Resimli Tarih Mecmuası

Server R. İskit
Ocak 1950 - Aralık 1956
84 sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
V/b-1
84 fasikül - 84 mevcut, 0 eksik

1950 senesinin Nisan ayında çıkmaya başlayan Tarih Dünyası ve Tarih Orduya Sesleniyor isimli iki aylık mecmuadan sonra, Mayıs ayından itibaren Resimli Tarih Mecmuası’nın ilk sayısı Bâbıâlî vitrinlerinde göründü. İlk ikisi için gerçekten de ciddi bir rakip olan mecmuanın sahibi onyedi yaşında Bâbıâlî’ye ilk adımını atan, bir çok gazete ve mecmuada yazdıktan sonra kendi adına Aylık Ansiklopedi’yi (1955-1975) çıkarmak gibi kıymetli ve başarılı bir neşriyat tecrübesine sahip olan Server İskit (1894-1975) idi. O, tertip ve düzen bakımından öncekilerden kıyaslanamayacak kadar daha mükemmel olan bu mecmuayı altı sene boyunca muntazaman çıkardı. Bu sahanın ilk uzun ömürlü temsilcisi Resimli Tarih Mecmuası olmuştur.

Tercüme yazıların da bulunduğu mecmuada görülen imzaları şöylece sıralayabiliriz: Feridun Fazıl Tülbentçi, Ahmet Rasim, M.Z., Haluk Y. Şehsuvaroğlu, R. E. Koçu, S. M. Alus, Z. Şakir, Ercüment Ekrem Talu, Ömer Rıza Doğrul, Nuri Hüseyin Tuğrul, Şevket Rado, A. K. Aksüt, Abdullah Uygur, Mehmet Enis, F. Kandemir, Sadi Koçaş, Hasan Aşır Turgay, Tahsin Ünal, Yakup Özdemir, Zuhurî Danışman, Semih Mümtaz, Tahsin Öz, A. B. Kuran, Z. H. Aybek, Ali Galip Öztürkmen, Abidin Dav’er, Halit Akmansü, Ziya Melek, Esat (Bülkat) Paşa, Ragıp Akyavaş, Hüseyin Namık Orkun, Veled Çelebi, T. İnci, Reşat Nuri Güntekin, Ali Kemal Sunman, Ali Rıza Seyfi, Behçet Cemal, A.R., Süreyya Ergin, Rıza Çavdarlı, Bahtiyar Cemil, S. İ, Sedes, O.A., Tarık Mümtaz Göztepe, Rıdvan Güneş, Hamza Osman Erkan, Sudi Yağız, Sırrı Piroğlu, Osman Nuri Aladağ, İsmail Talman, Mustafa Cezar, Topçu İhsan (Eryavuz), Faruk Sümer, Mehmet Emin (Yurdakul), Ömer Seyfettin, Mehmet Akif, Ali Ekrem (Bolayır), Ay. An., Eroğul R. İskit, Hikmet Feridun Es, M. S. Çapanoğlu, N. S. Örik, Arslan Tufan (Yazman), Selâhattin Güngör, Refik Alpaslan, Kadircan Katlı, Hasan Suvla, Enis Tahsin Til, G. Ergiç, Seyfettin Kayal, S.İ., İ. Behçet Akın, Sırrı Tiz, Şükrü Sazlıdere, Mehmet Ataker, Kerim R. Tümay, Nuri Pek, R. A. S(evengil), Mesut Can, Leyla Soykut, Mithat Sertoğlu, Abdurrahman Aygün, Şahap Tayfur, Sami Rodoslu, M. Hüsnü Camcı, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fazıl Murat (Mithat Sertoğlu), H.R. Gürpmar, Sirer (M. Sertoğlu) Tevfik Bıyıklıoğlu, Mehmet Önder, Vâlâ Nurettin, M. Zekai Konrapa, H. Ziya Uşaklıgil, Süleyman Kâni İrtem, Cemal E. Ortekin, Arif Avarlı, Şerif Çavdaroğlu, F. Dirimtekin, Turgut Işıksal, A. R. Sağman, Muzaffer Ramazanoğlu, Faik Reşit Unat, Ali Süha, Ali Semih Arıcan, Hicret Cambazoğlu, Zeynel Akkoç, Ferit Kerimoğlu, Ali Hamdi, Nihat Alp, S.İ (Server İskit), S.S. Tugay, P.S., Dr. Ali Kayacan, Şerafettin Ersoylu, Talât Hasırcıoğlu, (Vladimir) Minniroğlu, Emin Âli Çavlı, Nurettin Tür, Celal Esat Arseven, Rıdvan Nafız Edgüer, M. Sami Yulaç, Ferit Celal Güven, Nuri Dalkılıç, Rasim Süerdem.

Resimli Tarih Mecmuası’nın muhtevası diğerlerinden biraz farklı olarak, Osmanlı Tarihi’nin bütün devrelerine tahsis edilmiştir. Dünya tarihine dair yazılar da zaman zaman basmıştır. Mecmua ilâve formlar hâlinde bir çok kitap da vermiştir. Bunlar içinde Kâmil Kepeci’nin (öl. 5. 10. 1952) Tarih Lûgati (İstanbul, 1952 416 s.) bilhassa dikkate değer.

Ali Birinci: Babıali’nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 32

1

1

Ocak 1950


2

2

Şubat 1950


3

3

Mart 1950


4

4

Nisan 1950


5

5

Mayıs 1950


6

6

Haziran 1950


7

7

Temmuz 1950


8

8

Ağustos 1950


9

9

Eylül 1950


10

10

Ekim 1950


11

11

Kasım 1950


12

12

Aralık 1950


Resimli Tarih Mecmuası

    12     Aralık 1950     80 sayfa (441-520. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Tevfik İnci Burak Reisin Kahramanca Şahadeti441-443
Sadi Koçaş 1877 de Doğu Cephesi Muharebeleri ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa444-447
Büyük bir devlet adamına ait fıkralar447
Ragıp Akyavaş İstanbulun mânevi hamisi Eyüp Sultan448-449, 453
Z. Melek Büyük cihangir ve Büyük zalim Timurlenk450-453
Moris Paleolog İkinci Katerina'nın Maceralı Hayatı454-455, 461
Ali Kemal Sunman Türk - Amerikan Dostluğunun Tarihi456-457
Semih Mümtaz S. Yakın tarihte Boğaziçinde bir iftar458-461
Reşat Ekrem Koçu Estonibelgrad Kalesinin Dokuz Fedaisi462-463
Ziya Şakir Tarikler, Tekkeler464-467
S. K. Birinci Kosova Meydan Muharebesi468-470
Villi Sperko Konta Ciyano nun Muhakemesi471-472
Ali Rıza Seyfi Kuvayı Milliye Ruhu473, 476
Melling Padişahların İstanbulda Deniz Gezintileri474-476
Behçet Cemal İlk Devriâlemi Yapan Kâşif: Macellan477-478
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar479
A. R. Son Devrin Osmanlı Şehzadeleri Ne Hallere Düştüler480-483, 486
Rıza Çavdarlı Rus Çarlığına yıllarca meydan okuyan kahraman kadın: Suyum Bige484-484
Sermet Muhtar Alus II. Abdülhamit Devrinde Erkek Kıyafetleri487-490
Bahtiyar Cemil Yakın Şark Tarihinin En Mühim Vakalarından Tarihte Ermeni Meselesi491-492
R. E. Roma Diktatörü Sezar ve Ölümü493-495
Selâmi İzzet Sedes Tarihin çözülemiyen bir muamması; Mareşal Ney, KurşunaDizildikten Otuz Bir Yıl Sonra mı Ölmüştü?496-498
Tahsin Ünal Yunan Mitolojisinden: İnsanın ömrü498
Salâhattin Güngör Rüyalara ve mânevi işaretlere inanalım mı? Sultan Aziz'in hal'ini haber veren bâzı rüya ve işaretler499-500
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar501
Pol Piyer Monte Kristo502-504
Tahtta cansız padişah504
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz505
Sadi Koçaş İkinci Dünya Savaşının En Büyük Korsan Gemisi: Amiral Graf fon Şpe506-508
Seyfettin Camilerimiz: Eyüp camisi, s 508
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları509
Reşat Ekrem Koçu Yeniçeri Rezalet ve Zorbalıkları510-513
Tarihte bu ay514
Bibliyografyamız Tarih (Orta okullar için I.) 514
Reşat Ekrem Koçu Budin Paşasının Kızı 12515-520
13

13

Ocak 1951


14

14

Şubat 1951


15

15

Mart 1951


16

16

Nisan 1951


17

17

Mayıs 1951


18

18

Haziran 1951


19

19

Temmuz 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    19     Temmuz 1951     80 sayfa (809-888. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Mehmet Akif İstklâl Marşı809
Faruk Sümer Avrupa'yı Titreten Türkler; Hunlar ve Attila810-813
Türk Büyükleri: Gazi Osman Paşa813
Mehmet Emin (Yurdakul) Anadoludan bir ses yahut Cenge Giderken814
Feridun Fazıl Tülbentçi Biz, 1877 de Türk oğlu Türk Erzurum'u Böyle Müdafaa Ettik815-818
Abdullah Çavuş818
Tevfik İnci Oruç Barbaros Nasıl Deniz Kurdu Oldu?819-821
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar822
Sadi Koçaş Akkâ'da Napolyon Bonapart'ı nasıl mağlûbettik?823-825
Zaferler Silsilesinin Sembolü Atatürk826
Ahmed Refik Gazi Zeynel Bey827-828
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?829
Mehmet Emin (Yurdakul) Şehit yahut Osman'ın Yüreği830
Ömer Seyfettin Teke Tek..831-834
Çanakkale ve Kahramanları835-838
Mehmet Akif (Ersoy) Çanakkale Şehidi839
Ay. An. Ruslarla Kaç Defa Harbettik?840-843
Camilerimiz: Piyalepaşa camisi843
Sadi Koçaş İnönü Meydan Muharebeleri844-846
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları847
Ali Ekrem (Bolayır / Namık Kemal'in oğlu) Vasiyyet848-850
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?851
Tahsin Ünal (Toplıyan) Küçük Rütbeli Büyük Kahramanlar852-853
Tevfik İnci İzzettin Gemisi, Erkadi'yi Nasıl Yakalamıştı?854-857
Kâmi Kazancı Birinci Cihan Harbi858-860
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar861
Eroğul R. İskit Berlin'in İşgali ve Hitler'in Sonu862-864
Tarihte bu ay865
Reşat Ekrem Koçu İkinci Viyana Muhasara ve Ricati Tarihimizin En Mühim Dönüm Noktasıdır.866-870
Tahsin Yazıcı Kore'de Türkler871-872
Yazıcı'nın Ağzından Savaşların Hikâyesi873, 875
Hikmet Feridun Es Bir Manga ile Bir Bölüğe Karşı874-875
Hikmet Feridun Es Türkler.. 1 Numaralı Asker..876, 878
Hikmet Feridun Es Kurşun Yağmuru Altında..877-878
Faruk Fenik Keşfe Giden 12 Fedai879, 881
Hikmet Feridun Es Dokuz Parmak Bir Martine Yetişir!..880-881
kore'den Gelen Gaziler Neler Anlatıyorlar..882-884
Hikmet Feridun Es Şehit Ailelerinden Mektuplar885
H. F. Es Bir Şehidin Şiiri886
Faruk Fenik Sahibini Bulamıyan Telgraf887-888
20

20

Ağustos 1951


21

21

Eylül 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    21     Eylül 1951     64 sayfa (937-1000. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Halûk Y. Şehsuvaroğlu Plevne Müdafii Gazi Müşir Osman Paşa937-939
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar940
Ziya Şakir Genç Osman'ın Feci Âkıbeti941-944
Münir Süleyman Çapanoğlu Akdeniz'de Cezayir Korsanları945-946
Feridun Kandemir Yakup Cemil niçin ve Nasıl İdam Edildi?947-949
Nahid Sırrı Örik Mısır'ın Valdepaşa'ları950-954, 959
Arslan Tufan Derdini Marko Paşaya Anlat! Marko Paşa Kimdir?955-956
Reşat Ekrem Koçu Omiros'un destanlaştırdığı Turova Cengi957-959
Andre Düran Onyedinci Lui miydi?960-963
Türk Büyükleri: Şinasi merhum963
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler964
Rıza Çavdarlı Tarihin Kahraman Kadınlarından Büyüke Hatun ve Budala Mihal965-967
Sermet Muhtar Alus İkinci Abdülhamid’in muayedeleri968-970
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?971
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar972
Reşat Ekrem Koçu Batı Roma İmparatorluğunun şan ve şerefini çiğniyen Got Kıralı Alarikus ve maceraları973-976
Hammer tarihinden Harb Zamanında Düğüne Gitmenin Cezası976
Sadi Koçaş Birinci Cihan Harbinin ilk ve en büyük zaferi Tannenberg Meydan Muharebesi977-979
Hammer tarihinden Kılıçla Traş Edilen Sakal979
Andre Moruva İngiltere Kıralı Yedinci Edvard980-982
Selâhattin Güngör Yobazlığın en aşırı bir devrinde..983-985
Hammer tarihinden Bizans İmparatorunun Nişanlısı985
Refik Alparslan (Nakleden) Peçevi'den Hoş Bir Fıkra986
Hammer tarihinden Sığınacak Yer Bulamıyan Prens986
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?987
Eroğul İskit Al Alemeyn988-990
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları991
Tarihte bu ay992
Kadircan Kaflı Hacı Murat993-996
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika997-1000
22

22

Ekim 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    22     Ekim 1951     64 sayfa (1001-1064. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Serhad Boylarında 50 Yıl1001-1004
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Abdülhamid’in Yıldız’daki Hususi Dairesi ve Orada Taşayış Tarzı1005-1009
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1010
Reşat Ekrem Koçu Mehterhane ve mehterler1011-1013
Faruk Sümer Osmanlı Türklerinin menşei Kayılar, Ertuğrul Gazi ve Kara-Keçili Oymağı1014-108
Türk Büyükleri: Ziya Gökalp1018
Hamza Osman Erkan Süleyman Askerî Niçin ve nasıl intihar etti1019-1022
Hammer tarihinden Osmanlıların ihtişamlı devirlerinde vergi takdimi merasimi1022
Tevfik İnci Fatih, donanmasını karadan Halic'e nasıl geçirdi?1023-1025
Camilerimiz: Yenivalde camisi1025
Nahid Sırrı Örik Mısır'ın bir sultaniyle üç kıraliçesi1026-1030
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1031
Sermet Muhtar Alus Göksu ve Âlemleri1032-1036
Ahmet Refik Osmanlı İmparatorluğunun bozuk devrinde dürüst bir vezir Tarhuncu Ahmet Paşa ve akıbeti1037-1039
Selâmi İzzet Sedes İkinci Mahmudun Annesi Hakkındaki Yanlış İddia1040-1042
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?1042
Reşat Ekrem Koçu Yanardağın Yuttuğu Pompei1043-1046
Eğer yalansa yazarına aittir İkinci Abdülhamid'in Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'nın Hatıratından1046
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1047
Pol Binke İmparatoriçe Öjeni'nin Kaçışı1048-1051
F. K. İttihat ve Terakki valilerinden Doktor Reşit Beyin son günleri1052-1055
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları1055
Eroğul İskit Pek Yakın Tarihin Kanlı Hâtıralarından; İspanya'nın Kardeş Kavgası1056-1058
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?1059
Tarihte bu ay1060
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika II.1061-1064
23

23

Kasım 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    23     Kasım 1951     64 sayfa (1065-1128. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Aziz'in İntiharı1065-1070
Ocak'ta İlk Gün1070
Tahsin Öz Sadrazam Yunus Paşa ile Karısının Portreleri * ve Diğer TarihÎ Portreler1071-1073, 1077
Tevfik İnci Hârika Türk Gazi Umur Paşa1074-1077
Faruk Sümer Cengiz Han1078-1081, 1084
Reşat Ekrem Koçu Sokollu Mehmet Paşanın Şahadeti1082-1084
Reşat Ekrem Koçu Ahmet Mithat Efendinin aşkları1085-1088
Sadi Koçaş Tarihte başkent, bugün de serhad şehrimiz olan: Edirne’nin son işgal ve istirdadı1089-1092
Türk Büyükleri: Abdülhak Hâmit merhum1092
Hasan Suvla Şeyhülislâm Karaçelebizâde'nin Genç Hizmetkârları1093-1095
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?1095
Ahmet Rasim Rakı İçmiye Dair1096-1098
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1099
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1100
Jül Kler Mari Antuvanet'in Muhakeme ve İdamı1101-1104
Enis Tahsin Til İstibdatla idarenin başlıca alâmeti: Sansür1105-1108
Mino Kaudena Mussolini'nin Kızı Edda Ciyano'nun Anlattıkları1109-1110
Dünya Tarihinden Grip Fıkralar1111
Süreyya Engin Mahmut Şevket Paşanın Katli Hâdisesi1112-1115
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat1116-1118
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?1119
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları1120
Mısır Hanedanının Zevceleri1121-1124
Camilerimiz: Hırkaişerif camisi1124
Tarihte bu ay1125
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika III.1126-1128
24

24

Aralık 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    24     Aralık 1951     64 sayfa (1129-1192. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Tevfik İnci Çeşme Deniz Faciası ile sonrasında Cezayirli Gazi Hasan Paşa1129-1132
Feridun Fazıl Tülbentçi Sultan Abdülâziz ve Prenses Tevhide1133-1136
Nahid Sırrı Örik Altı Kıral Babası Bir Vezire Dair1137-1141
Faruk Sümer Cengiz Han1142-1145
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1146
Ercüment Ekrem Talu Birinci Cihan Harbi arifesinde Dolmabahçe'de İngiliz amiraline verilen ziyafet1147-1149
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Mecid'in Küçük Kızı Fatma Sultan1150-1152
Selâhattin Güngör Softaların Tarihte Meşhur Mum Kavgası1153-1155
G. Ergiç Türk kaniyle aldığımız Kıbrıs Adası Elimizden Nasıl Gitmişti?1156-1158
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?1159
Ercüment Ekrem Talu Eski Düğün ve Koltuklar1160-1162
Sadi Koçaş Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu ve niçin kaldırıldı?1163-1166
Türk Büyükleri: Köprülü Mehmet Paşa1166
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1167
Zuhuri Danışman Evliya Çelebi Nasıl Musahip Oldu?1168-1170
Camilerimiz: Hamidiye camisi1170
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1171
Reşat Ekrem Koçu Eşkıya İken Vezir Yapılan Katırcıoğlu1172-1173, 1192
Münir Süleyman Çapanoğlu Eski Arzuhalciler1174-1175
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?1176
Ziya Şakir Osmanlı Tarihinin Rasputini Cinci Hoca Hüseyin Efendi1177-1179
Hamza Osman Erkan Aziziye tabyasının geri alınması1180-1182
Hammer tarihinden Kuvvetli bir ilâç1182
Behçet Cemal Büyük İmparator ve Kıral Şarlken Kendi Cenazesinde Nasıl Bulunmuştu?1183-1184
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları1185
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat II1186-1188
Tarihte bu ay1189
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika IV.1190-1192
25

25

Ocak 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    25     Ocak 1952     64 sayfa (1193-1256. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Şehitlere Serdar Oldu Genç Osman1193-1195
Mustafa Cezar Tanzimat Fermanı - Nasıl ilan edildi? Nasıl karşılandı? Nasıl tatbik edildi?1196-1199
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Mahmud'un çocukken erkek kılığında gezdirilen kızı Atiye Sultan1200-1202
Hikmet Feridun Es Atatürk'ün Son Dakikaları1203-1206
Faruk Sümer Büyük Türk kahramanı Celâleddin Harizmşah1207-1210
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1211
Nahid Sırrı Örik Son Damatlar1212-1216
Tevfik İnci Hint kaptanı Piri Reisin, Portekiz donanması ile savaşı ve idamı1217-1219
Reşat Ekrem Koçu Leydi Montegü ve Eski Kibar Türk Kadınları1220-1223
Türk Büyükleri: Osman Hamdi Bey1223
Ahmet Rasim İstanbulda eski Karnaval ve Yılbaşılar1224-1227
Ali Kemalî Aksüt Ali Paşa ve Vasiliki1228-1231
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1232
Ziya Şakir Bizanslıların Su Sarnıçları ve Yerebatan Sarayı1233-1234, 1238
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?1235
Pol Mari Gözlük'ün tarihi1236-1238
Camilerimiz: Çinili camisi1238
S. İ., Seyfettin Kayal Âkıbetleri Feci Sadrazamlar1239-1242
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1243
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat III1244-1246
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?1247
Tarihte bu ay1248
Ragıp Akyavaş Kuranı Kerimin Tarihi1249-1253
Hammer tarihinden Bir ittifakın garip neticesi1253
Mustafa Cezar Yeniçeriler1254-1256
26

26

Şubat 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    26     Şubat 1952     64 sayfa (1257-1320. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Bin atlının hikâyesi1257-1259
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Ordu1259
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Âdile Sultan1260-1262
Faruk Sümer Selçuk İmparatorluğunun Kuruluşu ve Tuğrul Bey1263-1266, 1271
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1267
Ziya Şakir Maktul şehzadeler1268-1271
Server İskit İlk müstakil gazetenin tarihini açan Agâh Efendi ve gazetesi "Tercümanı Ahval"1272-1275
Nahid Sırrı Örik Bir Sırp Kralının İkinci Abdülhamid’e Dehaleti1276-1280
Z. Melek Demirbaş Şarl ve Türkiye'yr İlticası1281-1283
Reşat Ekrem Koçu Bursa'da Küçük Kıyamet * 1855 depremine bu isim verilmişti1284-1285
Seyfettin Kayal Bursa şehri hakkında biraz bilgi1286-1287
Türk Büyükleri: İbni Sina1287
Ahmet Rasim Eski İstanbulda Kış1288-1290
Mustafa Cezar Rodos Şövalyeleri1291-1294
Camilerimiz: Cerrahpaşa camisi1294
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1295
Andre Düfur Otomobilin tarihi1296-1299
Eski Yunan ve Roma Tarihinde Bâzı Sözleriyle ve Halleriyle Meşhur Olanlar1300-1301
Sultan Orhan ve kayın babası Kantaküzen1301
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1302
F. K. Balkan tipi eski particiliğimiz tarihinden bir sayfa1303-1305
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1306
G. S. Rum İhtilâlinin İlk İşaretleri1307-1310
Osmanlılarda elçilerin kabul merasimi1310
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1309
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat IV1312-1314
Tarihte bu ay1315
Ragıp Akyavaş Kuranı Kerimin Tarihi II1316-1318
Mustafa Cezar Yeniçeriler II1319-1320
27

27

Mart 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    27     Mart 1952     64 sayfa (1321-1384. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Faruk Sümer Kanuni Süleyman'ın Talihsiz Oğlu Şehzade Beyazit ve Acıklı Sergüzeşti1321-1325
Türk Büyükleri: Barbaros Hayrettin1325
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Yıldız Sarayında Küçük Mabeyin Dairesi1326-1329
İ. Behçet Akın Otlukbeli Meydan Savaşı1330-1332
Camilerimiz: Hekimoğlu Ali Paşa Camisi1332
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1333
Sırrı Tiz Huzurda dayak yiyen Fransız ve Rus Sefirleri1334-1337
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1337
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1338
Faruk Sümer Onuncu Asırda, Dedelerimiz Oğuz Türklerinin Hayatı1339-1342
Server İskit Nasrettin Hoca1343-1348
Roberto Bozeti "Linç" Denen Müşterek Katlin Tarihçesi1349-1351
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1351
Ercüment Ekrem Talu Eski kına geceleri1352-1354
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Saray1354
Ziya Şakir Balkan Komitacıları1355-1358
Tevfik İnci Barbaros ve İtalyan Şairlerinin, Güzelliğini Terennüm Ettikleri Kontes Kiuliya1359-1360, 1384
Şükrü Sazlıdere Talât Paşa Vahdettin'i Nasıl Hal' Edecekti?1361-1362, 1367
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1363
R. Ç. Çin Edebiyatı Rönesansını Yapan İki Türk Şair Lipan ve Tufan1364-1367
Kassiyaguerra Ehramlardaki Esrar1368-1369, 1372
Aleksandr Rönu Çatalın Tarihçesi ve Eski Zamanlarda Sofra Terbiyesi1370-1372
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat V1373-1376
Tarihte bu ay1377
Ragıp Akyavaş Kuranı Kerimin Tarihi III1378-1381
Mustafa Cezar Yeniçeriler III1382-1384
28

28

Nisan 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    28     Nisan 1952     64 sayfa (1385-1448. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Faruk Sümer Kırallara Taç Giydiren Osmanlı Veziriazamı1385-1387
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1388
Tevfik İnci Lepanto ve Uluç Ali Paşa1389-1391
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Damat Ferit Paşa1392-1394
Nahid Sırrı Örik Dünyanın en yeni devleti Libya1395-1400
Reşat Ekrem Koçu Deli Hüseyin Paşa1401-1403
Ahmet Bedevî Sabahattin Bey1404-1406
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Toprak Rejimi1406
R. T. Kırk Sene Padişahlık Yapan Avcı Sultan Mehmet1407-1409, 1419
M. U. Madam Pompadur1410-1412
Ali Kemal Sunman Tarihî Bir Kur - Çarlık Zamanında Rus-Amerikan Dostluğu1413-1415
Sermet Muhtar Alus Yarım Asır Evvelki Tarihlerde Kâğıthanede Mekteplilere Kuzu Ziyafetleri1416-1419
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1420
Mahşer Midillisi Kâmil Bey1421
Abidin Dav'er Tarihin büyük deniz savaşı Iskajarak1422-1427
Türk Büyükleri: Fatih Sultan Mehmet1427
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1428
R. Ç. Tarihin kahraman kadınlarından Emine Banu1429-1430
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1431
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1432
Sadi Koçaş Bursa'nın İstirdadı1433-1434
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat VI1435-1438
Camilerimiz: Sinanpaşa camisi1438
Tarihte bu ay1439
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra1440-1443
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları1444-1448
29

29

Mayıs 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    29     Mayıs 1952     64 sayfa (1449-1512. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Mithat Sertoğlu Fatih ve İstanbul1449-1454
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1454
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1455
Halûk Y. Şehsuvaroğlu 31 Mart Vakası ve İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilişi1456-1461
Türk Büyükleri: Mimar Sinan1461
Nahid Sırrı Örik İngiltere Tahtında Kraliçeler1462-1466
Z. Melek İngiliz Elçisinin Verdiği Balo1467-1469
Münir Süleyman Çapanoğlu İngiliz Tarihinin Meşhur Kıralı Arslan Yürekli Rişar1470-1473
Hüseyin Kâzım Beyden naklen yazan Ali Kemalî Aksüt İstanbul Hükümetinin Ankara'ya Yolladığı Heyetle Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Bilecik Mülâkatı1474-1476
Avni Akkoç Üçüncü Ahmed'in saz takımı1477-1478
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1479
Ercüment Ekrem Talu Sürre Alayı1480-1482
Tevfik İnci Korkunç Korsan Şeytan Döven Aydın Reis ve Koyunluca Savaşı1483-1485
Abidin Dav'er İkinci Abdülhamit Devrinde Donanmamız1486-1491
Camilerimiz: Mesih Paşa camisi1491
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1492
Mithat Sertoğlu Deli Petro'nun Vasiyetnamesi1493-1495
A. S. Kayalıkların yağı: Petrol Nasıl bulundu?1496-1497
Mehmet Ataker Millî Mücadelede Şehzade Faruk Efendi Anadolu’ya nasıl gitmiş ve dönmüştü?1498-1501
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1502
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat VII1503-1505
Tarihte bu ay1506
Mustafa Cezzar Saray teşkilâtında Devşirmeler1507-1508
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları II1509-1512
30

30

Haziran 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    30     Haziran 1952     64 sayfa (1513-1576. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Mithat Sertoğlu Kırım Harbi ve Sivastopol1513-1518
Faruk Sümer Kanuni'nin, Oğlu Şehzade Mustafa'yı Boğdurtuşu1519-1522
Türk Büyükleri: Sokollu Mehmet Paşa1522
Nahid Sırrı Örik Sultan Mehmet Reşad'a Dair1523-1527
Celâl Esat Arseven, Halûk Y. Şehsuvaroğlu Eski Erkek Baş Giyimleri1528-1531
Abidin Dav'er Meşrutiyet Devrinde Osmanlı Donanması1532-1535
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1536
Ziya Şakir Türkiye'ye İltica Eden Macar Büyükleri1537-1540
Kerim Refi Tümay Hitit Devletinin Hazinesi memleketimizden Nasıl Aşırıldı?1541-1543
Sermet Muhtar Alus İkinci Abdülhamid'in cülûs donanmaları1544-1547
Camilerimiz: Kariye camisi1547
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1548
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1549
Nahid Menteşe Talât Paşa Ağlıyor1550-1551
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1552
Tevfik İnci Şanlı Korsan Kemal Reis1553-1554, 1558
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1555
Mehmet Ataker Millî Mücadelede Şehzade Faruk Efendi Anadolu’ya nasıl gitmiş ve dönmüştü?1556-1558
Rakamlar ve Tarih1559-1561
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat VIII1562-1565
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra II1566-1568
Tarihte bu ay1569
Mustafa Cezzar Saray teşkilâtında Devşirmeler1570-1571
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları III1572-1576
31

31

Temmuz 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    31     Temmuz 1952     64 sayfa (1577-1640. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Tevfik İnci Malta Muhasarası ve Turgut Reisin Şahadeti1577-1579, 1598
Haluk Y. Şehsuvaroğlu 1877 İstanbul Konferansı1580-1584
Mithat Sertoğlu Kırk Bin Düşmanı Yenen On Bin Türk1585-1587
Nahid Sırrı Örik Paplık ve Papalar1588-1592
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1593
Faruk Sümer Kızılbaşlık ve Safevî Devleti1594-1598
Mithat Sertoğlu Kubbealtı ve Divanı Hümayun1599-1602
Reşat Ekrem Koçu Kara Haydaroğlu Mehmet1603-1603-1605
Sadi Koçaş Mudanya Mütarekesi1606-1607, 1612
Sermet Muhtar Alus Askerî Müzemiz1608-1612
Ahmet Bedevi Kuran Damat Mahmut Paşa1613-1616
Kısa bilgiler: Osmanlılarda para1616
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1617
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1618
Ali Kemal Sunman İkinci Katerina'nın politikası1619-1620
Mustafa Cezzar Yeniçeri İsyanları1621-1624
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1625
Nuri Pek Otobüslerin Babası: Omnibüs1626-1627
Türk Büyükleri: Mehmet Fârabi (Ressam Münif'e göre)1627
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1628
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat IX1629-1631
Tarihte bu ay1632
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra III1633-1637
Camilerimiz: Zincirlikuyu camisi1637
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları IV1638-1640
32

32

Ağustos 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    32     Ağustos 1952     64 sayfa (1641-1704. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Haluk Y. Şehsuvaroğlu Abdülâziz zamanında ordu ve donanma1641-1643
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1644
İ. Behçet Akın Ünlü Türk Hükümdarlarından Gazneli Mahmut1645-1647
Semih Mümtaz S. İkinci Sultan Abdülhamid'in Meşhur Şeyhülislâmı Mehmet Cemalettin Efendi1648-1650
Türk Büyükleri: Sultan Osman1650
Sadi Koçaş Câber Kalesi ve Türk Mezarı1651-1653
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1653
Ahmet Refik Osmanlı tarihinin korkunç siması Cellât Kara Ali1654-1656
Nahid Sırrı Örik Yunanistan Kıralları1657-1660, 1678
Tevfik İnci Barbaros'un Oğlu Hasan Ağa ile İmparator - Kıral Şarlken Karşı karşıya1661-1663
Leylâ Soykut Enerjisi ve Azmi İle İnsanlara Bir Kıta Kazandıran Adam: Kristof Kolomb1664-1668
Reşat Ekrem Koçu Ferhat Paşa1669-1671
R. A. S. Onaltıncı Asırda İstanbulda Fuhuş Hayatı1672-1675
Ziya Şakir Karlofça Muahedesi1676-1678
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1679
S. G. Yeniçerilerin son demlerinde bir azgınlık vakası1680-1681
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1682
Moris Garson Dreyfüs Meselesi1683-1687
Tarihi çeşmeler: Üçüncü Ahmet çeşmesi1687
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1688
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat X1689-1691
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra IV1692-1694
Tarihte bu ay1695
Mustafa Cezzar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804)1696-1701
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları V1702-1704
33

33

Eylül 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    33     Eylül 1952     64 sayfa (1705-1768. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Merzifonlu Türk Mustafa Geliyor!..1705-1708
Haluk Y. Şehsuvaroğlu Doksanüç Harbi Sonunda..1709-1713
Türk Büyükleri: Kâtip Çelebi1713
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1714
Ahmet Refik Yavuz Sultan Selim'in Askerî Dehası1715-1717
Nahid Sırrı Örik Yunanistan'ın Kıraliçeleri1718-1721
Faruk Sümer Osmanlı Tarihinde Celalilik1722-1726
Mithat Sertoğlu Tarihin Mesut Eşleri - Ferhat paşa ve Hümaşah Sultan1727-1729
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1730
Tevfik İnci Millî Mücadelede Enosis Gemisinin Zaptı1731-1733
Hüseyin Namık Orkun Çingenelere Dair1734-1735
Sermet Muhtar Alus Eski Rütbeler, Elkaplar, Nişan ve Madalyalar1736-1739
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Kıyafet ve Donanma1739
Myriam Harry'den çeviren Leylâ Soykut Üç Bin Sene Evvelki Mısır Kıralı Tut - ank - amon1740-1743
İ. Behçet Akın Mao-t'un (Bagatur) Yabgu1744-1745
Tarihî çeşmeler: Tophane çeşmesi1745
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1746
Mesut Can İlk Trenler1747-1748
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1749
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat XI1750-1753
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra V1754-1756
Tarihte bu ay1757
Mustafa Cezzar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804) II1758-1763
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları VI1764-1767
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1768
34

34

Ekim 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    34     Ekim 1952     64 sayfa (1769-1832. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Refik Kahraman Erlerimize Dair1769-1772
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar1773
Mithat Sertoğlu Osmanlı hükümdarının kıyafetleri1774-1778
Z. Melek 1908 Meşrutiyetinde Muhalefetlerine Kurban Giden Muharrirler1779-1781
Nahid Sırrı Örik Osmanlı Hanedanı kadın âzasından Gidenler ve Gelecek Olanlar1782-1785
Tevfik İnci Cezayir'in İlk Türk Kıralı ve Halifesi1786-1788
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?1789
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar1790
Sadi Koçaş Çanakkale'yi Ziyaret, s.1791-1793
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler1794
Fruk Sümer Tavil, Canbulatoğlu ve Kalenderoğlu Nam Büyük Celâlilerin Hayat ve Sergüzeştleri1795-1798
Türk Büyükleri: Oruç Reis1798
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler1799
Ahmet Rasim Eski İstanbul meyhaneleri ve şairleri1800-1803
Mısır Hazinesi Nasıl Yollanırdı?1803
Ragıp Akyavaş Tatar ağaları ve Tatar teşkilâtı1804-1807
Abidin Dav'er Satılığa Çıkarılan Emektar ve Gazi Harb Gemilerimiz1808-1811
Kısa Bilgiler: Osmanlılarda Mektepler1811
Sadi Koçaş İstanbulun İstirdadı1812-1814, 1819
Abdurrahman Aygün Altı buçuk asır evvelki büyük seyyah Marko Polo1815-1819
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra VI1820-1822
Seyfettin Kayal Tarihî çeşmeler: Üçüncü Ahmet çeşmesi1822
Tarihte bu ay1823
Mustafa Cezar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804) III1824-1828
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları VII1829-1832
35

35

Kasım 1952


36

36

Aralık 1952


37

37

Ocak 1953


38

38

Şubat 1953


39

39

Mart 1953


40

40

Nisan 1953


41

41

Mayıs 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    41     Mayıs 1953     152 sayfa (2217-2368. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed - Hazreti Fatih2217-2219
Mithat Sertoğlu İstanbul Kaç Defa Muhasara Edilmişti?2220-2222
Feridun Dirimtekin İstanbulun Muhasara ve Zaptı2223-2233
İstanbul ve Türklere Dair2233
Abidin Dav'er İstanbulun Fethinde Fatihin Donanması ve İstanbul Kıyılerindeki Deniz Cengi2234-2239
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?2239
Tevfik İnci Muhasarada Donanma, Kızaklarla Nereden Geçirildi?2240-2244
Turgut Işıksal Fatih Ordusunda Top ve Topçuluk2245-2249
Türkler Hakkında2249
Aziz Ogan Anadolu ve Rumeli Hisarları * Bu hisarlar ne zaman ve ne için yapıldılar?2250-2253
Türkler Hakkında2253
Münir Sirer İstanbul'un Muhasara ve Fethinin Kronolojisi * Muhasaranın Elli Üç Günü Nasıl Geçti?2255-2258
Türkler Hakkında2258
Toplıyan: Tahsin Ünal Dünya Tarihinden Fıkralar2259
Feridun Fazıl Tülbentçi İstanbul surlarına bayrağımızı diken şehit: Ulubat'lı Hasan2260-2262
Hazreti Fatihin Şemaili2262
Ali Rıza Sağman İstanbul'un Zaptında Kerkoporta Bir Düşman Uydurmasıdır2263-2266
Düşman resimlerinden2266
Muzaffer Ramazanoğlu Ayasofyalar2268-2273
Türk Büyükleri: Fatih askerlerinden biri2273
Yahya Kemal Beyatlı Yeniçeriye Gazel2274
Faik Reşit Unat Fatih Kaç Defa Padişah Oldu?2277-2280
Fatih Hazretleri Ne Yemek Yerlerdi?2280
Toplıyan: Faik Reşit Unat Fatih'le muasır hükümdarlar2281-2283
Hazreti Fatih'e dair2283
Fatih'in Hükümranlığına Son Verdiği ve Osmanlı İmparatorluğuna Bağladığı Büyük ve Küçük Devletler2284
Fatih'in Aldığı Meşhur Bazı Kale ve Şehirler2284
F. S. Fatih'in Şahsiyet ve Karakteri2285-2288
Faruk Sümer Fatih'in Anadolu birliğinin gerçekleştirilmesindeki mühim ve büyük rolü2289-2291
Fazıl Sadi Fatih'in Türk ve Dünya Tarihindeki Mevkii2292-2294
Hazreti Fatih'e dair2294
Faruk Sümer Fatih'in Kanunnamesi2295-2298
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar2299
Tahsin Öz Fatih Külliyesi İlk Türk Üniversitesi2300-2302, 2305
Behçet Kemal Çağlar İlk Divan Şairlerimizden Avnî (Fatih Sultan Mehmed)2303-2305
Haluk Y. Şehsuvaroğlu Fatih Sultan Mehmed'in Esvapları2306-2308
Mithat Sertoğlu Fatih'in Sancağı2309
B. S. Fatih'in Hocası, Molla Gürani2310
B. S. Akşemseddin2311, 2315
Ali Rıza Sağman Fatih'in Anası2312-2315
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Fatih Sultan Mehmet ve Çandarlı Halil Paşa2316-2320
Fatih'in Meşhur Portresi2321, 2324
F. S. Fatih ve Rum Patriği2322-2324
Fatih Devrinin Meşhur Simaları2325
Faruk Sümer Fatih'in Vefatı Hâdisesi2326-2328
Münir Sirer Fatih ve Devrinin Kısa Kronolojisi2329-2331
Celâl Esat Arseven Bizans'ın Kuruluşu2332-2336
Mithat Sertoğlu Türk - Bizans Münasebetleri2337-2341
Mustafa Cezar İstanbulda Haçlı Tahrîbatı ve Fatihin Asîl Hareketi2342-2345
Ali Rıza Sağman Konstantin Dragazes Kimdir ve Ne yapmıştır?2346-2349
Ressamı: Münif Fehim, Toplıyan: Server İskit Resimlerle Küçük Bilgiler2350
Osman Ergin İstanbul'un Fethinden Sonra Şehir Nasıl İmar ve İskân Edildi?2352-2364
Tarihte bu ay2365
Şahap Tayfur Fatih'e ve İstanbul'un Fethine Ait Bibliyografya2366-2368
42

42

Haziran 1953


43

43

Temmuz 1953


44

44

Ağustos 1953


45

45

Eylül 1953


46

46

Ekim 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    46     Ekim 1953     64 sayfa (2625-2688. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Ali Semih Arıcan Cumhuriyet nasıl ilân edildi?2625-2630
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar2631
Feridun Kandemir Cumhuriyet İlânının Otuzuncu Yıldönümü Münasebetiyle; Atatürk ve Cumhuriyet Fikri2632-2638, 2641
Faruk Sümer Varna Meydan Muharebesi2639-2641
Evliya Çelebi Van Kalesini Anlatıyor2642-2644
Osmanlılar Nerelerde Para Bastırdılar?2644
Tevfik İnci Düzmece Mustafa Hadisesi ve İkinci Murad'ın kiraladığı yabancı devlet donanması2645-2647
Nahid Sırrı Örik Loti'nin İki Romanının Romanları2648-2651
Türk Meşhurları: Evliya Çelebi2651
Ahmet Refik On Dört Yaşında Gelin ve Elli Yaşındaki Damat Fatma Sultanla İbrahim Paşa'nın Mesut İzdivaç Hayatları ve Akıbetleri2652-2655
B. S. Kahveye ve Kahvehaneye Dair2656-2659
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Venizelos'un Hayatı2531, 2685
Ercüment Ekrem Talu İkinci Sultan Abdülhamit Gözdesi Fehim Paşa2661-2663, 2680
André Castelot, çeviren Temel İskit Bisikletin Tarihçiği2664-2667
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar2668
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?2669
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra XVII2670-2673
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler2674
Tarihte bu ay2675
Mithat Sertoğlu 93 Harbi VIII2676-2680
Mustafa Cezar Kore Yüzünden Rus-Japon Harbi III2681-2685
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XVII2686-2688
47

47

Kasım 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    47     Kasım 1953     64 sayfa (2689-2752. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Mithat Sertoğlu Üçüncü Selimin Sadrazamları ve Fikir Arkadaşları2689-2694
Türk Meşhurları: Süleyman Paşa2695
Kandemir Büyük Zaferin İkinci Yıldönümünde Mustafa Kemal'in Dumlupınar'ı Ziyareti2695-2698
Üçüncü Selim'in şahadetine dair2698
Faruk Sümer Kıbrıs ve Türkiye2699-2701
Münir Sirer Yurdumuzun Meşhur Zelzeleleri2702-2704
Emsalsiz Bir Kahramanlık2704
Z. Melek Eski Devirlerde Köçekler ve Çengiler2705-2707, 2729
Salâhattin Güngör Kut - ül - Ammare Kahramanı Emekli General Halil Kut Hâtıralarını Anlatıyor2708-2713
Be-Se Dördüncü Murat ve Zorba İsyanları2714-2718
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar2719
Ercüment Ekrem Talu Meddah2720-2722
Tahsin Ünal Kahraman Bir Şövalye2723-2725
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar2726
Jan Felise Tarihin büyük çapkını: Napolyon2727-2729
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Gandi2730
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu İspanya kıralı İkinci Filip'in çapkınlıkları ve menfaat evlenmeleri2731-2733
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?2734
Historia'dan Nostradamus'un dedikleri2735-2736
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler2737
Evliya Çelebi'den Parçalar: Celâli Cengi2738-2741
Tarihte bu ay2742
Mustafa Cezar Kore Yüzünden Rus-Japon Harbi IV2743-2747
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XVIII2748-2752
48

48

Aralık 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    48     Aralık 1953     64 sayfa (2753-2816. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Mithat Sertoğlu Tarihte İzmir2753-2757
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar2758
Z. Şakir Saray Harem Musikisi ve Harem Bandosu2759-2761
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?2762
Feridun Kandemir İzmir'deki Büyük Harb Oyunu2763-2765
Bir Tercümanın İmtiyazları2765
Hicret Canbazoğlu Harb Oyununun Tarihçesi ve Bizde İlk Harb Oyunu2766-2767
Hahid Sırrı Örik Kont dö Bonval namı diğer Kumbaracı Ahmet Paşa2768-2770
Münir Sirer Türkiye'de Yobazlık Tarihi ve Derviş Vahdetî2771-2775
Türk Meşhurları: Mehmet Kâmil Paşa (Kıbrıslı)2775
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Zehirin tarihçesi2776-2779
Hicret Canbazoğlu Nazi Partisinin Polis Ordusu S. S. (Schuz - Staffeln) ler2780-2782
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar2783
Ercüment Ekrem Talu Arzuhalci2784-2786
Mehmet Önder Selçuklu Tarihinde vezirler katliâmı2787-2788
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Sefahet Yüzünden Mahvolan Bir İmparatorluk2789-2792
Padişahın 150 Kiloluk Gözdesi2792
Adnan Giz Osmanlı Tarihinin Çözülmemiş Muammalarından makbul İbrahim Paşa’nın Damatlığı Meselesi2793-2794
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Ahmet Zogo2795
Alfred Kassato Avrupa'da Bir Asır Önce Seyahat2796-2798
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler2799
Zeynel Akkoç Tarihte Saç Süsü - Eski ve yeni asırda baş tuvaletlerine bir kuşbakışı2800-2801, 2804
Ragıp Akyavaş Hazreti Peygamberin Sevgili Kızı Fatıma Hazreti Ali İle Nasıl Evlendi?2802-2804
Evliya Çelebi'den Parçalar: Mukallitlerin Pîri Kör Hasan Çelebi2805-2807
Be - Se Türk tarihine El Uzatmanın Cezası2808-2810
Tarihte bu ay2810
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XIX2811-2816
49

49

Ocak 1954


50

50

Şubat 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    50     Şubat 1954     64 sayfa (2881-2944. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Bir Türk On Moskof'a Bedeldir2881-2883
Faruk Sümer Tarihte Büyük Roller Oynamış Türk Kavimleri2884-2888
Şehirlerimizin Tarihçesi: Edirne2889
Mithat Sertoğlu Birinci Kosova Meydan Muharebesi2890-2894
Türk Meşhurları: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa2894
Ragıp Akyavaş Sadrazam Tevfik Paşa Hakkında2895-2898, 2900
Fazıl Murat Tarihin Sırları: İşkodra'nın Kahraman Müdafii Hasan Rıza Paşa'yı Niçin Vurdular?2899-2900
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar2901
Faruk Sümer Rodos'un Fethi2902-2905
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Mahmut Celalettin Paşaya Dair II2906-2911
Hüseyin Rahmi Gürpınar Yarım Asır Evvel Bir Kibar Çocuğunun Hususi Tahsili2912-2915
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?2916
Büyük Tarihçi Hammer2917
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Neron ve Âkıbeti2918-2920
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Rus çarı Petro2921
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler2922
Tevfik Demiroğlu Vesikalar: Amerikan Sermayesinin Celbi Teşebbüsü2923
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar2924
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammedin Gazveleri II2925-2927
Tevfik İnci Akdeniz'e şan ve şeref veren Barbarosların Hayatı II2928-2933
Münir Sirer 313 Osmanlı-Yunan Harbi II2934-2940
Tarihte bu ay2941
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XXI2942-2944
51

51

Mart 1954


52

52

Nisan 1954


53

53

Mayıs 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    53     Mayıs 1954     64 sayfa (3073-3136. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Seni Affediyorum!3073-3076
Faruk Sümer Osmanlıların Kavmî Menşeleri3077-3080
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar3081
Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk ve İnönü Muharebeleri3082-3086
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar3087
Tahsin Öz 350 Yıl Evvel İstanbul'da Eşya Fiyatları3088-3090
Şehirlerimizin Tarihçesi: Trabzon3091
Hafız Mehmet Bey Sadrazam Mahmut Nedim Paşa nasıl azledilmişti?3092-3094
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Viktor Emanuel3095
Mithat Sertoğlu Türklerde Spor3096-3100
Türk Meşhurları: Müşir Fuat Paşa3100
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Frenklerin "Osmanlı Papazı" Dedikleri Sahte Şehzade Kimdir?3101-3102
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?3103
Hüseyin Rahmi Gürpınar Yakın Tarihte Emsali Pek Çok Görülen Eski Bir Hırçın Kaynana3104-3107
Mustafa Cezar Patrona Halil İsyanı3108-3110
Mehmet Önder Selçuklu veziri Sahib Ata'nın türbe mahzenine nasıl indik?3111-3112
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler3113
Blake Clark (Çeviren Leylâ Yazıcıoğlu) Çin Seddi Nasıl Yapıldı3114-3115
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri V3116-3119
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedilmişti I?3120-3124
Selâhattin Güngör, anlatan Galip Pasiner Hicaz Kıtasını Nasıl Kaybettik II?3125-3131, 3136
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XXIV3133-3136
54

54

Haziran 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    54     Haziran 1954     64 sayfa (3137-3200. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi İskender Paşa'nın Erzurum Savaşı3137-3140
Türk Meşhurları: Çengeloğlu Tahir Paşa3140
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar3141
Faruk Sümer Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?3142-3146
Tevfik İnci Türklerin psikolojik harbe dair asırlarca evvel vermiş oldukları bir örnek3147-3149
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Veliaht Yusuf İzzettin Efendinin İntiharı3150-3154
Paşa Kapısı3154
Tahsin Paşa Sadrazam Sait Paşa'ya dair3155-3157
Mithat Sertoğlu Rus İmparatoriçesi Birinci Katerina3158-3163
Şehirlerimizin Tarihçesi: Manisa3164
Schuschnigg (Çeviren: Adli Moran) Viyana'nın Son Günleri3165-3167
Hüseyin Rahmi Gürpınar Alafranga Koca ve Alaturka Karısı3168-3172
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar3173
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?3174
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Veziriâzam Kuyucu Murat Paşa Öldü mü, Öldürüldü mü?3175-3177
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Eski Romanya kıralı Mişel (Mihai)3178
Evliya Çelebi'den Parçalar: Çomar Bölükbaşı3179-3183
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler3184
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri VI3185-3187
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedilmişti II?3188-3193
Tarihte bu ay3194
Selâhattin Güngör, anlatan Galip Pasiner Hicaz Kıtasını Nasıl Kaybettik III?3195-3200
55

55

Temmuz 1954


56

56

Ağustos 1954


57

57

Eylül 1954


58

58

Ekim 1954


59

59

Kasım 1954


60

60

Aralık 1954


61

61

Ocak 1955


62

62

Şubat 1955


63

63

Mart 1955


64

64

Nisan 1955


65

65

Mayıs 1955


66

66

Haziran 1955


67

67

Temmuz 1955


68

68

Ağustos 1955


69

69

Eylül 1955


70

70

Ekim 1955


71

71

Kasım 1955


72

72

Aralık 1955


73

Yeni seri 1 - 73

Ocak 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 1 - 73     Ocak 1956     72 sayfa (4257 - 1-72. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Tevfik İnci Oruç Barbaros'un Kahramanca Şahadeti4257 - 1-3
Celâl Esat Arseven İstanbul'da Bizans İmparatorlarının Sarayları4-6
Feridun Fazıl Tülbentçi Anam Beni Ne Gün İçin Doğurdu?7-9
Türk Meşhurları: Ciğaloğlu Sinan Paşa9
Şu Dünyada Neler Olmadı ki...10
Antoine Galland Dördüncü Sultan Mehmed’in Edirne’de Muhteşem Bir Bayram Alayı11-13
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Hürrem Sultan15-19
Acı Fakat Hak Kat..19
Tahsin Öz Hükümdar portreleri ve Türk resmi20-22
İncili Köşk23
Neler, Nerelerden Geliyor?23
Ridvan Nafiz Edgüer 1683 te Viyana mağlûbiyetimizden sonra Lehistan Kıralı Sobyeski ile ordusunun âkıbeti 1.24-29
M. Sami Yulaç Matbaanın Tarihi30-34
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?34
Bu da Bir Tedbir34
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar35
Ahmet Rasim Altmış sene evvelki tulûat tiyatrolarında kanto ve kantocular36-38
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi39
Reşat Ekrem Koçu Müverrih Peçevili İbrahim Efendi ve Peçevili Tarihi40-43
Halifelik ve İttihadı İslâm Osmanlılara Ne Kazandırdı?44-45
Nurettin Tür Kendi Kendini Yetiştiren "Hocei Evvel" Ahmet Mithat Efendi46-50
Paolo Manelli On Yıl Önce Mussolini ve Petacci Nasıl Öldürüldü?51-53, 55
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi54
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Trihinde Mühim Hâdiseler56-59
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 1.60-63
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 1.64-67
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 1.68-71
74

Yeni seri 2 - 74

Şubat 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 2 - 74     Şubat 1956     72 sayfa (73-144. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Fazıl Tülbentçi Hotin'de Dikilen Bayrak73-76
Türk Meşhurları: Hadım Süleyman Paşa, s.76
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar77
Ferit Celâl Güven Torosların Kırk Kahramanı78-81
Eski Kadınların Garip Modaları81
Ali Süha Eski şenlik ve donanmalar82-84
Tevfik İnci Akdeniz'de Türk Donanması İle Rus donanmasının Karşılaşması ve Çeşme Faciası85-87
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?87
İstibdat devrinde, hürriyetperverlerin takibine ait bir vesika88-89
Nuri Dalkılıç Dördüncü Mehmed'in Lehistan seferine çıkışi münasebetiyle yapılan muazzam merasim90-95
Acı Fakat Hakikat..95
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Nurbânu ve Safiye Sultanlar96-99
Ridvan Nafiz Edgüer 1683 te Viyana mağlûbiyetimizden sonra Lehistan Kıralı Sobyeski ile ordusunun âkıbeti 2.100-102
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 1. * Gazi Sultan Süleyman Han'ın Şanında..103-106
Tarihte Şarap106-107
Tulûat Sahnesi Üstadı Kel Hasan108-111
Burası Neresi İdi?111
Telefonun Hikâyesi112-114
Fatih'in Hiddeti114
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi115
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 1. Seçim İhtilâfı ve Ebubekir'in Seçimi kazanması116-118
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 2.119-125
Münir Sirer Tanzimat 1.126-130
Şu Dünyada Neler Olmadı ki...131
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 2.132-138
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi139
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 2.140-143
75

Yeni seri 3 - 75

Mart 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 3 - 75     Mart 1956     72 sayfa (145-216. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Tevfik İnci Kemal Reis'in Akınları145-148
Şu Dünyada Neler Olmadı ki...148
Ali Suha Tanzimat Devri ile Sonrasında Sarayda Bayram Merasimi149-151
Ridvan Nafiz Edgüer 1683 te Viyana mağlûbiyetimizden sonra Lehistan Kıralı Sobyeski ile ordusunun âkıbeti 3.152-155
Türk Meşhurları: Damat Makbul İbrahim Paşa155
Genç Türklerin ve Millî Müzadelenin Aleyhdarı Ali Kemal'in Mektupları156-158
Bu da Acı Bir Hâtıradır158
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar159
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Mahpeyker Kösem Sultan160-164
Burası Neresi İdi?165
Ahmet Nuri Turaner İlk Matbaamızın Kuruluşu ve Randımanı166-170
İlk Transatlântikler171-173, 178
Semih Mümtaz S. Evvel Zaman İçinde Mustafa İzzet Efendi (kazasker)174-175
"Yesari" Ailesi176-178
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi179
Ahmet Rasim Orta Oyunu180-184
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 2. * Varat Seferinin Acı Hâtıraları185-188
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?188
Bir Azarlama ve Cevabı188
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 2.189-192
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 3.193-199
Münir Sirer Tanzimat 2.200-205
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 3.206-210, 216
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi211
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 3.212-215
76

Yeni seri 4 - 76

Nisan 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 4 - 76     Nisan 1956     64 sayfa (217-280. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Rasim Süerdem Erzurum ve Aziziye217-222
Ali Süha Babıâli'nin Tarihçesi ve Sekiz Yangını223-225
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Kösem Sultan ve Telli Haseki226-229
Yarım asır kadar evvel İngilizlerin Yakın Şarkta müdahale ve himayelerine ait bir vesika230-232
Tevfik İnci Akdeniz'de ilk Rus donanması ve mağlûbiyeti233-236
Biz Acı Çeker, Fakat çektirenlere de Acı çektiririz.236
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 3. * Varat seferinin Acı Hâtıraları237-240
Acaba Söyledi mi?240
Mithat Sertoğlu Vefakâr Dostu ve Sadık Müttefiki Orta Macar Kralı Tökeli İmre241-246
Şu Dünyada Neler Olmadı ki...247
Ahmet Rasim Semaî Kahvehaneleri248-251
Osmanlı Tarihinden İbretli Fıkralar252
Pietro Guarovi (Çeviren: Hamdi Varoğlu) Benim Bildiğim Beria253-256
Türk Meşhurları: Lala Mustafa Paşa256
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 4.257
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?257
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 3. * İslâma karşı ilk ayaklanmalar ve halife Ebubekir'in birliği sağlaması258-260
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 4.261-266
Münir Sirer Tanzimat 4.267-271
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 4.272-273
Sultan Aziz ve Zamanındaki Mali Sıkıntı273
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 3.274- 276
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 4.277-280
77

Yeni seri 5 - 77

Mayıs 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 5 - 77     Mayıs 1956     64 sayfa (281-344. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Mithat Sertoğlu İstanbul’un 503üncü Fetih Yıldönümü Münasebetiyle Fatih Sultan Mehmet281-288
N. H. Kırk Yedi Sene Evvel İlk Askerî Tayyarelerimiz ve Ona Binen İlk Türk Kadını289-291
Tevfik İnci Baltık'tan Akdeniz'e İnen Rus Donanmasının Çanakkale'yi Geçme Teşebbüsü292-294
Ali Süha Gelibolu Harbi295-298
Nurettin Tür Üçüncü Selim ve Aygır İmam299-301
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Mahpeyker Kösem Sultan302-305
Şu Dünyada Neler Olmadı ki...306
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 4. * Sokollu Mehmet Paşa ile Bosnalı Damat İbrahim Paşa Şânında307-310
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar311
Ahmet Rasim Yarım Asır Evvelki İstanbul'da Kalpakçılarbaşı Piyasaları312-314, 337
Hamdi Varoğlu "Ku - Klux - Klan" Nedir?315-317
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 4. * İslâma karşı ilk ayaklanmalar ve Haşife Ebubekir'in birliği sağlaması318-320, 338
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 5.321-325
Münir Sirer Tanzimat 4.326-330
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 5.331
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 5.332-335
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 5.336-338
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 5.339-344
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?344
78

Yeni seri 6 - 78

Haziran 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 6 - 78     Haziran 1956     64 sayfa (345-408. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Reşat Ekrem Koçu Serhad Gazileri; Akıncılar345-350
Reşat Ekrem Koçu Troya Cengi351-356
Kuvayi Millîye Ruhu357
Ali Süha İstanbul'da Bir Muharebe ve Yıldız'da Bir Muhakeme358-361
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Rabia Gülnûş, Gülbeyaz, Afife, Gülnar Sultanlar362-364
Tevfik İnci Millî Mücadelede Kahraman Rüsumat 4365-367, 372
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar368
Nurettin Tür Dördüncü Mehmet Zamanında Meydan Ağaları Nasıl Tepelendi?369-372
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 5. * Gazilerin Kerameti Şânında Grijgal Destanı - Başını Vermiyen Şehit373-375
Ahmet Rasim Yarım Asır Evvelki Kadın-Erkek İşaretleri376-379
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?379
Jacques Soustelle (Çeviren: Hamdi Varoğlu) Aztekler Nasıl Yaşarlardı?380-384
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 6.385
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 5. * Halife Osman'a karşı korkunç isyanlar ve içyüzü386-388, 400
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 6.389
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 6.390-394
Münir Sirer Tanzimat 5.395-400
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 6.401-404
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 6.405-408
79

Yeni seri 7 - 79

Temmuz 1956


80

Yeni seri 8 - 80

Ağustos 1956


81

Yeni seri 9 - 81

Eylül 1956


82

Yeni seri 10 - 82

Ekim 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 10 - 82     Ekim 1956     64 sayfa (601-664. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Reşat Ekrem Koçu Kanuni Sultan Süleyman'ın Azerbaycan ve İran Üzerinden İlk Şark Seferi, Bağdad'ın Fethi601-607
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Büyükdere Mesiresi608-610
Ali Mayakon Osmanlılarda Esir ve Cariye Ticareti611-613
Tevfik İnci Kurtuluş Savaşının Şahin'i ve Şahin'leri614-615
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 10. * Garip ve Esrarengiz Vakalar616-618
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar619
Kemalî Aksüt Hudaven Hatun Türbesi620-622
Feridun Fazıl Tülbentçi Sokollu Mehmet Paşanın dul zevcesi623-624
Mithat Sertoğlu Mısır'a Gelin Giderek Bir Millete Dinini Değiştirten Türk Güzeli625-627
Tahsin Ünal Sofokles Venizelos Sultan Osman'ın Kabrinde628-630
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 10.631
Ahmet Rasim Yarım Asır evvelki Direklerarası'nda632-636
Talât Hasırcıoğlu Türkiye ile Rusya arasında ilk daimî elçi teatisi nasıl olmuştu?637-639, 664
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 10.640-641
Kapalıçarşı Hakkında641
"Historia" mecmuasından tercüme "America" Atlantik üstünde642-647
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?647
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 9. * Halifeliğe Hazreti Ali'nin getirilişi ve muhalifleri648-650
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 10.651-655, 664
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 10.657-664
83

Yeni seri 11 - 83

Kasım 1956


84

Yeni seri 12 - 84

Aralık 1956Toplam 84 fasikül