Bilim ve Felsefe Metinleri

Necip Evlice
Nisan 1992 - Nisan 2007
6 sayı
İndeks mevcut

VII/5
6 fasikül - 5 mevcut, 1 eksik

"Çıkarken"de "Bilim ve Felsefe Metinleri adını verdiğimiz bu dergide, daha önce yayımlanmamış olan ve kültürümüzü ilgilendiren Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilim ve felsefe eserlerinin tanıtımı, tercümesi, edisyon kritiği ve değerlendirilmesi ile ilgili monografilere yer verilecektir." denilmektedir.

Yayın kurulunu oluşturan isimler:

Yard. Doç. Dr. Recep Duran

Dr. Remzi Demir

Araş. Gör. Hüseyin Gazi Topdemir


1

Bilim ve Felsefe Metinleri

Cilt 1

Sayı 1

Nisan 1992


2

Bilim ve Felsefe Metinleri

Cilt 1

Sayı 2

Ekim 1992


3

Bilim ve Felsefe Metinleri

Sayı 3

Nisan 2004


4

Bilim ve Felsefe Metinleri

Sayı 4

Nisan 2005


5

Bilim ve Felsefe Metinleri

Sayı 5

Nisan 2006


6

Bilim ve Felsefe Metinleri

Sayı 6

Nisan 2007Toplam 6 fasikül