Tarih Aynası

Faruk Rıza Güloğul
Ağustos 1951 - Aralık 1951
2 sayı


VI/d-2
2 fasikül - 1 mevcut, 1 eksik

Ağustos 1951’de ilk, Aralık'ta ise ikinci ve son sayısı çıkan onbeş günlük Tarih Aynası’nın sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden mes’ûl müdürü Faruk Rıza Güloğul idi. Tarih Sesleniyor gibi, bir denemeden ibaret kalan mecmuada T.A., M.S. Çobanoğlu, Ahmet Refık, A. H. Tanyeli, Süleyman Fahir, F. Kavukçuoğlu imzaları ve imzasız yazılar bulunuyor.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 33

1 Cild: 1

Sayı: 1

Ağustos 1951


2 Cild: 1

Sayı: 2

Aralık 1951Toplam 2 fasikül