Osmanlı Bilimi Araştırmaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1995 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VI/b-2
23 fasikül - 23 mevcut, 0 eksik

1

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

1995

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nün Kuruluşunun 10. Yıldönümü Münasebetiyle Ekmeleddin İhsanoğlu'na Armağan


2

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

II

1998


Osmanlı Bilimi Araştırmaları

    II     1998     420 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı İmparatorluğu'nun Bilim Teknoloji ve Sanayide Modernleşme Gayretleri1-22
Feza Günergün Eski Fransız ve Metre Osmanlı Ölçü ve Tartılarının Sistemlerindeki Eşdeğerleri : İlk Karşılaştırmalar ve Çevirme Cetvelleri23-68
Mustafa Kaçar Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri Teknik Eğitimde Modernleşme Çalışmaları ve Mühendishanelerin Kuruluşu (1808'e Kadar)69-137
Salim Aydüz Cıgalazade Yusuf Sinan Paşa'nın Şark Seferi İçin Tophane-i Amire'de Hazırlanan Toplar ve Tophane-i Amire'nin 1012 (1604) yılı Gelir Gider Muahsebesi139-172
Atilla Bir Osmanlı Döneminde Anadolada Kullanıldığı Bilinen Alttan Çevirmeli Su Değirmenleri ve Su Kaldırma Düzenleri173-185
Remzi Demir Takiyüddin İbn Maruf'un Ondalık Kesirleri Trigonometri ve Astronomiye Uygulaması187-209
Tafiqh Heiderzadeh İran Alimlerinin Osmanlı Devletine Gelişi ve Osmanlı Bilimine Katkıları211-242
Turhan Baytop İstanbul Tıbbıye Mektepleri Tarafından verilen Tasdikname, Mezuniyet Tezkiresi ve İcazetnameler (1853-1909)243-262
Rhoads Murphey Osmanlı Tıbbı ve Kültürlerarası Karakteri263-292
Feza Günergün, Asuman Baytop Hekimbaşı Salih Efendi (1816-1895) ve Botanikle İlgili Yayınları293-317
Sevtap İshakoğlu 1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Botanik, Zooloji ve Jeoloji Eğitimi319-348
Asuman Baytop Dr. Şerafettin Tevfik Tertemiz (1879-1957) ve Botanikle İlgili Yayınları349-360
Feza Günergün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim tarihi Bölümünün ve Mensuplarının 1994-97 Yılları arasındaki Faaliyeti361-391
3

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt III

Sayı 1

2001


4

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt III

Sayı 2

2002


5

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt IV

Sayı 1

2002


6

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt IV

Sayı 2

2003


7

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt V

Sayı 1

2003


8

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt V

Sayı 2

2004


9

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VI

Sayı 1

2004


10

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VI

Sayı 2

2005

Emre Dölen Armağanı


Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VI     Sayı 2     2005     371 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Feza Günergün Emre Dölen Armağanı'nı sunarken - Prof.Dr.Emre Dölen'in özgeçmişi ve yayın listesi1-22
Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Mahmut Kayral El-Cezerî’nin Batar Türden Bir Süreölçeri (Tarcahâr)23-33
Şeref Etker Dr. Aimé Mouchet Ve Tıbbiye’de Fransız Kültürel Egemenliğinin Sonu35-70
Asuman Baytop XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’da Bir Bitki Toplayıcısı: Rémi Aucheréloy (1793-1838)71-78
Feza Günergün Doktor Kimyager Mehmed Ziya Ülken: Sir William Ramsay’ın Türk Öğrencisi79-116
Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Arşivinden Bir Örnek: Fazlı Faik Yeğül’ün Otobiyografisi117-124
Afife Batur Rasathane-i Amire Binası İçin 1895 Projeleri125-138
Orhan Koloğlu Osmanlı Basınında 1865 Kolera Salgını, İstanbul Sağlık Konferansı Ve Mirza Malkom Han139-150
Nuran Yıldırım İstanbul’da Nöbet Mahalleri Nöbet Eczaneleri (1845-1895)151-182
Evangelia Varella Bizans ve Osmanlı döneminde Selanik’te sağlık ve ilaç183-199
Efthymios Nicolaidis Yunanistan’da Bilim Tarihi Çalışmaları201-212
Gaye Şahinbaş-Erginöz, Atilla Bir Miken Arabalarının Teknoloji Tarihi Açısından Değerlendirilmesi213-224
Ali Arslan, Özlem Akpınar İnas Darülfünunu (1914-1921)225-234
Günhan Danışman Küreselleşme Ve Zanaatçı-¬Teknoloji Ustalarının Çaresizliği235-245
Meltem Akbaş Türk Fizik Derneği Yayını Çağdaş Fizik: Popüler Bir Bilim Dergisi247-263
Sevtap Kadıoğlu Bursa Ziraat Cemiyeti (1927) Ve Yayını Asrî Çiftçi265-286
Mert Sandalcı İskenderun Dekovil Hattı287-297
Mükerrem Bedizel Zülfikar, Mükerrem Aydın Osmanlı Tıbbında ‘Müfred Devâ’ Kullanımı ve ‘Müfredât’ Eserlerinin Genel Özellikleri299-315

Kitabiyat
Aykut Kazancıgil XIX.ve XX. Yüzyıllarda Türkiye’de Fizik ve Tıbbi Fizik Tarihi İle İlgili Yayınların Notlu Kaynakçası317-358
Emre Dölen, Murat Koraltürk, Ali Gençer, Ali Arslan Çimento Fabrikası , Türk Teknoloji Tarihi , İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlk Meclis Zabıtları359-366
11

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VII

Sayı 1

2005

Salih Zeki Özel Sayısı


12

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VII

Sayı 2

2006

Adnan Adıvar Özel Sayısı


13

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VIII

Sayı 1

2006

Celâl Saraç'a Doğumunun 100. yılı için


14

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt VIII

Sayı 2

2007


15

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt IX

Sayı 1-2

2007-2008

Atilla Bir Armağanı


Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt IX     Sayı 1-2     2007-2008     252 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Feza Günergün Atilla Bir Festschrift - Atilla Bir Armağanı'nı sunarken - Prof.Dr. Atilla Bir'in özgeçmişi ve yayın listesi1-17
Feza Günergün Deneylerle Elektriği Tanıtan Bir Türkçe Eser: Yahya Naci Efendi’nin Risale-i Seyyale-i Berkiyye’si19-50
Mustafa Kaçar Tersâne Hendesehânesi’nden Bahriye Mektebi’ne Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn51-77
Günhan Danışman Kırklareli-Demirköy “Fatih” Dökümhanesi Su Enerjisi Düzenekleri Ön Değerlendirmesi79-87
Tuncay Zorlu Osmanlı Teknoloji Tarihinden Bir Kesit: Gemi İndirme Yöntemleri89-99
Meltem Akbaş Elektrik Mühendisi Mehmet Refik Fenmen: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yenilikçi ve Yorulmaz Bir Aydın101-119
Şinasi Acar, Murat Özveri Yaycı Yusuf Beşe Terekesinin Düşündürdükleri119-136
Semra Saraçoğlu, Bülent Karakaş Anadolu Kültüründe Kilit (Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Örnekleri)137-150
Şeref Etker Ophtalmoscope Essad151-164
Asuman Baytop Hofrat Prof.Carl Haussknecht'in (1838-1903) Türkiye bitkileri koleksiyonu165-168
Asuman Baytop Prof. Kurt Krause'nin (1883-1963) Türkiye Florası ile İlgili Gezilerı ve Yayınları171-182
Sevtap Kadıoğlu Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamları183-197
Gaye Erginöz Hititlerin Astronomi Bilgisine ve Hitit Takvimine Bir Bakış199-213
Dursun Ayan Astronomik Düzenlilikten Sosyo-Matematik Uylaşıma Takvim215-246

Bilimsel Toplantılar
Feza Günergün Çevre Avrupası'nda Bilim ve Teknoloji Tarihi VI. Uluslararası Kongresi, International Symposium on Science and Technology in European Periphery (STEP's VIth Meeting) / İstanbul, 18-22 Haziran 2008247-252
16

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt X

Sayı 1

2008

II. Meşrutiyet'in Yüzüncü Yılı


17

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt X

Sayı 2

2009


18

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XI

Sayı 1-2

2009-2010

Asuman Baytop Armağanı


Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XI     Sayı 1-2     2009-2010     368 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Feza Günergün Asuman Baytop Festschrift1-4
Feza Günergün Asuman Baytop'un Özgeçmişi, Botanik Gezileri, Bitki Koleksiyonu, Kitapları, Yayın Listesi5-34
Ekrem Sezik Şehremini Merkez Eczanesi Reçete Kayıt Defteri35-48
Arzu Terzi Osmanlı Saray Eczanesinin Teşkilât ve İdaresi (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında)49-64
Michele Nicolas Türkiye Bitkileriyle İlgili Bazı Gelenekler, Törenler ve İnançlar65-83
Şeref Etker Gouinia Cinsi (Poaceae) ve Dr. François-Marie-Gabriel Goüin85-92
Emre Dölen Bunsen Beki ve Spektral Analizin Doğuşu ve Türkiye’de Tanıtılması93-118
Celal Şengör Osmanlı’nın İlk Jeoloji Kitabı ve Osmanlı’da Jeolojinin Durumu Hakkında Öğrettikleri119-158
Ali Baltacıoğlu, İsmail Baltacıoğlu Türkiye’de Diş Hekimliği Eğitim ve Öğretimi (1908-1933)159-202
Günsel Koptagel-İlal İstanbul Üniversitesi’nde Eskilerden Bildiklerim, Hatırladıklarım203-234
Feza Günergün Osmanlı Donanma Gemilerinin İlaç Sandıkları: Ondokuzucu Yüzyıl Başına Ait Bir Araştırma235-258
Halil Tekiner Osmanlı Eczacılığında Bir Kilometre Taşı: İngiliz Eczanesi, İstanbul259-272
Nuran Yıldırım Osmanlı Eczacılığının Gelişme Sürecinde İlaç Hazırlayıp Satan Esnaf ve Sağlıkçılar273-283
Afife Mat Osmanlı İmparatorluğu’nda Afyonun Tarihi285-290
Nuran Yıldırım, Gürkan Sert Eczacılık Mevzuatımızın Tarihsel Sürecinde Eczane Açma / Eczacı Olma Koşulları Ve Hekim - Eczacı İlişkisi (1852-1953)291-303
Şeref Etker Ormancılık ve Ziraat Okulları İçin İlm-i Nebatat: Mıgırdiç Hekimyan, 1880 ve Apraham Allahverdi (Hüdaverdi), 1911-1913305-319
Asuman Baytop Hikmet Birand'ın (1904-1972) Anadolu Bitkileri Koleksiyonu321-329
Asuman Baytop Hüsnü Demiriz (1920-1999) ve Türkiye Bitkileri Koleksiyonu331-336

Tercüme
Feza Günergün Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane'nin 1870'li Yılların Başındaki Doğa Tarihi Koleksiyonu337-344

Kitabiyat
Feza Günergün Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studie in Ottoman Science cilt / vol. I-X (1995-2010)349-368
19

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XII

Sayı 1

2010

Eczacılık Tarihi I - Eczacılar ve Eczaneler


20

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XII

Sayı 2

2011

Eczacılık Tarihi I - Eğitim, Araştırma ve Metinler


21

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XIII

Sayı 1

2011


22

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XIII

Sayı 2

2012


23

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Cilt XIV

Sayı 1

2012Toplam 23 fasikül