Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü / Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi
1969 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VII/8
5 fasikül - 5 mevcut, 0 eksik

Türkiye’de Selçuklu ve Beylikler dönemi tarihi araştırmaları, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde başlamıştır. Özellikle M. Fuad Köprülü’nün (1890-1966) bu alanda yaptığı çalışmalar, Türkiye’de Selçuklu tarihçiliği adına ilk sayılmaktadır. M. Fuad Köprülü’nün yanı sıra Mükrimin Halil Yinanç (1900-1961), sonrasında İbrahim Kafesoğlu (1914-1984) ile M. Fuad Köprülü tarafından yetiştirilen iki önemli Selçuklu tarihçisi Osman Turan (1914-1978) ve Mehmet Altay Köymen (1916-1993) gibi araştırmacılar Selçuklu ve Beylikler tarihi hakkında önemli çalışmalara imza atmışlardır. Dönemin önemli tarihçileri tarafından bireysel olarak yapılan araştırmaların dışında Selçuklu ve Beylikler dönemi tarihi hakkında müstakil araştırma yapan bir kurum ya da enstitü ise kurulmamıştır. Ancak 1966 yılına gelindiğinde, Ankara’da Selçuklu ve Beylikler dönemi tarihini incelemek adına Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Derneği kurulabilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu, derneğin kuruluşundan üç yıl sonra, Genel Sekreter Halûk Karamağaralı’dan (1923-2009) bir yayın yönetmeliği hazırlaması konusunda ricada bulunmuştur. H. Karamağaralı’nın hazırladığı bu taslak, önce Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve daha sonra 23 Şubat 1969 tarihindeki Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Faruk Sümer (1924- 1995), Doç. Dr. Halûk Karamağaralı ve Doç. Dr. Ali Sevim’den (1928-2013) oluşan bir yayın kurulu oluşturulmuş ve ilk olarak da yılda bir sayı olarak yayımlanmak üzere Selçuklu Araştırmaları Dergisi çıkarmaya karar verilmiştir. Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısında yer alan “Sunarken” adlı giriş yazısında dernek başkanı Prof. Dr. Emin Bilgiç (1916-1996)6, derneğin kurulma amacını şu şekilde ifade etmiştir: “Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enstitüsü ‘Selçuklu ve Beylikler devrinin siyasî, içtimaî ve iktisadî tarihlerini, bütün kültür ve müesseseleri ile medeniyet eserlerini araştırmak, incelemek ve tanıtmak’ maksadı ile kurulmuştur." Emin Bilgiç’in de belirttiği üzere genel manada Selçuklu ve Beylikler dönemi tarihini her yönüyle araştırma ve tanıtmak amacıyla kurulan dernek, 1969 yılından itibaren yayın organı olan Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştır.

1

Selçuklu Araştırmaları Dergisi

I 1969

1970


2

Selçuklu Araştırmaları Dergisi

II 1970

1971


3

Selçuklu Araştırmaları Dergisi

III 1971

26 Ağustos 1971

Malazgirt Zaferi Özel Sayısı - 900. Yıl


4

Selçuklu Araştırmaları Dergisi

IV

1975


5

Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Yıl: V

Sayı: 5

Aralık 2016Toplam 5 fasikül