Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Derneği
Temmuz 2011 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VI/b-2
1 fasikül - 1 mevcut, 0 eksik

1 Yıl: 1

Sayı: 1

Temmuz 2011


Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1     Sayı: 1     Temmuz 2011     204 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Değerli Okuyucular...

Makaleler
Gary Previts Muhasebe Tarihine Büyüyen Küresel İlgi7-8
Esteban Hernandez Esteve Muhasebe Tarihi Dergisine Merhaba9-16
Stephen P. Walker, Ümmühan Aslan Muhasebe Tarihi Araştırmalarında Araştırma ve Yazma17-23
Mehmet Yazıcı Sayışım Özkavramları Sözlükçesi Üzerine24-33
Remzi Örten, Ganite Kurt, Salih Torun Muhasebede Çift Taraflı Kayıtlama ve Kitab-us Siyakat34-69
Sudi Apak, Ali Faruk Açıkgöz Türkiye'de Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı70-85
Süleyman Yükçü, Gülşah Atağan Ortadoğu'da Zaman Tünelinde Ticaret86-109
Oğuzhan Aydemir, Mehmet Erkan Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi110-128
Oktay Güvemli Türkiye'de Muhasebe Meslek Örgütünün Kuruluşu ve Gelişmesi129-145
Oktay Güvemli, Mehmet Özbirecikli Türkiye'de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990 - 2011146-180
Barış Sipahi, İsmail Küçük Türk Ticaret Kanunları ve Muhasebenin Gelişimine Etkİlerinin 160 Yıllık Öyküsü181-193
Fatih Sultan Mehmet'in 1444 Yılında Babasından Aldığı Paralara Karşılık Verdiği Borçlanma Belgesi194-195
Haliç’te 1756 Yılında Çevre Kirliliği Raporu196-197
Osmanlı Devletinin Mali Denetiminde Görev Yapan Muhasebecilerden İşlerini Geciktirenlerin Uyarılması İle İlgili Yönetmelik198-199
Oktay Güvemli Cumhuriyet’in İlk Devrim Yasalarından Birisi: Muhasebe Defterlerinin Türkçe Tutulma Zorunluluğu200
Kutlama Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin Yayına Başlaması Dolayısı ile Yurt Dışından Gelen Kutlamalardan Bazıları202-204

Toplam 1 fasikül