Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
2016 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VI/b-2
1 fasikül - 1 mevcut, 0 eksik

1 Yıl: 2016

Sayı: 1

2016


Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Yıl: 2016     Sayı: 1     2016     319 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Salim Koca Türkiye Selçuklu Hükümdarlarının Temel İç ve Dış Politikaları ve Bu Politikalardan Güttükleri Amaçlar9-39
Mehmet Şeker Süleyman-Şah(I), Rukne’d-Din Süleyman-Şah b. Kutalmış (Ö.479/1086)- Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti'nin Kurucusu ve İlk Sultanı (1075-1086)39-51
Mikail Bayram Anadolu Ahiliğinin Teşekkülündeki Rolü Açısından Fütüvvet Hareketi ve Tarihi51-73
Fatih Yahya Ayaz Memlük-Türkiye (Anadolu) Selçuklu Münasebetleri73-115
İlyas Gökhan Türkiye Selçukluları Zamanında Maraş Uç Beyliği(1071-1258)115-173
Ayşe Dudu Kuşcu Selçuklu Devlet Yönetiminde Kadının Yeri ve Altuncan Hatun Örneği173-191
Altay Tayfun Özcan Saxony Dükü Arslan Heinrich’in Türkiye Selçuklu Sultanı Iı. Kılıç Arslan’ı Ziyareti (1173) ve Lübeckli Arnold’un Metninin Bazı Sorunları Üzerine191-217
Bilal Kuşpınar An Analysis of the Views of Al-Ghazali, ibn Al-‘Arabi and Mawlana Rumi on the Concept of Justice217-249
Rüçhan Arık Malazgirt ve Çevresi Yüzey Araştırması249-275
Selçuk Mülayim İlhanlı Dönemi Anadolu Plastiğinde Asya Çağrışımları - Sivas Gök Medrese Taçkapısındaki Bir Gösterge Üzerine İrdeleme275-297

Kitabiyat
Elif Kök Veli Baçaru, Oluş Arık'la Asya'dan Anadolu'ya297-303

Haberler
Züriye Oruç Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü303-309

Vefeyât
Fatma Şeyma Boydak, Ahmet Çaycı Muhterem Hocamız Prof. Dr. Ahmet Sâim Arıtan (1951-2016 Konya)309-312
Nazan Yavuzoğlu Atasoy Prof. Dr. Yıldız Demiriz'i Kaybettik (Zile 1929 - İstanbul 2016)313-315

Toplam 1 fasikül