Tarih Coğrafya Dünyası - 1961

Niyazi Ahmet Banoğlu
19 Mayıs 1961 - 30 Mayıs 1961
3 sayı

Eksiksiz
VI/d-2
2 fasikül - 2 mevcut, 0 eksik

Tarih-Coğrafya Dünyası 15 Aralık 1959'da neşriyatına son verdikten iki sene sonra 19 Mayıs 1961'de yeniden çıkmaya başladı. 1-2 birleşik sayıdan sonra 30 mayısta 3. sayısı çıktı. Sahibi Anna Banoğlu, yazı işleri müdürü Turgut Fethi Erden idi. 15 günlük olma geleneği yine muhafaza edilmesine rağmen öncekilerin aksine çok kısa ömürlü oldu.

Bu defa mecmuanın muhtevası, takdim yazısında da ifade edildiği gibi, Atatürk ve devri hakkındaydı.

Yazarları şöyle sıralanabilir: Naşit Mengü, Hakkı Güvendik, Osman Attilâ, Lütfi Oğuzcan, Muzaffer Gökman, S. Borak, F. R. Atay, K. Katlı, F. H. Dağlarca, Samizâde Süreyya (Berkem), İsmail Arar, Osman Turgut Pamirli, Dr. F. Can, H. Himmetoğlu, Kemal Güngör, P. Safa, Ahmet İlhan, N. A. Banoğlu, Nurettin Sevin, Cafer Tayyar (Eğilmez), Hasan Âli Yücel, S. K. İrtem, Razi Damacı, Esat Cemal Paker, Münir S. Çapanoğlu, Hâfız Yaşar (Okur), M. Sertoğlu, Cemil Topuzlu, F. N. Uzluk, A. S. Ünver, Ç. Uluçay, Ziya Somar, Nihat Sami Banarlı, R. E. Koçu, Aziz Tahsin Balkanlı.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 34-35

1 Cild: I

Sayı: 1-2

19 Mayıs 1961

Atatürk ve Millî Mücadele Özel Sayısı


Tarih Coğrafya Dünyası - 1961

Cild: I     Sayı: 1-2     19 Mayıs 1961     96 sayfa (1 - 96. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


2 Cild: I

Sayı: 3

30 Mayıs 1961


Tarih Coğrafya Dünyası - 1961

Cild: I     Sayı: 3     30 Mayıs 1961     64 sayfa (97 - 192. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfaToplam 2 fasikül