Nazariyat
İslâm Felsefe ve Bilim tarihi Araştırmaları Dergisi
Libronet
Ekim 2014 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VI/b-2
1 fasikül - 1 mevcut, 0 eksik

1 Cilt 1

Sayı 1

Ekim 2014


Nazariyat

Cilt 1     Sayı 1     Ekim 2014     202 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İhsan Fazlıoğlu Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine - XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme1-33
Ömer Türker Varlık ve Anlam: Bilgi ve Bilinenin Özdeşliği Üzerine -Fahreddin er-Râzî ve Takipçilerinden Hareketle Bir Değerlendirme-35-50
Eşref Altaş Fahreddin er-Râzî’nin el-Heyûlâ ve’s-Sûre Adlı Risalesi: Tahlil, Tahkik ve Tercüme51-116
Elif Baga İslâm Matematik Tarihinde Yüksek Dereceden Denklemler İçin Genel Çözüm Yöntemi Arayışları: İrşâdu’t-Tullâb Örneği117-139
İshak Arslan Evrenin Sınırlarını Zorlamak: Hikmetü’l-İşrak ve Şerhlerinde Meşşâî Kozmoloji Eleştirisi141-164

Değerlendirmeler
Hümeyra Özturan M. Cüneyt Kaya (ed.), İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, İstanbul; İSAM Yayınları, 2013, 869 sayfa165-168
İbrahim Halil Üçer Ömer Türker, Osman emir (ed.), İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, İstanbul, İSAM Yayınları, 2013, iv+635169-172
Mehmet Zahit Tiryaki Hümeyra Özturan, Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbî'de Ahlâkın Kaynağı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2014, 254 sayfa173-180
Müstakim Arıcı Peter E. Pormann, Emilie Savage-Smith (ed.), Medieval Islamic Medicine, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007, 240 sayfa181-185
Hacı Bayram Başer Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnü'l Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2009 (İkinci Baskı: 2012), 344 sayfa186-189
Abdullah Yıldırım Bernard George Weiss, Language in Orthodox Muslim Thought: A Study of "Wad Al-Lughah" and Its Development, Princeton University, 1966, 157 sayfa190-196
Hasan Umut Ahmad Dallal, Islam, Science and the Challenge of History, New Haven & Londra: Yale University Press, 2010, 239 sayfa197-202

Toplam 1 fasikül