Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Niyazi Ahmet Banoğlu
15 Nisan 1959 - 15 Aralık 1959
12 sayı

Eksiksiz
V/c-2
11 fasikül - 11 mevcut, 0 eksik

Niyazi Ahmet Banoğlu daha önce çıkardığı Tarih Dünyası ile Coğrafya Dünyası yerine 15 Nisan 1959 tarihinden itibaren on beş günlük Tarih-Coğrafya mecmuasını çıkarmaya başladı. Sahibi kendisi, yazı işleri müdürü Nurcihan Kesim idi. 4. sayıda (31 Temmuz) kızı Deniz Banoğlu yazı işleri müdürü oldu. Daha öncekileri hatırlatan mecmuanın muhtevası bilhassa yakın tarih ve hâtırat bakımından nispeten zayıftır. İçindeki yerli imzalar şunlardır: Mustafa Kemal, Şeref Ergenekon, M. Şevki Yazman, M. Ç. Uluçay, S. Çelikkol, Ali Saim Ülgen, N. S. Örik, Abdülkadir Erdoğan, S. Borak, Muazzez Çığ, H. Y. Şehsuvaroğlu, Mehmet Rifat, Abbas Halim Paşa, Hakkı Güvendik, Cevdet Yakup Baykal, Hatice Kızılyay, Firuz Kesim, İ. H. Uzunçarşılı, Sadettin Erel, N. Sevgen, Behçet Kemal Çağlar, K. N. Duru, Hasan Âli Ediz, N. A. Banoğlu, İhsan Ilgar, C. S. Revnakoğlu, Y. F. (Ataer) Baba, M. Sertoğlu, M. H. Bayrı, Baki Vandemir, İsfandiyar Esat Kadester, Müjgân Cumhur, Süheylâ Beken, Z. Şakir, Necmettin Sadak, Nurettin Can Gülekli, Mithat Şükrü Bleda, Dr. F. Can, Hakkı Tarık (Us), Şükrü Uras, , Nazmi Çağan, Muzaffer Kılıç, Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahsin Ünal, Aslan Ergüç, Arın Engin, Tarhan Toker, M. H. Yinanç, Kadri Perk, Münir Hayri Egeli, Faiz Demiroğlu, Nurettin Artam, Sadık Atak, Vehbi Kocagüneş, Muzaffer Erdoğan, Nureddin Sevin, Ş. Kaya, Nüzhet Bulca, Tevlik İleri, Suut Kemal Yetkin, S. N. Gerçek, Reşat Nuri Güntekin, A. S. Ünver, Fazıl Ahmet Aykaç, Ahmet Tufan Şentürk, Mahmut Esat Bozkurt, Cevad Abbas Gürer, Özcan Doğruöz, Neyzen Tevfik (Kolaylı), Refik Halid Karay, Hüseyin Rifat (Işıl), Celal Nuri İleri, Kerim Yund, Sait Faik Abasıyanık, İclâl Işık, Falih Rıfkı Atay, A. F. Cebesoy, Bahadır Dülger, Sunullah Arısoy, Server Ziya Meramlı, Hasan Rıza Soyak, M. Kemal Öke, Cenap Ozankan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sabahatin Kudret Aksal, Reşat Ekrem Koçu, M. Rasim Özgen, Hamdi Varoğlu, Osman Attilâ, Orhan Rahmi, Kılıç Ali, Halûk Nihat Pepeyi, İsmail Hakkı Tekçe, Behçet Kemal Çağlar, Kadircan Katlı, Cahit Sıtkı Tarancı, F. Demiroğlu, A. Baha Özler, Orhan Şaik Gökyay, Ziya Osman Saba, Hikmet Ülgen, Orhan S. Orhon, M. Şakir Ülkütaşır, Ali Haydar Alpagut, İ.H. Danişmend, İhsan Hmçer, Abdülbâki Gölpınarlı, Tahsin Yazıcı, Resuhi Baykara, N.S. Özerdim, Halil Dikmen, Şahap Sıtkı, Refi Cevar Ulunay, Mehmet Önder, Mehmet Kaadir Keçeoğlu, Kemal Sülker.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 34-35

1 Cilt: 1

Sayı: 1

15 Nisan 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 1     Sayı: 1     15 Nisan 1959     80 sayfa (1 - 80. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


2 Cilt: 1

Sayı: 2

1 Mayıs 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 1     Sayı: 2     1 Mayıs 1959     80 sayfa (81 - 160. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


3 Cilt: 1

Sayı: 3

1 Haziran 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 1     Sayı: 3     1 Haziran 1959     80 sayfa (161 - 240. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


4 Cilt: 1

Sayı: 4

31 temmuz 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 1     Sayı: 4     31 temmuz 1959     80 sayfa (241 - 320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


5 Cilt: 1

Sayı: 5

15 Ağustos 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 1     Sayı: 5     15 Ağustos 1959     80 sayfa (321 - 400. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


6 Cilt: 1

Sayı: 6

30 Ağustos 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 1     Sayı: 6     30 Ağustos 1959     80 sayfa (401 - 480. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


7 Cilt: 2

Sayı: 7

15 Eylül 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 2     Sayı: 7     15 Eylül 1959     80 sayfa (1 - 80. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


8 Cilt: 2

Sayı: 8

30 Eylül 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 2     Sayı: 8     30 Eylül 1959     80 sayfa (81 - 160. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


9 Cilt: 2

Sayı: 9 - 10

10 Kasım 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 2     Sayı: 9 - 10     10 Kasım 1959     80 sayfa (161 - 320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


10 Cilt: 2

Sayı: 11

1 Aralık 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 2     Sayı: 11     1 Aralık 1959     80 sayfa (321 - 400. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


11 Cilt: 2

Sayı: 12

15 Aralık 1959


Tarih Coğrafya Dünyası - 1959

Cilt: 2     Sayı: 12     15 Aralık 1959     80 sayfa (401 - 480. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfaToplam 11 fasikül