Tarih Dünyası - 1950

Niyazi Ahmet Banoğlu
15 Nisan 1950 - 26 Şubat 1953
38 sayı + 4 özel sayı

Eksiksiz
V/1-b
40 fasikül - 40 mevcut, 0 eksik

1950 senesi tarih mecmuacılığında adetâ altın çağı oldu. Dört güzel ve kıymetli tarih mecmuası bu sene içinde birbirini takiben çıkmaya başladı. Bunlardan birincisi tarih, hattâ coğrafya mecmuacılığımızın birkaç büyük isminden biri olan Niyazi Ahmet Banoğlu (1913-1992) tarafından çıkarılan Tarih Dünyası isimli mecmuadır.

15 mayıs gününden itibaren onbeş günlük olarak çıkmaya başlayan mecmuanın hedefi gizli kalmış tarihî hakikatleri ve kıymetleri Türk efkârına arzetrnekti. Vesika neşri de yapılmak istenenler arasındaydı. Gerçekten de mecmua bilhassa yakın tarihe dair hâtıralar, vesikalar ve resimlerle dopdolu olarak basılıyordu.

15 Nisan 1950-15 Eylül 1951 tarihleri arasında onbeş günlük olarak yirmibeş sayı çıktı ve daha sonraki sayılarını aylık olarak gayrı muntazam bir şekilde neşredebildi ve 26 Şubat 1953 tarihli 38. sayısıyla neşriyatına son verdi. Mecmuada görülen imzalar ve rumuzlar sırasıyla şöyledir: Be.Se. Ahmet Refik (Altınay), İbrahim Hakkı Konyalı, Adnan Giz, Fahri Celal Göktolga, M. Razi Yalkın, Galip Kemali Söylemezoğlu, H. Nezihi Erksan, Mithat Sertoğlu, Naşit Baylav, Fuat Ezgü, N. A. Banoğlu, Derviş Karamanoğlu (İ. H. Konyalı), Tahsin Öz, İ. Atis (İ. H. Konyalı), Ali Kemalî Aksüt, Lebib Muammer, C. Erksan, Falih Rıfkı Atay, Sait Toydemir, Ahmet Bülend, Reşat Ekrem Koçu, Kemal Çığ, Dr. Necmeddin Erim, Tayyib Gökbilgin, Miss Pardoe, Rasim Özgen, Tevfik İnci, A. Süheyl Ünver, M. Çağatay Uluçay, Y. Bahri Doğanay, Ferdi Öner, Resuhî Baykara, Nazmi Sevgen, Osman Ergin, Caroline Suchloşka, Ekmel Molla, Ahmet Hamdi Tanyeli, Ahmet Bedevi Kuran, Ziya Erkins, İbrahim Artuk, Derviş Doğan Kalender, Ahmet Bülend Koçu, Selâmî İzzet Sedes, Ahmet Reşat, Mustafa Sâi, Mahmut Nefî, H. Ali Rıza Sağman, Ali Kemal Balkanlı, İsmail Baykal, Muzaffer Esen, Selâmi Münir Yurdatap, Mehmet Zeki Pakalın, Cevriye Artuk, Vefık Tura, Esat Sezai Sümbüllük, Ferit Ağazade, Henry Bordeaux, Osman Nuri Eti, Salâhaddin Güngör, Aziz Esenbel, Halil Sedes, Cemaleddin Server (Revnakoğlu), Feridun Diriıntekin, Selâhaddin Demirkan, Mehmet Halid Bayrı, İhsan Nuri Sir, M. Tayyar, Kazım Sevinç Altınçağ, Macit Uygur, Raif Yelkenci, Mehmet Türkioğlu, Yaşar Gökçek, Bennard Bromage, Tahsin Ünal, Nejat Yıldırımkemal, Fahrettin Altay, Hayreddin Alptekin, Avram Galanti, Nahit Sırrı Örik, N. R. Efe, İsmet Gönülal, Midhat Şükrü Bleda, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fâzıl Ayanoğlu, Tahsin Öz, Turhan Toker, Fahir Baba (Yusuf Fahir Ataer), Dr. Fahri Can, Sabahattin Kerimoğlu, S. Toydemir, Zafer Hasan Ayberk, Nuri Özkan, Feridun Kandemir, Tan Çolban, Atıf Bumin, Receb Baysun, Sadi Borak, Muharrem Giray, Tahir Olgun, Suphi Uzunca, Nurettin Oflaz, M. Yesarî, Hamdi Varoğlu, Muzaffer Uyguner, Kadircan Katlı, A. Baha Özler, Bahattin Akolu, Dr. Şadan Talat Ural, Rauf Tunçay, Hasan Amca, M.S Tura, Necip Erimsel, Leyla Soykut, S. Tur, Hüseyin Nihad Erer, Turgut Işıksal, Charles Diehl, Şeki Berker, Edwin Müller, Leyla Yazıcıoğlu, H. Semih Tongsir, Oscanyan, Aziz Akıncan, M. S. Çapanoğlu, M. Kadri, Muhtar Dağlı, N.C. Kesim, Muzaffer Giray.

Tarih Dünyası'nın Fatih, Osmanlı Tarihinde Yasaklar (R.Ekrem Koçu), Selim III ve Alemdar Mustafa Paşa (A. Cemal Erksan) ve Aşık Şair Paşalar (R. Ekrem Koçu) isimli ve hepsi de 1950’de basılmış dört özel sayısı bulunmaktadır. Yine müstakil mecmua hâlinde Tarihte Güzel Kadınlar (1953) mecmuası ve Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanat-ı Mukaddese (Tahsin Öz, İstanbul, 1953, 47 s), Ansiklopedik Mizah Dünyası (8 sayı, 1952) ve gayrımuntazam şekilde de olsa dört sayı çıkarılan Coğrafya Dünyası’nı (4 sayı, 1950-51) bu meyanda zikretmek gerekir. Bu son mecmuada Türkiye ve başka memleketler hakkında tercüme ve telif dikkate değer yazılar bulunmaktadır.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 30-31

1 Yıl 1

Sayı 1

15 Nisan 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 1     15 Nisan 1950     44 sayfa (1-44. sayfalar)

2 Yıl 1

Sayı 2

1 Mayıs 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 2     1 Mayıs 1950     44 sayfa (45-88. sayfalar)

3 Yıl 1

Sayı 3

15 Mayıs 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 3     15 Mayıs 1950     44 sayfa (89-132. sayfalar)

4 Yıl 1

Sayı 4

1 Haziran 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 4     1 Haziran 1950     44 sayfa (133-176. sayfalar)

5 Yıl 1

Sayı 5

15 Haziran 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 5     15 Haziran 1950     44 sayfa (177-220. sayfalar)

6 Yıl 1

Sayı 6

30 Haziran 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 6     30 Haziran 1950     44 sayfa (221-264. sayfalar)

7 Yıl 1

Sayı 7

15 Temmuz 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 7     15 Temmuz 1950     44 sayfa (265-308. sayfalar)

8 Yıl 1

Sayı 8

1 Ağustos 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 8     1 Ağustos 1950     44 sayfa (309-352. sayfalar)

9 Yıl 1

Sayı 9

15 Ağustos 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 9     15 Ağustos 1950     44 sayfa (353-396. sayfalar)

10 Cilt 2

Sayı 10

1 Eylûl


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 10     1 Eylûl     42 sayfa (397-438. sayfalar)

11 Cilt 2

Sayı 11

15 Eylûl 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 11     15 Eylûl 1950     46 sayfa (439-484. sayfalar)

12 Cilt 2

Sayı 12

1 Ekim 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 12     1 Ekim 1950     44 sayfa (485-528. sayfalar)

13 Cilt 2

Sayı 13

15 Ekim 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 13     15 Ekim 1950     44 sayfa (529-572. sayfalar)

14 Cilt 2

Sayı 14

1 Kasım 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 14     1 Kasım 1950     44 sayfa (573-616. sayfalar)

15 Cilt 2

Sayı 15

15 Kasım 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 15     15 Kasım 1950     44 sayfa (617-660. sayfalar)

16 Cilt 2

Sayı 16

1 Aralık 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 16     1 Aralık 1950     44 sayfa (661-704. sayfalar)

17 Cilt 2

Sayı 17

15 Aralık 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 17     15 Aralık 1950     44 sayfa (705-748. sayfalar)

18 Cilt 2

Sayı 18

31 Aralık 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 18     31 Aralık 1950     44 sayfa (749-792. sayfalar)

19

Özel Sayı: 1 - Fatih

1950


20

Özel Sayı: 2 - Osmanlı Tarihinde Yasaklar

1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

    Özel Sayı: 2 - Osmanlı Tarihinde Yasaklar     1950     44 sayfa

21

Özel Sayı: 3 - Selim III ve Alemdar Mustafa Paşa

1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

    Özel Sayı: 3 - Selim III ve Alemdar Mustafa Paşa     1950     44 sayfa

22

Özel Sayı: 4 - Aşık ve Şair Padişahlar

1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

    Özel Sayı: 4 - Aşık ve Şair Padişahlar     1950     44 sayfa

23 Cilt 2

Sayı 19

15 Ocak 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 19     15 Ocak 1951     44 sayfa (793-836. sayfalar)

24 Cilt 2

Sayı 20

1 Şubat 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 2     Sayı 20     1 Şubat 1951     40 sayfa (837-876. sayfalar)

25 Cilt 3

Sayı 21

15 Şubat 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 21     15 Şubat 1951     40 sayfa (876-916. sayfalar)

26 Cilt 3

Sayı 22

1 Nisan 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 22     1 Nisan 1951     40 sayfa (917-956. sayfalar)

27 Cilt 3

Sayı 23

15 Nisan 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 23     15 Nisan 1951     40 sayfa (957-996. sayfalar)

28 Cilt 3

Sayı 24

1 Eylûl 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 24     1 Eylûl 1951     36 sayfa (997-1032. sayfalar)

29 Cilt 3

Sayı 25

15 Eylûl 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 25     15 Eylûl 1951     36 sayfa (1033-1068. sayfalar)

30 Cilt 3

Sayı 26

15 Ekim 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 26     15 Ekim 1951     36 sayfa (1069-1104. sayfalar)

31 Cilt 3

Sayı 27

30 Ekim 1951


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 27     30 Ekim 1951     36 sayfa (1105-1140. sayfalar)

32 Cilt 3

Sayı 28/29

31 Ocak 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 28/29     31 Ocak 1952     68 sayfa (1141-1208. sayfalar)

33 Cilt 3

Sayı 30/31

29 Şubat 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 30/31     29 Şubat 1952     52 sayfa (1209-1260. sayfalar)

34 Cilt: 3

Sayı: 32

26 Ağustos 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt: 3     Sayı: 32     26 Ağustos 1952     52 sayfa (1261-1312. sayfalar)

35 Cilt: 4

Sayı: 33

26 Eylûl 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt: 4     Sayı: 33     26 Eylûl 1952     44 sayfa (1313-1356. sayfalar)

36 Cilt: 4

Sayı: 34

26 Ekim 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt: 4     Sayı: 34     26 Ekim 1952     44 sayfa (1357-1400. sayfalar)

37 Cilt: 4

Sayı: 35

26 Kasım 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt: 4     Sayı: 35     26 Kasım 1952     52 sayfa (1401-1452. sayfalar)

38 Cilt: 4

Sayı: 36

26 Aralık 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt: 4     Sayı: 36     26 Aralık 1952     44 sayfa (1453-1496. sayfalar)

39 Cilt: 4

Sayı: 37

26 Ocak 1953


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt: 4     Sayı: 37     26 Ocak 1953     52 sayfa (1497-1548. sayfalar)

40

Sayı: 38

26 Şubat 1953


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

    Sayı: 38     26 Şubat 1953     52 sayfa (1549-1600. sayfalar)


Toplam 40 fasikül