MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı
1987 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VII/2
9 fasikül - 9 mevcut, 0 eksik

1

Milli Saraylar

Sayı: 1

1987


2

MS

Sayı: 1

1999


3

MS Milli Saraylar

Sayı: 2

2004


4

MS Milli Saraylar

Sayı: 3

2006


5

MS Milli Saraylar

Sayı: 4

2008


6

Milli Saraylar

Sayı: 5

2010


Milli Saraylar

    Sayı: 5     2010     173 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Selçuk Mülayim Dolmabahçe Topografyasında Mimari Oluşum8-16
Baran Bucak Antik Dönemde Dolmabahçe Yöresi: Iasonion ve Argonotlar Seferi17-28
Ayça Özer Demirli, Nurten Öztürk Osmanlı’da Kahve Kültürü ve Sunumu29-42
Şule Yum Mimar Seyfi Arkan ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığında Özgün Bir Örnek Olarak Florya Atatürk Deniz Köşkü43-54
Akile Çelik Dolmabahçe Sarayı’nda Son Halife Abdülmecid Efendi’nin Kütüphanesi55-70
Hatice Taşkın, Neşe Yıldırım, Rıfat Karaman, F. Betül Börekçi Millî Saraylara Ait Yapılarda Ahşap zararlısı Böceklerin Neden Olduğu Zararlar ve Yıldız Şale'de Yapılan Fümigasyon Uygulamaları71-84

Röportaj
A. Esra Akça İstanbul Tutkusuyla Başlayan Sanat Tarihi Serüveninde Bir Duayen: Prof. Dr. Semavi Eyice85-92

Anısına...
Güler Karahüseyin Zarif Orgun Anısına93-101
Fahrettin Gün Hakan Baki Gülsün: "Yaşamak ne güzel..."103-104
Hakan Baki Gülsün Boğaziçi'nde Bir Osmanlı sarayı, Dolmabahçe...105-111

Osmanlı sarayı'nda Devlet İçinde Devlet; Harem
112-119

Belge - Yorum
Ünal Karıncalı Tarihi Bir Telgraf ve Hatırlattıkları120-131
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Yazılan İş Talep Dilekçeleri: İstihdama Umut Olarak Milli Saraylar133-135
Cengiz Göncü Sultan II. Abdülhamid’e Hicaz Valisi Ahmed Ratıb Paşa Tarafından Hediye Edilen Bir Çift Fildişi Şamdan ile İlgili Yeni Tespitler137-141
Hulasa-yı Maruzât Defterleri ve Son Padişahın Son İrade-i Seniyyeleri143-147
Muharrem Varol Son Halife Abdülmecid Efendi’ye Amerikan Ulusal Reform Birliği’nden İlginç Bir Davet Mektubu149-153
Asaf Hâlet Çelebi ve Beylerbeyi Sarayı'na Ziyareti154-161
Lütfi Simâvi Teşrifât ve Âdab-ı Muâşeret / Protokol ve Görgü Kuralları162-173
7

Milli Saraylar

Sayı: 6

2010


Milli Saraylar

    Sayı: 6     2010     196 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İlksen Yumrukçağlar Beşiktaş Sahil Sarayı ve Yakın Çevresinin Tarihsel Gelişimi8-22
Selman Can Balyanlar ve Dolmabahçe Sarayı Mimarı Sorunu23-30
T. Cengiz Göncü Beylerbeyi Sarayı’nın İnşa Süreci, Yerleşim Düzeni ve Kullanımı Üzerine İncelemeler31-46
Damla Acar Dolmabahçe Sarayı Bahçe Fenerleri’nin Osmanlı Dönemi’ndeki Değişimi47-56
Ferhan Tekinmirza, Emine Atalay Seçen Dolmabahçe Sarayı İç Mekân Süslemelerinde Kullanılan Çiçek Motifleri57-67
Sibel Özel Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi69-86
Leyla Ayhan Soylu Halife Abdülmecid Efendi’nin Fırçasından Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i87-100
Fatih Akyüz İlim ve Siyasetin Bir Randevusu: Huzur Dersleri101-108
Kemal Kahraman İngiltere'de Tarihi Saraylar Gezi Notları109-123
Gökçe Demiray Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Alman İlişkileri ve Alman İmparatorunun Ziyafetleri124-134
Sami Gökhan Göksu Avrupa Sanatı ve Siyasal Felsefe135-144
Tahsin Toğral Osmanlı Sarayı’nda Japonlar ve Eserleri145-157
Ceylan Aydın Müzelerin Çağı Yakalamada Değişen Yüzü Olarak Müze Eğitim İlişkisi ve Dolmabahçe Sarayı’nda Uygulama Önerileri158-168
Aytekin Kılavuz Eğitim Kurumu Olarak Müze Anlayışı ve Almanya'daki Uygulamalar169-175
Cengiz Göncü Sultan II. Abdülhamid’den Harem-i Hümâyûn’a Tenbihler176-185
Şehnaz Küçükkılınç, Feyza Öklü Sedat Simavi’nin Halife Abdülmecid Efendi ile Mülâkatı186-195
8

Milli Saraylar

Sayı: 7

2011


Milli Saraylar

    Sayı: 7     2011     187 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nuran Kara Pilehvarian Beşiktaş Sahilsarayı Çinili Köşkü8-17
Emine Atalay Seçen Son Dönem Saray Bahçelerini Süsleyen Heykeller18-39
Yasemin Acaralp Beylerbeyi Sarayı’nın Tarihî Bahçesi40-49
Bülent Arı Prof. Dr. Halil İnalcık'la Dolmabahçe Sarayı'ndaki Araştırmalarına Dair Mülakat50-55
John Whitehead; çeviren Osman Nihat Bişgin Said Mehmet Paşa’nın Fransa Büyükelçiliği ve Arz Olunan Hediyeler (1741-42)56-73
Ali Rıza Özcan Sultan Abdülmecid'in Hattatlığı74-79
Mekanik Saat Tamiri ve Tamirciliği Üzerine Şule Gürbüz ile Bir Söyleşi80-85
Emine Kırıkçı Osmanlı Saltanatı’nın Sembolleri86-95
Jale Beşkonaklı Aynalıkavak Kasrı’nda Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Yapılan Onarımlar ve 2005-2010 Yılları Arasında Yapılan Restorasyon Çalışmaları96-109
Naciye Uçar Başaran Abdülmecid Efendi Kütüphanesi Koleksiyonu’ndan Cilt Sanatı Örnekleri110-119
Gülsen Sevinç Kaya Türk Resim Sanatı’nın Gelişiminde Asker Ressamların Etkisi120-129
Tahsin Toğral Maslak Kasırları Yerleşim Düzeni ve Kullanımı Üzerine İncelemeler130-149
Simizar Aslan Özcan Saray Müzelerinin Gelişiminde Kültür Politikaları ve Müze İletişim Alanlarının Değerlendirilmesi150-167
T. Cengiz Göncü Belgelerle Milli Saraylar168-173
Sümeyra Durak Sultan Abdülaziz’in Mısır Seyahati’ne Dair Bir Kaynak Kitap: “Voyage du Sultan Abdulaziz de Stambul Au Caire”174-187
9

Milli Saraylar

Sayı: 8

2011Toplam 9 fasikül