Tarih Dünyası - 1964

Niyazi Ahmet Banoğlu
1 Aralık 1964 - 15 Haziran 1965
7 sayı

Eksiksiz
V/1-b
7 fasikül - 7 mevcut, 0 eksik

”Aylık tarihî ve siyasî dergi” alt başlığını taşıyan mecmuanın sahibi Muzaffer Enünlü, genel yayın müdürü Niyazi Ahmet Banoğlu, sorumlu müdürü Orhan Enünlü idi. Bilebildiğimiz kadarıyla N. A. Banoğlu’nun 15 Nisan 1950’de yine bu isimle başlattığı tarih mecmuları zincirinin son halkasını teşkil etmektedir. İlk mecmuadan farklı olarak bu sonuncu Atatürk ve devri hakkındaki yazılara ağırlık vermesiyle Tarih-Coğrafya Dünyası’nın devamı gibidir. 7. Sayısını göremedik.

Mecmuanın yerli yazarları: N.A. Banoğlu, Özgül Çelik, İlhan Selçuk, S.B., O. Enünlü, Hayriye Mahabaş, S. Borak, M.S. Çapanoğlu, O.N. Ergin, N. Sevgen, A.C. Emre, S.N. Tansu, A. Selen, C.S. Revnakoğlu, Lebib Muammer (N.A. Banoğlu), M. Sertoğlu, M. Gökman, İ. Ilgar, A.S. Ünver, F. Güleç, A.Ş. Uludağ, K. Miras, F. Demircioğlu, Salih Münir Çotlu, Ayhan Kızılay, Ş. Erel, Y.Z. İnan, Elif Naci, G.K. Söylemezoğlu, S. Kumbaracılar, M.T. Tan, M.C. Kuntay, N. Baylav, M. Çığ, A.R. Seyfi, K. Çığ, N. Deliorman, A. Daver, H. Rifat (Işıl), N.S. Danış, M.R. Esatlı, A.F. Fındıkoğlu, E. Esenkova, S.M. Alus, N.M. Tepedelenlioğlu, M. Giray, H.K. Alpman, S.K. rtem, Ö.R. Doğrul,

Mecmuada Ali İhsan Sabis ve Asım Gündüz paşaların hâtıralarından da parçalar ve ecnebî yazarlardan tercümeler neşredilmiştir. Mecmuanın Hürriyet ve Meşrutiyet, Malazgirt ve Alpaslan, Atatürk ve Mevlânâ özel sayıları bulunmaktadır.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 37

1 Yıl: 1

Sayı: 1

1 Aralık 1964


2 Yıl: 1

Sayı: 2

1 Ocak 1965


3 Yıl: 1

Sayı: 3

1 Şubat 1965


4 Yıl: 1

Sayı: 4

1 Mart 1965


5 Cilt: 2

Sayı: 5

1 Nisan 1965


6 Cilt: 2

Sayı: 6

15 Mayıs 1965


7 Cilt: 2

Sayı: 7

15 Haziran 1965Toplam 7 fasikül