Ermeni Araştırmaları

Avrasya-Bir Vakfı Ermeni Araştırmaları Enstitüsü / Ömer Engin Lütem / Halil Yener / Ali Kenan Erbulan
Mart-Nisan-Mayıs 2001 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: Avrasya İncelemeleri Merkezi)
Eksiksiz
VI/1-a
37 fasikül - 37 mevcut, 0 eksik

1

Sayı 1

Mart-Nisan-Mayıs 2001


2

Sayı 2

Haziran-Temmuz-Ağustos 2001


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 2     Haziran-Temmuz-Ağustos 2001     270 sayfa

Editörün Notu, s. 5-8
Ömer E. Lütem Olaylar ve Yorumlar, s. 9-29
Bilâl N. Şimşir Amerika'daki Ermeni Propagandası ve Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey, s. 30-48
Davut Kılıç Rusya'nın Doğu Anadolu Siyasetinde Eçmiyazin Kilisesinin Rolü (1828-1915), s. 49-64
Erich Feigl Ermeni Milli Kilisesinin Zaferi ve Trajedisi, s. 65-89
Pulat Y. Tacar Ermenilere Soykırım Yapıldığı Savının Hukuksal ve Ahlaki Açılardan İncelenmesi, s. 89-130
Justin McCarthy Bırakın Tarihçiler Karar Versin, s. 115-130

İngilizce Yazıların Türkçe Özetleri
s. 131-144
Ali Hikmet Alp Günümüz Ermenistan'ı ve Soykırım İddiaları: Milli Kimliğin de Ötesinde Bir Sorun / Today's Armenia and Motives Behind The Genocide Accusations: More Than A Matter OF "National identity"
Hasan Köni Arnold Toynbee'nin Türkler Üzerine İncelemesi ve Ermeni Propagandasının Doğuşu / The Research of Arnold Toynbee on Turks and The Birth of Armenian Propaganda
Kamer Kasım Başlangıcından Barış Sürecine Dağlık Karabağ Çatışması / The Nagorno — Karabakh Conflict From Its Inception To The Peace Process
Hasan Kanbolat, Nazmi Gül Kafkasya'da Cevaheti (Gürcistan) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin Jeopolitiği ve Özerklik Arayışları / The Geopolitics and Guest for Autonomy of The Armenians of Javakheti (Georgia) and Krasnodar (Russia) In The Caucasus


Ali Hikmet Alp
Today's Armenia and Motives Behind The Genocide Accusations: More Than A Matterof "National Identity", s. 145-158
Hasan Köni The Research of Arnold Toynbee on Turks and The Birth of Armenian Propaganda, s. 159-169
Kamer Kasım The Nagorno-Karabakh Conflict From Its Inception To The Peace Process, s. 170-185
Hasan Kanbolat, Nazmi Gül The Geopolitics and Quest for Autonomy of The Armenians of Javakheti (Georgia) and Krasnodar (Russia) In The Caucasus, s. 186-210

Türkçe Yazıların İngilizce Özetleri
s. 211-227
Ömer E. Lütem Facts and Comments / Olaylar ve Yorumlar
Bilâl N. Şimşir The Armenian Propaganda in the United States and Ambassador Ahmet Rustem Bey / Amerika'daki Ermeni Propagandası ve Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey
Davut Kılıç The Role of the Echmiyazin Church in Russian Eastern Anatolia Policies / Rusya'nın Doğu Anadolu Siyasetinde Eçmiyazin Kilisesinin Rolü (1828-1915)
Erich Feigl The Victory and Tragedy of The Armenian National Church / Ermeni Milli Kilisesinin Zaferi ve Trajedisi
Pulat Y. Tacar The Analysis of The Armenian Genocide from The Legal And Ethical Perspectives / Ermenilere Soykırım Yapıldığı Savının Hukuksal ve Ahlaki Açılardan İncelenmesi


Kitap Tahlilleri / Book Review - En Son Kitaplar / Recent Books, s. 228-250
Belgeler, s. 251-270
3

Sayı 3

Eylül-Ekim-Kasım 2001


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 3     Eylül-Ekim-Kasım 2001     371 sayfa

TÜRKÇE BÖLÜM
Editörün Notu, s. 5-6

Makaleler
Ömer E. Lütem Olaylar ve Yorumlar, s. 7-32
Bilâl N. Şimşir Amerika'da Ermeni Lobisi ve Lozan Antlaşması Kavgası, s. 33-64
Şenol Kantarcı ABD ve Kanada'da Ermeni Diasporası: Kuruluşlar ve Faaliyetleri, s. 65-114
Erdal İlter Lübnan'da Ermeni Diasporası, s. 115-125
Hatem Cabbarlı Rusya'da Ermeni Diasporası: Oluşumu ve Faaliyetleri, s. 126-154

Söyleşi
Yüksel Söylemez, Ömer E. Lütem Açıkça Konuşalım: İki Büyükelçi Ermeni Sorununu Tartışıyor, s. 155-159

İngilizce Yazıların Türkçe Özetleri
s. 160-174
Sedat Laçiner İngiltere'deki Ermeni Diasporası ve Ermeni Meselesi / Armenian Diaspora in Britain and the Armenian Question
Aydan İyigüngör Almanya'daki Ermeni Diasporası'nın Profili / The Profile of ihe Armenian Diaspora in Germany
Arslan Terzioğlu Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında Dr. Bahaddin Şâkir'in Berlin'de Öldürülmesi ve Ermeni Tehciri Meselesi / The Assassination of Dr. Bahaddin Şakir in Berlin and the Armenian Relocation in Line with National and Foreign Sources
Kamer Kasım Avustralya'da Ermeni Toplumu / Armenian Community in Australia

Konferanslar
s. 175-182
“Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri ve Türkiye'nin Bölge İstikrarındaki Rolü”: Londra'da bir Konferans
8. DAVO Kongresi
Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu ve Ermeni Sorunu


Kitap Tahlilleri
s. 183-195
En Son Kitaplar s. 196-199

Belgeler
Türk-Ermeni Barış Komisyonu Bildirisi, s. 200-206

ENGLISH SECTION
Editorial Note, s. 207-209

Articles
Ömer E. Lütem Facts and Comments, s. 210-233
Sedat Laçiner Armenian Diaspora in Britain and the Armenian Question, s. 234-258
Aydan İyigüngör The Profile of the Armenian Diaspora in Germany, s. 259-274
Arslan Terzioğlu The Assassination of Dr. Bahaddin Şakir in Berlin and the Armenian Relocation in Line with National and Foreign Sources of Information, s. 275-305
Kamer Kasım Armenian Community in Australia, s. 306-320

Interview
Yüksel Söylemez, Ömer E. Lütem Frankly Speaking: Two Ambassadors Discuss Armenian Question, s. 321-329

English Summaries of the Turkish Articles
s. 329-343
Bilâl N. Şimşir Amerika'da Ermeni Lobisi ve Lozan Antlaşması Kavgası / Armenian Lobby in the USA and the Struggle for the Treaty of Lausanne
Şenol Kantarcı ABD ve Kanada'daki Ermeni Diasporası / The Armenian Diaspora in the USA and Canada
Erdal İlter Lübnan'da Ermeni Diasporası / Armenian Diaspora in Lebanon
Hatem Cabbarlı Rusya'da Ermeni Diasporası: Oluşumu ve Faaliyetleri / Armenian Diaspora in Russia: Formation and Activities

Conferences
s. 344-356
“Turkey-Southern Caucasian Relations, and Turkey's Role in Stability in the Region”: A Conference in London
8th DAVO Conference
Symposium on Turkey's Security and the Armenian Question


Book Reviews
s. 357-366
Recent Books s. 367-368

Documents
September 25 Statement by the Turkish-Armenian Reconciliation Commissioners, s. 369-371
4

Sayı 4

Aralık 2001-Ocak-Şubat 2002


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 4     Aralık 2001-Ocak-Şubat 2002     393 sayfa

TÜRKÇE BÖLÜM
Editörün Notu, s. 11-13

Makaleler
Ömer E. Lütem Olaylar ve Yorumlar, s. 14-31
Bilâl N. Şimşir Washington'daki Osmanlı Elçisi Alexandre Mavroyeni Bey ve Ermeni Gailesi (1887-1896), s. 32-54
Selami Kılıç Osmanlı Üçüncü Ordusu Kurmay Başkanı Felix Guse'nin “1915 Ermeni Ayaklanması ve Sonuçları” Adlı Makalesi, s. 55-75
Deutsche Allgemeine Zeitung Talat Paşa İçin Şahitlik, s. 76-84
Erol Kürkçüoğlu Ermeni, Bizans ve Türk Hakimiyetinde Ani, s. 85-91
Şenol Kantarcı Ermenilerce Atatürk'e Atfedilen Sözler Ve Divan-ı Harb-ı Örfi İle Ermeni Teröristleri Tarafından Şehit Edilenlere Atatürk'ün Gösterdiğiİlgi, s. 92-121
Hatem Cabbarlı Geçmişten Günümüze Ermenistan'da Azerbaycan Türkleri, s. 122-146
Kamer Kasım 2001 Yılı Kronolojisi, s. 147-154

İngilizce Yazıların Türkçe Özetleri
s. 155-171
Erich Feigl Franz Werfel ve “Musa Dağında Kırk Gün”: Sahte bir Kitab-ı Mukaddes görevi yapan bir Çoksatan / The 40 Days of Musa Dagh
Kamer Kasım Türk-Ermeni Barışma Komisyonu: Kaçırılan Fırsat / Turkish-Armenian Reconciliation Commission: Missed Opportunity
İbrahim Kaya Holokost ve Ermeni Sorunu: Temel Farklılıklar / The Holocaust and Armenian Case: Highlighting the Main Differences
Sedat Laçiner Ermenistan Yahudi Anlaşmazlığı ve Ermenistan-İsrail İlişkilerine Etkileri/ Armenia's Jewish Scepticism and İmpact on Armenia-Israel Relations
Aydan İyigüngör İsrail ve Yahudiler Açısından Ermeni İddialarına Yeni Bir Bakış / A (Yew Perspective: Armenian Allegations in the Light of Israel and the Jews

Konferanslar
s. 172-183
“Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri ve Türkiye'nin Bölge İstikrarındaki Rolü”: Londra'da bir Konferans
8. DAVO Kongresi
Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu ve Ermeni Sorunu


Kitap Tahlilleri
s. 184-203
En Son Kitaplar s. 204-207
Belgeler s. 208-220

ENGLISH SECTION
Editorial Note, s. 221-223

Articles
Ömer E. Lütem Facts and Comments, s. 224-244
Erich Feigl The 40 Days of Musa Dagh, s. 245-255
Kamer Kasım Turkish Armenian Reconciliation Commission: Missed Opportunity, s. 256-273
İbrahim Kaya The Holocaust and Armenian Case: Highlighting the main differences, s. 274-295
Sedat Laçiner Armenia's Jewish Scepticism and its Impact on Armenia-israel Relations, s. 296-335
Aydan İyigüngör A New Perspective: Armenian Allegations in the Light of Israel and the Jews, s. 336-350
Kamer Kasım Chronology of 2001, s. 350-358

English Summaries of the Turkish Articles
s. 359-370
Bilâl N. Şimşir The Ottoman Ambassador to Washington, Alexandre Mavroyeni and the Armenian Burden (1887-1896) / Washington'da Osmanlı Elçisi Alexandre Mavroyeni Bey ve Ermeni Gailesi (1887-1896)
Selami Kılıç German Head of the General Staff, Felix Guse“s Article named “1915 Rebellions and its Results” / Osmanlı Üçüncü Ordusu Kurmay Başkanı Felix Guse'nin “1915 Ermeni Ayaklanması ve Sonuçları” Adlı Makalesi
Deutsche Allgemeine Zeitung Witness for Talat Paşa / Talat Paşa için Şahitlik
Erol Kürkçüoğlu Ani under Armenian, Byzantium and the Turkish Rule / Ermeni-Bizans ve Türk hakimiyetinde Ani
Şenol Kantarcı Speeches on the Armenians Attributed to Atatürk and his help to the Victims of Armenian Terrorists and “Court Martials” / Ermenilerce Atatürk'e Atfedilen Sözler Ve Divan-ı Harb-ı Örfi İle Ermeni Teröristleri Tarafından Şehit Edilenlere Atatürk'ün Gösterdiği İlgi
Hatem Cabbarlı The Azerbaijani Turks of Armenia / Geçmişten Günümüze Ermenistan'da Azerbaycan Türkleri


Conferences
s. 371-380
Book Reviews s. 381-387
Recent Books s. 388-390


Documents
s. 391-393
5

Sayı 5

Bahar 2002


6

Sayı 6

Yaz 2002


7

Sayı 7

Sonbahar 2002


8

Sayı 8

Kış 2003


9

Sayı 9

Bahar 2003


10

Sayı 10

Yaz 2003


11

Sayı 11

Sonbahar 2003


12

Sayı 12-13

Kış 2003 - İlkbahar 2004


13

Sayı 14-15

Yaz-Sonbahar 2004


14

Sayı 16-17

Kış 2004 - İlkbahar 2005


15

Sayı 18

Yaz 2005


16

Sayı 19

Sonbahar 2005


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 19     Sonbahar 2005     174 sayfa

Editörün Notu, s. 4-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-37
Guenter LEWY Yirminci Yüzyılın İlk Soykırımı mı?, s. 38-50
Birsen KARACA Ermeni Sorununda Gözden Kaçırdıklarımızın Ermeni Basınındaki İz Düşümleri, s. 51-61
Kamil AĞACAN Ermenistan-Gürcistan İlişkileri, s. 62-82
Mustafa Serdar PALABIYIK Bir Fikir Özgürlüğü Sorunsalı Olarak Massachusetts Davası, s. 83-102
Zeynep CUMHUR İSKEFİYELİ Ermenilerin İlk Büyük Ayaklanması Erzurum Olayı, s. 103-123

ÖDÜL
ASAM İnsanlığa Karşı Suçlar Araştırma Enstitüsü Yüksek Ödülü, s. 124-129

KONFERANSLAR
(Kemal ÇİÇEK) Osmanlı İmparatorluğunda Soykırım, 1915/16: Ermenilere, Süryanilere, Asurilere ve Keldanilere Doksan Yıllık Mezalimin İnkârı: 15 Kasım 2005, Stokholm, s. 130-133
(Yıldız DEVECİ) Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi Ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu 23-25 Kasım 2005, Ankara, Gazi Üniversitesi, s. 134-138
(Yıldız DEVECİ) “Tarihte Türkler-Ermeniler Ve Gerçekler” Sempozyumu 3-4 Aralık 2005, Bodrum, s. 139-143
Yıldız DEVECİ “Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi Gerçekler” Sempozyumu, İstanbul, İTÜ, 15-16 Aralık 2005, s. 144-151

KİTAP TAHLİLİ
Yıldız DEVECİ Dr. Erdal İlter, Türkiyede Sosyalist Ermenilerin Silâhlanma Faaliyetleri Ve Milli Mücadele'de Ermeniler, s. 152-155
Mustafa Serdar PALABIYIK Prof. Dr. Kemal Çiçek , Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, s. 156-161
Musa GÜRBÜZ Hasan Dilan, Ermeni Olayları Ve Fransız Diplomatik Belgeleri, s. 162-166


BELGELER
s. 167-174
17

Sayı 20-21

Kış 2005-İlkbahar 2006


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 20-21     Kış 2005-İlkbahar 2006     237 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-64
Kemal ÇİÇEK Amerika'da Türk Ermeni Çatışması ve Harry The Turk Cinayeti, s. 65-86
Fatih ÜNAL II. Meşrutiyetin Doğu Anadolu'daki Yansımaları ve Ermeni-Kürt İlişkilerine Tesiri, s. 87-114
Mehmet DEMİRYÜREK Ermeni Olayları ve Kıbrıs (1888-1912), s. 115-136
Burak GÜMÜŞ Alman Federal Meclisinin Sözde Ermeni Soykırımı'nı Tanımasının Nedenleri ve Siyasal Protestanlığın Rolü Üzerine, s. 137-158
Sezen KILIÇ Alman Okullarında Osmanlı'ya Karşı Yetiştirilen Ermeni Çocuklar, s. 159-172

KONFERANSLAR
(Musa GÜRBÜZ) Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 15-16-17 Mart 2006, s. 173-182
(Yıldız DEVECİ) “Ermeni Sorunu Gerçeği” Konferansı, Bilgi Üniversitesi, Bağımsız Toplumsal Hareket Derneği, İstanbul, 15 Nisan 2006, s. 183-186
(Yıldız DEVECİ) 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 20-22 Nisan 2006, s. 187-192
(Ömer Engin LÜTEM) Bilimin Işığında Ermeni Sorunu Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul, 21 Nisan 2006, s. 193-194
(Birgül DEMİRTAŞ COŞKUN) “Osmanlı'dan Lozan'a Batı'nın Paylaşım Projeleri“ Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 26-27 Nisan 2006, s. 195-198

KİTAP TAHLİLİ
M. Serdar PALABIYIK Samuel A. Weems, Ermenistan: Terörist “Hiristiyan” Ülkenin Sırları, s. 199-204
Yıldız DEVECİ Mustafa Çalık, Ermeni Soykırımı İddiaları: Yanlış Hesap Talâttan ve Tehcirden Dönünce, s. 205-210


En Son Çıkan Kitaplar
s. 211-218

ARŞİV BELGELERİ
Le Journal d'Orient gazetesinde 26 Nisan 1923 tarihinde yayınlanan İstanbul Ermeni Patriği Arslanyan'ın açıklamalarına ilişkin haber ve bu haberin Amerikan Dışişleri Bakanlığındaki yansımaları, s. 219-226

GÜNCEL BELGELER
Dişişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ali Tuygan'ın Şehit Edilen Dışişleri Bakanlığı Mensupları İle Diğer Kamu Görevlilerini ve Aile Fertlerini Anmak Üzere Düzenlenen Törende Yaptığı Konuşma (17 Mart 2006), s. 227-230
Türkiyenin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un PBS Kanalında Yayımlanan “Eymeni Soykırımı” Adlı Program Hakkında Açıklaması (18 Nisan 2006), s. 231-237
18

Sayı 22

Yaz 2006


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 22     Yaz 2006     276 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-56
Birsen KARACA 1991 Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Ermeni Tarihçiler tarafından Yazılan Kitaplarda Yapılan Tahrifatlar, s. 57-68
Mehmet PERİNÇEK Beyaz Orduların Gözüyle Ermeni Meselesi, s. 69-80
M.Serdar PALABIYIK Bilinsellik ve Taraflılık İkileminde Kalmış Bir Literatür: Son Dönemde Ermeni Meselesi Konusunda Yazılmış Kitapların Karşılaştırmalı Bir Analizi, s. 81-116
Önder DUMAN Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle Müttefikleri Arasında Bir Diplomatik Kriz: Ermeni Emval-i Metrukesi ve Borçları, s. 117-162
Ömer E. LÜTEM 1919 Paris Barış Konferansı'nda Ermeni Talepleri, s. 163-178

KONFERANSLAR
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, Oya EREN) Türk Tarih Kurumu XV. Türk Tarih Kongresi 11-15 Eylül 2006, s. 179-182

KİTAP TAHLİLİ
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ) Prof. Dr. Yavuz ERCAN: Toplu Eserler, I Ermenilerle İlgili Araştırmalar, s. 183-186
(Oya EREN) Berna TÜRKDOĞAN, 1915'ten Günümüze Tehcir: Türk Ermeni İlişkileri, s. 187-190


En Son Çıkan Kitaplar
s. 191-192

ARŞİV BELGELERİ
1919 Paris Barış Konferansı'nda Ermeni Delegelerinin Konuşmaları (İngilizce Metin ve Türkçe Çevirisi), s. 193-216

GÜNCEL BELGELER
Belge 1: 12 Ekim 2006 Tarihli Dışişleri Bakanlığı Açıklaması, s. 217-218
Belge 2: T.B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Bildirisi, s. 219-220
Belge 3: T.B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Konuşması, s. 221-228
Belge 4: T.B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in Konuşması, s. 229-234
Belge 5: T.B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ'ın konuşması, s. 235-238
Belge 6: T.B.M.M. nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın Konuşması, s. 239-242
Belge 7: T.B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda Anavatan Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın Konuşması, s. 243-252
Belge 8: T.B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda AK Parti İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın Konuşması, s. 253-262
Belge 9: 7B.M.M.'nin 17 Ekim 2006 Tarihli Oturumunda DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın Konuşması , s. 265-276
19

Sayı 23-24

Nisan 2006


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 23-24     Nisan 2006     315 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-66
Pulat TACAR 1915 Yılında Osmanlı Ermenilerine Soykırımı Suçu İşlendiği Savlarına Karşı Başvurulabilecek Hukuk Yolları, s. 67-88
Edward J. ERICKSON Ermeni Katliamları: Yeni Bulgular Eski Suçlamaları Çürüttü, s. 89-103
Kemal ÇİÇEK Ermeni Yasa Tasarısı'nın İçeriği ve İddialara Verilen Cevaplar, s. 103-118
Davut KILIÇ Ermeni Meselesi'nin Siyasallaşmasında Emperyalist Devletlerin Rolü, s. 119-140
Ahmet AKTER Ermenilerin Amerika'ya Göç Etme Nedenleri, s. 141-156
Sibel KAVUNCU 1980'lerde Türkiye-ABD İlişkilerinde Bir Sorun: Ermeni Karar Tasarıları, s. 157-192
O. Fırat BAŞ Karşıtlığı Derinleştirmek, s. 193-204
M. Serdar PALABIYIK Fransız Arşiv Belgelerinin Işığında Doğu Lejyonu'nun Kuruluşu ve Faaliyetleri II (Kasım 1916-Temmuz 1917), s. 205-226
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Ermenistanın Demografik Yapısı ve Ermenistanda Azınlıklar, s. 227-246
Oya EREN Küreselleşme Sürecinin Ermenistan Üzerindeki Etkileri: Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm, s. 247-268

KİTAP TAHILİLİ
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ) Birsen KARACA, Sözde Ermeni Soykırımı Projesi: Toplumsal Bellek ve Sinema, s. 269-272
(Oya EREN) Prof. Dr. Aysel EKŞİ, Belgeler ve Tanıklarla Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi Gerçekler, s. 273-274


En Son Çıkan Kitaplar
s. 275-276


Vefat Eden Bilim Adamları
s. 277-280

GÜNCEL BELGELER
I. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ve Senato'ya Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink Suikastına İlişkin Sunulan Karar Tasarıları, s. 281-282
Belge 1. Temsilciler Meclisi'ne 29 Ocak 2007 Tarihinde H.RES.102 Sayıyla Sunulan Karar Tasarısı, s. 283-285
Belge 2. Temsilciler Meclisi'ne 30 Ocak 2007 Tarihinde H.RES. 106 Sayıyla Sunulan Karar Tasarısı, s. 286-297
Belge 3. Birleşik Devletleri Senatosu'na 1 Şubat 2007 Tarihinde $.RES.65 Sayıyla Sunulan Karar Tasarısı, s. 298-303
Belge 4. Temsilciler Meclisi'ne 12 Şubat 2007 Tarihinde H.RES.155 Sayıyla Sunulan Karar Tasarısı, s. 304-308
2. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Şehit Edilen Dışişleri Bakanlığı Mensupları ile Diğer Kamu Görevlilerini ve Aile Fertlerini Anmak Üzere Düzenlenen Törende Yaptıkları Konuşma, s. 309-310
20

Sayı 25

Ağustos 2007


21

Sayı 26

Kasım 2007


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 26     Kasım 2007     216 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-48
Ergin AYAN Ermeni - Haçlı İşbirlikleri, s. 49-72
M. Serdar PALABIYIK Fransız Arşiv Belgeleri Işığında Doğu Lejyonunun Kuruluşu ve Faaliyetleri, s. 73-92
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Ermeni Edebiyatında Sürgün ve Göç Teması: Çağdaş Batı Ermeni Edebiyatı Örneği, s. 93-110
Enver Ömür POLAT Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Üzerine Analitik Bir İnceleme, s. 111-132
ATAA Taner Akçam'ın “Utanç Verici Bir Fiil: Ermeni Soykırımı ve Türk Sorumluluğu Meselesi” Başlıklı Kitabının Eleştirisi, s. 133-156

SÖYLEŞİ
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Türk Tarih Kurumu'ndan Prof. Dr.Kemal Çiçek ile Ermeni Sorunu ve Çözüm Yolları Üzerine Konuştuk, s. 157-168

KİTAP TAHLİLİ
(Adam SZYMANSKİ) Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide, s. 169-176
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ) Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Üç Jöntürkün Ölümü, Talat-Cemal-Enver, s. 177-180
(Oya EREN) Süleyman Bilgin, Ali Mesut Birinci, Sezgin Demircioğlu, Dr. Recep Karacakaya, Arşiv Belgelerine Göre Trabzon'da Ermeni Faaliyetleri, s. 181-184
(Zeynel DOĞAN) Ömer Engin Lütemi Ermeni Sorunu: Temel Bilgi ve Belgeler, s. 185-188
(Sultan Deniz KÜÇÜKER) Vahap Candan, Büyük Güçler ve Ermeni Sorunu, s. 189-192


En Son Çıkan Kitaplar
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ), s. 193-198

GÜNCEL BELGELER
Belge 1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ABD'de Yerleşik Anti Defamation League (ADL) Açıklaması Hakkındaki Bir Soruya Cevabı, 22 Ağustos 2007, s. 199-200
Belge 2. ASAM, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Başkanının ADL Direktörüne M Belge 2. ASAM, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Başkanının ADL Direktörüne Mektubu, 27 Ağustos 2007, s. 201-202
Belge 3. Türk-Musevi Cemaati'nin Açıklaması, 29 Ağustos 2007, s. 203-204
Belge 4. Sekiz Eski Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Peloci'ye Mektubu, 25 Eylül 2007, s. 205-206
Belge 5. Türk-Musevi Cemaati'nin Açıklaması, 10 Ekim 2007, s. 207-216
22

Sayı 27-28

2007


23

Sayı 29

2008


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 29     2008     220 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-44
İbrahim Ethem ATNUR Ermenistan Sorunu ve Kafkasya'da İngiliz Uygulamaları (1918-1919), s. 45-54
Coşkun TOPAL Ermenistan'ın Sovyetleştirilmesi ve Ermeni Mülteciler Sorunu, s. 55-64
Ahmet AKTER Ermenilerin Amerika'sı: Worcester, s. 65-86
Nejla GÜNAY 1909 Adana Olaylarının Maraştaki Yansımaları ve Maraş Divan-ı Harbi Örfisinin Yargılamaları, s. 87-118
M. Serdar PALABIYIK Fransız Arşiv Belgeleri Işığında Doğu Lejyonu'nun Kuruluşu ve Faaliyetleri (Nisan 1918 - Aralık 1918), s. 119-136
Osman KILIÇ Protestan Misyonerler ve Ermeni Olaylarına Etkileri, s. 137-158

SÖYLEŞİ
Oya EREN Dr. Erdal İlter İle “Ermeni Meselesi” ve Bu Konudaki Bazı İddialar Üzerine Bir Röportaj, s. 159-184

KONFERANSLAR
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ EUSAS II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu- XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, s. 185-190

KİTAP TAHLİLLERİ
(Oya EREN) Prof Dr. Ahmed Akgündüz, Doç Dr. Said Öztürk, Dr. Recep Kara, Sorularla Ermeni Meselesi, s. 191-194
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ) Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin, Osmanlı Devleti'nde Katolik Ermeniler, Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (1676-1749), s. 195-198
(Sultan Deniz KÜÇÜKER) Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin, Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinde Side ve Suşehri Bölgelerinde Ermeniler, s. 199-202
(Asiye DUMAN) Dr. Nejla Günay, Maraş'ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, s. 203-206
(Pınar ÖZBEK) Ali Özoğlu, Belgeler, Mektuplar ve Resmi Yazışmalarla Türk Soykırımında Fransız Ermeni İlişkileri, s. 207-208


En Son Çıkan Kitaplar
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ), s. 209-210

GÜNCEL BELGELER
Belge 1. Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın Şehit Edilen Dışişleri Bakanlığı Mensupları İle Diğer Kamu Görevlilerini ve Aile Fertlerini Anmak Üzere Düzenlenen Törende Yaptığı Konuşma, s. 211-214
24

Sayı 30

2008


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 30     2008     228 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-58
Gürsoy ŞAHİN Osmanlı Devleti'nde Ermeni Tercümanlar, s. 59-84
Ahmet TETİK 4'üncü Ordu Komutanlığı'nın Bölgesinde Salgın Hastalıklarla Mücadele ve İnsani Yardım Çalışmaları, s. 85-112
M. Serdar PALABIYIK Fransız Arşiv Belgeleri Işığında Doğu Lejyonu'nun Kuruluşu ve Faaliyetleri (1918-1921), s. 113-138
Marat VALEYEV Rusya'nın Güney Kafkasya Politikası Çerçevesinde Rusya-Ermenistan İlişkileri, s. 139-150
Ercan Cihan ULUPINAR 1915 Olayları, Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, s. 151-174

SÖYLEŞİ
Oya EREN Gazeteci yazar Semih İDİZ'le Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Dair Bir Röportaj, s. 175-186

KONFERANSLAR
Oya EREN Kendi Kimliğini Tanımlama Arayışında Genç Nesil, 22-25 Ağustos Dilican-Ermenistan, s. 187-190

KİTAP TAHLİLLERİ
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ) Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Ermeni İddiaları Karşısında Türkiyenin Birikimi, s. 191-194
(Melek SARI GÜVEN) Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları (1896), s. 195-196
(Ercan Cihan ULUPINAR) Jean-Lois Mattei, Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, s. 197-202
(Doğanay ERYILMAZ) Taha Niyazi Karaca, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, s. 203-206


En Son Çıkan Kitaplar
(Yıldız DEVECİ BOZKUŞ), s. 207-211

GÜNCEL BELGELER
Belge 1. Dakar'da 13-14 Mart 2008 tarihlerinde Toplanan İslam Zirvesi Konferansı'nda “Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Saldırısı” başlığı ile kabul edilen 10/1 1-P(1S) sayılı Kararı, s. 212-216
Belge 2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Nisan 2008 tarihinde “İşgal Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum” başlığıyla A/RES/62/243 sayıyla kabul ettiği karar, s. 217-218
25

Sayı 31

2008


26

Sayı 32

2009


27

Sayı 33-34

2009


28

Sayı 35

2010


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 35     2010     220 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-56
Selma YEL Mondros Mütarekesi Sonrasında Evliye-i Selase ve Kafkasya'da Ermeni Muhacir Problemi / Evliye-i Selase after the Armistice of Mudros and the Problem of Immigrants in the Caucasus, s. 57-78
Deniz ALTINBAŞ Ermeni Meselesi'nin Psikolojik Yönü / The Psychological Dimension of the Armenian Question, s. 79-114
Ercan KARAKOÇ Gabriyel Noradunkyan Efendi'nin Ermeni Meselesiyle İlgili Hazırladığı Rapor ve Lozan Antlaşması Sonrasında İsmet İnönü'ye Gönderdiği Hususi Mektup / The Report of Gabriyel Noradunkyan on the Armenian Guestion and the Letter Sent to İsmet İnönü Following the Treaty of Lausanne, s. 115-132
Ganira PAŞAYEVA Azerbaycan-Türkiye İşbirliği ve Diaspora Teşkilatlarının Stratejisi / Azerbaijan-Turkey Cooperation and the Strategy of Diaspora Organizations, s. 133-144
Halit GÜLŞEN 19. Yüzyıl Osmanlı-Rus İlişkilerinde Ermeni Faktörü / The Armenian Factor in Ottoman-Russian Relations in the 19th Century, s. 145-176

SÖYLEŞİLER / INTERVIEWS
Oya EREN Levon Barseghyan- Kiro Manoyan ile Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine / Levon Barseghyan-Kiro Manoyan on Turkish-Armenian Relations, s. 177-186

TOPLANTI RAPORU / CONFERENCE REPORT
Halit GÜLŞEN İstanbul Kültür Üniversitesi: Ermeni Sorunu Hukuk Yoluyla Çözümlenebilir mi? / İstanbul Kültür University: Can the Armenian Question be Resolved Through Law?, s. 187-192

KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVİEWS
Halit GÜLŞEN Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Ermeni Asıllı Rus General Korganoff'a Göre Kafkasya Cephesinde Osmanlı Ordusuna Karşı Ermeni Faaliyetleri / Armenian Activities Against ihe Ottoman Army in the Caucasian Front According to Russian General of Armenian Origin Korganoff, s. 193-194
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doç. Dr. Sedat LAÇİNER, Hangi Ermeni Sorunu / Which Armenian Question, s. 195-198
Gülsün YILMAZ Yücel NAMAL, Macaristan ve ErmeniMeselesi / Hungary and the Armenian Question, s. 199-202


En Son Çıkan Kitaplar
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, s. 203-204

GÜNCEL BELGELER / RECENT DOCUMENTS
Obama'nın 24 Nisan Mesajı / Obama's 24 April Statement, s. 207-208
Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin Kararı / The Decision of the Constitutional Court of the Republic of Armenia, s. 209-214
29

Sayı 36

2010


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 36     2010     294 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-82
Bilâl N. ŞİMŞİR Ermeni Terörü Karşısında Avrupa Devletlerinin Tutumları / The Stances of European States Towards Armenian Terror, s. 83-162
Pulat TACAR Ermenistan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Başvursun ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye Aleyhine Dava Açsın / Armenia Should Appeal to the General Assembly of the United Nations and Bring the Case Against Turkey Before the International Court of Justice, s. 163-190
Ali ASKER Ermenistan’da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasa'nın Temel Özellikleri / The Constitutinal Transition Process in Armenia and the Main Principles of the Constitution, s. 191-218
Ercan Cihan ULUPINAR Ermeni Sanal Gruplar Üzerine Netnografik Bir Araştırma: Facebook'ta Örgütlenen Ermeni Gruplar / A Netnographic Research on Armenian Cyber Groups: Armenian Groups Organized on Facebook, s. 219-246
Halit GÜLŞEN Tehcir Öncesi Osmanlı Ermeni Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation of Ottoman Armenian Population Before The Relocation, s. 247-266

KONGRE RAPORU / CONGRESS REPORT
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, Halit GÜLŞEN XVI. Türk Tarih Kongresi / XVI. Turkish History Congress, s. 267-278

KİTAP TAHLİLİ / BOOK REVİEW
Burak GÜMÜŞ Seyhan Bayraktar, Politik und Erinnerung. Der Diskurs über den Armeniermord in der Türkei zwischen Nationalismus und Europäisierung / (Siyaset ve Anı: Milliyetçilik ve Avrupalılaşma Arasında Türkiye’deki Ermeni Katliamı ile İlgili Tartışma), s. 279-286


En Son Çıkan Kitaplar
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, s. 287-288
30

Sayı 37-38

2010-2011


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 37-38     2010-2011     446 sayfa

Editörün Notu, s. 7-14

MAKALELER
Aram ATEŞYAN Birlikte Yaşamak: Tarihe, Kimliğe ve Dine Saygı / Living Together: Respect for History, Identity and Religion, s. 15-18
Kemal ÇİÇEK 1934-1935 Türk-Amerikan Tazminat Anlaşması ve Günümüze Yansımaları / The 1934-1935 Turkish-American Compensation Agreement and Its Implications for Today, s. 19-70
Birsen KARACA Ermeni İddiaları İçin Ciddi Bir Dayanak: Önyargılar / A Serious Ground for Armenian Allegations: Prejudices, s. 71-82
Kamer KASIM Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonrası / Turkey-Armenian Relations: The Process Leading to Protocols and Post-Protocols Era, s. 83-100
İbrahim KAYA Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye-Ermenistan Protokolleri / 101-122
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar / Facts and Comments, 123-150
Ümit ÖZDAĞ, Özcan YENİÇERİ Ermeni Psikolojik Operasyonunun Tarihsel Gelişimi ve Aşamaları / The Historical Evolution and Stages of the Armenian Psychological Operation, s. 151-180
Hikmet ÖZDEMİR Osmanlı Ermenilerinin Düşmanla İşbirliğine “İçeriden Tanıklık”: Ermeni Asıllı Rus General Korganoff ve Eseri Hakkında Bir Değerlendirme / A “Testimony from the Inside” on Collaboration of the Ottoman Armenians with the Enemy: An Evaluation of Russian General Karganoff of Armenian Origin and His Work, s. 181-210
Mehmet SARAY İyi Giden Türk-Ermeni İlişkilerini Kimler Bozdu ve Nasıl Düzeltilebilir? / Who Disrupted the Friendly Turkish-Armenian Relations and How Can It be Repaired?, s. 211-216
Bilâl N. ŞİMŞİR Araştırmacı ve Yayıncı Olarak E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem / Ret. Ambassador Ömer Engin Lütem As a Researcher and Publisher, s. 217-238
Pulat TACAR Türkiye’ye Karşı Hukuk Savaşı: Ermeni Asıllı ABD Vatandaşlarının ABD Mahkemelerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na ve Ziraat Bankası’na Açtığı Davalar / The Legal Struggle Against Turkey: The Lawsuits Filed in US Courts by US Citizens of Armenian Origin Against the Republic of Turkey, Central Bank of the Republic of Turkey and Ziraat Bank, s. 239-274
Yaşar YAKIŞ AB’nin Bir Çerçeve Kararında Soykırımı İnkâr Suçu / Negation of the Crime of Genocide in an EU Framework Decision, s. 275-292

SÖYLEŞİLER / INTERVIEWS
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ ile Söyleşi, s. 293-298
Dışişleri Eski Bakanı Hikmet ÇETİN ile Söyleşi, s. 299-304
Tarihçi Dr. Edward ERICKSON ile Söyleşi, s. 305-310
Marmara Gazetesi Başyazarı Rober HADDELER ile Söyleşi, s. 311-312
Milletvekili/Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Suat KINIKLIOĞLU ile Söyleşi, s. 313-320
Tarihçi Prof. Dr. Guenter LEWY ile Söyleşi, s. 321-322
Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Murat MERCAN ile Söyleşi, s. 323-326
Topkapı Sarayı Müdürü Prof. Dr. İlber ORTAYLI ile Söyleşi, s. 327-330
Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi, s. 331-336

KİTAP TAHLİLİ / BOOK REVIEWS
Halit GÜLŞEN E. Büyükelçi Candan AZER, Babadan Oğula Güney Kafkasya: Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri, s. 337-340


En Son Çıkan Kitaplar / Recent Publications
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, s. 341-342
Dizin / İndex s. 343-440
31

Sayı 39

2011


32

Sayı 40

2011


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 40     2011     292 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-64
Yaşar YAKIŞ Fransaʼnın Soykırım Çelişkisi / Genocide Paradox of France, s. 65-84
Sadi ÇAYCI Milletlerarası Hukukta Soykırım Kavramı: 1915 Ermeni Olayları Açısından William A. Schabasʼın Görüşleri / The Concept of Genocide in International Law: William A. Schabasʼ Views on 1915 Armenian Events, s. 85-94
Pulat TACAR Bir Adil Bellek Sorunu ya da İfade Özgürlüğünün Sınırları Hakkında Bir AİHM Davası / A Problem of Fair Memory, or, An ECHR Case on the Limits of Freedom of Speech, s. 94-132
Maxime GAUIN Sahteciliğe Karşı Tarihsel Araştırma: Aram Andonyanʼın “Naim Beyʼin Hatıraları ve “Hakikiliğini” Savunmak İçin Yapılan Çağdaş Girişimler / Forgeries vs. Historical Research: Aram Andonianʼs “Memoirs of Naim Bey” and the Contemporary Attempts to Defend Their “Authenticity, s. 133-202

KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS
Ömer Engin LÜTEM Robert FISK, Büyük Medeniyet Savaşı – Ortadoğuʼnun Fethi / The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East, s. 203-214
Bahar Senem ÇEVİK-ERSAYDI Ahmet İNSEL, Michael MARIAN, Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog / Dialogue on the Armenian Taboo, s. 215-222
Cansu KATMERCİ Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ, Sultan Deniz KÜÇÜKER, Ermeniler ve Armenia Bölgesiʼnin Eskiçağ Tarihi / Antique History of the Armenians and the Armenia Region, s. 223-224
Hande AKTAŞ Mustafa DEMİR, Osmanlıʼdan Günümüze Emperyalizm Kıskacında Ermeni Sorunu / Armenian Problem in the Grip of Imperialism Since the Ottoman Era until Today, s. 225-228


Kronoloji / Chronology (2010-2011)
s. 229-280


En Son Çıkan Kitaplar / Recent Publications
Yıldız Deveci BOZKUŞ, s. 281-282
33

Sayı 41

2012


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 41     2012     214 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-74
Bahar Senem ÇEVİK-ERSAYDI Karikatürlerde Dehümanizasyon: Asbarez Gazetesi Örneğinde Türk İmgesi / Dehumanization in Cartoons: A Case Study of the Image of the Turk in Asbarez Newspaper, s. 75-92
Ali ASKER Rusyaʼnın Ermenistanʼda Askerî Varlığı: Hukuki ve Politik Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme / Russiaʼs Military Presence in Armenia: A Legal and Political Evaluation, s. 93-112
Aslan Yavuz ŞİR Diaspora Ermenileri ve ABD Mahkemelerindeki Tazminat Girişimleri / Diaspora Armenians and their Restitution Attempts in the US Courts, s. 113-140
Halil ÖZŞAVLI Ermeni Milliyetçilik Hareketlerinin Doğuşu: Taşnak-İttihat ve Terakki İttifakı / The Birth of Armenian Nationalist Movements: Dashnak-CUP Alliance, s. 141-190

KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Prof. Dr. Yusuf Sarınay (2012) 24 Nisan 1915ʼte Ne Oldu? Ermeni Sevk ve İskânının Perde Arkası / What Happened in 24 April 1915? Inside Story of the Armenian Relocation and Resettlement, s. 191-194
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Prof. Dr. Yusuf Sarınay (2012), 1909 Adana Ermeni Olayları / Adana Armenian Uprising of 1909<7i>, s. 195-198
F. Jale Gül ÇORUK Ömer Seyfettin (2011) Bir Ermeni Gencinin Hatıra Defteri / Diary of an Armenian Youngster<7i>, s. 199-204
Hande PARLAK Celal Güven, Mustafa Zenginbaş, (2011) Ermeni Harekâtına Amerikan Basını İlgisi: The New York Times Gazetesi: Eylül-Aralık 1920 / Interest of the American Press to the Armenian Operation: The New York Times: September-December 1920, 205-208
34

Sayı 42

2012


35

Sayı 43

2012


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 43     2012     216 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-32
Paul WERTH Kilise'nin Başı, İmparatorʼun Kulu: Rus İmparatorluğu'nun İç ve Dış Politikalarının Kesişme Noktasında Ermeni Katolikosu, 1828-1914 / Head of the Church, Subject of the Emperor: The Armenian Catholicos at the Intersection of the Internal and Foreign Policy of the Russian Empire, 1828-1914, s. 33-72
Ali ASKER Bir Alt Etnik Kimlik Olarak Çerkez Ermenileri (Çerkez-Hay) (Tarihsel ve Etno-Politik Yaklaşım) / Circassian Armenians as a Sub-Ethnic Identity (Circassian Hay): A Historical and Ethno-Political Approach, s. 73-88
Mehmet Sait DİLEK İngiliz ve Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışındaki Rolü (1810-1878) 7 Role Of English and American Missionaries in the Emergence of the Armenian Question, s. 89-112
Rifat S. İLHAN, B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI Türk-Ermeni Yakınlaşmasında Toplumsal Yas Faktörü: Bir Politik Psikoloji Değerlendirmesi / Societal Mourning in Turkish-Armenian Rapproachement: A Political Psychology Analysis, s. 113-132
İsmail ŞAHİN 1878 Kıbrıs Antlaşması ve Ermeni Meselesi / 1878 Cyprus Treaty and the Armenian Issue, s. 133-164
Mevlüt YÜKSEL Erzurum, Bitlis ve Mamûretülaziz Vilâyetlerindeki Ermeni İsyanları (1890-1905) / Armenian Revolts in Erzurum, Bitlis and Mamûretülaziz Vilayets (1890-1905), s. 165-194

KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS
F. Jale Gül ÇORUK Sarkis SRENTS: Ermeni Edebiyatı Numuneleri - 1913 / Samples of Armenian Literature - 1913, s. 195-200
Zeynep DÖNMEZ Hasan Cemalʼin 1915: Ermeni Soykırımı Adlı Kitabı Üzerine / On Hasan Cemal's Book Entitled "1915: Armenian Genocide", s. 201-210
36

Sayı 44

2013


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 44     2013     316 sayfa

Editörün Notu, s. 5-6

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 7-56
Pulat TACAR Avrupa Birliğiʼnin Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele ile Soykırımının ve İnsanlığa Karşı Suçların İnkârının Cezalandırılmasına İlişkin Çerçeve Kararı / Framework Decision on Combating Certain Forms and Expressions of Racism and Xenophobia by Means of Criminal Law, s. 57-84
Füsun ALVER Ulus Ötesi Tasarlanmış Cemaat Olarak Ermeni Diasporasının Almanyaʼda Politik Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Geleneksel ve Yeni Medyayı Politik Mücadelede Araçsallaştırması / (The Political Public Relation Praxis of Armenian Diaspora in Germany As A Designed Transnational Community, and the Instrumentalization of Both Traditional and New Media For Political Struggle, s. 85-122
Erol GÖKA, Murat BEYAZYÜZ Türk - Ermeni Sorununun Psikolojik Boyutu / Psychological Dimension of Turkish-Armenian Dispute, s. 123-164
Davut KILIÇ 1915 Olaylarının 100. Yılına Doğru Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme / An Assesment on Gregorian Church and Armenians Towards 100th Anniversary of 1915 Events, s. 165-186
Tolga BAŞAK İngiliz Genelkurmay Başkanlığının Ermeni Raporu: “Tarihsel ve Etnolojik Açıdan Ermeniler” (5 Nisan 1918) 7 The Armenian Report of British War Office, General Staff: “Historical and Ethnological Notes on the Armenians” (5th April 1918), s. 187-232
Göktürk TÜYSÜZOĞLU Güney Kafkasyaʼda Bölgesel İşbirliği Gerçekliğinden Soyutlanan Ülke: Ermenistan / Country Isolated From the Reality of Regional Cooperation in South Caucasus: Armenia, s. 233-274


KARABAĞ DOSYASI / KARABAKH FILE
s. 275-276
Ali Hikmet ALP Minsk Grubu Eş Başkanlık Sistemi / Minsk Group and the Co-Presidency, s. 277-282
Candan AZER Yukarı Karabağ Sorunu ve Minsk Grubu / Nagorno Karabakh Dispute and the Minsk Group, s. 283-310
37

Sayı 45

2013


Ermeni Araştırmaları

    Sayı 45     2013     282 sayfa

Editörün Notu, s. 5-8

MAKALELER
Ömer E. LÜTEM Olaylar ve Yorumlar, s. 9-72
Emin ŞIHALIYEV Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasının Yakın Geleceği: Barış mı? Savaş mı? Yoksa Ateşkes mi? / The Near Future of the Armenia-Azerbaijan Conflict: Peace? Cease-Fire? Or War?, s. 73-92
Tolga BAŞAK İngiltereʼnin Kafkasya Politikası ve Ermeni Sorunu (1917-1918) / Britainʼs Caucasus Policy and the Armenian Problem, s. 93-126
Yıldız Deveci BOZKUŞ Levon Ter Petrosyanʼın “XII. ve XIII. Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü” Adlı Eserinde Süryani-Ermeni İlişkileri / Assyrian-Armenian Relations in Levon Ter Petrosyanʼs Book Entitled “The Role of Assyrians in the XIIth and XIIIth Century Within the Culture of the Armenians in Cilicia”, s. 127-142
Hatem CABBARLI Ermeni Siyasal Düşüncesinde Terörizm / Terrorism in Armenian Political Thought, s. 143-176
Ömer Faruk AN Türkiyeʼnin Dış Politikasına Etkisi Bakımından 2015ʼe Doğru Ermeni Lobisi / Armenian Lobbying And its Effects on Turkish Foreign Policy Towards 2015, s. 177-244

KİTAP ÖZETİ / BOOK SUMMARY
Pulat TACAR Çok Özel İşler / “Des Affaires Tres Spéciales”, s. 245-262

GÜNCEL BELGELER / LATEST DOCUMENTS
Belge 1: “A. Hovsepyan. Recognition of Armenian Genocide Shall Have A Perfect International-Legal Provision” RA Prosecutor General Aghvan Hovsepyanʼs Report at the Second Pan-Armenian Conference of Lawyers “Ahead of the 100th Anniversary of Armenian Genocide”, s. 265-272
Belge 2: Declaration Adopted by the Participants of the Second Pan-Armenian Forum of Lawyers “Ahead of the 100th Anniversary of the Armenian Genocide”, s. 273-276

Toplam 37 fasikül