphanesi münasebetiyle - 1.500.000 Kitap ve 30 Kimetre raf 118-119
-- Landru Kadın canavarı 120-126
2 Yıl: 1

Sayı: 2

1 Ocak 1965


Tarih Dünyası

Yıl: 1     Sayı: 2     1 Ocak 1965     130 sayfa (131 - 260. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


İhsan Ilgar Or General Asım Gündüz'ün İstiklâl Harbi Hatıraları 131-137
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Tarihte Türk Bahçeleri 138-139
Münir Süleyman Çapanoğlu Yakup Cemil Nasıl, Niçin idam edildi - 2 140-144, sayı: 3 276
Beyanat Ünlü Tarihçi Emil Ludvig'in Türkiye'ye hayranlığı 145
Ahmet Cevat Emre 1920 Moskovasında Türk Komünistler 146-151
Lebip Muammer Atatürk ve Sinan 152-155
Fazlı Güleç Efeler ve Zeybekler 156-159, 208
Dr. O. Şevket Uludağ Türkiye'de Sülük ticareti160
N. A. Anadolu'nun Ruhu - Askerlik Destanları161
Athenagorasa açık mektup - II162-166
Çingeneler166
Prof. Kâmil Miras Bir Ramazan Musahabesi - Teravih Namazı167-168
Münir Süleyman Çapanoğlu Eski Ramazanların tarih olmuş hususiyetleri nelerdir?..169-170
Azmi Selen Türkiye Masonluk tarihinden bilinmeyen hakikatler... - II171-174
Fair Demircioğlu Osmanlı Saraylarında buz dağıtımı175-176
İstanbul'da İlk Kulüp177
Salih Münir Çorlu Osmanlı Tarihinde Kadın Kıyafetleri178-181
Nazmi Sevgen Türkiye'de At ve Atçılık - II182-185
Ayhan Kızılay Atatürk'ün Gözlerini merak etmiştim...186-187
Aleko Kasap'tan Ali Ekrem Bolayır'a yazılmış bir mektup İstanbul Top Seslerile İnlerken...188-189
Niyazi Ahmet Banoğlu Gnl. Faruk Güventürk'ün demeci münasebetiyle açık mektup190-193, 238
Hans Froembgan (Çeviren: Mediha Sayar) İzmir Suikasdinin Perde arkası194-199
At İçin İdam199
İhsan Ilgar Ali İhsan Paşa'nın Hataları200-208
Oktay Enünlü İlk Tayyarecilerimizden Savmi Uçan'ın hayatı ve Başarıları212-216
Şerafeddin Erel Şimdiye kadar görülmemiş ve neşredilmemiş Sikkeler217-219, 238
Avukat Yusuf Ziya İnan Mevlâna üzerine düşünceler...220-225, 257
Cemaleddin Server Revnakoğlu Nalıncı Zâde Hacı Mustafa Halîm226-228
Elif Naci Fatih Zehirlendi mi? Fatih'in mezarı açılmalı mı?229-235
F. Demircioğlu Abdülhamid devrinde bir sefir236-238
Ocak Ayı Niçin Yılbaşı Oldu?239-243
Mağrur Olma Padişahım...243
Hayriye Nahabaş Modern Türkiye'nin Yaratıcısı Mustafa Kemal244-248
Young'un Abdülhamid aleyhindeki yazısı ve G. K. Söylemezoğlu'nun tenkidleri Abdülhamid ve Yıldız249-257
3 Yıl: 1

Sayı: 3

1 Şubat 1965


Tarih Dünyası

Yıl: 1     Sayı: 3     1 Şubat 1965     116 sayfa (261 - 376. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


İhsan Ilgar Or General Asım Gündüz'ün İstiklâl Harbi Hatıraları263-273
Lebip Muammer Süleymaniye, Atatürk ve Sinan274-276
N. A. Halet Efendinin Bir Entrikası277
Ahmet Cevat Emre 1920 Moskovasında Türk Komünistler - III278-285
Nazmi Sevgen 1500 Senelik Bir Manastır286-290
Fazlı Güleç Çakırcalı Mehmet Efe291-294
Naci Sadullah Danış İstiklâl Harbimizin 1 Numaralı Casusu Gâvur Mümin295-299
Azmi Selen Türkiye Masonluk tarihinden bilinmeyen hakikatler... - III300-304
Dr. Sedat Kumbaracılar Saraybosna'da Bir Türk Eseri: Hüsrev Bey Hastahanesi305-306
M. Turhan Tan Oniki Adaları Nasıl Aldık, Nasıl Kaybettik?307-310
Salih Münir Çorlu Eski İstanbul'un Evleri, Konakları ve Sayfiyeleri311-318
Mithat Cemal Kuntay Aydınlarımıza İthaf - Tarihsizlik319
Enver Naci Atasözleri Nasıl Doğdu?320-322
İhsan Ilgar Ali İhsan Paşa'nın Hataları - II323-328
Yabancı Gözü ile: Atatürk ve İnsanlık329
Eczacı Kimyager Naşit Baylav Fatih Zehirlendi - Fatih'in hususî doktoru Yakup Paşa'nın Fatih'e verdiği ilâcın formülünü neşrediyoruz.330-335, 378
Muazzez Çığ "İnsan ve Onun Tanrısı" adlı bir Sumer şiiris, 336-337, 353
Hayriye Nahabaş Gözünü Açmak338-340
Milyoner Paşalar341
Ali Rıza Seyfi Amerika Yerlileri Türk Irkından mıdır?342-346
Çağdaş Kızılderili Sanatı - Margretta S. Dietrich'in Kolleksiyonundan -347-350
Kemal Çığ Dünyanın Ender Saatlerinden Biri351-353
Necmeddin Deliorman Atatürk'ün dost olduğu Makedonyalı Bulgarlar Teşkilâtı Başkanı Ivan Mihailof'un Hür Dünyada Kurduğu Cephe ve Kıbrıs Dâvamız354-361
Av. Yusuf Ziya İnan Seyyit Muhammet Nur (M. 1813 - 1887 = H. 1228 - 1305 / Elhac Seyyid Muhammed Nur'ül Arabiyyül Melâmî hayatı ve eserleri362-365
Mike Walteri (Çeviren: Hâle Kuntay) Siyah Melek366-368
Oktay Enünlü Tayyareci Savmi Uçan'ın Kahramanlık menkıbeleri - III369-374
4 Yıl: 1

Sayı: 4

1 Mart 1965


Tarih Dünyası

Yıl: 1     Sayı: 4     1 Mart 1965     116 sayfa (377 - 492. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Âbidin Daver Çanakkale Zaferinin 50 nci Yıldönümü...380-384, 453
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Beykoz'da Meşhur Çeşmesi olan İshak Ağa'nın 200 sene önce, 1734 de kendi lisanından385
Hüseyin Rifat Hiciv Nedir? - Halk Edebiyatında Ve Eşref'te Hiciv386-389
Emanuel Shinwel389, 303
Midhat Cemal Kuntay 19 uncu Asırda Taassup390-393
M. Necmeddin Deliorman Makedonya dahilî ihtilâl komitesinin faaliyeti - II394-399
Paşa Kâzım'dan fıkralar399-400
Cemaleddin Server Revnakoğlu Nalıncı Zade Mustafa Halim401-405
S. N. Tansu Sokollu'nun Büyük Siyaseti - Don-Volga ara kanalı406-407
Kadircan Kaflı Padişah olmak isteyen zorba408-409
Pertinax Çörçil Yaşıyor...410-412
Faiz Demiroğlu Abdülhamid'in Cumhuriyet Korkusu413-414
Kemal Samancıgil Tarihte Abazistan415-418
Dr. Sedat Kumbaracılar 70 sene evvel Kiel Kanalının açılış törenine giden gemimiz418-419
Ziya Şakir Osmanlı Devrinde Balolar420-421
S. M. P. Diplomasinin Ustadı Makyavel422-423
Deli Suphi'nin Kabadayılıkları424-425
Naci Sadullah Danış İstiklâl Harbimizin 1 Numaralı Casusu Gâvur İmam - II426-434
James Daniel ve John G. Habbel Kûba meselesi ve Dünya muvazenesi435-440, 462
Faiz Demiroğlu Şahane Armağanlar441
Oktay Enünlü Tayyareci Savmi Uçan'ın Kahramanlık menkıbeleri - IV442-445
İhsan Ilgar Orgeneral Asım Gündüz'ün İstiklâl Harbi Hatıraları - III446-453
Hayriye Nahabaş Atatürk ve Hindistan454-457
Kimyager Eczacı Naşit Baylav Padişahların Kuvvet Macunları458-459
Azmi Selen Türkiye Masonluk tarihinden bilinmeyen hakikatler - IV460-462
Askerî Müze'den kıymetli vesikalar satıldığı asılsızdır463-468
Nazmi Sevgen Hakkâri ve Nesturi'ler469-474
Mustafa Ragıb Esatlı Rıza Tevfik ve Vasıfları475-477
N. Nazif Tepedelenlioğlu Ahmet Cevat Emre'nin Moskova Hâtıraları Dolayısıyle Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu cevap veriyor478-481
Muazzez Çığ 4000 sene evvel ziraat482-484
Midhat Cemal Kuntay Ebuzziya Tevfik ve Neşredilmemiş Mektupları...485-487
Ebuzziya Tevfik'in oğlu Velid'e bir mektubu488-490
5 Cilt: 2

Sayı: 5

1 Nisan 1965


Tarih Dünyası

Cilt: 2     Sayı: 5     1 Nisan 1965     100 sayfa (1 - 100. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


İhsan Ilgar Orgeneral Asım Gündüz'ün İstiklâl Harbi Hatıraları3-6
Cemaleddin Server Revnakoğlu Fethi Bey Hocamız7-10
Arkeolog Erdem Yücel Bergama'nın tarihteki yeri11-14
İhsan Ilgar Büyük Zafer ve Nurettin Paşanın Plânı15-17
Samih Nafiz Tansu - Anlatan: M. M. Grubu Başkanı Albay Hüsamettin Ertürk 31 Mart irticaı'nın 57 nci yıldönümü18-27, 32
M. Necmeddin Deliorman Bulgaristan Türklerinin Basın Hayatında 3 devir28-29
Said Kesler Cumhuriyet Istanbul'da nasıl ilân edilmişti?30-32
Sami N. Özerdim Atatürk'ün yazdığı sanılan şiirler33
Askerî Müzede Bir Saat34-38
Dr. Szalay Josef'ten çeviren Sadettin Pirali Varna Meydan Muharebesi39-44
Ord. Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Bizde tasarruf hareketleri45-46
Kemal Samancıgil Abazistan Coğrafyası47-49
Nazmi Sevgen Hakkâri ve Nasturiler50-53
Münir Süleyman Çapanoğlu Eski Kurban Bayramları54-55
15. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Mareşal Fevzi Çakmak56, 61
Enver Esenkova Dimitar Açkofun Hatıraları57-58
Azmi Selen Türkiye Masonluk Tarihinden Bilinmeyen Hakikatler - V59-61
Paşa Kâzım'dan Fıkralar62-63
Sermed Muhtar Alus Eski Günlerde Kurban Bayramı64, 71
Topkapı Sarayının Eski Günleri...65-66, 77
Hayriye Nahabaş Dumlupınar Ardından Yunan Basını67-71
Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu Ahmet Cevat Emre'nin Moskova Hâtıraları Dolayısıyle Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu Cevap Veriyor72-74
N. A. B. Tevetoğlu Saçmalıyor!75-77
Satranç merakının mükâfatı78-79
Damat Ferit80-83
Yerinden dört kişinin yardımı ile kalkabilen Süleyman Paşa her giriştiği işi nasıl başarıyordu?84
Naci Sadullah Danış İstiklâl Harbimizin 1 Numaralı Casusu Gâvur Mümin - III88-94
İhsan Ilgar Burgiba Anlatıyor95-96
Kadircan Kaflı Zembilli Ali Efendi97
6 Cilt: 2

Sayı: 6

15 Mayıs 1965


Tarih Dünyası

Cilt: 2     Sayı: 6     15 Mayıs 1965     84 sayfa (101 - 184. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


İhsan Ilgar Orgeneral Asım Gündüz'ün Hatıraları104-106
Hayriye Nahabaş Anadolu'dan haber gelmiyordu..107-111
Bir zorbanın âkibeti / Irgatpaşa zorbaları - Kumkapı Ermeni kilisesine hücum - Serserlere ders...113-114
Kemal Samancıgil Etnoğrafyada Abaza / Abazaların menşei - Çerkes, Abaza yakınlığı - Abazalarda din - Ağaca tapanlar - Evlenme ve kız kaçırma adetleri - III115-117
Prof. Ziyaeddin Fındıkoğlu İhtikâr ve Edebiyat118-119
Muharrem Giray Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa120-123
Tarihte engizisyon mezalimi124-128
Azmi Selen Türkiye Masonluk tarihinden bilinmeyen hakikatler... - VI129-130
Türk basınında ilk tıbbi mecmua131-132
Selânik'te kurulan bir tarikat134-135
Hâfi Kadri Alpman Sahnemizin büyük kaybı Aşot Madat136-137
Nazmi Sevgen Hakkâri ve Nasturiler - III138-140
Genç Osman faciası141-142
İslâm tarihinden: Hanefi143
Birinci B. M. Meclisinde Softalar ile ilericilerin Tartışması144-145
Süleyman Kâni İrtem Ohri'de İttihat ve Terakki merkezi nasıl kuruldu146-149
Anzakların Çanakkale'yi Ziyaretleri Münasebetiyle Gaziye mektup150-151
Midhat Cemal Kuntay Hüseyin Hilmi Paşa, Kâmil Paşa ve Reşat Nuri152-154
Yavuz niçin sakalsız bir hükümdardı?155
Ömer Rıza Doğrul Belkıs ve Süleyman156-157
Belgrad Ormanı...158-159
Sansürün tarihi160-161
İhsan Ilgar İstanbul'un fethi162-165
Damat Ferit Paşa'ya dair166
Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu Ahmet Cevat Emre'nin Moskova Hâtıraları Dolayısıyle Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu Cevap Veriyor167-168, 176
Paşa Kâzım'ın Hatıraları: İsminin önündeki (Paşa) sona gelince169-170
Atabey Zengi170
Niyazi Ahmet Banoğlu Sabiha Gökçen hocası Savmi Uçan'ı anlatıyor171-176
Cemaleddin Server Revnakoğlu Meşhur Bektaşiler: 1 - Yaşar Baba / Kıyam Reîsi - Zâkir Başı - Hânende - Mevlidci - Mersiyeci - Sünbülî Dervişi Kaadirî Dedesi - Rıfnî Halifesi ve Nihayet Bektaşî Şeyhi177-180
Midhat Cemal Kuntay İkinci Abdülhamit181-182
7 Cilt: 2

Sayı: 7

15 Haziran 1965


Tarih Dünyası

Cilt: 2     Sayı: 7     15 Haziran 1965     84 sayfa (185 - 268. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Cevat Emre İnönü Harf İnkılâbını tam iki yıl geciktirdi188-193
Süleyman Kâni İrtem Abdülhamid in ölümü194-195
L. B. Tarihte Meşhur Piçler196, 198
Valde Sultan'ın öldürülmesi197-198
Elize Sarayına resmen çağırılan fahişe200-201
7500 Kelleden bir zafer Ehramı - Özdemir Osman Paşanın Kafkas Zaferi202-204
Bir günde 5 uçak düşüren Yüzbaşı204
Dr. Szalay Josef (Çeviren Sadettin Pirali) Macar Kaynaklarına göre Belgrad muhasarası (Vandor Fehirvar)205-209
Tahsin Öz Atatürk ve Sancağı Şerif209-210
Halûk Y. Şehsuvaroğlu İstanbul Tersaneleri210-212
Sadi Borak Atatürk ve Din213-215
Necip Alpan Yeni bir Balkan Birliği kurulabilirmi?216-220
Fuat Köse Raif Kürtler Türkmüdür?220-222
Andrien Dansette 100 yıl önce Fransızlarla İngilizler tarafından işgal edildiği zaman Çin223-227, 234
Images'dan Almanya mağlûp olduğu günlerde228-232
1876 tarihinde Zırhlı yapıyorduk233-234
Niyazi Ahmet Banoğlu Bir Tarihçi (?!) nin Hezeyanları - Şeytan taşlayıcı Senatör Tevetoğlu cenaplarına cevabımız235-238
Hayriye Nahabaş Pullarda Atatürk239-241
N. A. B. Fener Patrikhanesi ve Arnavut Ortodoksların çiğnenen hakları242-245
N. A. B. Atatürk'e ait yanlış bilinen bir olay246-249
Cemaleddin Server Revnakoğlu Yaşar Baba250-253
Niyazi Ahmet Abbasi - Emevi mücadelesi253-254
Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu Ahmet Cevat Emre'nin "Moskova'da Türk Komünistler" yazısından doğan tartışma - Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu Cevap Veriyor ve hâtıralarını anlatıyor255-259
Kemal Samancıgil İsrail Kadını260-261
Çeviren: Güzin Sayar Chopin'in Aşkları261-266

Toplam 7 fasikül