İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1953 - 1995
9 sayı
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VII/7
14 fasikül - 14 mevcut, 0 eksik

1 Cild I.

Cüz 1-4

1953


2 Cild II.

Cüz 1

1956 - 1957


3 Cild II.

Cüz 2 - 4

1958


4 Cild III.

Cüz 1 - 2

1959 - 1960


5 Cild III.

Cüz 3 - 4

1959 - 1960


6 Cild IV.

Cüz 1 - 2

1964


7 Cild: IV.

Cüz 3 - 4

1971


8 Cild-V

Cüz-1-4

1973


İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi

Cild-V     Cüz-1-4     1973     328 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nazmiye Togan Temür Zamanında Aristokrat Türk Kadını3-14
Muhammed Hamidullah Constitutional Problems in Early Islam15-35
Gerard Clauson The Turkish-Khotanese Vocabulary Re-edited37-45
Gotthard Jaschke Yeni Türkiye'de Kur'an-ı Kerim Kursları47-63
M. Saghir Masumi Burhan al-Shariahs al-Muhit al-Buhani65-73
Ahmet Caferoğlu Anadolu Etnik Yapısının Oğuz Türkmen Yörük Üçlüsü75-86
Masao Mori A-shih-te Yüan-chen ve Tonyuquq87-93
Mario Grignaschi Les Regles D'Ardaşir b. Babak pour le gouvernement du Royaume95-112
M. Gökbilgin İtalya Kütüphanelerindeki Bazı İslami ve Türkçe Yazmalar III113-164
Julius Nemeth Das Wolga-bulgarische Wort baqsi gelehrter Herr'in Ungarn165-170
Emel Esin Son Çağatay Devrinde Doğu Türkistandan Resimli bir han Silsilenamesi (Prof. Zeki Velidi Togan'ın İran'da Bulduğu bir Yazma)171-204
Tayyib Okiç Balkanlarda Bogomilizm Hareketi ve Bunun Bir Araştırıcısı : Aleksandar Vasiljevic - Solovjev205-222
Tuncer Baykara Kültegin Anıtma Dair Bazı Notlar223-228
Hüseyin Atay Kur'anı Kerim ve Hadisi Şerif'de Aile Planlamasına ait Bir Tetkik229-263
Ali Alparslan Ecoles Calligraphiques Turques265-278
Von Hans Kissling Zur Beschreibung des Rhone - Deltas in der Bahriye des Pri-Reis279-288
Mehmet Eröz Türk İçtimai Hayatında Totemizm İzleri289-300
D. Dunlop Arab Relations with Tibet in the 8th and early 9th centuries A.D.301-318

Kitabiyat
Emel Esin Zeki Velidi Togan, Oğuz Destânı, Reşîdüddîn Oğuznâmesinin Terceme ve Tahlîli, İstanbul 1972319
Emel Esin Karl Jahn, Die Geschichte der Oğuzen des Raşîd ad-Dîn, Viyana 1969320
9 Cild: VI

Cüz: 1 - 2

1975


10 Cild: VI

Cüz: 3 - 4

1976


11 Cild: VII

Cüz: 1 - 2

1978


12 Cild: VII

Cüz: 3 - 4

1979


13 Cild: VIII

Cüz: 1 - 4

1984


14 Cild: IX

1995Toplam 14 fasikül