Selçuk Dergisi
Atatürk ve Gençlik Özel Sayısı
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi
Kasım 1985 - Ocak 1989
5 sayı
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
5 fasikül - 5 mevcut, 0 eksik

1

Selçuk

Yıl: 1

Özel Sayı: 1

Kasım - 1985


2

Selçuk Dergisi

Yıl: 2

Sayı: 1

Aralık - 1986


3

Selçuk Dergisi

Sayı: 2

Ocak - 1988


Selçuk Dergisi

    Sayı: 2     Ocak - 1988     317 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Muharrem Şen Eva De Vitray Meyorovitch' e Göre Mevlana / Mevlana Vu Par Eva De Virtay Meyorovitch1-11
Hasan Özönder Mevlana Türbe ve Külliyesinin Tamir ve İlaveler Kronolojisi13-75
Önder Göçgün Yunus Emre'nin Şiirlerinde İyi, Kötü Karşılaştırılması / The Comparison of the Good and the Bad in the Poems of Yunus Emre77-97
Önder Göçgün Nasreddin Hoca Manzumeleri / About the Poems on Nasreddin Hoca99-114
Mustafa Can Letaif-Namelerde Nasrettin Hoca / Nasreddin Hodja in Collection of Jokes115-124
Şerafeddin Gölcük İbni Sina'da Felsefe Kelam Münasebeti / Le Relation Du Kalam Avec La Philosophie Chez İbn Sina125-133
Ahmet Alkan Fatih Dönemi Osmanlı Şehri / Ottoman City of Fatih’s Period135-148
İbrahim Ceylan Yavuz Sultan Selim' s the Vakfiye of Muhyid-din Ibn Arabi in Damascus149-169
Haşim Karpuz Erzurum Şehrinin Tarihi Dokusu ve Türk-İslam Yapılarının Çevre Düzenlemeleri = The Structure of the Erzurum City, Restoration and Abrangaments of Turko-Islamic Monuments171-191
H.A.R. Gibb (Çev. Şahin Uçar) Mohamedanism, New York, 1955 (Eserin "Sufizm" bölümünün tercümesidir)193-206
Mehmet Aydın Analyse Des Motifs Etrangers Dans Le (Menakib) de Hadji Bektach Veli207-221
Süleyman Toprak Konya Yusufağa Kütüphanesindeki Yazma Akaid ve Kelam Kitaplarının Tavsifi I (XI. Hicri Asırdan Önce Telif Edilmiş Olanlar) / The Description and Classification of the Manuscripts Concerning Islamic Belief (Akaid) and Islamic Theology (Kalam) in the Yusufaga Library I (Before 10th Century of Hegira)223-317
4

Selçuk Dergisi

Sayı: 3

Haziran - 1988


5

Selçuk Dergisi

Sayı: 4

Ocak - 1989Toplam 5 fasikül