Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
1991 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)

VII/3
21 fasikül - 21 mevcut, 0 eksik

1

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: 1 Yıl: 1991

Sayı: 1

1991


2

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: 1 Yıl: 1992

Sayı: 2

1992


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: 1 Yıl: 1992     Sayı: 2     1992     410 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ergün AYBARS Atatürk ve İnkılapçılık1-21
Ahmet ARSLAN Aydınlanma23-32
Salih ÖZBARAN Türkiye’de Tarihçiliğin Görünüşü33-49
Zeki ARIKAN Milli Mücadele’nin Bir Öncüsü: Mustafa Necati51-85
Bayram BAYRAKTAR Mütareke’de Yunanistan’ın Ayvalık Politikası87-103
Renan KIRKPINAR Aşar Vergi Sisteminin Kaldırılışı105-125
Doğan DUMAN Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti127-141
Yücel KABAPINAR Başlangıcından Günümüze Türk Tarih Tezi ve Lise Kitaplarına Etkisi143-177
Saadet TEKİN Dr. Reşit Galip ve Üniversite Reformu179-211
Mustafa ŞAHİN Bir Halk Eğitim Çalışması Örneği Olarak Millet Mektepleri213-234
Hanife KURU 1946 Yılı İzmir Belediye Seçimleri235-255
Ercan HAYTOĞLU Milli Kalkınma Partisi Kurucusu Nuri Demirağ’ın Hayatı ve Projeleri257-264
A.Nükhet ADIYEKE Yunanistan Sınırları İçinde Bir Azınlık Örgütlenmesi: Cemaat-ı İslamiye’ler265-288
H. Siren BORA II. Meşrutiyet’in İlanı ve İzmir Rumları (24 Temmuz 1908-31 Mart 1909)289-305
Aydın SERÇE Aydın Vilayeti Matbaası307-327
Sabri SÜRGEVİL İttihat ve Terakki’den Milli Mücadele’ye329-338

Çeviriler
Reinhold SCHIFFER (Çev. Çiğdem İpek) Avrupalılar’ın XIX. Yüzyıl Başlarındaki İzmir’le İlgili Görüşleri339-364

Yayınlar ve Eleştiriler
Ergün AYBARS Sol Kemalizme Bakıyor, (Röportaj: Levent Cinemre, Ruşen Çakır), Metis Yayınları: Siyahbeyaz, İstanbul 1991, 237 sayfa365-371
Zeki ARIKAN Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Hatıralarım, (Hazırlayan İsmail Kara), İstanbul (İletişim yayınları), 1991, 341 sayfa + 2 levha373-376
Kemal ARI Taha Parla, Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, C. I: Atatürk’ün Nutuk’u, İletişim yay. İstanbul, 1991, 178 sayfa377-388
Yücel KABAPINAR Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması, 10. baskı, İstanbul, (Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları), 1990, 400 sayfa389-410
3

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: 1 Yıl: 1993

Sayı: 3

1993


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: 1 Yıl: 1993     Sayı: 3     1993     400 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ergün AYBARS Türk-Yunan İlişkileri3-8
Seçil AKGÜN Yunanistan'da Kurtuluş Savaşı'nı İzleyen Gelişmeler9-20
Sabri SÜRGEVİL Türk-Yunan İlişkileri İçinde İzmir'in İşgali Sorunu21-28
Kemal ARI Türk Kurtuluş Savaşı'nın Bitiminde İzmir'in Genel Ekonomik Durumu29-46
Yaşar AKSOY İzmir'de İlk Ulusal Tüccarlar ve Ticaret Odası'nın Öyküsü47-65
Türkmen PARLAK Bir Gözlem: Şeref Köşeleri67-71
Musa ÇADIRCI Tanzimat Dönemi'nde İzmir73-87
Serap YILMAZ XVII - XIX. Yüzyı1larda İzmir'de Fransızlar89-115
Abdullah MARTAL XIX. Yüzyıl'ın İkinci Yansında İzmir'in Sosyo-Ekonomik Durumunda Gerçekleşen Değişimler117-131
Şerife YORULMAZ XIX. Yüzyıl'da Kozmopolit Bir Ticaret Kenti: İzmir133-148
Ahmet ÖZGİRAY Akhisar'daki Askeri İngiliz Kontrol Subayı Yüzbaşı P. Hadkinson'un Yunan İşgali Altında Bulunan Yerler Hakkındaki Gözlemleri149-158
Kenan KIRKPINAR Milli Mücadele Dönemi'nde İngiliz Basını ve Kamuoyunda Türk İmajı159-173
Türkan ÇETİN Kurtuluş Savaşı Yıllarında işgal Bölgesi Köy ve Köylüsü175-190
Hasan TÜRKER İzmir'in işgali ve Salihli Cephesinin Kurulması191-200
Oğuz MAKAL Tarih İçinde İzmir'de Sinema Yaşantısı201-208
Bilge UMAR Kordelio (Şimdi, Karşıyaka) Adının Kökeni ve Anlamı üzerine209-223
Çiğdem ERKAL İPEK Tarih İçinde İzmir Milli Kütüphanesi225-239
Zeki ARIKAN Bir "İzmir Tarihçisi": Ziya Somar241-259
Bayram BAYRAKTAR Mütareke İzmir'inde Türk Devrimi'nin Eğitimci İki Öncüsü261-266
Asaf KOÇMAN İzmir'in Kentsel Gelişimi ve Bunu Etkileyen Faktörler267-271
Mümtaz PEKER İzmir'in Nüfusunun Gelişimi273-281
Tülay BARAN 1923- 1938 Yılları Arasında İzmir'in İmarı283-294
Hanife KURU İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’in Sosyo - Ekonomik Durumu295-308
Erkan SERÇE Başlangıcından Harf Devrimine İzmir’de Türk Yayıncılığı309-322
Oktay GÖKDEMİR XIX. Yüzyıl Sonunda İzmir ve ÇevresindeTütün Kaçakçılığı323-333
Nükhet ADIYEKE Osmanlı Kaynaklarına Göre Türk-Yunan İlişkilerinde Girit Sorunu (1896)335-346
Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU Rahmi Bey'in İzmir Valiliği347-370
Sabri YETKİN İzmir'de Veba Salgını (Mayıs Ağustos 1900)371-385
H. Siren BORA Alliance Israelite Universelle'in Osmanlı Yahudi Cemaatini, Tarım Sektöründe Kalkındırma Çalışmaları ve İzmir Yakınlarında Kurulan Bir Çiftlik Okul: Or Yehuda387-400
4

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: II Yıl: 1994-1995

Sayı: 4-5

1995


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: II Yıl: 1994-1995     Sayı: 4-5     1995     315 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Birten ÇELİK Çanakkale Savaşının İlk Evresinde İzmir Basını1-17
Siren BORA Birinci Dünya Savaşı ve İzmir Yahudileri (1914-1918)17-27
Türkan ÇETİN Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köy Sorununa Bakış: Köy Kanununun Çıkarılması29-44
Mustafa ŞAHİN Türkiye’de Köye Öğretmen Yetiştirme Model Önerileri: Uygulamalar ve Değerlendirmeler (Tarihi Gelişim)45-61
Sema POLAT 1927 İzmir Nüfus Sayımı ve İzmir63-75
Doğan DUMAN Türkiye’de İslamcı Yayıncılık77-94
Abdullah MARTAL Batı Anadolu’da Pamuk Tarımında Kooperatifleşme Süreci95-101
Özlem YILDIRIR Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi’nin Durumu103-109
Sabri YETKİN Ege Bölgesinde İlk İncirciler (Ziraat) Kongresi ve Türkiye’de Satış Kooperatifleri’nin Doğuşu111-119
Esra DANACIOĞLU İzmir’de İlk İngilizce Gazete: The Star in the East and Friend Youth121-128
Şerife YORULMAZ Tarih Sürecinde Bir Zümre: Levantenler129-136
Fevzi DEMİR İzmir Sancağı’nda 1908 Meclis-i Mebusan Seçimleri137-156
Zeki ARIKAN Lozan Barış Anlaşması 70. Yıldönümü Uluslar arası Semineri (İst: 25-26 Ekim 1993)157-163

Belgeler
Zeki ARIKAN “Milli İktisat”a İlişkin Bir Belge165-169

Çeviriler
Roderic H. DAVISON Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Reformlarına Araç Olarak Fransız Dili171-188
Kemal ARI Mahmut Esat Bozkurt: Yaşamı ve Kişiliği189-200
Gülnihal BOZKURT Mahmut Esat Bozkurt’un Laik Hukuka Geçişe Katkıları201-209
Orhan KOLOĞLU Medeni Kanun’un Yurt Dışındaki Yankıları211-216
Zeki ARIKAN Mahmut Esat Bozkurt ve Kapitülasyonlar217-231
Sina AKŞİN Bozkurt ve Peker’in Devrim Tarihi Ders Kitapları233-244
Ergün AYBARS Mahmut Esat Bozkurt ve Masonlar245-262
Seyfullah EDİS Mahmut Esat Bozkurt ve Hukuk Reformuna Katkıları263-266
Durmuş TEZCAN Bozkurt-Lotus Davasının Uluslar arası Hukuktaki Önemi ve Yeri267-274
Suna KİLİ Mahmut Esat Bozkurt, Hukuk Devrimi ve Çağdaşlaşma275-284
Necdet ÖKLEM Anılarla Mahmut Esat Bozkurt285-288
Gün BOZKURT TEKANT Babam Mahmut Esat Bozkurt289-292
Tartışmalar293-298

Nekroloji
Yılmaz Biren (1.1.1956-5.2.1994)299-302


Enstitüden Haberler
303-315
5

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: II Yıl: 1996-1997

Sayı: 6-7

1997


6

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: III Yıl: 1998

Sayı: 8

1999


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: III Yıl: 1998     Sayı: 8     1999     428 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ergün AYBARS Türkiye'de Geleneksel Siyasal Yapılanmadan Yeni Model Arayışlarına1-4
Sabri SÜRGEVİL İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş5-24
Nedim YALANSIZ 1930'lar Türkiyesi'nde Demokrasi ve Kemalizm Tartışmaları25-48
Mehmet Emin ELMACI Cumhuriyet'in İlanı'nın İlk Yıldönümü Kutlamaları49-59
Türkan ÇETİN İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 15.Yıldönümü Kutlama Törenleri61-66
Hasan TÜRKER Basında "Hanedan-ı Hilafet" Tartışmaları ve Hilafetin Kaldırılması67-92
Leyla KIRKPINAR Cumhuriyet ve Kadın93-114
Günver GÜNEŞ Türk Devrimi ve İzmir Türk Ocağı115-135
Bahriye ACAR İzmir Basınında Menemen Olayı137-146
Bilgin ÇELİK Cumhuriyet Döneminde Aydın Basını147-163
Tanju DEMİR Kurtuluş Savaşımızın Mektup Zarflarındaki Sesi: Anadolu(Ankara Hükümeti) Posta Pulları165-173
Şerife YORULMAZ Atatürk’ün "Ulusal Kurtuluş SavaşıSavaşı" Düşüncesi ve "Nutuk'ta" Çukurova175-192
Mehmet ÇANLI, Ünal TÜRKEŞ Datça(Reşadiye) Kuva-yı Milliyesi'nin Mali Kaynakları193-214
Zeki ARIKAN Mahmut Esat Bozkurt215-224
Süleyman ATASEVEN Başvekil Rauf Orbay225-242
Hanife KURU 27 Mayıs 1960 İhtilal Dönemi; İktidar-Muhalefet İlişkileri243-260
Şengül METE Trablusgarp Savaşı ve İtalya'nın Akdeniz'deki Faaliyetler261-292
Sabri SÜRGEVİL İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devletine Bakış Açılarına İlişkin Belgeler293-328
Mehmet TEMEL Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Yıllarında Türkiye'deki Bulaşıcı ve Zührevi Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler329-348
Melih TINAL İzmir Mekteb-i İdadisi349-357
Mehmet BAŞARAN Tire’de Bulunan Camiler, Temuttuat Defterlerine Göre Görevliler ve Mal Varlıkları359-383
Bayram Eyüp ERTÜRK Mustafa Çağatay Uluçay Bibliyografyası Denemesi385-406

Tanıtma Yazısı
Zeki ARIKAN Yakup Kadri'den Hasan-Âli Yücel'e Mektuplar (Haz. Canan Yücel Eronat) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996, 63 sayfa / Tanpınar'dan Hasan-Âli Yücel'e Mektuplar (Haz. Canan Yücel Eronat) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997, 102 sayfa407-411
Zeki ARIKAN VIII. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi (18-21 Haziran 1998, Bursa413-418
Zeki ARIKAN Doğumunun Yüzüncü Yıldönümünde Hasan Ali Yücel Sempozyumu (16-17 Aralık 1997, İzmir)419-421
Leyla KIRKPINAR İzmir I. Kadın Kurultayı (5-7 Mart 1998)423-428
7

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: III Yıl: 1999-2000

Sayı: 9-10

2000


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: III Yıl: 1999-2000     Sayı: 9-10     2000     341 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Bülent DURGUN İşgal Yıllarında İzmir'in Ekonomik Durumu1-40
Günver GÜNEŞ Mütareke Döneminde İzmir Türk Ocağı Ve Faaliyetleri41-64
Mücahit DÜZGÜN Cumhuriyetin İlanından İsrail'in Kuruluşuna Kadar Türkiye'deki Yahudiler65-83
Leyla KIRKPINAR Demokrat Parti ve Muhalefet Stratejisi85-98
Gürcan BOZKIR Türk Kadın Birliği (1924-1935)99-115
Melih TINAL Türkiye'de Bir Sivil Toplum Örgütü: İnsan Hakları Derneği117-121
Adil Adnan ÖZTÜRK Rumeli'den Aydın Vilayetine Yapılan Göçler Ve Aydın Vilayetine Gelen Rumeli Muhacirinin İskân Ve İdareleri Hakkında Talimat-I Mahsusa123-130
Esra DANACIOĞLU Osmanlı İmparatorluğunda Amerikan Board Okulları ve Ermeniler131-144
Aydoğan YOLYAPAN Osmanlı Devletinde Askeri Yargının Gelişimi145-168
Hasan TÜRKER 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Tasarısı İle Cumhurbaşkanına Yerilmek İstenen"Tecdid-İ İntihabat Hakkı" Üzerinde Yapılan Tartışmalar Ye Sonuçları169-185
Başak OCAK Ahmet Refik Altınay'ın Büyük Tarih-i Umumi'sinin Yayın Öyküsü ve İbrahim Hilmi Çığıraçan'ın Tarih Anlayışı187-189
Mustafa ESKİ Yakın Tarihte Kastamonu'da Kurulan Şirketler ve Kastamonu Bankası T.A.Ş.191-203
Bayram Eyüp ERTÜRK Ali Reşat Bibliyografyası Denemesi205-227
Ahmet AKTER Anılar Bibliyografyası (1918 - 1938)229-265
Zeki ARIKAN Atatürk'ten Telgraflar266-270

Kitap Tanıtımı
Zeki ARIKAN Hasan-Âli Yücel, Hürriyet Genel Hürriyet, I. Clt, 2. Baskı, II. ve III. Ciltleri Derleyen Canan Yücel Eronat, Kültür Bakanlığı, Hasan-Âli Yücel Külliyatı, Ankara 1988, 3 cilt, I. Cilt 671 s., II. Cilt 985 s., III. Cilt 410 sayfa271-277
Zeki ARIKAN Mustafa Eski (Haz.), İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları, 1921-1922, Makaleler, Fıkralar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998, XII+524 sayfa279-282
Günver GÜNEŞ Melih Tınal, İzmir Atatürk Lisesi Tarihçesi, 19. Yüzyılda 21. Yüzyıla, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yayınları (1) Altaın Kitap Matbaası, 1999, 188 sayfa281-287
8

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: IV Yıl: 2004-2005

Sayı: 11

2005


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: IV Yıl: 2004-2005     Sayı: 11     2005     280 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Elif YENEROĞLU KUTBAY Sisam Bey’i Kopas Efendi’nin Memuriyeti ve Katledilmesi1-6
Mehmet TEMEL Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşı’nda Yunanistan’ın El Koyduğu Osmanlı Gemileri ve Alınan Karşı Önlemler7-16
Dilşen İNCE ERDOĞAN Merzifon’da Amerikalı Misyonerler ve Ermeniler17-43
Mehmet BAŞARAN Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Yerli Malı Kullanımı Teşviki45-62
Tanju DEMİR Söylev- Demeç ve Çalışmalarıyla Başarılı Bir PTT Nazırı : Oskan Efendi63-75
Selçuk URAL Bir İngiliz Müdahalesi:General Allenby Notası (13. Kolordu'nun Lağvedilmesi Sorunu)77-92
Mehmet OKUR Türkiye’de Milli ve Modern Bir Eğitim Sistemi Oluşturma Çabaları (1920-1928)93-109
Günver GÜNEŞ Cumhuriyet Öğretmeni Eyüp Hamdi Akman111-125
Umut KARABULUT Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir Limanı ve Limanın Bölge Üzerindeki Etkileri127-144
Erdoğan ÖZTÜRK İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’de Beslenme Sorunu145-158
Ercan HAYTOĞLU Varlık Vergisi Denizli Uygulaması159-185
Sezen ÇOĞUN KARABULUT Türk Basınında Kadın Gazetesi’nin Yeri (1947-1962)187-200
Süleyman İNAN 1949’da İnönü ve Bayar’a Suikast İddiası: Reşat Aydınlı Olayı201-230
Gürcan BOZKIR Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bülent Ecevit ve Ortanın Solu Düşüncesi231-248
Mesut BULUT Bayan Ferid Bey’in (Müfide Ferid Tek) Paris’te Vermiş Olduğu Konferansın Fransızca'dan Türkçe'ye Çevrilmiş Tam Metni249-269
M. Emin ELMACI Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi İlk On Sayı Dizini271-280
9

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: V Yıl: 2006/Bahar

Sayı: 12

2008


10

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: V Yıl: 2006/Güz

Sayı: 13

2008


11

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VI Yıl: 2007/Bahar

Sayı: 14


12

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VI Yıl: 2007/Güz

Sayı: 15


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VI Yıl: 2007/Güz     Sayı: 15         400 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mehmet KARAYAMAN İzmir Valisi İzzet Bey’in Kaleminden İzmir’in İşgali3-18
Oktay GÖKDEMİR Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını19-38
Ayfer TANTAY Milli Mücadele Yıllarında İzmir’de Etkili Olan Başlıca Bulaşıcı Hastalıklar (Emraz-ı Sâriye)39-54
Günver GÜNEŞ, Müslime GÜNEŞ Cumhuriyet Döneminde Manisa’nın Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevi’nin Yeri ve Önemi55-72
Şaduman HALICI İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde Siyasal Bölünme: Hizb-i Cedid73-110
Hatice MUMYAKMAZ Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Milli Mücadele’de Milliyet: Türkler, Kürtler, Çerkezler, Hıristiyan Türkler, Ermeniler ve Rumlar (1920-1922)111-129
Önder DENİZ Cumhuriyet Döneminde Çalışma Hayatı131-150
Umut KARABULUT Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sağlık Hizmetlerine Toplu Bir Bakış, Dr. Refik Saydam’ın Sağlık Bakanlığı ve Hizmetleri (1925-1937)151-160
Hakan UZUN Türk Hava Kurumu Gelir Kaynakları: ‘‘Fitre, Zekât ve Kurban Derileri’’ Üzerine161-176
Yonca ANZERLİOĞLU İngiliz Büyükelçilik Yıllık Raporlarında Türkiye (1939-1941)177-189
Faysal MAYAK Adnan Menderes’in Teftiş Raporuna Göre Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Örgütünün Çalışmaları (1935)191-219
Fevzi ÇAKMAK Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Muhalefet221-250
İbrahim BOZKURT II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Limanı’nı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler251-274
Gürcan BOZKIR Türk Siyasal Hayatında Cumhuriyetçi Güven Partisi275-308
Pelin BÖKE Son Osmanlı Meclisi’nde Yunan İşgali’ne Dair Tartışmalar309-323
İhsan TAYHANİ İçeride – Dışarıda Kemalizm Tartışmaları ve Dış Dünyanın Kemalizm Çözümlemesi325-346
Zeki ARIKAN Albert Gabriel (1883-1972)347-352
Serdar ŞEN Ergün Aybars ile Tarih ve Türkiye353-359
Mithat Kadri VURAL Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası361-368
Alev GÖZCÜ Türkkaya Ataöv, 2. Dünya Savaşı, 1. baskı, İleri yay., İstanbul, 2008, 14x20cm., 210+17s., Türkçe, Karton Kapak, siyah-beyaz fotoğraflar ISBN No: 9944109452. (Resimler, Belgeler)369-378
Fevzi ÇAKMAK Atatürk’ün Yanı Başında379-382
Gül KARACAER İki Kere Yabancı -Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi?383-389
Turgay Bülent GÖKTÜRK Politik, Ekonomik ve Stratejik Konular Perspektifinde Merkezi Asya ve Kuzey Kıbrıs Uluslararası Konferansı391-400
13

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VII Yıl: 2008/Bahar

Sayı: 16-17

2010


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VII Yıl: 2008/Bahar     Sayı: 16-17     2010     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Halil ÖZEÇOĞLU Modernleşme Sürecinde İzmir’de İtalyanların Eğitimi3-18
Melih TINAL Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri ve Vefatının İzmir’deki Yankıları19-33
Taner ASLAN Arşiv Vesikalarına Göre Batı Anadolu’da Yunanlılara Karşı Kazanılan Askeri Başarılar Karşısında Duyulan Memnuniyete Dair Yazışmalar35-50
Serdar ŞEN Modernizmden Post-Modernizme Tarihsel Bilginin Epistemolojisi51-69
Mustafa ORAL Sultan II. Abdülhamit Döneminde bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi71-88
Başak OCAK Türkçenin Sadeleştirilmesi Tartişmaları Etrafinda İbrahim Hilmi Çığıraçan’ın Görüşleri Ve ‘Tasfiye-İ Lisana Muhtaç Mıyız?’ Adlı Eserinin Çeviriyazısı89-101
Caner KERIMOĞLU Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)’ın Dil İle İlgili Görüşleri103-117
Turgay AKKUŞ Bir İktisadi Siyasa Projesi: Milli İktisat Ve Bursa119-141
Hacer ÇELİK Ermeni Tehciri Ve Tehcirden Dönen Ermenilerin İskân Sorunu143-163
Nurşen GÜRBOĞA Osmanlı Taşrasında Belediye İdaresi: Alanya Belediyesi (1914-1915)165-185
Saadet TEKİN, Sevilay ÖZKES Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Hapishane Sorunu187-201
Mustafa ÖZDEMİR Mütareke Dönemindeki Siyasi Akımların Türk Basınına Yansımaları203-226
Nuri ADIYEKE Mübadele Öncesi Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: “Mecmû’a-Yi Kavânîn-i Yunâniye”227-236
Şayan ULUSAN Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-I Akvam) Girişi -Öncesi Ve Sonrası-237-258
Mustafa ŞAHİN Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi259-272
Alev GÖZCÜ 1929 Ekonomik Bunalımı Sonrasında Dünyada “Yeni Türkiye” Algısı Ve Türkiye’nin Ekonomik Arayışlarına İlişkin Saptamalar273-289
Erdal İNCE 1929 Dünya Ekonomik Buhraninin Almanya’daki Etkisi Ve Bu Etkinin İzmir Finans Piyasasına Yansıması291-309
İsmail AKBAŞ Afgan Kralı Emanullah Han’ın Türkiye Gezisi311-333
Turgay Bülent GÖKTÜRK Rumlar’ın Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı; Öncesi Ve Sonrası335-363
Ulvi KESER Kıbrıs’ta Hasıraltı Belgeler” Üzerine Eleştirel Bir Bakış365-379
Mithat Kadri VURAL II. Dünya Savaşı Türkiyesi’nde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan” Gazetesi381-395
Yasin KAYIŞ 1946 Belediye Seçimleri Ve Basın397-419
Soner DURSUN Türkiye’nin Güvenlik Algılamasındaki Değişim: 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Dönem421-433
Fevzi ÇAKMAK Ali Kemal: Belki Bir Günah Keçisi435-440
Taner BULUT İzmir 1876 ve 1908 (Yunanca Rehberlere Göre Meşrutiyette İzmir)441-449
14

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VIII Yıl: 2009/Bahar

Sayı: 18-19

2011


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: VIII Yıl: 2009/Bahar     Sayı: 18-19     2011     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Kubilay AYSEVENER Antikçağ’dan Günümüze Tarih Tasarımları3-19
Hasan Taner KERİMOĞLU II. Meşrutiyet Döneminde Genel Haklar Savunusu Yapan Bir Gazete: Hukuk-ı Umumiye21-38
Mithat Kadri VURAL “En Büyük Tehlike” Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılması39-53
Emine PANCAR Yunan İşgalleri Karşısında Göç Hareketi55-67
Hüsnü ÖZLÜ Millî Mücadele Yıllarında Kastamonu’da Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Doğuşu ve Bölgenin Kuvayi Milliye’ye Katılışı69-87
Fevzi ÇAKMAK Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler89-115
İbrahim BOZKURT, Birgül BOZKURT Yeni Alfabenin Kabulü Sonrası Mersin’de Açılan Millet Mektepleri ve Çalışmaları117-135
Pelin BÖKE İzmir Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1840-1900)137-159
Dilek YİĞİT YÜKSEL Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)161-184
Ulvi KESER Arşiv Belgeleri Işığında İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Mülteciler ve Esirler Sorunu185-208
Yeşim DEMİR 1960-1980 Dönemi Türk-Arap Ekonomik İlişkileri209-227
Şayan ULUSAN Şark Meselesi’nden Sevr’e Türkiye229-256
William S HAAS Tarih Felsefesinin Gelişimi ve Günümüzdeki Önemli Sorunu257-276
Alev GÖZCÜ Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın277-283
Halil ÖZEÇOĞLU İttihat-Terakki ve Rumlar 1908-1914285-289
İbrahim BOZKURT II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek291-296
Mustafa ÖZDEMİR Alain DİECKHOFF–Christophe JAFFRELOT, Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek Kuramlar ve Uygulamalar297-300
Mustafa ŞAHİN The Turkish Sisyphus. Atatürk, Islam and the Quest for European Modernity301-304
Turgay Bülent GÖKTÜRK Atatürk ve Aydınlanma - Düşünsel Temelleri ve Gelişimi305-315
Leyla KIRKPINAR Türk Devrim Tarihi: I (Temelleri, Oluşumu ve Gelişimi)317-321
Hasan Taner KERİMOĞLU Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 2010 (9 Nisan 2010)323-329
Taner BULUT Kuva-yi Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu (6-8 Eylül 2009, İzmir)331-344
15

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: IX Yıl: 2010/Bahar

Sayı: 20-21

2012


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: IX Yıl: 2010/Bahar     Sayı: 20-21     2012     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Yaşar ÖZÜÇETİN, H. Mehmet DAĞISTAN Meclis Celse Zabıtlarında Kuva-yı Milliye3-30
Seher BOYKOY I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Vatan Savunmasında Yenişehirliler31-54
Eda ÖZCAN Ahali Mübadelesi ve Yardımların İstanbul Örneği55-75
Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU Türkiye’de Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Topluluklara Yaklaşımlara Dair Bir Örnek: Girit Göçmenleri77-108
Gürcan BOZKIR İzmir Basınında Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu Gezisi109-126
Arzu VARLI, Murat KORALTÜRK II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi127-142
Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU Fevziye Mektebi’nin 25.Yıl Kutlamalarında Okunan Bir Şiir Üzerine143-156
Doğan DUMAN 1930-1950 Dönemi Çocuk Dergilerinde Yurttaşlık Bilinci Gelişimi Kapsamında Ulus – Devlet Algısının Sağlanması: “Türk Çocuğu - Cumhuriyet Çocuğu”157-170
Günver GÜNEŞ Türk Kadınının Muhtarlık Ve Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme Seçilme Hakkını Kazanması ve Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı Gül Esin (Hanım)171-190
Ahmet YILMAZ Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Kimliğinin Biçimlendirilmesi191-212
Birgül BOZKURT Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Chp ve Eğitim Sistemindeki Gelişmeler (1946-1950)213-231
Hakan UZUN Tek Parti Döneminde Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Kongreleri Temelinde Değişmez Genel Başkanlık, Kemalizm ve Milli Şef Kavramları233-271
Eda ÖZCAN Yunanistan’dan Mersin’e: Köklerinden Koparılmış Hayatlar273-276
Mustafa KIRIŞMAN Fezzes in the River277-287
Mustafa ÖZDEMİR Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekâtı289-294
16

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: X Yıl: 2011/Bahar

Sayı: 22

2012


17

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XI Yıl: 2011/Güz

Sayı: 23

2012


18

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XII Yıl: 2012/Bahar

Sayı: 24

2012


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XII Yıl: 2012/Bahar     Sayı: 24     2012     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Salih ÖZBARAN Cumhuriyet’in Turgutlu (Kasaba) Coşkusu1-9
Gürhan YELLİCE 1878’den 1931’e Kıbrıs’ta Enosis Talepleri Ve İngiltere’nin Yaklaşımı13-26
Özlem YILDIZ 20. Yüzyıl Başlarında Selanik Limanında Deniz Ticareti27-46
Necat ÇETİN Tiryanda Nahiyesi Çengele Karyesinde (Torbalı- Ormanköy) 1321 (Miladi 1905) Yılı Osmanlı Nüfus Sayımı47-85
Mahir KÜÇÜKVATAN Tehcir Kararı Üzerine Amerika Kamuoyunda Ermeni Propagandası87-107
Nurettin GÜLMEZ Yeni Gün’de İtalya-Yunanistan Gerginliği109-122
Turgay Bülent GÖKTÜRK Amerikan Basınında İzmir Yangını Ve Yangın Sonrası Durum (Eylül-Aralık 1922)123-147
Necdet AYSAL Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın Örgütlenme Aşamasında Melek Reşit Hanım ve Faaliyetleri149-169
Erdal İNCE Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Karayolu Ulaşımına Genel Bir Bakış ve Köyde Ulaşım171-188
Murat KILIÇ Tek Parti Döneminde Milliyetçilik ve CHP’nin Yedinci Büyük Kurultayı189-202
Sinan DEMİRBİLEK Tek Parti Döneminde İnhisarlar (1923-1946)203-232
Hüsnü ÖZLÜ Arşiv Belgelerine Göre, İkinci Dünya Savaşı’nda İzmir ve Trakya’nın Savunmasına Yönelik Türk- İngiliz Heyetlerinin Görüşmeleri ve Alınan Önlemler233-253
Ulvi KESER Kıbrıs’ta 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’i ve Kızılay255-304
Ulvi KESER 1958–1963 Mücadele Sürecinde Kibris’ta Basın ve Nacak Gazetesi305-348
Ercan YALÇIN Ali Çetinkaya, Askerlik Hayatım 1914-1922349-359
Gökser GÖKÇAY Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji361-365
19

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XII Yıl: 2012/Güz

Sayı: 25

2012


20

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XIII Yıl: 2013/Bahar

Sayı: 26

2013


21

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XIII Yıl: 2013/Güz

Sayı: 27

2013


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Cilt: XIII Yıl: 2013/Güz     Sayı: 27     2013     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Zafer ATAR Alman Belge ve Fotoğraflarında 1899 Aydın-Denizli Depremi5-32
Muzaffer TEPEKAYA 1912 Osmanlı Meclisi Mebusan Seçimlerinde Saruhan (Manisa) Sancağı İttihat ve Terakki Fırkası Adayı Yusuf Rıza Bey ve Seçim Beyannamesi33-61
Nilüfer ERDEM Megali İdea’nın Anadolu’daki Destekçilerinden Doktor Apostolos N. Psaltoff’un 1912-1922 Dönemindeki Etkinlikleri63-77
Umut KARABULUT Muhâmât Kanunu: Türkiye’de Avukatlık Kurumunun Düzenlenmesi ve İstanbul Barosunda Yaşanan Tasfiyeler79-104
Şaduman HALICI Atatürk’e Suikast Girişimi: Hacı Sami ve Çetesi105-121
Hasan GÜRKAN Atatürk’ün Söylev’i (Nutuk) Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi123-136
Cemile ŞAHİN, Mustafa ŞAHİN Düşünceden Eyleme: Türk Devriminin Düşünce Boyutunun Uygulamaya Yansıması Süreci137-166
Kemal ARI İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin PTT Alanında Yatırımları167-184
Günver GÜNEŞ, Menderes AKDAĞ Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Adnan Menderes’in Aydın İlindeki Siyasi Faaliyetleri (1946-1950)185-224
Nurettin GÜLMEZ, Ersin DEMİRCİ Von Papen’in Türkiye Büyükelçiliği225-250
Şeyda ÖZÇELİK 6/7 Eylül 1955 Olaylarında Yerel Bir Basın Örneği: “Yeni Adana” Gazetesi251-277
Gül ÖZATEŞLER The “Ethnic Identification” Of Dom People In Diyarbakir279-287
Fevzi ÇAKMAK Kemal Anadol, Kasırga- Aera!289-294
Türkan BAŞYİĞİT Mehmet Emin Elmacı; Bir Semt Bir Bina; Nato Binası, Amerikan Kolej’inden Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne295-300
Bülent DURGUN Diplomatik İlişkiler ve Uluslararası Hukuk, 1913301-319
Kemal ARI Bir Konferans ve Düşündürdükleri: Prof. Dr. Gerd Krumeich: “Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumi: Büyük Devletlerin Savaşından Avrupa’nın Yıkımına”321-330

Toplam 21 fasikül