CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Tarih Dergileri
4060 fasikül
1 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Birinci sene

Numero 1

1 Nisan 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 1-16. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Birinci sene Numero 1 1 Nisan 1326
64 sayfa(s. 1 - 64)


Anonim İfâde-i merâm, s. 1-3 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_01-03.pdf

Anonim Tarih-i Osmanî Encümeni Hakkında Talimat Sureti, s. 4-8 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_04-08.pdf

Abdurrahman Şeref Evrak-ı Atîka ve Vesâik-i Tarihiyyemiz, s. 9-19 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_09-19.pdf

Safvet İkinci Cerbe Harbi Üzerine Vesikalar, s. 20-34 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_20-34.pdf

Ahmed Tevhid Rum Selçukî Devletinin İnkirazıyla Teşkil Eden Tevâif-i Mülük, s. 35-40 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_35-40.pdf

Necib Âsım Osmanlı Tarih-Nüvisleri ve Müverrihleri, s. 41-52 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_41-52.pdf

Ârif Silsile-i Vukûat-ı Devlet-i Aliyyede Zabt Edilmeyen 1142 Senesi Hâdisâtı, s. 53-64 Icerik/TOEM-TTEM/01/01_53-64.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 1-16. sayfalar

2 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Birinci sene

Numero 2

1 Haziran 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 17-32. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Birinci sene Numero 2 1 Haziran 1326
64 sayfa(s. 65 - 128)


Musa Kazım Vesâik-i Tarihiyyemiz [Geçen Sayıdaki Makaleye Zeyldir], s. 65-69 Icerik/TOEM-TTEM/02/02_65-69.pdf

Mehmed Galib Tarihten Bir Sayfa-Ali ve Fuad Paşaların Vasiyetnameleri, s. 70-84 Icerik/TOEM-TTEM/02/02_70-84.pdf

Safvet İkinci Cerbe Harbi Üzerine Vesikalar, s. 85-102 Icerik/TOEM-TTEM/02/02_85-102.pdf

Ahmed Tevhid Hünername, s. 103-111 Icerik/TOEM-TTEM/02/02_103-111.pdf

Halil Edhem Âl-i Germiyan Kitabeleri, s. 112-128 Icerik/TOEM-TTEM/02/02_112-128.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 17-32. sayfalar

3 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Birinci sene

Numero 3

1 Ağustos 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 33-48. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Birinci sene Numero 3 1 Ağustos 1326
72 sayfa(s. 129 - 200)


Abdurrahman Şeref Fuad Paşa Konağı Nasıl Maliye Dairesi Oldu?, s. 129-136 Icerik/TOEM-TTEM/03/03_129-136.pdf

Mehmed Galib Talimât-ı Şehid Ali Paşa, s. 137-149 Icerik/TOEM-TTEM/03/03_137-149.pdf

Safvet Koyun Adaları Önündeki Deniz Harbi ve Sakız'ın Kurtarılışı, s. 150-177 Icerik/TOEM-TTEM/03/03_150-177.pdf

Dr. Karaçun İbrahim Müteferrika, s. 178-185 Icerik/TOEM-TTEM/03/03_178-185.pdf

Anomim brahim Müteferrika makalesine zeyl, s. 186-190 Icerik/TOEM-TTEM/03/03_186-190.pdf

Ahmed Tevhid Rum Selçukî Devletinin İnkirazıyla Teşkil Eden Tevâif-i Mülük, s. 191-199 Icerik/TOEM-TTEM/03/03_191-199.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 33-48. sayfalar

4 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Birinci sene

Numero 4

1 Teşrin-i evvel 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 49-64. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Birinci sene Numero 4 1 Teşrin-i evvel 1326
64 sayfa(s. 201 - 264)


Efdaleddin Bir Vesika-i Müellim (Müsiümaların İspanya dan çıkmasına dair), s. 201-210 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_201-210.pdf

Safvet Zeyl (Bir vesîka-i müellime), s. 211-222 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_211-222.pdf

Halil Edhem Sultan Osman Han-ı Sâni'nin Leh Seferine Dair Türkçe Bir Kitabesi, s. 223-232 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_223-232.pdf

Necib Âsım Gazavat-ı Hayrettin Paşa (Muradî'nin), s. 233-238 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_233-238.pdf

Yanko İskender Hoca Şehzade Halil'in Sergüzeşti - Grigoras'tan tercüme, s. 239-252 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_239-252.pdf

Ahmed Tevhid Rum Selçukî Devletinin İnkırâzıyla Teşkil Eden Tavâif-i Mülük'den Sinop’da Pervanezadeler, s. 253-257 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_253-257.pdf

Ârif Silsile-i Vukûât-ı Devlet-i Aliyyede Zabt Edilmeyen 1142 Senesi Hâdisâtı, s. 258-264 Icerik/TOEM-TTEM/04/04_258-264.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 49-64. sayfalar

5 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Birinci sene

Numero 5

1 Kanun-u evvel 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 65-80. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Birinci sene Numero 5 1 Kanun-u evvel 1326
64 sayfa(s. 265 - 328)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayununa Müştemilat-ı Hariciyesi Beyanındadır, s. 265-299 Icerik/TOEM-TTEM/05/05_265-299.pdf

Necib Âsım Mesihi Divanı-Divanlarımızdan Tarihçe Nasıl İstifade Edilir?, s. 300-308 Icerik/TOEM-TTEM/05/05_300-308.pdf

Ârif Silsile-i Vukûat-ı Devlet-i Aliyyede Zabt Edilmeyen 1142 Senesi Hâdisâtı - 2, s. 309-316 Icerik/TOEM-TTEM/05/05_309-316.pdf

Ahmed Tevhid Rum Selçukî Devletinin İnkırâzıyla Teşkil Eden Tavâif-i Mülük Sinop'da Gazi Çelebi, s. 317-321 Icerik/TOEM-TTEM/05/05_317-321.pdf

V. Mestakidis Hükümet-i Osmaniyye Tarafından İlk Tesis Olunan Matbaa ve Bunun Neşriyatı, s. 322-328 Icerik/TOEM-TTEM/05/05_322-328.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 65-80. sayfalar

6 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Birinci sene

Numero 6

1 Şubat 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 81-96. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Birinci sene Numero 6 1 Şubat 1326
64 sayfa(s. 329 - 392)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayununa Daire-i Harimi Beyanındadır, s. 329-364 Icerik/TOEM-TTEM/06/06_329-364.pdf

Halil Edhem Bibliyografya: Âmidâ, s. 365-377 Icerik/TOEM-TTEM/06/06_365-377.pdf

Safvet Vefeyât: Merhum Şükrü Bey, s. 378-382 Icerik/TOEM-TTEM/06/06_378-382.pdf

Ahmed Tevhid Kastamonu ve Sinop'ta İsfendiyaroğulları Veyahut Kızıl Ahmetliler, s. 383-392 Icerik/TOEM-TTEM/06/06_383-392.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 81-96. sayfalar

7 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

İkinci sene

Numero 7

1 Nisan 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 97-112. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
İkinci sene Numero 7 1 Nisan 1327
64 sayfa(s. 393 - 456)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayunu, s. 393-421 Icerik/TOEM-TTEM/07/07_393-421.pdf

Ahmed Tevhid Gazi Çelebi, s. 422-424 Icerik/TOEM-TTEM/07/07_422-424.pdf

Necib Âsım Osmanlı Tarih Nüvisleri ve Müverrihleri Şahnâmeciler, s. 425-435 Icerik/TOEM-TTEM/07/07_425-435.pdf

Yanko İskender Hoca Şehzade Halil'in Sergüzeşti - Kantakuzen'den tercüme, s. 436-445 Icerik/TOEM-TTEM/07/07_436-445.pdf

Abdurrahman Şeref Bâb-ı Âlî Harikleri, s. 446-450 Icerik/TOEM-TTEM/07/07_446-450.pdf

V. Mystakidis Hükümet-i Osmaniyye Tarafından İlk Tesis Olunan Matbaa ve Bunun Neşriyatı, s. 451-456 Icerik/TOEM-TTEM/07/07_451-456.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 97-112. sayfalar

8 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

İkinci sene

Numero 8

1 Haziran 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 113-128. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
İkinci sene Numero 8 1 Haziran 1327
64 sayfa(s. 457 - 520)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayunu (üçüncü makale) Harem-i Hümayun Dairesi, s. 457-483 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_457-483.pdf

Halil Edhem İstanbul'da En Eski Osmanlı Kitabesi, s. 484-497 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_484-497.pdf

Necib Âsım Osmanlı Tarih-Nüvisleri ve Müverrihleri, s. 498-499 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_498-499.pdf

Anonim Vakanüvis Teşrifatı Edib Efendi-Selim-i Sâlisin Bazı Evâmir-i Mühemmesi, s. 500-504 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_500-504.pdf

Ahmed Tevhid Rum Selçukî Devletinin İnkırazıyla Teşekkül Eden Tavâif-i Müluktan Kütahya'da Germiyan Beyleri, s. 505-513 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_505-513.pdf

Safvet Bir Vesika-i Kadime (dilencilere dair), s. 514-515 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_514-515.pdf

Necib Âsım Doktor Karaçun İmre, s. 516-520 Icerik/TOEM-TTEM/08/08_516-520.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 113-128. sayfalar

9 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

İkinci sene

Numero 9

1 Ağustos 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 129-144. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
İkinci sene Numero 9 1 Ağustos 1327
64 sayfa(s. 521 - 584)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayunu (dördüncü makale) Harem-i Hümayun Dairesi, s. 521-527 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_521-527.pdf

Anonim Alemdar Mustafa Paşa Hakkında Birkaç Söz, s. 528-529 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_528-529.pdf

Halil Edhem Yörgüç Paşa Evladına Ait Birkaç Kitabe, s. 530-541 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_530-541.pdf

Necib Âsım Fevaid-i Gaza: Onbirinci Asırda Bizde Hayat-ı Cündiyane, s. 542-550 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_542-550.pdf

Musa Kâzım Darphânenin Ahvâl-i Dâhiliyesi, s. 551-557 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_551-557.pdf

Safvet Sıngın Donanma Harbi üzerine Bazı Vesikalar, s. 558-562 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_558-562.pdf

Ahmed Tevhid Rum Selçukî Devletinin İnkırâziyla Teşkil Eden Tavâif-i mülükdan Karahisar-ı Sahib'de Sahib Atâ Oğulları, s. 563-568 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_563-568.pdf

Mehmed Galib İhtisab Ağalığı - İhtisab Ağalığı Nizamnamesi, s. 569-584 Icerik/TOEM-TTEM/09/09_569-584.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 129-144. sayfalar

10 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

İkinci sene

Numero 10

1 Teşrin-i evvel 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 145-160. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
İkinci sene Numero 10 1 Teşrin-i evvel 1327
64 sayfa(s. 585 - 648)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayunu, s. 585-594 Icerik/TOEM-TTEM/10/10_585-594.pdf

Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 595-603 Icerik/TOEM-TTEM/10/10_595-603.pdf

Safvet Bir Osmanlı Filosunun Sumatra seferi, s. 604-614 Icerik/TOEM-TTEM/10/10_604-614.pdf

Ahmed Tevhid Saruhan Oğulları - Aydın Oğulları, s. 615-625 Icerik/TOEM-TTEM/10/10_615-625.pdf

Halil Edhem Kitâbeler Nasıl Kayd ve Zabt Olunmalıdır?, s. 626-639 Icerik/TOEM-TTEM/10/10_626-639.pdf

Ahmed Tevhid İhtisab Ağalığı Nizamnamesi [Geçen Sayıdakinin Devamı], s. 640-648 Icerik/TOEM-TTEM/10/10_640-648.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 145-160. sayfalar

11 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

İkinci sene

Numero 11

1 Kanun-u evvel 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 161-176. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
İkinci sene Numero 11 1 Kanun-u evvel 1327
64 sayfa(s. 649 - 712)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayunu, s. 649-657 Icerik/TOEM-TTEM/11/11_649-657.pdf

Yanko İskender Hoca Sadrazam Said Mehmed Paşa merhumun Hâcegân-ı Dîvan-ı Humâyun'dan iken Stockholm'e vuku bulan sefâreti avdetinde makam-ı Sadâret-i Uzmâ’ya takdim eylediği takrir, s. 658-677 Icerik/TOEM-TTEM/11/11_658-677.pdf

Safvet Bir Osmanlı Filosunun Sumatra seferi, s. 678-683 Icerik/TOEM-TTEM/11/11_678-683.pdf

Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 684-696 Icerik/TOEM-TTEM/11/11_684-696.pdf

Halil Edhem Karaman Oğulları Hakkında Vesâik-i Menkûke, s. 697-712 Icerik/TOEM-TTEM/11/11_697-712.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 161-176. sayfalar

12 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

İkinci sene

Numero 12

1 Şubat 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 177-200. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
İkinci sene Numero 12 1 Şubat 1327
64 sayfa(s. 713 - 776)


Abdurrahman Şeref Topkapı Saray-ı Hümayunu, s. 713-730 Icerik/TOEM-TTEM/12/12_713-730.pdf

Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 731-740 Icerik/TOEM-TTEM/12/12_731-740.pdf

Halil Edhem Karaman Oğulları Hakkında Vesâik-i Menkûke, s. 741-760 Icerik/TOEM-TTEM/12/12_741-760.pdf

Ahmed Tevhid Menteşe Oğulları, s. 761-768 Icerik/TOEM-TTEM/12/12_761-768.pdf

Mehmed Nüzhet Ramazanoğulları, s. 769-773 Icerik/TOEM-TTEM/12/12_769-773.pdf

Safvet Bibliyografya: Kûmûrazade Seyfeddin Fehmi bin Ali, Saraybosna'da ebniye-i hayriyyenin musavver tarihi, s. 774-776 Icerik/TOEM-TTEM/12/12_774-776.pdf

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 177-200. sayfalar

13 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Üçüncü sene

Numero 13

1 Nisan 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Fatih Sultan Mehmed devri), 1-16. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Üçüncü sene Numero 13 1 Nisan 1328
64 sayfa(s. 777 - 840)


Abdurrahman Şeref Manzum bir sefaretnâme", Ziştovili Ali Ağa'nın Lehistan Sefâretnâmesi), s. 777-795 Icerik/TOEM-TTEM/13/13_777-795.pdf

Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 796-808 Icerik/TOEM-TTEM/13/13_796-808.pdf

Ahmed Tevhid Denizli (Ladik) Emareti, s. 809-813 Icerik/TOEM-TTEM/13/13_809-813.pdf

Safvet Üçüncü Sultan Murad'ın İngiltere Kraliçesi Elizabet'e Bir Namesi, s. 814-820 Icerik/TOEM-TTEM/13/13_814-820.pdf

Halil Edhem Karaman Oğulları Hakkında Vesâik-i Menkûke, s. 821-836 Icerik/TOEM-TTEM/13/13_821-836.pdf

Ahmed Tevhid Sisam Begleri, s. 837-840 Icerik/TOEM-TTEM/13/13_837-840.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Fatih Sultan Mehmed devri), 1-16. sayfalar

14 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Üçüncü sene

Numero 14

1 Haziran 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Fatih Sultan Mehmed devri), 17-32. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Üçüncü sene Numero 14 1 Haziran 1328
64 sayfa(s. 841 - 904)


Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 841-856 Icerik/TOEM-TTEM/14/14_841-856.pdf

Safvet Hazar Denizi'nde Osmanlı Sancağı, s. 857-861 Icerik/TOEM-TTEM/14/14_857-861.pdf

Abdurrahman Şeref Vefeyât İsmail Zühdü Bey, s. 862-864 Icerik/TOEM-TTEM/14/14_862-864.pdf

Ahmed Tevhid Bursa'da Umur Bey Câmii Kitâbesi, s. 865-872 Icerik/TOEM-TTEM/14/14_865-872.pdf

Halil Edhem Karaman Oğulları Hakkında Vesâik-i Menkûke, s. 873-881 Icerik/TOEM-TTEM/14/14_873-881.pdf

Mehmed Arif Rusya İle 1244 ve 1245 Senelerinde Vukû Bulan Harbe Dair Bir Vesika, s. 882-904 Icerik/TOEM-TTEM/14/14_882-904.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Fatih Sultan Mehmed devri), 17-32. sayfalar

15 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Üçüncü sene

Numero 15

1 Ağustos 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 1-16. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Üçüncü sene Numero 15 1 Ağustos 1328
64 sayfa(s. 905 - 968)


Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 905-923 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_905-923.pdf

Halil Edhem Kara Mustafa Paşa'nın Şopron Şehri Ahâlisine Beyânnâmesi, s. 924-937 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_924-937.pdf

Mehmed Ârif Anadolu Tarihinden Hamid Oğulları, s. 938-947 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_938-947.pdf

Safvet Karadeniz-İzmit Körfezi Kanalı, s. 948-956 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_948-956.pdf

Ahmed Tevhid Selçuk Hatun Sultan, s. 957-961 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_957-961.pdf

Rum Bey-oğlu Fahreddin Gül Baba, s. 962-965 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_962-965.pdf

Safvet Mütenevvia: Minorka nın Fethi, s. 966 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_966.pdf

Mehmed Arif Mütenevvia: Bursa'da Veled Yaniç Câmii, s. 967-968 Icerik/TOEM-TTEM/15/15_967-968.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 1-16. sayfalar

16 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Üçüncü sene

Numero 16

1 Teşrin-i evvel 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 17-32. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Üçüncü sene Numero 16 1 Teşrin-i evvel 1328
64 sayfa(s. 969 - 1032)


Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 969-976 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_969-976.pdf

Ahmed Tevhid İlk Altı Padişahımızın Bursa'da Ka'in Türbeleri, s. 977-981 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_977-981.pdf

Safvet Yusuf Nâsi, s. 982-993 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_982-993.pdf

Mehmed Arif İkinci Viyana Seferi Hakkında, s. 994-1016 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_994-1016.pdf

Halil Edhem Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin Nâmına Kayseride Bir Kitâbe, s. 1017-1023 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_1017-1023.pdf

Mehmed Afif Silsile-i Vukûat-ı Devlet-i Aliyyede Zabt Edilmeyen 1142 Senesi Hâdisâtı, s. 1024-1030 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_1024-1030.pdf

Ahmed Tevhid Yıldırım Sultan Bâyezid Han-ı Evvel Devrinde Mısır'a Sefâretle Gönderilen Sefer Şah'ın Vefatı, s. 1031-1032 Icerik/TOEM-TTEM/16/16_1031-1032.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 17-32. sayfalar

17 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Üçüncü sene

Numero 17

1 Kanun-u evvel 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 33-48. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Üçüncü sene Numero 17 1 Kanun-u evvel 1328
64 sayfa(s. 1033 - 1096)


Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 1033-1046 Icerik/TOEM-TTEM/17/17_1033-1046.pdf

Ahmed Tevhid İlk Altı Padişahımızın Bursa'da Ka'in Türbelerinden Hüdâvendigâr Sultan Murad Han-ı Evvelin Türbesi, s. 1047-1060 Icerik/TOEM-TTEM/17/17_1047-1060.pdf

Safvet Raguze (Dubrovik) Cumhurluğu, s. 1061-1070 Icerik/TOEM-TTEM/17/17_1061-1070.pdf

Mehmed Arif İkinci Viyana Seferi Hakkında, s. 1071-1075 Icerik/TOEM-TTEM/17/17_1071-1075.pdf

Üstünyân Caniszof Balkan Şibh-i Ceziresinde Türkler - 1, s. 1076-1096 Icerik/TOEM-TTEM/17/17_1076-1096.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 33-48. sayfalar

18 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Üçüncü sene

Numero 18

1 Şubat 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 49-64. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Üçüncü sene Numero 18 1 Şubat 1328
64 sayfa(s. 1097 - 1160)


Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 1097-1112 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1097-1112.pdf

Abdurrahman Şeref Ahmed Midhat Efendi, s. 1113-1119 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1113-1119.pdf

Ahmed Refik Moralı Ali Efendi'nin Paris Sefâretnâmesi 1797-1802, s. 1120-1138 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1120-1138.pdf

Safvet Bahreyn' de Bir Vak'a, s. 1139-1145 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1139-1145.pdf

Ahmed Tevhid Menteşe Oğullarından Ahmed Gazi Bey'in Hayrât-ı Kitâbeleri, s. 1146-1152 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1146-1152.pdf

Arif Humbaracıbaşı Ahmed Paşa (Bonneval), s. 1153-1157 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1153-1157.pdf

Safvet Mütenevvia: Dona Grasya Mendes, s. 1158-1160 Icerik/TOEM-TTEM/18/18_1158-1160.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 49-64. sayfalar

19 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Dördüncü sene

Numero 19

1 Nisan 1329

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 64-72. sayfalar +7 sayfa

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Dördüncü sene Numero 19 1 Nisan 1329
64 sayfa(s. 1161 - 1224)


Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 1161-1176 Icerik/TOEM-TTEM/19/19_1161-1176.pdf

Safvet Kıbrıs Fethi Üzerine Vesikalar, s. 1177-1193 Icerik/TOEM-TTEM/19/19_1177-1193.pdf

Musa Kâzım Aynoroz Tariçesi Coğrafya ve Edvar-i Kadime Ahvali, s. 1194-1199 Icerik/TOEM-TTEM/19/19_1194-1199.pdf

Ahmed Tevhid Ankara'da Ahiler Hükümeti, s. 1200-1204 Icerik/TOEM-TTEM/19/19_1200-1204.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 1205-1219 Icerik/TOEM-TTEM/19/19_1205-1219.pdf

Mehmed Arif Humbaracıbaşı Ahmed Paşa (Bonneval), s. 1220-1224 Icerik/TOEM-TTEM/19/19_1220-1224.pdf

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 64-72. sayfalar +7 sayfa

20 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Dördüncü sene

Numero 20

1 Haziran 1329

Ek - Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi - Tacîzâde Tuğrayî Cafer Çelebi münşeatından, 1-16. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Dördüncü sene Numero 20 1 Haziran 1329
64 sayfa(s. 1225 - 1288)


Abdurrahman Şeref Bir Name-i İmparatori'de Kudüs Krallığı ve Malta Şovalyeleri Başbuğluğu Elkâb-ı Resmiyyelerinin Hükümet-i Seniyye Cânibinden İtiraza Uğradığına Dâir Vesâik, s. 1225-1231 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1225-1231.pdf

Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 1232-1245 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1232-1245.pdf

Anonim Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefaretnâmesi, s. 1246-1259 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1246-1259.pdf

Musa Kâzım Taşoz Tarihçesi 1 - Ahval-i Coğrafya, s. 1260-1272 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1260-1272.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 1273-1281 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1273-1281.pdf

Mehmed Arif Humbaracıbaşı Ahmed Paşa (Bonneval), s. 1282-1286 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1282-1286.pdf

Osman Ferid Mütenevvia: Süleyman-ı Kanuni'nin Vasiyetnamesi - Murad-ı Sâlis'in Mührü, s. 1287-1288 Icerik/TOEM-TTEM/20/20_1287-1288.pdf

Ek - Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi - Tacîzâde Tuğrayî Cafer Çelebi münşeatından, 1-16. sayfalar

21 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Dördüncü sene

Numero 21

1 Ağustos 1329

Ek - Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi - Tacîzâde Tuğrayî Cafer Çelebi münşeatından, 17-24. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Dördüncü sene Numero 21 1 Ağustos 1329
64 sayfa(s. 1289 - 1352)


Abdurrahman Şeref Özdemiroğlu Osman Paşa, s. 1289-1303 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1289-1303.pdf

Efdaleddin Alemdar Mustafa Paşa, s. 1304-1327 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1304-1327.pdf

Ahmed Tevhid Ahmed Aziz Paşa, s. 1328-1332 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1328-1332.pdf

Anonim Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefaretnâmesi, s. 1333-1343 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1333-1343.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 1344-1349 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1344-1349.pdf

Safvet Mütenevvia: Umûr-ı Bahriyye Nezâreti, s. 1350-1351 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1350-1351.pdf

Hafız Kadri Menteşeoğullarından İbrahim Bey'in Muğla'da Kâin Câmii Kitâbesi, s. 1352 Icerik/TOEM-TTEM/21/21_1352.pdf

Ek - Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi - Tacîzâde Tuğrayî Cafer Çelebi münşeatından, 17-24. sayfalar

22 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Dördüncü sene

Numero 22

1 Teşrin-i evvel 1329

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 1-16. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Dördüncü sene Numero 22 1 Teşrin-i evvel 1329
64 sayfa(s. 1353 - 1416)


Abdurrahman Şeref Özdemiroğlu Osman Paşa, s. 1353-1369 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1353-1369.pdf

Safvet 1205'te Donanmamız, s. 1370-1377 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1370-1377.pdf

Anonim Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefaretnâmesi, s. 1378-1390 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1378-1390.pdf

Rum Beyoğlu Fahreddin Macaristan'da Bazı Âsar-ı Osmaniyye - 1 - Zigetvar Şehri ve Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin Türbesi, s. 1391-1400 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1391-1400.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 1401-1405 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1401-1405.pdf

Musa Kazım Memâlik-i Osman iyyedeki müessesât-ı mezhebiyye hakkında malümat-ı muhtasara, s. 1406-1410 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1406-1410.pdf

Mehmed Arif Mütenevvia Edirne Şehrine Dair Sultan Selim Han-ı Evvel İle İbn-i Kemal'in Bir Musâhabesi Hakan-ı Mağfur Müşârül-ileyh Hakkındaki Mersiye-i Meşhurenin Tamamı, s. 1411-1416 Icerik/TOEM-TTEM/22/22_1411-1416.pdf

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 1-16. sayfalar

23 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Dördüncü sene

Numero 23

1 Kanun-u evvel 1329

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 17-32. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Dördüncü sene Numero 23 1 Kanun-u evvel 1329
64 sayfa(s. 1417 - 1480)


Abdurrahman Şeref Özdemiroğlu Osman Paşa, s. 1417-1443 Icerik/TOEM-TTEM/23/23_1417-1443.pdf

Safvet Nakşa [Naksos] Dükalığı, Kiklad Adaları, s. 1444-1457 Icerik/TOEM-TTEM/23/23_1444-1457.pdf

Anonim Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefaretnâmesi, s. 1458-1466 Icerik/TOEM-TTEM/23/23_1458-1466.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 1467-1480 Icerik/TOEM-TTEM/23/23_1467-1480.pdf

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 17-32. sayfalar

24 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Dördüncü sene

Numero 24

1 Şubat 1329

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Dördüncü sene Numero 24 1 Şubat 1329
80 sayfa(s. 1481 - 1560)


Abdurrahman Şeref Özdemiroğlu Osman Paşa, s. 1481-1516 Icerik/TOEM-TTEM/24/24_1481-1516.pdf

Necib Asım Vefeyât: Safvet Bey, s. 1517-1520 Icerik/TOEM-TTEM/24/24_1517-1520.pdf

Safvet Şark Levendleri, s. 1521-1540 Icerik/TOEM-TTEM/24/24_1521-1540.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 1541-1547 Icerik/TOEM-TTEM/24/24_1541-1547.pdf

Anonim Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefaretnâmesi, s. 1548-1560 Icerik/TOEM-TTEM/24/24_1548-1560.pdf25 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Beşinci sene

Numero 25

1 Nisan 1330

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 33-43. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Beşinci sene Numero 25 1 Nisan 1330
64 sayfa(s. 1 - 64)


Abdurrahman Şeref Özdemiroğlu Osman Paşa, s. 1-12 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_01-12.pdf

Ahmed Tevhid Beni Ertena, s. 13-22 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_13-22.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 23-35 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_23-35.pdf

Efdaleddin İstiklâl-i Osmanî Tarih ve Günü Hakkında Tedkikât, s. 36-48 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_36-48.pdf

İskender Hoçi Yanko Mütenevvia Galata'nın Osmanlılara Teslimi, s. 49-53 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_49-53.pdf

Musa Kazım Ahtimar Katogikosluğu, s. 54-56 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_54-56.pdf

Hafız Kadri Menteşe Emâretine Ait Âsâr-ı Kadîme, s. 57-60 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_57-60.pdf

Halil Edhem Bibliyografya; L. Bouvat, Les Bermecides, d’apres les historiens arabes et persans, Paris, E. Leroux, 1912, s. 61-64 Icerik/TOEM-TTEM/25/25_61-64.pdf

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 33-43. sayfalar

26 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Beşinci sene

Numero 26

1 Haziran 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 1-16. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Beşinci sene Numero 26 1 Haziran 1330
64 sayfa(s. 65 - 128)


Ali Emîrî Hısnkeyf Eyyûbiyye Hükûmeti, s. 65-83 Icerik/TOEM-TTEM/26/26_65-83.pdf

Diran Kilikyar Kazzaz Artin, s. 84-105 Icerik/TOEM-TTEM/26/26_84-105.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhaneddin Ahmed, s. 106-109 Icerik/TOEM-TTEM/26/26_106-109.pdf

Mehmed Arif Öztimuroğlu Osman Paşa Makalesine Zeyl: Şecaatname, s. 110-117 Icerik/TOEM-TTEM/26/26_110-117.pdf

Halil Edhem Bibliyografya 1) Aloyse Hauszmann, Le Château Royal de Hongrie; Budapest 1912. 2) Beschreibung der Reisen Desreinhold Lubenau, 1912-1914. 3) J. H. Mordtmann, Hadji Khalifa. (Encyclopédie de l'Islam), s. 118-126 Icerik/TOEM-TTEM/26/26_118-126.pdf

Hafız Kadri Bodrum'da Timurlenk'in Hafidelerinden [Şaz Melek]'e Ait Kelam-ı Kadim, s. 127-128 Icerik/TOEM-TTEM/26/26_127-128.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 1-16. sayfalar

27 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Beşinci sene

Numero 27

1 Ağustos 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 17-32. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Beşinci sene Numero 27 1 Ağustos 1330
64 sayfa(s. 129 - 192)


Ali Emîrî Şahane Bir Fıkra-i Tarihiyye ve Edebiyye, s. 129-134 Icerik/TOEM-TTEM/27/27_129-134.pdf

Anonim Anadoluda İslami Kitabeler, s. 135-158 Icerik/TOEM-TTEM/27/27_135-158.pdf

Diran Kilikyar Kazzaz Artin, s. 159-177 Icerik/TOEM-TTEM/27/27_159-177.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhaneddin Ahmed, s. 178-182 Icerik/TOEM-TTEM/27/27_178-182.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 183-191 Icerik/TOEM-TTEM/27/27_183-191.pdf

Anonim Mütenevvia, s. 192 Icerik/TOEM-TTEM/27/27_192.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 17-32. sayfalar

28 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Beşinci sene

Numero 28

1 Teşrin-i evvel 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 33-48. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Beşinci sene Numero 28 1 Teşrin-i evvel 1330
64 sayfa(s. 193 - 256)


Necib Asım Vatanperverliğin Temâsil-i Şahanesi, s. 193-199 Icerik/TOEM-TTEM/28/28_193-199.pdf

Halil Edhem Hersekoğlu Ahmed Paşa'nın Esaretine Dair Kahire'de Bir Kitabe, s. 200-222 Icerik/TOEM-TTEM/28/28_200-222.pdf

Ali Emîrî Hısnkeyf Eyyûbiyye Hükümeti, s. 223-233 Icerik/TOEM-TTEM/28/28_223-233.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhaneddin Ahmed, s. 234-241 Icerik/TOEM-TTEM/28/28_234-241.pdf

Friedrich von Krelitz İlk Osmanlı Padişahlarının İsdâr Etmiş Oldukları Bazı Beratlar, s. 242-250 Icerik/TOEM-TTEM/28/28_242-250.pdf

Âli Eşrefoğulları Hakkında Birkaç Söz, s. 251-256 Icerik/TOEM-TTEM/28/28_251-256.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 33-48. sayfalar

29 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Beşinci sene

Numero 29

1 Kanun-u evvel 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 49-64. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Beşinci sene Numero 29 1 Kanun-u evvel 1330
64 sayfa(s. 257 - 320)


Abdurrahman Şeref Sokullu Mehmed Paşa'nın Evail-i Ahvâli ve Ailesi Hakkında Bazi Malumat-Cevâhirul-Menakıb, s. 257-265 Icerik/TOEM-TTEM/29/29_257-265.pdf

Ali Emîrî Şahane bir Fıkra-i Tarihiyye ve Edebiyye, s. 266-271 Icerik/TOEM-TTEM/29/29_266-271.pdf

Halil Edhem Hersekoğlu Ahmed Paşa'nın Esaretine Dair Kahire'de Bir Kitabe, s. 272-295 Icerik/TOEM-TTEM/29/29_272-295.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhaneddin Ahmed, s. 296-307 Icerik/TOEM-TTEM/29/29_296-307.pdf

Hafız Kadri Menteşe'de Menteşelilerden sonraki âsâr, s. 308-317 Icerik/TOEM-TTEM/29/29_308-317.pdf

Ahmed Tevhid Bursa'da en eski kitabe, s. 318-320 Icerik/TOEM-TTEM/29/29_318-320.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 49-64. sayfalar

30 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Beşinci sene

Numero 30

1 Şubat 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 65-80. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Beşinci sene Numero 30 1 Şubat 1330
64 sayfa(s. 321 - 384)


Abdurrahman Şeref Ecânibden ilk istikraz teşebbüsümüze âid birkaç vesika, s. 321-337 Icerik/TOEM-TTEM/30/30_321-337.pdf

Encümen Tarih-i Osmanî Encümeni Azâ-yı Muâvenesinden Faik Reşad Bey Merhumun Tercüme-i Hali, s. 338-345 Icerik/TOEM-TTEM/30/30_338-345.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhaneddin Ahmed, s. 346-357 Icerik/TOEM-TTEM/30/30_346-357.pdf

Ârifî Elbistan ve Maraşta Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti, s. 358-377 Icerik/TOEM-TTEM/30/30_358-377.pdf

Mütekâid Miralay Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkeler, s. 378-384 Icerik/TOEM-TTEM/30/30_378-384.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 65-80. sayfalar

31 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Altıncı sene

Numero 31

1 Nisan 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 81-96. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Altıncı sene Numero 31 1 Nisan 1331
64 sayfa(s. 385 - 448)


Anonim Vesâik-i Siyasiye ve Tarihinden Belgrad Kal'asının Sırplara Terki Hakkında Bir Vesika, s. 385-399 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_385-399.pdf

Ârif Vefeyât: Ârifi Paşa, s. 400-404 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_400-404.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhanettin Ahmed, s. 405-409 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_405-409.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 410-418 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_410-418.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti, s. 419-431 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_419-431.pdf

Anonim Evrenos Bey Hanedanına Ait Temliknâme-i Hümayun, s. 432-438 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_432-438.pdf

Mütekâid Miralay Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkeler, s. 439-448 Icerik/TOEM-TTEM/31/31_439-448.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 81-96. sayfalar

32 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Altıncı sene

Numero 32

1 Haziran 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 97-112. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Altıncı sene Numero 32 1 Haziran 1331
64 sayfa(s. 449 - 512)


Halil Edhem Anadoluda İslami Kitabeler - Melik Gazi -, s. 449-467 Icerik/TOEM-TTEM/32/32_449-467.pdf

Ahmed Tevhid Kadı Burhanettin Ahmed (31 inci cüz sahife 405-409 dan mabad), s. 468-478 Icerik/TOEM-TTEM/32/32_468-478.pdf

Ahmed Refik Ahmed-i Salis Devrine Dair Madam Montegu`nun Mektupları, s. 479-499 Icerik/TOEM-TTEM/32/32_479-499.pdf

Mütekâid Miralay Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkeler (31 inci nüshadan mabad), s. 500-508 Icerik/TOEM-TTEM/32/32_500-508.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti (31 inci nüshadan mabad), s. 509-512 Icerik/TOEM-TTEM/32/32_509-512.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 97-112. sayfalar

33 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Altıncı sene

Numero 33

1 Ağustos 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 113-128. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Altıncı sene Numero 33 1 Ağustos 1331
64 sayfa(s. 513 - 576)


Halil Edhem Anadoluda İslami Kitabeler - Karaday Hanı -, s. 513-523 Icerik/TOEM-TTEM/33/33_513-523.pdf

Hamdizade Abdülkadir Alaeddin Câmi-i Şerifi- Karatay Medresesi, s. 524-534 Icerik/TOEM-TTEM/33/33_524-534.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti (32 nci nüshadan mabad), s. 535-552 Icerik/TOEM-TTEM/33/33_535-552.pdf

Anonim Müverrih Âsım Efendi'nin Metrûkât-ı Tarihiyyesinden Birkaç parça, s. 553-563 Icerik/TOEM-TTEM/33/33_553-564.pdf

Ahmed Refik Vefeyat Tevfik Paşa, s. 564-569 Icerik/TOEM-TTEM/33/33_564-569.pdf

Mütekâid Miralay Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkeler (32 nci nüshadan mabad), s. 570-576 Icerik/TOEM-TTEM/33/33_570-576.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 113-128. sayfalar

34 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Altıncı sene

Numero 34

1 Teşrin-i evvel 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 129-144. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Altıncı sene Numero 34 1 Teşrin-i evvel 1331
64 sayfa(s. 577 - 640)


Halil Edhem Anadoluda İslami Kitabeler - Tokad -, s. 577-591 Icerik/TOEM-TTEM/34/34_577-591.pdf

Anonim Müverrih Âsım Efendi'nin Metrûkât-ı Tarihiyyesinden Birkaç parça, s. 592-598 Icerik/TOEM-TTEM/34/34_592-598.pdf

Anonim Sultan Abdulmecid Han`ın Sarayında (Doktor Spitzer`in Hâtıratı), s. 599-622 Icerik/TOEM-TTEM/34/34_599-622.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti (33 üncü nüshadan mabad), s. 623-629 Icerik/TOEM-TTEM/34/34_623-629.pdf

Mütekâid Miralay Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkler, s. 630-640 Icerik/TOEM-TTEM/34/34_630-640.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 129-144. sayfalar

35 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Altıncı sene

Numero 35

1 Kanun-u evvel 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 145-160. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Altıncı sene Numero 35 1 Kanun-u evvel 1331
64 sayfa(s. 641- 704)


Halil Edhem Anadoluda İslami Kitabeler - Tokad -, s. 641-662 Icerik/TOEM-TTEM/35/35_641-662.pdf

Ahmed Refik Sokullu Mehmed Paşa Lehistan intihâbâtı, s. 663-687 Icerik/TOEM-TTEM/35/35_663-687.pdf

Anonim Bir Vesika, s. 688-691 Icerik/TOEM-TTEM/35/35_688-691.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti (34 üncü nüshadan mabad), s. 692-697 Icerik/TOEM-TTEM/35/35_692-697.pdf

Miralay Mütekâidi Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkler, s. 698-704 Icerik/TOEM-TTEM/35/35_698-704.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 145-160. sayfalar

36 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Altıncı sene

Numero 36

1 Şubat 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 161-176. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Altıncı sene Numero 36 1 Şubat 1331
64 sayfa(s. 705 - 768)


Ahmed Refik Konya Muharebesinden Sonra Şehzade Sultan Bâyezit`in İran`a Firarı (Divan-ı Hümayun Gayr-ı Matbû Vesâikine Nazaran), s. 705-727 Icerik/TOEM-TTEM/36/36_705-727.pdf

Halil Edhem Anadoluda İslami Kitabeler - Tokad -, s. 728-753 Icerik/TOEM-TTEM/36/36_728-753.pdf

Mehmed Zeki Eslâfda Bayram Tebrikatı, s. 754-766 Icerik/TOEM-TTEM/36/36_754-766.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti (35 inci nüshadan mabad), s. 767-768 Icerik/TOEM-TTEM/36/36_767-768.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 161-176. sayfalar

37 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yedinci sene

Numero 37

1 Nisan 1332

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 177-192. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Yedinci sene Numero 37 1 Nisan 1332
64 sayfa(s. 1 - 64)


Keçecizade İzzet Molla Devhatü’l-mehâmid fî tercemeti’l-vâlid - Keçecizâde İzzet Molla’ın babası Salih Efendi’nin terceme-i hâli, s. 1-22 Icerik/TOEM-TTEM/37/37_01-22.pdf

Ahmed Refik Sultan Süleyman-ı Kanunu'nin Son Senelerinde İstanbul'un Usul-i İâşe ve Ahvâl-i Ticariyesi (Divan-ı Hümayun Gayr-ı Matbû Vesâikine Nazaran), s. 23-42 Icerik/TOEM-TTEM/37/37_23-42.pdf

Amasyalı Hüseyin Hüsameddin Koca Mehmed Paşa, s. 43-49 Icerik/TOEM-TTEM/37/37_43-49.pdf

Ahmed Tevhid; Yusuf Ziya (mütercim) Harezmşâhândan Celaleddin Mengüberti; " Nesevi nin Siretü’s Sultan Celâleddin Mengübertisi nden, s. 50-59 Icerik/TOEM-TTEM/37/37_50-59.pdf

Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkler, s. 60-64 Icerik/TOEM-TTEM/37/37_60-64.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 177-192. sayfalar

38 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yedinci sene

Numero 38

1 Haziran 1332

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 193-198. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Yedinci sene Numero 38 1 Haziran 1332
64 sayfa(s. 65 - 128)


Abdurrahman Şeref İstanbul'da Su Muzâyakası - 1189 Senesine Ait Birkaç Vesika, s. 65-73 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_65-73.pdf

Anonim Sultan Selim Han-ı Sâlis Devrinde Nizam-ı Devlet Hakkında Mütâlaât, s. 74-88 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_74-88.pdf

Ârifi Maraş ve Elbistanda Zu el-kadir [Dulkadir] oğulları Hükümeti, s. 89-96 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_89-96.pdf

Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkeler, s. 97-109 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_97-109.pdf

Mehmed Refik Enderun-u Hümayun Dev'air-i Aliyyesinden Arz Odası, s. 110-116 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_110-116.pdf

Hüseyin Hüsameddin Koca Mehmed Paşa, s. 117-122 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_110-122.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Hârezmşâhân dan Celâleddin Mengüberti" Nesevi nin Siretü’s Sultan Celâleddin Mengübertisi nden, s. 123-125 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_123-125.pdf

Halil Edhem Bibliyografya: Strzygovvski, Altai-iran und VoeSkerwandernung, Leipzıg 1917, s. 126-128 Icerik/TOEM-TTEM/38/38_126-128.pdf

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 193-198. sayfalar

39 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yedinci sene

Numero 39

1 Ağustos 1332

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 1-32. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Yedinci sene Numero 39 1 Ağustos 1332
64 sayfa(s. 129 - 192)


Ahmed Refik Sultan Murad-ı Râbinin Hatt-ı Hümayunları, s. 129-141 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_129-141.pdf

Anonim Romanya'ya Dair Bir Vesika-i Siyâsiye, s. 142-149 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_142-149.pdf

Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkler, s. 150-160 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_150-160.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti" (Muhammed el-Münşî en-Nesevî'nin Siretü’s-Sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme, s. 161-167 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_161-167.pdf

Ahmed Refik Müverrih Âsım Efendi'nin Metrûkât-ı Tarihiyyesinden Birkaç parça, s. 168-186 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_168-186.pdf

Remzi Malumat-ı Mütenevvia - Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Han-ı Evvel Hazretlerinin Kerimelerinden Hafsa Sultan Namına Bir Kitabe, s. 187-189 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_187-189.pdf

Remzi Belgrad'da Damad Ali Paşa Türbesi, s. 189-192 Icerik/TOEM-TTEM/39/39_189-192.pdf

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 1-32. sayfalar

40 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yedinci sene

Numero 40

1 Teşrin-i evvel 1332

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Yedinci sene Numero 40 1 Teşrin-i evvel 1332
64 sayfa(s. 193 - 256)


Abdurrahman Şeref İstanbul'da Me'kulât Muzâyikası-1179 Senesine Ait Bazı Vesâik, s. 193-204 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_193-204.pdf

Ahmed Refik Müverrih Âsım Efendi'nin Metrukât-ı Tarihiyyesinden Birkaç parça, s. 205-210 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_205-210.pdf

Ahmed Refik Pasarofça Muahedesinden Sonra Viyana'ya Sefir İ'zamı, s. 211-227 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_211-227.pdf

Halil Edhem Gebze (Gegbüze)'de 787 Tarihli Bir Osmanlı Kitabesi, s. 228-235 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_228-235.pdf

Mehmed Refik Enderun-u Hümayun Kütüphanesi, s. 236-241 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_236-241.pdf

Efdaleddin Memâlik-i Osmâniyye'de tıbâatin kıdemi, s. 242-249 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_242-249.pdf

Ahmed Tevhid; Yusuf Ziya Hârezmşâhân dan Celâleddin Mengüberti" Nesevi nin Siretü’s Sultan Celâleddin Mengübertisi nden, s. 250-256 Icerik/TOEM-TTEM/40/40_250-256.pdf41 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yedinci sene

Numero 41

1 Kanun-u evvel 1332

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 33-48. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Yedinci sene Numero 41 1 Kanun-u evvel 1332
64 sayfa(s. 257 - 320)


Tatarcık Abdullah Efendi Sultan Selim-i Sâlis Devrinde Nizam-ı Devlet Hakkında Mütalaât, s. 257-284 Icerik/TOEM-TTEM/41/41_257-284.pdf

Keçecizade Reşad Fuad Keçecizade İzzet Molla, s. 285-297 Icerik/TOEM-TTEM/41/41_285-297.pdf

Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkler, s. 298-311 Icerik/TOEM-TTEM/41/41_298-311.pdf

Halil Edhem Ankara Ahilerine Ait İki Kitabe, s. 312-315 Icerik/TOEM-TTEM/41/41_312-315.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti" (Muhammed el-Münşî en-Nesevî'nin Siretü’s-Sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme, s. 316-320 Icerik/TOEM-TTEM/41/41_316-320.pdf

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 33-48. sayfalar

42 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yedinci sene

Numero 42

1 Şubat 1332

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 49-64. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Yedinci sene Numero 42 1 Şubat 1332
64 sayfa(s. 321 - 384)


Tatarcık Abdullah Efendi Sultan Selim-i Sâlis Devrinde Nizam-ı Devlet Hakkında Mütalaât, s. 321-346 Icerik/TOEM-TTEM/42/42_321-346.pdf

Ahmed Hikmet Macaristan Tac-ı Hükümdarisi, s. 347-353 Icerik/TOEM-TTEM/42/42_347-353.pdf

Keçecizade Reşad Fuad Mısır'ın İdaresi Hakkında Hidiv İsmail Paşa'ya Mektûb-ı Sâmi, s. 354-364 Icerik/TOEM-TTEM/42/42_354-364.pdf

Mütekâid Miralay Ali İsimsiz ve Tarihsiz Sikkeler - Sade Nakışlı Sikkler, s. 365-371 Icerik/TOEM-TTEM/42/42_365-371.pdf

Abdüllatif Subhi Paşa Hâtim-i Şerif Hâtim-i Nübüvvet, s. 372-377 Icerik/TOEM-TTEM/42/42_372-377.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti (Muhammed el-Münşî en-Nesevî'nin Siretü’s-Sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme, s. 378-384 Icerik/TOEM-TTEM/42/42_378-384.pdf

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 49-64. sayfalar

43 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene

Numero 43

1 Nisan 1333

Ek - Mehmed Refi': İran Sefâretnâmesi, 1-31. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene Numero 43 1 Nisan 1333
64 sayfa(s. 1 - 64)


Ahmed Refik Bahr-ı Hazar-Karadeniz Kanalı ve Ejderhan Seferi, s. 1-14 Icerik/TOEM-TTEM/43/43_01-14.pdf

Tatarcık Abdullah Efendi Sultan Selim-i Sâlis Devrinde Nizam-ı Devlet Hakkında Mütalaât, s. 15-34 Icerik/TOEM-TTEM/43/43_15-34.pdf

Abdurrahman Şeref Öztimuroğlu Osman Paşa'nın Bir Mektubu, s. 35-41 Icerik/TOEM-TTEM/43/43_35-41.pdf

Halil Edhem Merzifon'da Pervane Muiddin Süleyman Namına Bir Kitabe, s. 42-52 Icerik/TOEM-TTEM/43/43_45-52.pdf

Ali Tuğra-yı Hümayun, s. 53-58 Icerik/TOEM-TTEM/43/43_53-58.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti" (Muhammed el-Münşî en-Nesevî'nin Siretü’s-Sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme [42. Sayıdakinin Devamı], s. 59-64 Icerik/TOEM-TTEM/43/43_59-64.pdf

Ek - Mehmed Refi': İran Sefâretnâmesi, 1-31. sayfalar

44 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene

Numero 44

1 Haziran 1333

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene Numero 44 1 Haziran 1333
64 sayfa(s. 65 - 128)


Abdurrahman Şeref Berlin Hazine-i Evrakında Vesâik-i Kadime-i Osmaniyye, s. 65-92 Icerik/TOEM-TTEM/44/44_65-92.pdf

Cevdet Paşa Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrakı [1272-1290], s. 93-105 Icerik/TOEM-TTEM/44/44_93-105.pdf

Ahmed Tevhid Akşehir'de Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa'nın Kerimesi Mezarı, s. 106-108 Icerik/TOEM-TTEM/44/44_106-108.pdf

Miralay Mütekaidi Ali Tuğra-yı Hümayun, s. 109-125 Icerik/TOEM-TTEM/44/44_109-125.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti" (Muhammed el-Münşî en-Nesevî'nin Siretü’s-Sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme, s. 126-128 Icerik/TOEM-TTEM/44/44_126-128.pdf45 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene

Numero 45

1 Ağustos 1333

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene Numero 45 1 Ağustos 1333
64 sayfa(s. 129 - 192)


Halil Edhem Sultan Kayıtbay Namına Bir Top, s. 129-139 Icerik/TOEM-TTEM/45/45_129-139.pdf

Cevdet Paşa Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrakı [1272-1290], s. 140-159 Icerik/TOEM-TTEM/45/45_140-159.pdf

Ahmed Muhtar Rus Menâbiine Göre Baltacı Mehmed Paşa'nın Prut Seferi H. 1123 M. 1711, s. 160-185 Icerik/TOEM-TTEM/45/45_160-185.pdf

Abdurrahman Şeref Vefeyât İskender Hoçi Efendi, s. 186-188 Icerik/TOEM-TTEM/45/45_186-188.pdf

Ahmed Tevhid, Yusuf Ziya (mütercim) Hârezmşâhân dan Celâleddin Mengüberti" Nesevi nin Siretü’s Sultan Celâleddin Mengübertisi nden, s. 189-192 Icerik/TOEM-TTEM/45/45_189-192.pdf46 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene

Numero 46

1 Teşrin-i evvel 1333

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene Numero 46 1 Teşrin-i evvel 1333
64 sayfa(s. 193 - 256)


Ali Sancağımız ve Ayyıldız Nakşı, s. 193-208 Icerik/TOEM-TTEM/46/46_193-208.pdf

Mehmed Refik Topkapı Saray-ı Hümayununda Sofa Mustafa Paşa Köşkü, s. 209-214 Icerik/TOEM-TTEM/46/46_209-214.pdf

Ahmed Cevdet Paşa Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrakı [1272-1290], s. 215-237 Icerik/TOEM-TTEM/46/46_215-237.pdf

Ahmed Muhtar Rus Menâbiine Göre Baltacı Mehmed Paşa'nın Prut Seferi H. 1123 M. 1711, s. 238-256 Icerik/TOEM-TTEM/46/46_238-256.pdf47 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene

Numero 47

1 Kanun-u evvel 1333

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene Numero 47 1 Kanun-u evvel 1333
64 sayfa(s. 257 - 320)


Ali Sancağımız ve Ayyıldız Nakşı, s. 257-265 Icerik/TOEM-TTEM/47/47_257-265.pdf

Ahmed Cevdet Vakanüvis Cevdet Paşa'nın Evrakı 1292-1295 [Geçen Sayıdakinin Devamı], s. 266-285 Icerik/TOEM-TTEM/47/47_266-285.pdf

Mehmed Zeki Akınlar ve Akıncılar, s. 286-305 Icerik/TOEM-TTEM/47/47_286-305.pdf

Moskofların Edirne İstilasına Dair Vesâik 1295, s. 306-315 Icerik/TOEM-TTEM/47/47_306-315.pdf

Mehmed Ali Paşa; Rıza Paşa Sadrazam Reşid Paşa'dan Maliye Nazırı Nâfiz Paşa'ya Tezkire-i Samiyye, s. 316-320 Icerik/TOEM-TTEM/47/47_316-320.pdf48 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene

Numero 48

1 Şubat 1334

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene Numero 48 1 Şubat 1334
70 sayfa(s. 321 - 390)


Halil Edhem Trabzon'da Osmanlı Kitabeleri, s. 321-354 Icerik/TOEM-TTEM/48/48_321-354.pdf

Mütekâid Miralay Ali Osmanlı İmparatorluğu'nun İlk Sikkesi ve İlk Akçeleri, s. 355-375 Icerik/TOEM-TTEM/48/48_355-375.pdf

Mütekâid Miralay Ali Sancağımız ve Ay Yıldız Nakşı, s. 376-390 Icerik/TOEM-TTEM/48/48_376-390.pdf49 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Sekizinci sene ila Onbirinci sene

Numero 49:62

1 Nisan 1335 ila 1 Haziran 1337

Ek - Tarih-i Câmi-i Şerîf-i Nûruosmanî, 1-51. sayfalar

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Sekizinci sene ila Onbirinci sene Numero 49:62 1 Nisan 1335 ila 1 Haziran 1337
128 sayfa(s. 1 - 128)


*) Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası harb-i umumi ve mütareke esnasında bî'lzarur intişar edememiştir. Encümenimiz o müddet zarfındaki noksanı ikmal için beheri on formadan mürekkeb iki nüsha neşrine karar vermişdir. Mecmua ba'dema her iki ayda bir muntazaman intişar edilecekdir. Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_01.pdf

Ahmed Refik Fatih Devrine Aid Vesikalar, s. 1-58 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_01-58.pdf

Ali Fatih Zamanında Akçe Ne İdi?, s. 59-62 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_59-62.pdf

Abdurrahman Şeref Viyana Sefir-i Sâbıkı Hüseyin Hilmi Paşa, s. 63-74 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_63-74.pdf

Mütekâid Miralay Ali Tuğ-ı Hûmayun, s. 75-84 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_75-84.pdf

Ahmed Tevhid Hünername, s. 85-89 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_85-89.pdf

Necib Asım Cennet-Mekân Firdevs-i Âşiyan - Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Avrupa Seyahatnamesidir., s. 90-102 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_90-102.pdf

Mehmed Zeki Serpûş, s. 103-121 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_103-121.pdf

Necib Asım Arif Bey, s. 122-125 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_122-125.pdf

Abdurrahman Şeref Reşad Fuad Bey, s. 126-128 Icerik/TOEM-TTEM/49-62/49-62_126-128.pdf

Ek - Tarih-i Câmi-i Şerîf-i Nûruosmanî, 1-51. sayfalar

50 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbirinci sene ila Onüçüncü sene

Numero 63:77

1 Ağustos 1336 ila 1 Teşrinisani 1339

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası
Onbirinci sene ila Onüçüncü sene Numero 63:77 1 Ağustos 1336 ila 1 Teşrinisani 1339
62 sayfa(s. 129 - 190)


Mehmed Ziya Brusadaki Türbelerimizde Gayr-ı Mektup Kitabeler, s. 129-133 Icerik/TOEM-TTEM/63-77/63-77_129-133.pdf

Necib Asım Pir Mehmed Efendi Muhtırası: Bender Kalesinin Muhasara ve İstilasının Tarihidir Nakil ve Beyan Olunur, s. , s. 134-160 Icerik/TOEM-TTEM/63-77/63-77_134-160.pdf

Mükremin Halil Feridun Bey Münşeatı, s. 161-168 Icerik/TOEM-TTEM/63-77/63-77_161-168.pdf

Mehmed Zeki Ebulfazıl Mehmed Efendi, s. 169-180 Icerik/TOEM-TTEM/63-77/63-77_169-180.pdf

Mehmed Zeki Mütenevvia: Yine Serpûş, s. 181-185 Icerik/TOEM-TTEM/63-77/63-77_181-185.pdf

Avram Galanti Kitabiyat: Ignacio Bauer Landbauer, Bahr-ı Sefıd’de Türkler, s. 186-190 Icerik/TOEM-TTEM/63-77/63-77_186-190.pdf51 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Ondördüncü sene

Numero 1 (78)

1 Kanun-u sani 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 1-16. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Ondördüncü sene Numero 1 (78) 1 Kanun-u sani 1340
64 sayfa(s. 1 - 64)


Ali Candaroğlu Hükümeti, s. 1-24 Icerik/TOEM-TTEM/78_(01)/78_(01)_01-24.pdf

Ahmed Refik Hazine-i Evrak Tedkikatı: Fatih Zamanında Kocaeli, s. 25-36 Icerik/TOEM-TTEM/78_(01)/78_(01)_25-36.pdf

Mükremin Halil Feridun Bey Münşeâtı, s. 37-46 Icerik/TOEM-TTEM/78_(01)/78_(01)_37-46.pdf

Ahmed Refik Vefeyat Ali Emiri Efendi (1274-1342) Hayat ve Âsârı, s. 47-51 Icerik/TOEM-TTEM/78_(01)/78_(01)_47-51.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 52-57 Icerik/TOEM-TTEM/78_(01)/78_(01)_52-57.pdf

Avram Galanti Lehpanat (İnebahtı) Muharebe-i Bahriyyesi, s. 58-64 Icerik/TOEM-TTEM/78_(01)/78_(01)_58-64.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 1-16. sayfalar

52 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Ondördüncü sene

Numero 2 (79)

1 Mart 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 17-32. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Ondördüncü sene Numero 2 (79) 1 Mart 1340
64 sayfa(s. 65 - 128)


Ahmed Refik Fatih zamanında Teke-eli, s. 65-76 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_65-76.pdf

Ali Teke emâreti, s. 77-84 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_77-84.pdf

Mükrimin Halil Millî tarihimize dair eski bir vesîka, s. 85-94 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_85-94.pdf

Mükrimin Halil Feridun Bey Münşeatı, s. 95-104 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_95-104.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 105-120 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_105-120.pdf

Ahmed Refik Bibliyografya; Dr. Fredrich Kraelitz, Osmanische in Turkischer sprache, s. 121-124 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_121-124.pdf

Avram Galanti Türkiye'de ilk Katolik Kapusen manastırı, s. 125-128 Icerik/TOEM-TTEM/79_(02)/79_(02)_125-128.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 17-32. sayfalar

53 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Ondördüncü sene

Numero 3 (80)

1 Mayıs 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 33-48. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Ondördüncü sene Numero 3 (80) 1 Mayıs 1340
64 sayfa(s. 129 - 192)


Ahmed Refik Fatih zamanında Sultan-öyüğü, s. 129-141 Icerik/TOEM-TTEM/80_(03)/80_(03)_129-141.pdf

Mükrimin Halil Millî tarihimize dair eski bir vesîka, s. 142-155 Icerik/TOEM-TTEM/80_(03)/80_(03)_142-155.pdf

Ahmed Refik Anadolu Şehirleri: Damat İbrahim Paşa Zamanında Ürgüp ve Nevşehir, s. 156-185 Icerik/TOEM-TTEM/80_(03)/80_(03)_156-185.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 186-192 Icerik/TOEM-TTEM/80_(03)/80_(03)_186-192.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 33-48. sayfalar

54 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Ondördüncü sene

Numero 4 (81)

1 Temmuz 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 49-64. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Ondördüncü sene Numero 4 (81) 1 Temmuz 1340
64 sayfa(s. 193 - 256)


Ahmed Refik Türkiye`de Islahat Fermanı, s. 193-215 Icerik/TOEM-TTEM/81_(04)/81_(04)_193-215.pdf

Mükrimin Halil Feridun Bey Münşeatı, s. 216-226 Icerik/TOEM-TTEM/81_(04)/81_(04)_216-226.pdf

Ahmed Refik Lehistan'da Türk hâkimiyeti, s. 227-243 Icerik/TOEM-TTEM/81_(04)/81_(04)_227-243.pdf

Ali Birinci Murad’ın sikkeleri, s. 244-256 Icerik/TOEM-TTEM/81_(04)/81_(04)_244-256.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 49-64. sayfalar

55 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Ondördüncü sene

Numero 5 (82)

1 Eylül 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 65-80. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Ondördüncü sene Numero 5 (82) 1 Eylül 1340
64 sayfa(s. 257 - 320)


Ahmed Refik Türkiye'de Katolik Propagandası, s. 257-276 Icerik/TOEM-TTEM/82_(05)/82_(05)_257-276.pdf

Ali Yıldırım Bayezid'in sikkeleri, s. 277-282 Icerik/TOEM-TTEM/82_(05)/82_(05)_277-282.pdf

Mükrimin Halil Maraş Emirleri, s. 283-299 Icerik/TOEM-TTEM/82_(05)/82_(05)_283-299.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 300-306 Icerik/TOEM-TTEM/82_(05)/82_(05)_300-306.pdf

Hüseyin Hüsameddin Alâaddin Bey, s. 307-318 Icerik/TOEM-TTEM/82_(05)/82_(05)_307-318.pdf

Ahmed Refik Bibliyografya: Fatih’in Kanunnâmeleri, s. 319-320 Icerik/TOEM-TTEM/82_(05)/82_(05)_319-320.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 65-80. sayfalar

56 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Ondördüncü sene

Numero 6 (83)

1 Teşrinisani 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 81-96. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Ondördüncü sene Numero 6 (83) 1 Teşrinisani 1340
64 sayfa(s. 321 - 384)


Abdurrahman Şeref Sultan Abdülaziz’in vefatı - intihar mı, katl mı?, s. 321-335 Icerik/TOEM-TTEM/83_(06)/83_(06)_321-335.pdf

Ahmed Tevhid Antalya kitâbelerine dair; Zincirkıran türbesi, Sultan Korkut un vâlidesi türbesi, s. 336-339 Icerik/TOEM-TTEM/83_(06)/83_(06)_336-339.pdf

Mükrimin Halil Maraş Emirleri, s. 340-352 Icerik/TOEM-TTEM/83_(06)/83_(06)_340-352.pdf

Ali Emir Süleyman Han sikkeleri (713-806), s. 353-357 Icerik/TOEM-TTEM/83_(06)/83_(06)_353-357.pdf

Ahmed Refik Osmanlı İmparatorluğunda meskukât, s. 358-379 Icerik/TOEM-TTEM/83_(06)/83_(06)_358-379.pdf

Hüseyin Hüsameddin Alâaddin Bey, s. 380-384 Icerik/TOEM-TTEM/83_(06)/83_(06)_380-384.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 81-96. sayfalar

57 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbeşinci sene

Numero 7 (84)

1 Kanunusani 1341

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 97-102. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onbeşinci sene Numero 7 (84) 1 Kanunusani 1341
72 sayfa(s. 1 - 72)


Ahmed Refik Osmanlı İmparatorluğu'nda meskukât, s. 1-39 Icerik/TOEM-TTEM/84_(07)/84_(07)_01-39.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Hâtıra-i Âtıf, s. 40-54 Icerik/TOEM-TTEM/84_(07)/84_(07)_40-54.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 55-72 Icerik/TOEM-TTEM/84_(07)/84_(07)_55-72.pdf

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 97-102. sayfalar

58 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbeşinci sene

Numero 8 (85)

1 Mart 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 1-16. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onbeşinci sene Numero 8 (85) 1 Mart 1341
64 sayfa(s. 73 - 136)


Ahmed Refik Osmanlı imparatorluğu'nda Fener Patrikhanesi ve Bulgar Kilisesi, s. 73-84 Icerik/TOEM-TTEM/85_(08)/85_(08)_73-84.pdf

Mükrimin Halil Maraş Emirleri, s. 85-100 Icerik/TOEM-TTEM/85_(08)/85_(08)_85-100.pdf

Ali İsa çelebi sikkeleri, s. 101-106 Icerik/TOEM-TTEM/85_(08)/85_(08)_101-106.pdf

Ahmed Refik Osmanlı İmparatorluğu'nda meskukât, s. 107-127 Icerik/TOEM-TTEM/85_(08)/85_(08)_107-127.pdf

Hüseyin Hüsameddin Alâaddin Bey, s. 128-133 Icerik/TOEM-TTEM/85_(08)/85_(08)_128-133.pdf

Avram Galanti Trafalgar burnunda Türk ve İspanyol gemileri arasında muharebe-i bahriyye, s. 134-136 Icerik/TOEM-TTEM/85_(08)/85_(08)_134-136.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 1-16. sayfalar

59 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbeşinci sene

Numero 9 (86)

1 Mayıs 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 17-32. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onbeşinci sene Numero 9 (86) 1 Mayıs 1341
80 sayfa(s. 137 - 216)


Ahmed Refik 1284 Bulgar ihtilâli, s. 137-164 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_137-164.pdf

Ahmed Tevhid Antalya surları kitâbeleri, s. 165-176 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_165-176.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Sultan Abdülaziz'e dair, s. 177-195 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_177-195.pdf

Halil Edhem Bir atın mezar taşı kitâbesi, s. 196-199 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_196-199.pdf

Hüseyin Hüsameddin Alâaddin Bey, s. 200-210 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_200-210.pdf

Mükrimin Halil Abdurrahman Şeref Efendi, s. 211-214 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_211-214.pdf

Ahmed Refik Şinasi'nin berây-ı tahsil Paris'e gitmesi, s. 215-216 Icerik/TOEM-TTEM/86_(09)/86_(09)_215-216.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 17-32. sayfalar

60 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbeşinci sene

Numero 10 (87)

1 Temmuz 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 33-48. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onbeşinci sene Numero 10 (87) 1 Temmuz 1341
80 sayfa(s. 217 - 296)


Ahmed Refik Mahmud-ı Sâni'nin vâlidesi, s. 217-224 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_217-224.pdf

Ahmed Tevhid Konya Müzesi'nde iki kitâbe, s. 225-226 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_225-226.pdf

Ahmed Refik Osmanlı İmparatorluğu'nda meskukât, s. 227-254 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_227-254.pdf

Ali İnanç oğulları, s. 255-264 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_255-264.pdf

Avram Galanti Viyana muhasarasından sonra Türklere karşı Mukaddes İttifak, s. 265-268 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_265-268.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 269-292 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_269-292.pdf

Necib Âsım Bibliyografya: Muhit Müellifi: Seydi Ali Bin Hüseyin El-Şehir Be-katib-i Rümi, s. 293-296 Icerik/TOEM-TTEM/87_(10)/87_(10)_293-296.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 33-48. sayfalar

61 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbeşinci sene

Numero 11 (88)

1 Eylül 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 49-64. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onbeşinci sene Numero 11 (88) 1 Eylül 1341
64 sayfa(s. 297 - 360)


Halil Edhem Kârgiyâiye'den Han Ahmed'in İstanbul'a İlticası Hakkında Bir Vesika, s. 297-304 Icerik/TOEM-TTEM/88_(11)/88_(11)_297-304.pdf

Hüseyin Hüsameddin Sultan Altunbaş, s. 305-326 Icerik/TOEM-TTEM/88_(11)/88_(11)_305-326.pdf

Mehmed Zeki Köse Mihal ve Mihal Gazi aynı adam mıdır?, s. 327-335 Icerik/TOEM-TTEM/88_(11)/88_(11)_327-335.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 336-356 Icerik/TOEM-TTEM/88_(11)/88_(11)_336-356.pdf

Ahmed Tevhid Sahib-atâ oğullarından Ahmed, s. 357-360 Icerik/TOEM-TTEM/88_(11)/88_(11)_357-360.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 49-64. sayfalar

62 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onbeşinci sene

Numero 12 (89)

1 Teşrinisani 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 65-80. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onbeşinci sene Numero 12 (89) 1 Teşrinisani 1341
58 sayfa(s. 361 - 418)


Ahmed Refik Mülteciler Meselesine Dair: Fuad Efendi'nin Çar Birinci Nikola ile Mülakâtı, s. 361-386 Icerik/TOEM-TTEM/89_(12)/89_(12)_361-386.pdf

Ali Mustafa Çelebi akçeleri, s. 387-390 Icerik/TOEM-TTEM/89_(12)/89_(12)_387-390.pdf

Ahmed Tevhid Tekmiletü'ş-şakâik fi hakkı ehli'l-hakâik, Şeyhi nin zeyli, s. 391-394 Icerik/TOEM-TTEM/89_(12)/89_(12)_391-394.pdf

Necib Âsım Üçüncü Selim Devrine Ait Vesikalar, s. 395-401 Icerik/TOEM-TTEM/89_(12)/89_(12)_395-401.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 402-416 Icerik/TOEM-TTEM/89_(12)/89_(12)_402-416.pdf

Necib Âsım Kitâbiyat: Karesi'ye müteallik iki mühim eser, s. 417-418 Icerik/TOEM-TTEM/89_(12)/89_(12)_417-418.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 65-80. sayfalar

63 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onaltıncı sene

Numero 13 (90)

1 Kanunusani 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 81-96. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onaltıncı sene Numero 13 (90) 1 Kanunusani 1926
68 sayfa(s. 1 - 68)


Ahmed Refik Mülteciler Meselesine Dair: Fuad Efendi'nin Çar Birinci Nikola ile Mülakâtı, s. 1-41 Icerik/TOEM-TTEM/90_(13)/90_(13)_01-41.pdf

Ali Çelebi Sultan Mehmed'in Sikkeleri, s. 42-49 Icerik/TOEM-TTEM/90_(13)/90_(13)_42-49.pdf

Ahmed Tevhid Tekmiletü'ş-şakâik fi hakkı ehli'l-hakâik, Şeyhi nin zeyli, s. 50-59 Icerik/TOEM-TTEM/90_(13)/90_(13)_50-59.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Abdülhamid-i Sâni'nin Notları, s. 60-68 Icerik/TOEM-TTEM/90_(13)/90_(13)_60-68.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 81-96. sayfalar

64 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onaltıncı sene

Numero 14 (91)

1 Mart 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 97-112. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onaltıncı sene Numero 14 (91) 1 Mart 1926
64 sayfa(s. 69 - 132)


Ahmed Refik Tevârih-i Âl-i Osman, s. 69-78 Icerik/TOEM-TTEM/91_(14)/91_(14)_69-78.pdf

Ali Murad-ı Sâni Sikkeleri, s. 79-88 Icerik/TOEM-TTEM/91_(14)/91_(14)_79-88.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Abdülhamid-i Sâni'nin Notları, s. 89-95 Icerik/TOEM-TTEM/91_(14)/91_(14)_89-95.pdf

Mehmed Zeki Teşkilât-ı Atika'da Defterdar, s. 96-102 Icerik/TOEM-TTEM/91_(14)/91_(14)_96-102.pdf

Ahmed Tevhid Tekmiletü'ş-şakâik fi hakkı ehli'l-hakâik, Şeyhi nin zeyli, s. 103-116 Icerik/TOEM-TTEM/91_(14)/91_(14)_103-116.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 117-132 Icerik/TOEM-TTEM/91_(14)/91_(14)_117-132.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 97-112. sayfalar

65 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onaltıncı sene

Numero 15 (92)

1 Mayıs 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 113-128. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onaltıncı sene Numero 15 (92) 1 Mayıs 1926
64 sayfa(s. 133 - 196)


Ahmed Refik 1253 Senesinde Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile Bir Mülakat, s. 133-151 Icerik/TOEM-TTEM/92_(15)/92_(15)_133-151.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Abdülhamid-i Sâni'nin Notları, s. 152-159 Icerik/TOEM-TTEM/92_(15)/92_(15)_152-159.pdf

Ahmed Tevhid Tekmiletü'ş-şakâik fi hakkı ehli'l-hakâik, Şeyhi nin zeyli, s. 160-164 Icerik/TOEM-TTEM/92_(15)/92_(15)_160-164.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 165-190 Icerik/TOEM-TTEM/92_(15)/92_(15)_165-190.pdf

Necib Âsım Kitabiyat: Divan-ı Türki-i Sultan Veled, s. 191-196 Icerik/TOEM-TTEM/92_(15)/92_(15)_191-196.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 113-128. sayfalar

66 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onaltıncı sene

Numero 16 (93)

1 Temmuz 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 129-144. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onaltıncı sene Numero 16 (93) 1 Temmuz 1926
64 sayfa(s. 197 - 260)


İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Metâli'ül-Aliyye Fi Gurreti'l-Gâliye, s. 197-210 Icerik/TOEM-TTEM/93_(16)/93_(16)_197-210.pdf

Ahmed Tevhid Hasırcızâde Hafız Mehmed Ağa, s. 211-219 Icerik/TOEM-TTEM/93_(16)/93_(16)_211-219.pdf

Cevdet Paşa Maruzât, s. 220-233 Icerik/TOEM-TTEM/93_(16)/93_(16)_220-233.pdf

Mehmed Zeki Teşkilât-ı Atika'da Defterdar, s. 234-244 Icerik/TOEM-TTEM/93_(16)/93_(16)_234-244.pdf

Safvet Mısır Meselesine dair bir takrir, s. 245-249 Icerik/TOEM-TTEM/93_(16)/93_(16)_245-249.pdf

Naili Abdullah Paşa Divan-ı Humâyun'a aid teşrifât, s. 250-260 Icerik/TOEM-TTEM/93_(16)/93_(16)_250-260.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 129-144. sayfalar

67 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onaltıncı sene

Numero 17 (94)

1 Eylül 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 145-160. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onaltıncı sene Numero 17 (94) 1 Eylül 1926
64 sayfa(s. 261 - 324)


Ahmed Refik Hazine-i Evrâk Tedkikâtı-Onuncu Asırda Açık Deniz Meselesi ve Azak Muhasarası, s. 261-275 Icerik/TOEM-TTEM/94_(17)/94_(17)_261-275.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Arpalık, s. 276-283 Icerik/TOEM-TTEM/94_(17)/94_(17)_276-283.pdf

Hüseyin Hüsameddin Orhan Bey'in Vakfiyesi, s. 284-301 Icerik/TOEM-TTEM/94_(17)/94_(17)_284-301.pdf

Safvet Tanzimat'tan Sonra Türkiye'de Maarif Teşkilatı [1267-1287](Vakanüvis Lütfi'den), s. 302-317 Icerik/TOEM-TTEM/94_(17)/94_(17)_302-317.pdf

Avram Galanti Ester Kira, s. 318-324 Icerik/TOEM-TTEM/94_(17)/94_(17)_318-324.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 145-160. sayfalar

68 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onaltıncı sene

Numero 18 (95)

1 Teşrinisani 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 161-207. sayfalar

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onaltıncı sene Numero 18 (95) 1 Teşrinisani 1926
64 sayfa(s. 325 - 388)


Mehmed Zeki Pirî Mehmed Paşa: Hayatı, s. 325-350 Icerik/TOEM-TTEM/95_(18)/95_(18)_325-350.pdf

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Mehmed Hakkı Paşa, s. 351-367 Icerik/TOEM-TTEM/95_(18)/95_(18)_351-367.pdf

Hüseyin Hüsameddin Molla Fenari, s. 368-384 Icerik/TOEM-TTEM/95_(18)/95_(18)_368-384.pdf

Necib Âsım İstanbul'da Balon, s. 384-385 Icerik/TOEM-TTEM/95_(18)/95_(18)_384-385.pdf

Halil Edhem Bibliyografya: İslam tarih-i umûmisine dair bir eser-i mühim: E. von Zambaur Manuel de Geneologie et de Chronologie pour l’histoire de l’lslam, Hannovre, 1927, s. 386-388 Icerik/TOEM-TTEM/95_(18)/95_(18)_386-388.pdf

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 161-207. sayfalar

69 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Onyedinci sene

Numero 19 (96)

1 Haziran 1928

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Onyedinci sene Numero 19 (96) 1 Haziran 1928
166 sayfa(s. 1 - 166)


Akçura oğlu Yusuf Asr-ı Hâzır Tarihine Dair Araştırmalardan: Osmanlı Devleti Umumi Harpte Bîtaraf Kalabilir Miydi?, s. 1-29 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_01-29.pdf

Halil Edhem Mısır Fethi Mukaddematına Ait Mühim Bir Vesika, s. 30-36 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_30-36.pdf

İbnü'l-Emin Mahmut Kemal Meşahir-i Meçhûle, s. 37-56 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_37-56.pdf

Necib Asım Hoca Tahsin, s. 57-63 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_57-63.pdf

Ali Fuad Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, s. 64-147 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_64-147.pdf

Amasyalı Hüseyin Hüsameddin Molla Fenari, s. 148-158 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_148-158.pdf

İbnü'l-Emin Mahmut Kemal Nef'i`ye Dair, s. 159-160 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_159-160.pdf

Ahmed Refik Encümen Raporu, s. 161-165 Icerik/TOEM-TTEM/96_(19)/96_(19)_161-165.pdf70 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yeni Seri - Cilt I

Sayı I (97 - 20)

Haziran - Ağustos 1929

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Yeni Seri - Cilt I Sayı I (97 - 20) Haziran - Ağustos 1929
84 sayfa


Akçura oğlu Yusuf Nutuk, s. 1-25 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_01-25.pdf

İbnü'l-Emin Mahmut Kemal Hafız Müşfik Efendi, s. 26-39 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_26-39.pdf

Ali Fuat Mansurîzade Mustafa Paşa ve Netâyicü'l-vukuat, s. 40-48 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_40-48.pdf

Necib Asım Darüşşafaka, s. 49-53 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_49-53.pdf

İbnülemin Mahmut Kemal "Bayburt" lu Zihni ve Erzurum şairleri, s. 54-62 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_54-62.pdf

Nahit Sırrı Şarkı Karipteki Fransız Seyyahları Hakkında Bir Eser, s. 63-75 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_63-75.pdf

Necib Asım Meskûkâtçı Ali Bey, s. 76-78 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_76-78.pdf

Akçura oğlu Yusuf Bibliyografi: Von Gotthard Yâschke und Erıch Prıtsch, Cihan Harbinden Sonra Türkiye, Berlin, 1929, s. 79-83 Icerik/TOEM-TTEM/97_(20_1)/97_(20_1)_79-83.pdf71 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yeni Seri - Cilt 1

Sayı 2 (98 - 21)

Eylül - Teşrinisani 1929

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Yeni Seri - Cilt 1 Sayı 2 (98 - 21) Eylül - Teşrinisani 1929
78 sayfa


Ali Fuat Ricâl-i Tanzimattan Rifat Paşa, s. 1-11 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_01-11.pdf

Uzunçarşılı oğlu İsmail Hakkı Vekayi-i Sultanî Tarih-i Nakşî, s. 12-15 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_12-15.pdf

İbnülemin Mahmut Kemal Mehmed Ayetullah Bey, s. 16-23 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_16-23.pdf

Necip Asım Şemseddin. Sami, s. 24-34 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_24-34.pdf

Mehmet Behçet Sinop Kitabeleri, s. 35-45 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_35-45.pdf

Necip Asım Kitâbiyat: Türk Matbaacılığı (Selim Nüzhet'in), s. 46-48 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_46-48.pdf

Nahit Sırrı Şark-ı Karîb'deki Fransız Seyyahları Hakkında Bir Eser, s. 49-71 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_49-71.pdf

Necip Asım Kitâbiyat: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 72-75 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_72-75.pdf

Köprülüzade Mehmet Fuat Kitâbiyat: Tuhfe-i Hattatin, s. 76-78 Icerik/TOEM-TTEM/98_(21_2)/98_(21_2)_76-78.pdf72 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yeni Seri - Cilt 1

Sayı 3 (99 - 22)

Kânunuevvel - Şubat 1930

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Yeni Seri - Cilt 1 Sayı 3 (99 - 22) Kânunuevvel - Şubat 1930
72 sayfa


Ahmet Refik François de Noailles'in Türkiyede tehlikeli bir sefareti, s. 1-32 Icerik/TOEM-TTEM/99_(22_3)/99_(22_3)_01-32.pdf

İbnülemin Mahmut Kemal Mehmed Emin Bey, s. 33-41 Icerik/TOEM-TTEM/99_(22_3)/99_(22_3)_33-41.pdf

Ali Fuat Ricali Tanzimattan Şekib Paşa, s. 42-66 Icerik/TOEM-TTEM/99_(22_3)/99_(22_3)_42-66.pdf

Nahit Sırrı İstanbulda Siçilyeteyn Elçileri, s. 67-72 Icerik/TOEM-TTEM/99_(22_3)/99_(22_3)_67-72.pdf73 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yeni Seri - Cilt 4

Sayı 4 (100 - 23)

Mart - Mayıs 1930

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Yeni Seri - Cilt 4 Sayı 4 (100 - 23) Mart - Mayıs 1930
72 sayfa


Ali Fuat Münif Paşa, s. 1-16 Icerik/TOEM-TTEM/100_(23_4)/100_(23_4)_01-16.pdf

Ahmet Refik On Sekizinci Asırda Fransa ve "Türk Askerliği", s. 17-33 Icerik/TOEM-TTEM/100_(23_4)/100_(23_4)_17-33.pdf

İbnülemin Mahmut Kemal Mustafa Refik Bey, s. 34-42 Icerik/TOEM-TTEM/100_(23_4)/100_(23_4)_34-42.pdf

Mehmet Behçet Sinop Kitabeleri, s. 43-49 Icerik/TOEM-TTEM/100_(23_4)/100_(23_4)_43-49.pdf

Nahit Sırrı Türkiye ile Çarlık Rusyası Arasındaki Münasebata Dair Bazı Vesikalar, s. 50-72 Icerik/TOEM-TTEM/100_(23_4)/100_(23_4)_50-72.pdf74 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Yeni Seri - Cilt I

Sayı 5 (101 - 24)

Haziran 1930 - Mayıs 1931

Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Yeni Seri - Cilt I Sayı 5 (101 - 24) Haziran 1930 - Mayıs 1931
96 sayfa


Ahmet Refik Mimar Sinan (Hazine-i Evrak vesikalarına nazaran), s. 1-29 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_01-29.pdf

Mehmet Ali Şevki Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu Bahsı, s. 30-51 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_30-51.pdf

Ahmet Refik Naima Efendi menfada, s. 52-55 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_52-55.pdf

Mehmet Behçet Sinop Kitabeleri -3-, s. 56-63 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_56-63.pdf

Uzun çarşılı oğlu İsmail Hakkı Anadolu Türk Tarihinde Üç Mühim Sima, s. 64-82 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_64-82.pdf

Necip Asım Düsturnâme-i Enveri, s. 83-86 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_83-86.pdf

Nahit Sırrı Türkiye ile Çarlık Rusyası Arasındaki Münasebata Dair Bazı Vesikalar, s. 87-94 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_87-94.pdf

İbnül Emin Mahmut Kemal Bir Cevap, s. 95-96 Icerik/TOEM-TTEM/101_(24_5)/101_(24_5)_95-96.pdf75 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 1

31 Mart 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 1 31 Mart 1334
18 sayfa


Mukaddime, s. 1-6 javascript:;

Sultan Ahmed Hân-ı Evvel Hazretlerinin Münâcât-ı Şâhâneleri, s. 7 javascript:;

Tahmis-i Nutk-ı Hümâyûn-ı Hazret-i Hilâfet-penâhî, s. 7-8 javascript:;

Kitâbeler Zâyiâtı, s. 8-15 javascript:;

Terkib-bend, s. 15-18 javascript:;76 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 2

30 Nisan 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 2 30 Nisan 1334
20 sayfa


Sehzâde Bâyezid'in Pederleri Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerine İrsâl Eyledikleri Tazarrû-nâmedir, s. 19-20 javascript:;

Pederleri Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Cevabı, s. 20-21 javascript:;

Osmanlı Tarihi Encümeni Reis-i Aliyyesi Vak'a-nüvis Abdurrahman Şeref Bey Efendi Hazretlerine [Emirî], s. 21-22 javascript:;

Türk Edebiyatının İran Edebiyatındaki Tesiri, s. 22-37 javascript:;

Mektepler, Dâru'l-fünûnlar [Emirî], s. 37-38 javascript:;77 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 3

31 Mayıs 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 3 31 Mayıs 1334
32 sayfa


Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Fârisî Gazel-i Şahaneleri, s. 39 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretleri Tarafından Nazmen Türkçeye Tahvîli, s. 39-40 javascript:;

Nesîde-i Mülûkânenin Efâzıl-ı Suarâ-yı Osmaniyeden… javascript:;

Hakan-ı Zaman-ı Saltanat Mehmet Han-ı Hâmis Efendimiz Hazretlerinin Çanakkale Muzafferiyet-i Azîmesi Hakkındaki Neşîde-i Mülûkâneleri, s. 40 javascript:;

Kırım, s. 41-49 javascript:;

Kırım Edebiyatı ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleriyle Vükelâ ve Vüzerâ ve Suarâsının Mevlânâ Kırımî Hazretleriyle Müşâareleri, s. 49-52 javascript:;

Bir Hiciv Münasebetiyle Ser-levhasıyla 44 Sayılı Yeni Mecmua'daki Makaleye Cevap, s. 52-58 javascript:;

Acâibü'l-letâif Nâmıyla Hıtay Sefâret-namesinin Mukaddimesi (Tarih-i Tahriri 1331), s. 58-67 javascript:;

Maârif Nezâret-i Celîlesinden Bir Rica, s. 67-68 javascript:;

Gazel [Fâik Âli], s. 68 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 68-69 javascript:;

Gazel [Adanalı Ziya], s. 69 javascript:;

Nazîre [Muhyittin], s. 69-70 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 70 javascript:;78 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 4

30 Haziran 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 4 30 Haziran 1334
18 sayfa


Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretlerinin Gazel-i Şâhâneleri, s. 71 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Nazîre-i Şâhâneleri, s. 72 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Hamâsiyyâta Dair Bir Nesîde-i Şâhâneleri, s. 72-73 javascript:;

Mudhike73-81 javascript:;

Edebiyat, s. 81-82 javascript:;

Geçen Nüshamızda Münderic Gazellerin Nazîreleri: Gazel [Muhyittin], s. 82-83 javascript:;

Diğer Nazîre [Ra'dî], s. 83 javascript:;

Diğer Gazele Nazîre [Hulkî], s. 84 javascript:;

Levha-i Nezâir / Gazel-i Nahifî, s. 84 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 85 javascript:;

Nazîre [Hulkî], s. 85 javascript:;

Diger Nazîre [Seyfî], s. 85-86 javascript:;

Gazel [Hulkî], s. 86 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 86-87 javascript:;

Nazîre [Seyfî], s. 87 javascript:;

Nazîre [Ra'dî], s. 87-88 javascript:;79 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 5

31 Temmuz 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 5 31 Temmuz 1334
18 sayfa


VI. Mehmet Vahdettin'in Cülûsuna Tarih, s. 89-90 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Gazel-i Mülûkâneleri, s. 90-91 javascript:;

Fahru'l-muhaddarât Tâcu'l-musannât Sâhibe-i Divan-ı Belâgat-ı Gâyât Âdile Sultan Binti Sultan Mahmud Han-ı Sânî Hazretlerinin Nazîre-i bî-nazîrâneleri, s. 91 javascript:;

Diğer Nazîre-i Âdile Sultan, s. 92 javascript:;

Dürr-i Yektâ-yı Belâgat Müsârunileyhâ Âdile Sultan Hazretlerinin Tahassürnâme Unvanlı Manzume-i Garrâları, s. 92-95 javascript:;

Târih-i Osmânî Encümeni Reis-i Meâlî-Âlîsi Abdurrahman Şeref Beyefendi Hazretleri Tarafından Vârid Olmuştur, s. 95-96 javascript:;

Cevabı [Emirî], s. 96-100 javascript:;

Türk Ocağı Merkez-i Umumiyesinden, s. 100 javascript:;

Cevabı [Emirî], s. 100 javascript:;

Refik Halit Bey'e [Emirî], s. 101 javascript:;

Hatırat, s. 101-103 javascript:;

Levha-i Nezâir / Gazel-i Fuzûlî, s. 103 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 103 javascript:;

İkinci Nazîre [Emirî], s. 104 javascript:;

Diğer Nazîre [Muhyittin], s. 104-105 javascript:;

Diğer Levha-i Nezâir [Emirî], s. 105 javascript:;

Diğer Levha-i Nezâir [Muhyittin], s. 105-106 javascript:;80 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 6

31 Ağustos 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 6 31 Ağustos 1334
16 sayfa


Fahrü'l-muhaddarât Merhume ve Magfure Âdile Sultan Hazretlerinin 'İftiraknâme' Unvanlı Manzume-i Garrâlarıdır, s. 107-108 javascript:;

Mekteb-i İdadî Talebe-i Sâbıkasından Köprülüzâde Fuad Bey'in Evvelâ 6949 Numaralı İkdam Gazetesinde ve Sonra da 46 Sayılı Yeni Mecmua'da Neşreyledigi 'Fatih Devrinde Edebî Hayat' Makalesi Hakkında 4. Nüshamızdan Mâba'd, s. 109-116 javascript:;

Sâbık Köprülüzâde Fuad Bey Hakkında Bir Vesika-i Mühimme, s. 116-118 javascript:;

Muazzam Bir Eser-i Teşebbüs, s. 118-119 javascript:;

Levha-i Nezâir [Ali Haydar], s. 118-119 javascript:;

Levha-i Nezâir: Gazel-i Nahifî, s. 120 javascript:;

Nazîre-i Hulkî, s. 120 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 121 javascript:;

Diğer Gazel [Emirî], s. 121 javascript:;81 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 7

30 Eylül 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 7 30 Eylül 1334
18 sayfa


Âlem-i Belâgat Kadınlarının Padişahı Merhume ve Mağfûre Âdile Sultan Hazretlerinin Birâder-i Âlî-güher-i Şâhâneleri Cennet-mekân Huld-âşiyân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Vak'a-i Dil-hırâş Şehâdeti Hakkında İnşa Buyurdukları Mersiye-i Rikkatengiz ve javascript:;

Hâtırât, s. 124-125 javascript:;

Sûret-i Mektup [Rif'at Bey], s. 125 javascript:;

Cevabı [Emirî], s. 125-128 javascript:;

Levha-i Nezâir: Gazel-i Yetîmî, s. 129 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 129-130 javascript:;

Diğer Nezâir [Nâmî], s. 130 javascript:;

Nazîre-i Nedîm-i Tâze-zebân, s. 131 javascript:;

Nazîre-i Hulkî, s. 132 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 132-133 javascript:;

Diğer Nezâir [Ali Rıza], s. 133 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 133-134 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel [Emirî], s. 134-135 javascript:;

Nazîre-i Seyfî, s. 135 javascript:;

Beş ve Altı Numaralı Nüshalarımızda Münderic Bulunan Gazellerin Nazîreleri, s. 136 javascript:;

Hilâl-i Hitâb [Kemâlettin], s. 137 javascript:;

Sadr-ı Esbak Ali Paşa ve Şeyhü'l-harem-i Hazret-i Nebevî Ziver Paşa Ahfâdından Şair-i Rakîkü'l-beyân Kemâlettin Beyefendi Hazretleri Tarafından Muhterem Edebiyat-ı Umumiye Mecmuasının 25. Nüshasında Neşrolunan Bir Gazel-i Kemterânem javascript:;

Üzerine Vâki' Olan Tesdis-i Âlîdir, s. 137-140 javascript:;

Vezn-i Benân Üzerine, s. 137-140 javascript:;82 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 8

31 Teşrinievvel 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 8 31 Teşrinievvel 1334
16 sayfa


Silsile-i Benât-ı Havvâ Büyüklerinden Magfûre ve Merhûme Âdile Sultan Hazretlerinin Zevc-i Mükerremleri Sadr-ı Esbak Merhum Mehmet Ali Paşa'nın Vefâtına Mersiye-i Belîgâneleridir, s. 141-142 javascript:;

Yine Sâbık Köprülüzâde Fuad Bey, s. 143-153 javascript:;

Nezâir [Nâmık Kemâl], s. 153-154 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 154-155 javascript:;

Nazîre [İhsan], s. 155-156 javascript:;

Nazîre: Geçen Nüshamızdaki Gazellerin Nazîrelerinden [Ra'dî], s. 156 javascript:;83 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 9

30 Teşrinisani 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 9 30 Teşrinisani 1334
18 sayfa


Nûr-ı Aynım Süleyman Nazif Beyefendi Hazretlerine, s. 157-162 javascript:;

Yine Sâbık Köprülüzâde Mehmet Fuad Bey, s. 171 javascript:;

Levha-i Nezâir: Edîb-i Eşher Nâmık Kemâl Bey'in Gazeli, s. 171 javascript:;

Nazîre-i Sait Paşa-yı Âmidî, s. 172 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 172-173 javascript:;84 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 10

31 Kanunuevvel 1334

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 10 31 Kanunuevvel 1334
16 sayfa


Sultân-ı Şâirât Merhume ve Magfûre Âdile Sultan Hazretlerinin Zevc-i Mükerremleri Mehmet Ali Paşa'nın Tercüme-i Hâllerini ve Kendinin Paşa-yı Müşarunileyh Esbâb-ı Tezevvücü Hakkında Bazı İzahâtı Hâvî Manzume-i Belîgalarıdır, s. 175-177 javascript:;

Mukabele-i Şükrân, s. 178 javascript:;

Mektup, s. 179-183 javascript:;

Edebiyat: Reşit Âkif Paşa'nın Gazeli, s. 184-185 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 185-186 javascript:;

Tahmis [Emirî], s. 186-188 javascript:;

Terkib-bend-i İsmail Fedâyî Bey, s. 188-190 javascript:;

Köy Hocası, s. 190 javascript:;85 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 11

31 Kanunusani 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 11 31 Kanunusani 1335
16 sayfa


Na't-ı Şerîf [Emirî], s. 191-197 javascript:;

Kıblelizâde Fuad Bey'in 'Süleyman Fakih ve Mevlid-i Şerif' Makalesine Cevap, s. 197-205 javascript:;

Edebiyat (Süleyman Nazif'in Gazeli), s. 205 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 206 javascript:;

Diğer Nazîre [Emirî], s. 206 javascript:;86 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 1

Aded 12

28 Şubat 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 1 Aded 12 28 Şubat 1335
16 sayfa


Tevhid-i Cenâb-ı Bârî [Emirî], s. 207-212 javascript:;

Aldığımız Kıymetli Mektup (Aynen), s. 213-214 javascript:;

Mütâlaa, s. 214-219 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 219-220 javascript:;

Nezâir: Gazel-i Âgâh Semerkandî-i Âmid, s. 220 javascript:;

Nazîre-i Emîrî Çelebi-i Âmid (Cedd-i Sahib-i Mecmua), s. 220-221 javascript:;

Tahmis-i Gazel-i Cedd-i Fakir [Emirî], s. 221-222 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 222 javascript:;87 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 13

31 Mart 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 13 31 Mart 1335
32 sayfa


İfade-i Mahsûsa, s. 223 javascript:;

Sultan Bâyezîd Han-ı Sânî Hazretlerinin Bir Gazel-i Şâhâneleri, s. 224 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Nazîre-i Şâhâneleri, s. 224-225 javascript:;

Sultan Ahmed Han-ı Evvel Hazretlerinin Nazîre-i Hüsrevâneleri, s. 225 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Mahdûm-ı Şehriyârları Şehzâde Bâyezid'in Nazîresi, s. 226 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Muhâdim-i Şâhânelerinden Şehzâde Sultan Mehmet'in Nazîresi, s. 226-227 javascript:;

Yine Selâtîn-i Osmaniye'nin Bu Vezin ve Kafiyede Redif-i Diğer Üzere Daha Bazı Âsâr-ı Şâhâneleri Vardır ve Ezcümle Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Şu Gazel-i Şehriyârları Bu Üslûbdandır, s. 227 javascript:;

Sultan Mustafa Hân-ı Sânî Hazretleri [Beyit], s. 227 javascript:;

Dünyada En Büyük Adamlar Kimlerdir ve Kudüs-i Şerif ve Filistin'in Netice-i İstiklâli Hakkında Bir Mütâlaa, s. 228-238 javascript:;

Güfte-i Üveysî der-Ahvâl-i Zamân, s. 238-240 javascript:;

Teşrîh-i Ahvâl [Mehmet Şemsettin, Şiir], s. 241-246 javascript:;

Nezâir ve Şâir Gazeller: Gazel-i Fuzûlî, s. 246 javascript:;

Nazîre-i Nâmık Kemâl Bey, s. 247 javascript:;

Nazîre-i Muhyittin, s. 247 javascript:;

Nazîre-i Emîrî-i Hakîr, s. 248 javascript:;

Diğer Nezâir [Muallim Nâcî], s. 249 javascript:;

Nazîre-i Muhyittin, s. 249-250 javascript:;

Gazel-i Kâşif, s. 250 javascript:;

Nazîre-i Seyfî, s. 250-251 javascript:;

Geçen Nüshada Mevcut 'Çok Ne Var' Gazellerine Nazîreler: Nazîre-i Muhyittin, s. 251 javascript:;

Nazîre-i Emirî-i Fakir, s. 251-252 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 252-253 javascript:;

Bahar Münasebetiyle Bir Nazm [Emirî], s. 253-254 javascript:;88 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 14

30 Nisan 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 14 30 Nisan 1335
32 sayfa


Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Gazel-i Mülûkâneleri, s. 255 javascript:;

Zühre-i Zehrâ-yı Âsumân-ı Belâgat Âdile Sultan Hazretlerinin Nazîre-i Üstâdâneleri, s. 256-257 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Diğer Gazel-i Şâhâneleri, s. 256-257 javascript:;

Bu Gazel-i Süleymaniye Dahi Âdile Sultan Hazretlerinin Nazîre-i Belîgâneleri, s. 257-258 javascript:;

Hâtırât: Yâd-ı Mâzî Vesîle-i Rahmettir, s. 257-258 javascript:;

Fâzıl-ı İrfan-âşinâ Maden Mutasarrıfı Rumi Paşa Hazretlerinin Mektubu, s. 260 javascript:;

Edîb-i Fezâil-pîrâ Diyarbakırlı Sait Paşa Hazretlerinin Cevabı, s. 261 javascript:;

Rumi Paşa'nın Mektubunda Melfûf Bulunan 16 Gazelin Birisi Ma'mûretü'l-azîz Mutasarrıfı Abdülnâfi' Efendi'ye Nazîre Olarak 'Saklar' Kafiyesindeydi. Merhum Abdülnâfi' Efendi'nin Gazeli Şudur, s. 261-262 javascript:;

Rumi Paşa Hazretlerinin Gönderdikleri Nazîre, s. 262 javascript:;

Sait Paşa Hazretlerinin İnsâd u İb'âs Buyurdukları Nazîre, s. 263 javascript:;

Nazîre-i Fakir [Emirî], s. 263-264 javascript:;

Aynen Mektup [Hüseyin Nâmık], s. 265-266 javascript:;

Mecmua, s. 265-267 javascript:;

Edebiyat/ Nezâir/ Heyet-i Âyân Âzâsı İhtirâmından Vezir-i Hamiyet-mend Fâzıl-ı Ercümend-mend Resit Âkif Paşa Hazretlerinin Bir Gazel-i Hakâyık-ı İhtivâları, s. 268 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 268-269 javascript:;

Tahmis [Emirî], s. 269-270 javascript:;

Yenikapı Mevlevîhane Şeyhi Muhteremi Fâzıl-ı Kerâmet-pîrâ Abdülbâki Efendi Hazretlerinin Edebiyât-ı Umumiye Mecmuasının 25. Nüshasındaki Gazel-i Fakirâneme Nazîre-i Berceste-edâları, s. 271 javascript:;

Müşârunileyhin Yine Edebiyât-ı Umumiye Mecmuasıyla Neşrolunan Diger Gazel-i Âcizâneme Lütfen İnşad Buyurdukları Nazîre-i Güzîde [Abdülbâkî], s. 272 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 273 javascript:;

12 ve 13 Numaradaki 'Çok Ne Var' Gazellerine Nazîre [Yaşar Şâdî], s. 274 javascript:;

Muhyittin Beyefendi'nin İkinci Nazîreleri, s. 274-275 javascript:;

Nazîre [Mehmet Şemsettin], s. 275 javascript:;

Aynen Mektup [Ferik Hamdi], s. 276 javascript:;

Nazîre [Ferik Hamdi], s. 276-277 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 277 javascript:;

Sultan Murad-ı Râbi' Hazretlerinin Gayet Mu'tekid Oldukları Fuzalâ-yı Meşâyıhdan "İlmî" Mahlas Kadızâde Şeyh Mehmet Efendi Merhum Tarafından 1040 Hududunda Ahvâl-i âlem Hakkında Takdim Edilen ve Hakan-ı Müşarunileyh javascript:;

Hazretleri Canibinden Telakkî-i bi'lkabul Buyrulan Tarihî Kaside-i Hamiyet-pîrâdır (Nevverallahu merkadehümâ), s. 278-282 javascript:;

Üstâd-ı Muhterem Ali Emirî Efendi Hazretlerine [Sabit Bey], s. 282-286 javascript:;89 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 15

31 Mayıs 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 15 31 Mayıs 1335
32 sayfa


Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Terci-bend-i Şâhâneleri, s. 287-288 javascript:;

Sultan Bâyezîd Han-ı Velî Hazretlerinin Terci-bend-i Mülûkâneleri, s. 289-290 javascript:;

Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Terci-bend-i Şâhâneleri, s. 290-291 javascript:;

Âdile Sultan Hazretlerinin Şehzâde Mahmut Celâlettin Efendi Hazretlerinin Vefatına Terci-bent Sûretli Mersiye-i Sultâniyeleri, s. 291-292 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han ve Mahdum-ı Âlîleri Sultan Bâyezid-i Velî Hazetâtının Asr-ı Şâhânelerinden Zeynep Hanımın Gazel-i Belîgâneleri, s. 293 javascript:;

Meşâhir-i Nisvân-ı Şâirândan Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın Tahmisi, s. 293-294 javascript:;

Sâire-i Meşhûre Leylâ Hanım'ın Bu Zarif Neşidesi…, s. 295-296 javascript:;

Sûret-i Mektup [Süleyman Nazif], s. 296-299 javascript:;

Yine Halis Efendi'nin Ketm ü İzâa-i Kütüb Meselesi, s. 299-300 javascript:;

Sûret-i Mektup, s. 300-303 javascript:;

Tarihî Manzumeler [Koşma], s. 303-304 javascript:;

Diğer [Gazel], s. 304-305 javascript:;

Diğer Kıta, s. 305 javascript:;

Diğer Gazel [Hisâlî], s. 305 javascript:;

Nezâir: Gazel [Faik Memduh Paşa], s. 306 javascript:;

Yaşar Şâdî Bey'in Nazîresi, s. 306-307 javascript:;

Muhyittin Beyefendi'nin Nazîresi, s. 307-308 javascript:;

Nazîresi [Emirî], s. 308 javascript:;

Diğer Nezâir: Lebîb-i Âmidî, s. 309 javascript:;

Nazîre [Adanalı Ziya], s. 310 javascript:;

Nazîre [Muhyittin], s. 310-311 javascript:;

Nazîre [İşkodralı Ferid], s. 310-311 javascript:;

Diğer Gazel [Emirî], s. 312 javascript:;

Âsâr-ı Nezîhâneleri Şâyetse-i Takdir Olan Yusuf Ziya Bey'in Millet Kütüphanesi'nde Bu Âcizi Bulamayarak rticâlen bi't-tahrir Bıraktıkları Kıt'a, s. 312 javascript:;

Cevabım [Emirî], s. 312 javascript:;

Kıblelizâde Fuad Bey'in 'Selim-i Sâlis ve Napolyon' İsmindeki Kitabı, Yazdığı Sair Kitaplar Gibi Hakikate Gayr-ı Muvâfık ve Âdetâ Hayâlî Bir Sûrette Tercüme Etmiş Olması Hakkında Edîb-i Muktedir Selim Sabit Beyefendi'nin Tetkikâtı, s. 313-318 javascript:;90 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 16

30 Haziran 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 16 30 Haziran 1335
32 sayfa


Sultan Mustafa-yı Sâlis Hazretlerinin Hırka-i Saadet Daire-i Füyûzât-ı Fâhiresinde Mutazarrıât ve Belîgâne Bir Münâcât-ı Mülûkâneleri, s. 319-321 javascript:;

Cennet-mekân Sultan Mahmûd Han-ı Sânî Hazretlerinin 1235 Senesinde Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Risâlet-penâhîye Takdim Eyledikleri Murassa' Şamdân Münasebetiyle İnsâd Eyledikleri İstimdâd-kârâne ve Mutazarrıâne Na't-ı Şâhâneleri, s. 321-322 javascript:;

Melîke-i Kişver-i Belâgat Âdile Sultan binti Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Hazretlerinin Hâk-i Pây-i Risâlet-penâhîye Arz-ı Hâl-i İffet-penâhîleri, s. 322-323 javascript:;

Na't-ı Şerîf-i Nâbî Tahmis-i Nazmî-i Giridî, s. 323-324 javascript:;

Osmanlı Şairlerinin Eş'ârı: Macaristan'ın Şâirât-ı Kadîme-i Osmaniyyesinden Âişe Hanım'ın Gazel-i Belîgâne ve Rindâneleri, s. 325 javascript:;

Şâire-i Kadîme-i Osmaniyyeden Sâhib-divan Fâtıma Ânî Hanım'ın Gazeli, s. 326 javascript:;

Gazel-i Fıtnat Hanım, s. 327 javascript:;

Nazîre-i Leylâ Hanım, s. 327 javascript:;

Gazel-i Şeref Hanım Redif-i Diğer, s. 328 javascript:;

Diğer Gazel-i Şeref Hanım, s. 328 javascript:;

Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın Büyük Kardeşleri Hatice İffet Hanım'ın Gazeli, s. 329 javascript:;

Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın Terci-bendi, s. 329-331 javascript:;

Maârif Nezâret-i Celilesine, s. 331-334 javascript:;

Nezâir: Gazel-i Emîrî-i Âmidî Cedd-i Kebîr-i Fakir, s. 334-335 javascript:;

Nazîre-i Nusretî-i Âmidî, s. 335 javascript:;

Nazîre-i Şa'bân Kâmî-i Âmidî Emmi-i Kebîr-i Fakir, s. 336 javascript:;

Ceddimiz Mehmet Emirî Çelebi'nin Bâlâdaki Tahrir Olunan Gazeline Nûr-ı Uyûnum Bağdad Vâlî-i Esbakı Süleyman Nazif ve Diyarbakır Vâlî-i Lâhıkı Fâik Âli Beylerin Cedd-i A'lâları ve Sark Seraskeri Salih Pasanın Divan Efendisi Eâzım-ı javascript:;

Hânedân-ı Memleketten Edîb-i Lebîb Merhum Süleyman Nazif Efendi'nin Bundan Bir Asır Evvel Vâki' Olan Tahmis-i Nefîs ü Selîsleridir, s. 336-337 javascript:;

Müşarunileyh Süleyman Nazif Efendi'nin Mahdumu Fâzıl-ı bî-müdânî Diyarbakırlı Sait Paşa Merhumun Gazeli, s. 337-338 javascript:;

Nazîre-i Gazel [Emirî], s. 338-339 javascript:;

Diğer Nezâir / Nazîre, Gazel [Süleyman Nazif], s. 339-340 javascript:;

Edîb-i Nev-üslûb Muhyittin Beyefendi'nin Nazîreleri, s. 340 javascript:;

Diğer Nezâir/ Gazel [Süleyman Nazif], s. 341 javascript:;

Nazîre-i Emirî-i Fakir, s. 341-342 javascript:;

Nazîre-i Muhyittin, s. 342-343 javascript:;

Diğer Nezâir/ Gazel [Emirî], s. 343-344 javascript:;

Şeyhülislâm-ı Meşhur Merhum Ebussuûd Efendi Hazretleri Ahfâdından Vahdetîzâde Suûdî Beyefendi'nin Üstâdâne Nevâzişkârâne Nazîreleri, s. 344-345 javascript:;

Gazel-i Cevrî Çelebi, s. 345-346 javascript:;

Gazel-i Nâilî-i Kadîm, s. 346-347 javascript:;

Kıta-i Nef'î-i Mu'ciz-beyân, s. 347 javascript:;

Gazel [Mehmet Ferit], s. 347-348 javascript:;

Tarihî Bazı Mâlûmât, s. 348-350 javascript:;91 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 17

31 Temmuz 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 17 31 Temmuz 1335
32 sayfa


Her Biri Bir Cihân-penâh-ı Adl ü İrfân Olan Selâtîn-i Muazzama-i Osmaniye'den Şehriyâr-ı Kişver-i Maânî Sultan Murâd Han-ı Sâlis Hazretlerinin Bir Gazel-i Beliğ-i Şâhâneleri, s. 351-352 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat] Hazretlerinin Gazeli, s. 353 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in, s. 353 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in, s. 354 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in, s. 354 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in Bir Muhammes-i bî-nazîr-i Şâhâneleri, s. 355 javascript:;

Şehsüvâr-ı Meydân-ı Belâgat Âdile Sultan Hazretlerinin Gazel-i Mutasavvıfâneleri, s. 356 javascript:;

Yine Müşârunileyh Âdile Sultan Hazretlerinin, s. 356-357 javascript:;

Yine Müşârunileyh Âdile Sultan Hazretlerinin Fezâil-i Âl-i Osman Hakkında, s. 357-358 javascript:;

Emetullah Sıdkî Hanım: Na't-ı Şerif, s. 358 javascript:;

Şâire-i Müşârünileyhâ Sıdkî Hanım'ın Kenzü'l-envâr'ından, s. 358-359 javascript:;

Şâire-i Müşârünileyhâ Sıdkî Hanım'ın Mecmau'l-ahyâr'ından, s. 358-359 javascript:;

Pederi Kâmetîzâde Mehmet Efendinin Vefâtına Söyledigi Tarih [Emetullah Sıdkî], s. 359 javascript:;

Mürşitleri Şeyh Himmet Efendinin Vefâtına Söyledigi Tarih [Emetullah Sıdkî], s. 360 javascript:;

Gazel-i Tevfîka Nesîbe Hanım, s. 360 javascript:;

Nesîbâ Hanım'ın Bâlâdaki Gazelini Şâire-i Meşhûre Leylâ Hanım'ın Tahmisi, s. 360-361 javascript:;

Gazel-i Feride Hanım, s. 362 javascript:;

Şaire-i Edîbe Şeref Hanım Tarafından Zeynep Hanım'ın Gazelinin Tahmisi, s. 362-363 javascript:;

İsbât-ı Müddeâ İçin Tahrîf-i Vesâik, s. 363-368 javascript:;

Mecmua, s. 368 javascript:;

Gazel-i bî-nazîr-i Nedîm-i Kadîm, s. 369 javascript:;

Nazîre-i Nedîm-i Meşhur, s. 369 javascript:;

Nedîm-i Kadîm'in Bâlâda Geçen Gazelinin Nedim-i Meşhûr Tarafından Taştîri, s. 370-371 javascript:;

Ceddimiz Mehmet Emîrî Çelebi'nin Gazeli, s. 372 javascript:;

Nazîre-i Şeyh Es'ad Gâlib-i Mevlevî, s. 372-373 javascript:;

Nâmık Kemâl Bey'in Gazeli, s. 373 javascript:;

Dâhiliye Nâzır-ı Esbakı Fâik Memduh Paşa Hazretleri'nin Nazîresi, s. 374 javascript:;

Fâik Memduh Paşa Hazretleri'nin Bâlâdaki Gazelinin Tahmisi [Emirî], s. 375-376 javascript:;

Gazel [Süleyman Nazif], s. 376-377 javascript:;

Nazîre [Muhyittin], s. 378 javascript:;

Nazîre-i Emirî, s. 378-379 javascript:;

14. Nüshadaki "Arar" Gazellerine Nazîre [Muhyittin], s. 379 javascript:;

Diger Nazîre İsmail Hakkı], s. 380 javascript:;

Geçen Nüshadaki Gazelimize Nazîre [Muhyittin], s. 380-381 javascript:;

950 Hudûdunda Yazılan Bir Mecmuada Varsagı Ser-levhası Tahtında Şu Manzume, s. 381-382 javascript:;92 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 18

31 Ağustos 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 18 31 Ağustos 1335
32 sayfa


Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Tarihî Bir Gazel-i Şâhâneleri, s. 383-384 javascript:;

Yine Müşârünileyh Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Tarihî Diğer Bir Gazel-i Şâhâneleri, s. 384 javascript:;

Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Tarihî Diğer Hamiyet-pîrâ Bir Gazeli, s. 385 javascript:;

Yine Hakan-ı Müşârünileyh Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Pederleri Eğri Fatihi Sultan Mehmed-i Sâlis Hazretlerinin İrtihâllerinden Müteessiren İnşâd-ı Hümâyûn Buyurdukları Mersiye-gûne Gazel-i Beliğ-i Şâhâneleri, s. 385-386 javascript:;

Cennet-mekân Sultan Abdülmecit Han Hazretlerinin Sultanları Hakkında Âdile Sultan Hazretlerinin Mersiye-gûne Kıta-i Garrâları, s. 386 javascript:;

Âdile Sultanın Zevc-i Muhteremi Mehmet Ali Paşa'nın Diğer Zevcesinden Mütevellid Damad-ı Şehriyârî Ethem Paşa Merhum Hakkında Mersiye-gûne Kıta-i Te'sîr-edâları, s. 387 javascript:;

Sultan Selim-i Sânî ve Sultan Murad-ı Sâlis Asr-ı Şâhâneleri Şairelerinden Hubbâ Hanım'ın Murassa Gazel-i Ârifâneleri, s. 388 javascript:;

Diyarbakırlı Merhume Hatice İffet Hanım'ın Gazeli, s. 388 javascript:;

Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın [Gazeli], s. 389 javascript:;

Şair-i Meşhûr Nef'î'nin Bir Mektubu, s. 390-391 javascript:;

Leskofçalı Gâlib Bey'in Gazeli, s. 391-392 javascript:;

Maârif Nezâreti Mektubî Esbakı Merhum Hâlet Bey'in Nazîresi, s. 392-393 javascript:;

Nazîre [Muhyittin], s. 393 javascript:;

Fâzıl-ı Hamiyet-şemâil Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Bir Gazel-i Belâgat-pîrâları, s. 394 javascript:;

Merhum Hersekli Ârif Hikmet Bey'in Nazîresi, s. 394-395 javascript:;

Edib-i Müstesnâ Süleyman Nazif Beyefendi Hazretlerinin 7. Nüshadaki Gazellere Nazîre-i Belâgat-pîrâları, s. 396 javascript:;

Sadr-ı Esbak Mahmud Nedim Paşa Merhumun Gazeli, s. 396-397 javascript:;

Dâhiliye Nâzır-ı Esbakı Fâik Memduh Paşa Hazretlerinin Gazeli, s. 397 javascript:;

Diğer Nezâir/ Gazel [Emirî], s. 398 javascript:;

Nazîre: Gazel [Ali İhsan Rıza], s. 398-399 javascript:;

Cenâb-ı Fuzulî'ye Nazîre [Muhyittin], s. 399-400 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 400 javascript:;

Müstezâd [Emirî], s. 400-401 javascript:;

Nazîre [Kemâleddin], s. 401 javascript:;

13. Nüshada Mevcut 'sana' Gazellerine Nazîre [Emirî], s. 402 javascript:;

Aynen Mektup [İrfan], s. 402-405 javascript:;

Tevil Götürmez!, s. 405-406 javascript:;

Tarîk Gazetesi'nin 3 Ağustos 1335 Tarihli ve 13 Numaralı Nüshasından: Tarihî Vesikalar Etrafında, s. 405-407 javascript:;

Vakit Gazetesi'nin 8 Ağustos 1335 Tarihli Nüshasından: Tarihî Vesikaları Tahrif Meselesi, s. 407-412 javascript:;

Dârülfünûn Şerh-i Mütûn Müderrisliği İntihâbı, s. 412-414 javascript:;

Teşekkür, s. 414 javascript:;93 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 19

30 Eylül 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 19 30 Eylül 1335
36 sayfa


Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Peygamberîde Sekiz Aded Üstüvâne-i Mübâreke Üstünde Bu Manzûme-i Ubûdiyyet-mevsûme Müzehheb ve Müzeyyen Bir Sûrette el-hâletü hâzihi 'Teserrü'n-nâzırîn'-i Züvvâr-ı Kirâmdır ki Sultan Selim-i Sâlis Hazretlerinin Tab'-ı Dürerbâr javascript:;

Hâdim ve Hâfız-ı Emânet-i Mübâreke, Hulefâ-yı Celîle-i Osmaniye'nin Şeref-silsile-i Siyâdetleri ve İlm-i Celîl-i Ensâbın Fevâidi, s. 417-435 javascript:;

Ali Kemâl Bey'e Cevap, s. 436-449 javascript:;

Fuzulî ve Nâbî'ye Nazîre [Emirî], s. 449-450 javascript:;

Müstezad [Emirî], s. 450 javascript:;94 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 20

31 Teşrinievvel 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 20 31 Teşrinievvel 1335
32 sayfa


Ravza-i Mutahhara-i Cenâb-ı Penâhîde Minber-i Saâdet Civarında Birinci Sütûn-ı Ulviyet-nümûnda Cennet-mekân-ı Saîd Sultan Üçüncü Selim Han-ı Şehid Hazretlerinin Şu Kıt'a-i Ubûdiyet-kârâne ve Pâdişâhâneleri Menkûş ve Muharrerdir, s. 451 javascript:;

Diğer Sütûn-ı Saâdet Üstünde İmlâ Buyurdukları Kıt'a-i Âşıkâne ve Şâhâneleri [III. Selim], s. 451 javascript:;

Diğer Sütûn-ı Mübarek Üzerine Tastîr Buyurdukları Kıta-i Rakitkârâne ve Mülûkâneleri [III. Selim], s. 452 javascript:;

Diğer Sütûn-ı Hümâyûna Nakstırâz-ı Ubûdiyet Eyledikleri Kıta-i Nefîse-i Pâdişâhâneleri [III. Selim], s. 452 javascript:;

Müessis-i Bünyân-ı Saltanat Osman Gazi Hazretlerinin Seyyid Edebâlî Hazretlerine Damat Olması ve Bu Münâsebet-i Mübâreke ile Devlet-i Muazzama-i Osmaniye'de Kılıç Kuşanmak Merasimi, s. 453-458 javascript:;

Hazret-i Ali Kerremallahu Veche Efendimiz Hakkında: Taklîd-i Seyf-i Nebevî, s. 458-464 javascript:;

Müessis-i Devlet-i Aliye Osman Gazi Hazretlerinin Taklîd-i Seyf Merasimi, s. 464-476 javascript:;

İstanbul'un Yıkılmakta Olan Çesmeleri ve Akmayan Evkâf Suları Hakkında Hasbetenlillah 2 Hafta Mukaddem Huzûr-ı Maâlî-nüşûr Cenâb-ı Sadâret-penâhîye Takdim Eylediğim Vicdan-nâme-i Çâkerânemin Sûretidir, s. 477-481 javascript:;

Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin 18. Nüshadaki Gazel-i Ârifânelerine Nazîre [Emirî], s. 481 javascript:;

Diğer Gazel [Emirî], s. 482 javascript:;95 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 21

30 Teşrinisani 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 21 30 Teşrinisani 1335
32 sayfa


Sultan-ı Tahtgâh-ı Belâgat Sultan Murad Han-ı Sâlis Hazretlerinin Na't-ı Şerif-i Şâhâneleri, s. 483 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârunileyh [III. Murat] Hazretlerinin Gazel-i Muhakkıkâne ve Belîgâneleri, s. 484 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârunileyhin [III. Murat] Gazel-i Mülûkâne ve Âlimâneleri, s. 484 javascript:;

Diğer Gazeli-i Pâdişâhâneleri [III. Murat], s. 485 javascript:;

Diğer Gazel-i Belîgâneleri [III. Murat], s. 485 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat] Hazretlerinin Gazel-i Belîğ-i Hüsrevâneleri, s. 486 javascript:;

Selâtîn-i İzâm-ı Osmaniye'nin Millet Kütüphanesi'nde Yazma olarak Mevcut Bulunan Enâfis-i Âsâr-ı Şâhâneleri, s. 486-487 javascript:;

Osmanlı Mefâhir-i Tarihiyyesinde Şeref-bahşâ Bir İzdivac-ı Müteyemmin, s. 486-487 javascript:;

İbni Kemâl Hazretlerinin Sûr-ı Pür-sürûr-ı Hıtân u İzdivâc Hakkındaki Makaleleri, s. 489-492 javascript:;

Âsâr-ı Muhallede-i Evkâfın Ahvâl-i Pür-melâli Hakkında İkinci Defa Olarak Huzûr-ı Fehâmet-nüşûr Cenâb-ı Sadâret-i Uzmâya 20 Gün Mukaddem Takdim Eylediğim Vicdannâme Sûretidir, s. 492-494 javascript:;

Zeyl-i Mecmua, s. 494-498 javascript:;

Aynen [Ahmet Refik'in Mektubu], s. 498 javascript:;

Cenâb-ı Emirî, s. 499-500 javascript:;

Teşekkür, s. 500-502 javascript:;

Şeyhûhat: Vazife-i Sakîle, s. 502-505 javascript:;

Bu Gazeli Tamam 40 Sene Evvelki Vakit ve Hâliyle İcabına Göre Müteessirâne Bir Hayretle İnşâd Etmiştim [Emirî], s. 505-506 javascript:;

Şair Nedim'in Ta'lik Hattıyla Matbû Meşhur Divanında Mevcut Olmayan Gazelinden, s. 507 javascript:;

Diğer Gazel [Nedim], s. 507-508 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan Bâyezid Han-ı Vevlî Hazerâtının Zaman-ı Şâhâneleri Şairelerinden Mihrî Hanım, s. 507 javascript:;

Şâire-i Müşârünileyhâ Mihrî Hanım'ın Diğer Gazeli, s. 509 javascript:;

Şâire-i Müşârünileyhâ Mihrî Hanım'ın Diğer Gazeli, s. 509-510 javascript:;

Şâire-i Meşhûre Leylâ Hanım, s. 510 javascript:;

Kastamonulu Baharzâde Feride Hanım'ın Gazeli, s. 511 javascript:;

Feride Hanım'ın Diğer Gazeli: Bu Dahi Leylâ Hanım'a Nazîre, s. 511-512 javascript:;

Feride Hanım'ın Diğer Gazeli, s. 512 javascript:;

Merhum Hersekli Ali Paşa Kerîmesi Habibe Hanım'ın Gazeli, s. 512-513 javascript:;

Gazel-i Nâbî-i Üstâd, s. 513 javascript:;

Noktasız Gazel [Emirî], s. 514 javascript:;96 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 22

31 Kanunuevvel 1335

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 22 31 Kanunuevvel 1335
32 sayfa


Emirî'nin Noktasız Murabbaı, s. 515-518 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretlerinin Nefs-i Nefîs-i Hümâyûnları İçin Yazdırıp Mütâlaa Buyurdukları Kitaplar, s. 518-528 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin 3. Mahdûmu Meshur Şehzâde Cem'in Velâdeti Hakkında İbn Kemâl Tarihinden Aynen Naklolunan Makale, s. 528-531 javascript:;

Edebiyat: Vezîr-i Meâlî-i Fıtrat Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Gazel-i Âlîleri, s. 532 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 532-533 javascript:;

Tahmis [Emirî], s. 533-535 javascript:;

Nezâir: Gazel-i Seyyid Mehmet Emîrî Çelebi Cedd-i Câmiü'l-hurûf, s. 535 javascript:;

Nazîre-i Hamdî-i Âmidî, s. 535-536 javascript:;

Nazîre-i Emirî-i Câmiü'l-hurûf, s. 536 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Fehîm-i Kadîm, s. 537 javascript:;

Nazîre-i Şeyh Gâlib-i Mevlevî, s. 537-538 javascript:;

Nazîre-i Keçecizâde İzzet Molla, s. 538 javascript:;

Nâilî-i Kadîm, s. 538-539 javascript:;

Fehim-i Cedid, s. 539-540 javascript:;

Leskofçalı Galib Bey, s. 539-540 javascript:;

Nazîre-i Nâmık Kemâl Bey, s. 540 javascript:;

Yenişehirli Avnî Bey, s. 540-541 javascript:;

Nazîre-i Emîrî-i Câmiü'l-hurûf, s. 540-541 javascript:;

Reşit Âkif Paşa Hazretleriyle Hersekli Ârif Hikmet Bey Merhumun 18. Nüshadaki Üstâdâne Gazellerine Nazîreler: Nazîre-i Muallim Feyzî Merhum, s. 542-543 javascript:;

Nazîre-i Hoca Hayret Merhum, s. 543 javascript:;

Nazîre-i Muhyittin Râif Bey, s. 544 javascript:;

Gazel [Mehmet Sıdkı], s. 544-545 javascript:;

Cezbe-i Tasavvuf [Nâbedîd], s. 545 javascript:;

Hakk-ı Kemterânemde Rey Veren İstanbul Müntehab Nâiblerine Arz-ı Teşekkür, s. 546 javascript:;

Kıt'a, s. 546 javascript:;97 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 23

31 Kanunusani 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 23 31 Kanunusani 1336
32 sayfa


Gazel-i Kanunî Sultan Süleyman Han, s. 547-548 javascript:;

Nazîre: Sultan Selim Hân-ı Sâlis, s. 548 javascript:;

Diğer Nazîre [Sultan Selim], s. 548-549 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretlerinin Nefs-i Nefîs-i Hümâyûnları İçin Yazdırıp Mütâlaa Buyurdukları Kitaplar: İkinci Kitap: Kitâb-ı Şerh-i Musâderât-ı Öklidis, s. 549-553 javascript:;

Kıblelizâde Mehmet Vassaf Bey, s. 553-559 javascript:;

Topkapı Müzesi Müdürü İbrahim Ethem Paşazâde Halil Bey'in Mektubu, s. 559-560 javascript:;

Teşekkür, s. 560-564 javascript:;

Louis Massignon'un Mektubu, s. 560-566 javascript:;

Edebiyat: Mescid-i Âlî [Emin Feyzî], s. 567 javascript:;

Nazîre-i Âcizâne [Emirî], s. 567-568 javascript:;

Fehim-i Kadîm, s. 568 javascript:;

Nazîre: Yenişehirli Avnî Bey, s. 569 javascript:;

Nazîre: Leskofçalı Galib Bey, s. 569 javascript:;

Nazîre: Nâmık Kemâl Bey, s. 570 javascript:;

Nazîre: Fâik Memduh Paşa, s. 570-571 javascript:;

Emîrî-i Câmiü'l-hurûf, s. 571-572 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Kâmî-i Âmidî Amm-i Kebîr-i Câmiü'l-hurûf, s. 572-573 javascript:;

Nazîre-i Şeyh Osman Şems Efendi, s. 573-574 javascript:;

Gazel [Ahmet Âkif], s. 574-575 javascript:;

Biraderime Nazîre: Emîrî-i Câmiü'l-hurûf, s. 576-577 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 577-578 javascript:;

Elli Beş Sene Akdem Çocuk İken Ezberleyip Hatırımda Kalan Bazı Millî Koşmalardan, s. 578 javascript:;

Emine Sultan Aliyyetü'ş-şân Hazretlerinin Vefât-ı Küdûret-engîzi javascript:;98 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2

Aded 24

28 Şubat 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 2 Aded 24 28 Şubat 1336
34 sayfa


Cennet-mekân Sultan Mahmut Han-ı Sânî Hazretlerinin Neşîde-i Garrâ-yı Şâhâneleri, s. 579-580 javascript:;

Sülâle-i Celîle-i Osmaniye'nin Mülûk-i Kadîme-i Sâsâniye'den Nûşirvân-ı Âdil Sülâlesiyle Dahi Râbıta ve Münâsebeti, s. 580-586 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretlerinin Nefs-i Nefîs-i Hümâyûnları İçin Yazdırıp Mütâlaa Buyurdukları Kitaplar: Üçüncü Kitap: Macesti, s. 586-590 javascript:;

Emine Sultan Aliyyetü'ş-şân Hazretlerinin Vefât-ı Küdûret-engîzi, s. 590-593 javascript:;

Edebiyat / Nezâir: Fehim-i Kadîm, s. 594 javascript:;

Nazîm-i Kadîm [Şiir], s. 594-595 javascript:;

Leskofçalı Galib, s. 595 javascript:;

Nâmık Kemâl Bey, s. 596 javascript:;

İsmail Paşazâde Hakkı Bey, s. 597 javascript:;

Emirî-i Câmiü'l-hurûf, s. 597-598 javascript:;

Diğer Nezâir: Fehim-i Kadîm, s. 598-599 javascript:;

Nazîre: Nâmık Kemâl Bey, s. 599-600 javascript:;

Nazîre: Hersekli Ârif Hikmet Bey, s. 600 javascript:;

Nazîre: Emîrî-i Câmiü'l-hurûf, s. 600-601 javascript:;

Şair-i Nezih Halil Nihat Beyefendi'nin Hakkımda Muhterem Vakit Gazetesinin 798 Numara ve 27 Kanunusani 1336 Tarihli Nüshasındaki Hezl-âmiz Manzumelerinin Tahmisi, s. 602-603 javascript:;

Urfa'dan Mektup, s. 604 javascript:;

Mecmua (Kürkçüzâde Osman Remzî'ye Teşekkür), s. 604-607 javascript:;

Üçüncü Nüshamızda Fâik Âlî Beyefendi'ye Nazîre Olarak Yazılan Gazelin Tahmisi [Osman Remzî], s. 607-608 javascript:;

Dördüncü Nüshadaki Gazelin Tahmisi, s. 609 javascript:;

Gurûb, s. 610 javascript:;

Bir Eser-i Muazzam, s. 610-612 javascript:;99 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 25

31 Mart 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 25 31 Mart 1336
48 sayfa


İfâde-i Mahsûsa, s. 613-616 javascript:;

Firdevs-âşiyân Sultan Ahmet Han-ı Sâlis Hazretlerinindir, s. 616 javascript:;

Yine Sultan-ı Müşârunileyh Hazretlerinin [III. Ahmet] Nutk-ı Eser-i Şâhâneleri, s. 616-617 javascript:;

Sultan-ı Müşârunileyh Hazretlerinin [III. Ahmet] Diğer Gazel-i Pâdişâhâne ve Belîgâneleri, s. 617 javascript:;

III. Ahmet'in Nasihati, s. 617-619 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretlerinin Nefs-i Nefîs-i Hümâyûnları İçin Yazdırıp Mütâlaa Buyurdukları Kitaplar: Dördüncü Kitap, s. 619-627 javascript:;

Topkapı Müze-i Hümâyûn Müdür-i Âlîsi Fazıl-ı Muhterem Halil Beyefendi Hazretleri Tarafından Vârid Olmuştur, s. 627-628 javascript:;

Cevabı, s. 628-632 javascript:;

Harbiye Nezâret-i Celîlesi Mektubî-i Sâbıkı Fazıl-ı Muhterem Müdekkik-i Etem Ali Rıza Beyefendi Hazretlerinden Vârid Olmuştur, s. 632-635 javascript:;

Cevabı, s. 635-649 javascript:;

Edebiyat: Fâzıl-ı Vüzerâdan ve Ayân-ı Âzâ-yı Fehâmından Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Vaktiyle İnşad Buyurdukları Gazel-i Hamiyet-mendâne ve Vezîrâneleri, s. 649 javascript:;

Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Bâlâdaki Gazel-i bî-nazîrlerinin Tahmisi [Emirî], s. 650-651 javascript:;

Vezîr-i Müşârünileyh [Reşit Âkif Paşa] Hazretlerinin Gazel-i Âlîlerinin Tanziri [Emirî], s. 651-653 javascript:;

21. Nüshadaki Gazellere Nazîre [Hâzım Bey], s. 653 javascript:;

18. Nüshadaki Gazellere Nazîre [Muhyittin Râif], s. 654 javascript:;

Gazel [Mehmet Sıdkî], s. 654-655 javascript:;

Tafsîli ve Bazı Âsâr-ı Güzîdesi 23. Nüshada Mürûr Eden Üstâd-ı Belâgat Urfalı Remzî Bey Tarafından Vârid Olan Âsâr-ı Nezîhânenin Mâba'di: 3. Tahmis Olmak Üzere Yine 4. Nüshanın Nezâir Kısmındaki 2. Gazelimizin Tahmisi, s. 655-656 javascript:;

4. Tahmis Olmak Üzere Mecmuamızın 5. Nüshasındaki Gazelimizin ber-Sâbık-ı Üstâdâne Tahmisi [Osman Remzî], s. 657-658 javascript:;

Yine 5. Nüshasında Olan Diğer Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî], s. 658-660 javascript:;

Mecmua, s. 660 javascript:;100 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 26

30 Nisan 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 26 30 Nisan 1336
48 sayfa


Sultan Mahmut Han-ı Evvel Hazretlerinin Gazel-i Şâhâne ve Belîgâneleri, s. 661-662 javascript:;

Diğer Gazel-i Şâhâneleri [I. Mahmut], s. 662 javascript:;

Diğer [Gazel: I. Mahmut], s. 662 javascript:;

Kıta [I. Mahmut], s. 663 javascript:;

Matla [I. Mahmut], s. 663 javascript:;

Mektup [Ali Rıza Bey], s. 663-664 javascript:;

Cevabı [Ali Rıza Bey'e], s. 664-674 javascript:;

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti, s. 674-675 javascript:;

Meclis-i Mebûsân Birinci Riyâset-i Celilesi, s. 675-676 javascript:;

Dâhiliye Nâzır-ı Esbakı Memduh Paşa Hazretlerine Yazılan Bir İstirham-nâme, s. 678-679 javascript:;

Gelen Cevap, s. 679-680 javascript:;

Mecmua, s. 680-682 javascript:;

Büyük Bir Ziya': Reşit Paşa Hazretlerinin Vefat-ı Te'sîr-âmizîleri, s. 683-687 javascript:;

Ali Emîrî Efendi'nin Nazargâh-ı Nezih Üstâd-ı Ekremîlerine, s. 687-688 javascript:;

Reşit Âkif Paşa Merhum'un Defter-i Hâtırâta Yazdıkları İbare, s. 689 javascript:;

Edebiyat/Gazeller Nazîreler: Reşit Âkif Paşa Merhum'un Gazeli, s. 689 javascript:;

Nazîre-i Muhyittin Râif, s. 690-691 javascript:;

Nazîre-i Mahmut Muzaffer, s. 691-692 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Cenâb-ı Fuzûlî, s. 692 javascript:;

Nazîre: Şeyhülislâm Yahya, s. 693 javascript:;

Nazîre: Nev'izâde Atâyî, s. 693 javascript:;

Nazîre: Mahmut Muzaffer, s. 694 javascript:;

Nazîre: Seyfî, s. 694-695 javascript:;

Nazîre: Emirî, Câmiü'l-hurûf, s. 695-696 javascript:;

Gazel [Mahmut Muzaffer], s. 696 javascript:;

Diğer Gazel [Mahmut Muzaffer], s. 696-697 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Nâmık Kemâl Bey], s. 697-698 javascript:;

Nazîre-i Hulkî, s. 698 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Emîrî-i Hakir, s. 698-699 javascript:;

Nazîre-i Hulkî, s. 699 javascript:;

Urfa'dan Gelen Nefis ve Beliğ Tahmislerden (Mâba'd) 7. Nüshadaki Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî], s. 699-701 javascript:;

Yine 7. Nüshadaki Diğer Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî], s. 702-703 javascript:;

Mektup, s. 703-705 javascript:;

Mecmua, s. 705-706 javascript:;

Pertev Paşa, s. 706-708 javascript:;

Tashihat, s. 708 javascript:;101 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 27

31 Mayıs 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 27 31 Mayıs 1336
56 sayfa


Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Nutk-ı Şâhâneleri: Ramazan-ı Mübârek Hakkında, s. 709 javascript:;

Nazîre: Sadr-ı A'zam Hâfız Paşa, s. 710 javascript:;

Bir Tarih-i Bedâyi'-pesend [İstatistik Müdürü Cemil], s. 710 javascript:;

Mektup, s. 710-712 javascript:;

Mecmua, s. 710-712 javascript:;

Sâbit Merhumun Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Hakkındaki Meşhur Ramazaniyyesi, s. 718-724 javascript:;

Sünbülzâde Vehbî'nin Sâbit'e Nazîre Olan Ramazaniyyesinin Baş Tarafı, s. 724-726 javascript:;

Fethîzâde Sa'dullah Sait-i Amidî'nin Ramazaniyyesi'nden, s. 726-727 javascript:;

Mektup, s. 727-728 javascript:;

Târîh-i İrtihâl-i Reşit Âkif Paşa [Ahmet Remzî], s. 728-729 javascript:;

Diğer Tarih [İstatistik Müdürü Cemil], s. 729 javascript:;

Diğer Tarih [Hâşim], s. 729-730 javascript:;

Edebiyat: Gazeller Nazîreler [Üsküdarlı Tal'at], s. 730 javascript:;

Gazel-i Emîrî-i Fakîr, s. 731 javascript:;

Reşit Âkif Paşa Merhumun Gazel-i Ra'nâları, s. 731-732 javascript:;

Nazîre-i Emîrî-i Fakîr, s. 732-733 javascript:;

Tahmis-i Emîrî-i Fakîr, s. 733-734 javascript:;

Yaşar Şâdî Bey'in Tahmis-i Üstâdâneleri, s. 734-736 javascript:;

Reşit Âkif Paşa Merhumun 'Benzedirim' Redifli Gazellerine Nazîre [Ahmet Remzî], s. 736-737 javascript:;

Gazel-i Seyyid Mehmet Emîrî Çelebi Cedd-i Câmiü'l-hurûf, s. 737 javascript:;

Nazîre-i Muallim Muhyittin, s. 737-738 javascript:;

Nazîre-i Emîrî-i Fakîr, s. 738-739 javascript:;

Gazel-i Emîrî Câmiü'l-hurûf, s. 739-740 javascript:;

Nazîre-i Muallim Muhyittin Râif, s. 740 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Emîrî Câmiü'l-hurûf, s. 740-741 javascript:;

Nazîre-i Muallim Muhyittin Râif, s. 741 javascript:;

Diğer Nezâir: Gazel-i Emirî Câmiü'l-hurûf, s. 742 javascript:;

Nazîre: Muallim Muhyittin Râif, s. 742-743 javascript:;

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Nedim ve Şair-i Meşhuru Veliyyüddinzâde Ahmet Paşa'nın Biraderleri Hafidi ve Damad-ı Şehriyârî Sadrazam Rüstem Paşa Kethüdası Mustafa Ağazâde Zuamâdan Konyalı Mesâmî Çelebi'nin Kadîm Bir Mecmuada Görülen Tercî-bendi, s. javascript:;

Yahyâ Kemâl Bey'in Gazelini Tahmis [Mahmut Muzaffer], s. 745-746 javascript:;

Urfa'dan Gelen Selis Tahmislerden Mâba'd: 12. Nüshadaki Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî], s. 746-748 javascript:;

Şair-i Mâder-zâd Halil Nihat Beyefendi Tarafından Vârid Olan Mektup, s. 748-753 javascript:;

Mecmua, s. 753-759 javascript:;

Geçen Nüshadan İtibaren Neşrine Başladığımız Pertev Paşa Makalesinin Mâba'di, s. 759-762 javascript:;

Mektup, s. 759-764 javascript:;

Mecmua, s. 764 javascript:;102 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 28

30 Haziran 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 28 30 Haziran 1336
48 sayfa


Sadr-ı Esbak Hafız Ahmet Paşa Merhumun Manzumesi, s. 765-767 javascript:;

Müseddes-i Cinânî Çelebi, s. 767-768 javascript:;

Tabib-i Sânî Hazret-i Şehriyârî Edîb-i Lebîb Ali Haydar Paşa Hazretlerinindir, s. 768 javascript:;

Edîb-i Muhterem Cafer Beyefendi Tarafından Tevdî' Buyrulmuştur, s. 769 javascript:;

Mecmua, s. 769-770 javascript:;

Fransa Müsteşrikîn-i Fâzılasından Mösyö Louis Massignon …, s. 770-773 javascript:;

Kars Şehri Hakkında Bir Vesika-i Tarihiye, s. 773-774 javascript:;

Kars Şehri, s. 774-777 javascript:;

İkdam Sahibi Ahmet Cevdet Beyefendi Hazretlerine, s. 777-792 javascript:;

Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Beyt-i Şâhânelerinin Tesdisi [Emirî], s. 792-795 javascript:;

Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Diğer Mısra-ı Şâhânelerinin Tahmisi [Emirî], s. 795-799 javascript:;

Merhum Reşit Âkif Paşa'nın Bir Gazeli, s. 799 javascript:;

Üsküdar Hankâhı Muhterem Post-nîşini Ahmet Remzî Mevlevî Efendi Hazretlerinin Taştîr-i Âlîleri, s. 800 javascript:;

Ceddimiz Emirî Çelebi Merhumun Geçen Nüshadaki Gazellerine Nazîre [Ali İhsan Rıza], s. 801 javascript:;

Gazel [Yaşar Şâdî], s. 802 javascript:;

Gazel [Mahmut Muzaffer], s. 802-803 javascript:;

Urfa'dan Gelen Selis Tahmislerden Mâba'd: 15. Nüshadaki Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî], s. 803-805 javascript:;

Teşekkür, s. 805-806 javascript:;

Üstâd-ı Muhterem Ali Emîrî Efendi Hazretlerine: 'El-emrü Fevka'l-edeb' Kâidesine Tebaan Gazel-i Üstâdânelerini Ber-vech-i Zîr Tahmis Ettim [Halil Nihat], s. 806-808 javascript:;

26. Nüshadan Beri Neşrolunan Pertev Paşa-yı Merhum Hakkındaki Makalenin Mâba'di, s. 808-812 javascript:;103 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 29

31 Temmuz 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 29 31 Temmuz 1336
48 sayfa


Hatt-ı Hümâyunlar, s. 813-815 javascript:;

Hakan-ı Şehîd Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Vak'a-i Dil-sûz-ı Şehâdeti Hakkında Maârif Nâzır-ı Esbakı Kemâl Paşa Merhumun İnşâd Eylediği Dil-sûz Mersiye, s. 815-818 javascript:;

Mukaddemâ Evrâk Mektupçuluğunda ve Muahharan Bağdad ve Atina Gibi Vilâyetlerin Defterdarlığında Bulunan Merhum Hasîb Paşa Damadı Hakkı Beyefendi Merhumun İşâd Eylemiş Olduğu Mersiye-i Ciğer-sûzdur, s. 819-821 javascript:;

Kitap Zâyiâtı, s. 821-830 javascript:;

Müze-i Hümâyûn Müdür-i Âlîsi Fâzıl-ı Hamiyet-semîr Halil Ethem Beyefendi Hazretlerinden Vârid Olmuştur, s. 830-831 javascript:;

Edebiyat/ Sûret-i Tezkire: Bağdat Vilâyet-i Celîlesi Vali-i Âlî-sânı Mithat Paşa Hazretlerine, s. 831-832 javascript:;

Yâ Muînü'z-zuafâ [Sırrî Hanımın Kasidesi], s. 832-836 javascript:;

Reşit Âkif Paşa'nın Gazeli, s. 836-837 javascript:;

Tahmis-i Mutarraf [Ahmet Remzî], s. 837-838 javascript:;

Gazel [Mehmet Sıdkî], s. 838 javascript:;

Belli Değil [Nâbedîd], s. 839 javascript:;

Gazel [Muhyittin Râif], s. 840 javascript:;

Emîrî'nin Gücendim Gazeli, s. 840-841 javascript:;

Diğer Gazel-i Emîrî-i Hakîr, s. 841 javascript:;

Diğer Gazel-i Emîrî-i Hakîr, s. 842 javascript:;

Diğer Gazel-i Emîrî Câmiü'l-hurûf, s. 843 javascript:;

Telsiz Telgraf Hakkında [Emirî'nin Gazeli], s. 843-844 javascript:;

20-30 Sene Evvel Söylediğim Bir Manzume [Emirî], s. 844-846 javascript:;

Urfa'dan Gelen Selis Tahmislerden Mâba'd: Yine 15. Nüshamızda Bulunan Diğer Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî], s. 846-847 javascript:;

Terci-bend-i Senâyî-i Kadîm, s. 848-851 javascript:;

26. Nüshadan Beri Neşrolunan Pertev Paşa Merhum Hakkındaki Makalenin Mâba'di [Mehmet Atâ], s. 851-860 javascript:;104 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 30

31 Ağustos 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 30 31 Ağustos 1336
48 sayfa


Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Bir Tercî-bend-i Belîgâne-i Şâhâneleri, s. 861-862 javascript:;

Tahmîs-i Kanunî Sultan Süleyman, Gazel-i Şehzâde Cem ibn Ebûlfeth Sultan Mehmet Han (Aleyhimâ er-rahmete ve'l-gufrân), s. 862-863 javascript:;

Selâtîn-i Muazzama-i Osmaniye'nin Tuğrâ-yı Garrâları ve Temliknâmeler Kısmının Tuğrâ-yı Garrâları Yanında Hutût-ı Şâhâneleri, s. 864-866 javascript:;

Muhterem Peyâm-ı Sabah Gazetesinin 11030 Numara ve 2 Ağustos 1336 Tarihli Nüshasının Peyâm-ı Eyyâm Sütununda Şu İbare Muharrerdir, s. 866-871 javascript:;

Şâyân-ı Dikkat Bir Muhâkeme, s. 871-886 javascript:;

Diyarbakırlı Sait Paşa Merhum'un Muhammesi, s. 886-887 javascript:;

Manzûme-i Ziyâ Paşa, s. 887-893 javascript:;

Gelelim Âlî-cenâb Vatan-perver Diyarbakırlı Sait Paşa Merhumun Diğer Tercibendine, s. 894-897 javascript:;

Diyarbakırlı Sait Paşa Merhumun Bir Nebze Tercüme-i Hâli, s. 897-903 javascript:;

Tercî-bend [Emîrî], s. 903-908 javascript:;105 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3

Aded 31

30 Eylül 1336

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sene 3 Aded 31 30 Eylül 1336
48 sayfa


Cennet-mekân Sultan Murat Han-ı Râbi' Hazretlerinin Dırâat-kârâne ve Mülûkâne Bir Münacâtı, s. 909 javascript:;

Selâtîn-i İzâm u Şehzâdegân-ı Fihâm-ı Osmaniyye Hazerâtının Hutût-ı Celîle ve Nâdireleri, s. 910-919 javascript:;

Azîm Takdir ve Teşekkür, s. 920-921 javascript:;

Şehîd-i Cennet-mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Lisân-ı Dürer-bâr-ı Şâhânelerinden Sa'dî Nam Şairin Vaktiyle İnşad Etmis Olduğu Mersiye-i Dil-sûzdur, s. 921-923 javascript:;

Merkad-i Âlî-i Sultan Abdülhamid Han-ı Sânî, s. 923-926 javascript:;

Hânedân-ı Muazzam-ı Saltanat-ı Osmaniyyeye Ait Bazı Velâdet-i Mes'ûde Tarihleri, s. 927 javascript:;

Mahdûm-ı Celîl-i Hazret-i Padişahî Şehzâde-i Civan-baht Ertuğrul Efendi Hazretlerinin Tarih-i Velâdet-i Mes'ûdeleri, s. 928 javascript:;

Şehzâde Abdurrahim Efendi Hazretlerinin Kerîme-i Necîbâneleri Mihrişâh Selçuk Sultanın Velâdet-i Âlîleri Hakkında Maârif Nezâret-i Celîlesi İstatistik Kalemi Müdürü Cemil Bey'in Tarih-i Pesendîdeleri, s. 929 javascript:;

Edîb-i muhterem Ali Kemâl Beyefendi Hazretlerine, s. 929-930 javascript:;

Hutût-ı Hümâyûn-ı Selâtîn-i İzâm-ı Osmaniyye, s. 931-944 javascript:;

İfâ-yı Vazife-i Memuriyette Bir Numûne-i Âlî, s. 944-946 javascript:;

Edebiyat: Gazel-i Hakâyık-eser [Es'ad Erbilî], s. 946 javascript:;

Gazel-i Emîrî-i Hakîr, s. 947 javascript:;

Diğer Gazel-i Fakîr [Emirî], s. 947-949 javascript:;

Diğer Gazel-i Fakîr [Emirî], s. 949-950 javascript:;

Urfa'dan Gelen Belîğ Tahmislerden [Osman Remzî], s. 950-952 javascript:;

Fitne-i Bâğıyye Hakkında Vaktiyle Söylenip Geçen Nüshada Münderic Bulunan Tercî-bend-i Âcizânemin Mâba'di, s. 952-956 javascript:;106 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sayı 32

31 Ağustos 1338

Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sayı 32 31 Ağustos 1338
sayfa


Edebî Tefrika: Vesâikü'l-âsâr 1. forma javascript:;

Mukaddime, s. 1-2 javascript:;

Gazel [Emirî], s. 1 javascript:;

Sadrâzamlar, s. 1 javascript:;

Reşit Paşa, s. 2-7 javascript:;

Millet Kütüphanesi Hakkında, s. 8-9 javascript:;

Türkçe Sahib-divan Fransız Şarel Verne, s. 8-9 javascript:;

Harbiye Nezâret-i Celilesi Mektubî-i Sâbık Fazıl-ı Muhterem Ali Rıza Beyefendi Hazretlerine Açık Mektup, s. 11 javascript:;

Evvelki Mecmuanın Tatilinden Sonra 22 Ay Zarfında Millet Kütüphanesinde Vâki olan Teşebbüsât, s. 11 javascript:;107 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sayı 33

30 Eylül 1338

Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sayı 33 30 Eylül 1338
sayfa


Başlıksız, s. 1 javascript:;

Edîb-i Muhterem Aynîzâde Mehmet Ali Beyefendi Hazretleri javascript:;

Gazetelerin Hakkımdaki Neşriyâtı, s. 20-21 javascript:;

Başlıksız, s. 22-23 javascript:;

Âmid Şehrinde Vaktiyle Bir Milyon Kırk Bin Cilt Kitabı Hâvî Cesîm Bir Kütüphane, s. 23 javascript:;

Başlıksız, s. 23-24 javascript:;

Başlıksız, s. 24-27 javascript:;

Başlıksız, s. 27 javascript:;

Mütâlaa, s. 29 javascript:;

Millet Kütüphanesi Encümen-i Âlînin 19 Nisan 337 Senesi Salı Günkü İctimâının Zabıtnâmesi, s. 31 javascript:;

Ali Emirî Hazretleri Tarafından Verilen Takrir, s. 31-33 javascript:;

Millet Kütüphanesi Encümen-i Âlîsinin Bu Bâbda Zabt-nâmeye Geçirilmis Kararı, s. 33-34 javascript:;

Bâlâdaki Takrir-i Çâkerânemin Lafıyla Hariciye Nezâret-i Celilesine Yazılan Tezkire Üzerine Cereyan Eden Muamele, s. 34 javascript:;

Hariciye Nezâreti'nin İnzimâmıyla Sadrazam Bulunan Ali Paşa Zamanında Bundan 55 Sene Evvel Teşebbüs Olunan Millet Kütüphanesi Lâyıhası, s. 34 javascript:;

Mecmua, s. 37 javascript:;

Kitâbü'l-izz ve'l-menâfi' li'l-mücâhidîn fî-sebîlillah bi-âlâti'l-hurûb ve'l-Müdâfi' Namındaki Musavver Kitabın Tercümesinden Mâba'd, s. 37-42 javascript:;

Vaktiyle Bi'l-münâsebe Ali Kemâl'e Nasihat, s. 42-44 javascript:;

Çok Hacıların, s. 44-45 javascript:;

Bu Maddeye Dair Mebânî-i Hayriye Müdürü Es'ad Beyefendinin Abd-i Âcize Gönderdigi Mektubun Sûretidir, s. 45 javascript:;

Evkaf Nâzır-i Âlîsi Râşid Beyefendi Hazretlerine, s. 45-48 javascript:;

Râsime-i Vedâ, s. 45 javascript:;108 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sayı 34

30 Teşrinievvel 1338

Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sayı 34 30 Teşrinievvel 1338
sayfa


Edirne Selimiye Cami-i Şerifi, s. 49-52 javascript:;

İlân-ı Meşrutiyet'ten Beri Tâyin Buyrulan Şeyhülislâmların Tarih-i Tâyin ü İnfisâl ve Esâmî-i Âlîleri, s. 52-53 javascript:;

Millet Kütüphanesi Ne Sûretle Teşekkül Etti, s. 53-57 javascript:;

İkinci Mektup, s. 54 javascript:;

Zeyl, s. 54-60 javascript:;

Sûret-i Karar, s. 60-63 javascript:;

Başlıksız, s. 63-65, s. javascript:;

Yeni Şark Gazetesi'ni Tenkit, s. 65 javascript:;

Yine Yeni Şark Gazetesi, s. 65-66 javascript:;

Millet Kütüphanesi Vakf ve Tescil Edilmedi, s. 67 javascript:;

Zeyl, s. 67 javascript:;

Ali Kemâl'in Foyası, s. 67-68 javascript:;

Kitâbü'l-izz ve'l-menâfi' li'l-mücâhidîn fî-sebîlillah bi-âlâti'l-hurûb ve'l-Müdâfi' Namındaki Musavver Kitabın Tercümesinden Mâba'd, s. 68-70 javascript:;

Aynîzâde Mehmet Ali Beyefendi Hazretlerine, s. 70-72 javascript:;109 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sayı 35

30 Teşrinisâni 1338

Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sayı 35 30 Teşrinisâni 1338
sayfa


Mukaddime javascript:;

Tefrika-i Edebiye: Vesâikü'l-âsâr 2. Forma, s. javascript:;

Tarih Kıtası [Emirî], s. 73 javascript:;

Edirne Selimiye Cami-i Şerifi, s. 73-78 javascript:;

Vatanın Genç ve Hünerver Ezkiyâsından Doktor Süheyl Beyefendi Tarafından Vâridât Olmuştur, s. 79-80 javascript:;

Mecmua, s. 79-80 javascript:;

Aynîzâde Mehmet Ali Beyefendi Hazretlerine, s. 81 javascript:;

Suâl-i Aynîzâde Mehmet Ali Beyefendi, s. 81 javascript:;

Cevap, s. 81-82 javascript:;

Cevap, s. 82 javascript:;

Nazîre [Emirî], s. 82 javascript:;

Mefhar-ı Nisvân-ı İslâm Leylâ Hanımefendi'nin Gazeli, s. 83 javascript:;

Süleyman Nazif Beyefendi Hazretlerinin Tahmisi, s. 84 javascript:;

Türk Kadınları, s. 85 javascript:;

Sâlihât-ı Ümmetten Hatice Hanım, s. 86-88 javascript:;110 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sayı 36

30 Kanunuevvel 1339

Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Sayı 36 30 Kanunuevvel 1339
sayfa


Tefrika-i Vesâikü'l-âsâr Üçüncü Forma javascript:;

Edirne Selimiye Cami-i Şerifi Mâba'di, s. 89-92 javascript:;

Vatanın Maârif-perver Muhterem Üdebâsından Yaşar Şâdî Beyefendi Tarafından Vârid Olmuştur, s. 92 javascript:;

Mecmua, s. 93 javascript:;

Tarihî Şair Âşık Gazi Hasan, s. 93-95 javascript:;

Âşık Hasan'ın Şehr-i Budin Lisanından Mersiyesi, s. 95-96 javascript:;

Nazm, s. 96-99 javascript:;

Şiir [Seyfettin], s. 95-96 javascript:;

Vesâikü'l-âsâr javascript:;111 Türkiyat Mecmuası

Birinci Cild

Ağustos 1925

Türkiyat Mecmuası
Birinci Cild Ağustos 1925
352 sayfa


Tedkikler javascript:;

Köprülüzade Fuad Meddahlar: Türklerde Halk Hikâyeciliği Tarihine Ait Bazı Maddeler, s. 1-46 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172891

Wilhem Barthold, Çev: Köprülüzade Cemal Bey Orta Asya'da Moğol Fütuhatına Kadar Hristiyanlık, s. 47-100 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172944

M. Yaltkaya Selçukîler Devrinde Mezahib, s. 101-118 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172946

Köprülüzade Fuad Lütfi Paşa, s. 119-150 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172892

Gize Firederich, Çev: Köprülüzade Cemal Bey Osmanlı İmparatorluğunun Teşekkülü Meselesi, s. 151-171 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172947

Ali Yöntem Nedim'in Hayatı ve Muasırlarının Telakkileriyle Yaşadığı Devirde Edebî Mevkii, s. 172-184 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172948

Köprülüzade Fuad Oğuz Etnolojisine Dair Tarihî Notlar, s. 185-211 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172893

Abdülkadir İnan “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında, s. 212-220 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172949

Wilhem Barthold, Çev: Ragıb Hulusi Bey Kutadgu Bilig'in Zikrettiği Buğra Han Kimdir?, s. 221-226 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172945

Necib Asım Uygur Yazısıyla “Hibetü'l-Hakayık”ın Diğer bir Nüshası, s. 227-229 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172951

Ludvig Ligeti, Çev: Ragıb Hulusi Bey “Kırgız” Kavim İsminin Menşei, s. 230-249 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172954


Notlar ve Vesikalar
javascript:;

Köprülüzade Fuad Harzemşahlar Tarihine Aid, s. 251-254 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172894

Köprülüzade Fuad Aybetü'l-Hakayık'a dair, s. 255-257 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172895

Abdülkadir İnan Türk Kabile İsimlerine Dair, s. 258-265 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172950


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

Clement Huart, çev. Ragıb Bey Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919., s. 266-280 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172956

J Mortdman, çev: Mübarek Galib Bey Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919., s. 281-287 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172957

Gyula Nemeth, çev. Ahmed Cemal Bey Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919., s. 288-289 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172958


Kitabiyat Tenkitleri
javascript:;

Köprülüzade Fuad Clement Huart: Mevlevi Evliyası, s. 291-293 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172896

Köprülüzade Fuad Bedrus Keresteciyan: Türkçenin İştikak Lugati İçin Bazı Mevadd, s. 294-296 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172897

Köprülüzade Fuad Rauf Yekta: Türk Musikisi Tarihi, s. 296-299 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172898

Köprülüzade Fuad J. Loran: Garbî Asya'da Bizans ve Selçukî Türkleri, s. 300-303 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172899

Von Rastarn, Çev: Ahmed Sabri Bey Grousset, Cengiz Han, s. 303-312 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172959

T. P., Çev: Ahmed Cemal Bey J. Viladimir T. : Cengiz Han, s. 313-318 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172998

J Mortdman, Çev: Ahmed Cemal Bey Ludwig Furer: Rüstem Paşa'nın Osmanlı Tarihi, s. 318-321 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172999

Köprülüzade Fuad Sadri Maksudof: Çinlilerle Moğolların “Huvay-hu”ları Orhun Kitabelerinin Oğuzları, s. 322-326 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172943


Haber
javascript:;

Köprülüzade Fuad Türkiyat Haberleri, s. 327-350 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/173000112 Türkiyat Mecmuası

İkinci Cild

1926

Türkiyat Mecmuası
İkinci Cild 1926
640 sayfa


Makaleler javascript:;

Fuad Köprülü Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar, s. 1-32 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172794

Wilhelm Thomsen Şarki Türkistanın Mazisine Dair, s. 33-60 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172800

Zeki Togan Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Aid, s. 61-68 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172799

W. Barthold Ortaasya'da İslamiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Abide, s. 69-74 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172801

Abdullah Taymas Kazan Yurdunda Bulunmuş Tarihi Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı, s. 76-102 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172796

Ali Yöntem Reis-İ Şâirân Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi, s. 103-130 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172795

Abdülkadir Başkurdistanlı Türk Rivayetlerinde "Bozkurt", s. 131-138 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172803

Edward Dulaurier Ermeni Müverrihlerine Nazaran Moğollar, s. 139-218 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172810

Fuad Köprülü Türk Klasik Edebiyatındaki Hususi Nazım Şekilleri, s. 219-242 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172797

H. Nihal-Ahmed Naci Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri, s. 243-260 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172809

Ahmet Caferoğlu Mirza Şefi' Hakkında Notlar, s. 261-270 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172798

French Teshanor Osmanlılarda Coğrafya, s. 271-314 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172808

Zeki Togan Harezm'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler, s. 315-346 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172807

Mübarek Galib Menteşeoğulları Devrine Ait Bazı Kabir Taşları, s. 347-364 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172805

Hamid Zübeyr Hacı Bektaş Tekkesi, s. 365-384 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172804


Notlar ve Vesikalar
javascript:;

W. Bartold Radlof'un "Lugatı"nı Yeniden Neşir Meselesi, s. 385-386 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172816

Necib Asım "Kırgız" Kelimesinin İştikakına Dair, s. 387-390 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172814

Necib Asım Türkçede "Kaf"ın "Ta"ya ve "Ta"nın "Dal"a İnkılabı ve Kırk Sayısının Aslı, s. 390-393 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172815

Zeki Togan Kert mi Kürt mü?, s. 393-396 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172813

Hamid Hamdi "Korkud"a Ait, s. 396-397 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172817

Abdülkadir Başkurdistanlı Bozkurt Hakkında, s. 397-398 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172820

Hasan Fehmi Sanat Tarihimize Ait Bazı Notlar, s. 398-400 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172818

Rifat Bilge "Süheyl ü Nevbahar"a Dair, s. 401-409 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172819

Fuad Köprülü İlk Osmanlı Sikkeleri Hakkında, s. 410-411 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172802

Fuad Köprülü Germiyan Beğliği Tarihine Ait, s. 412-414 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172829

Fuad Köprülü Pinti Hamid, s. 415-416 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172830

Fuad Köprülü "Aydınoğulları" Tarihine Ait, s. 417-426 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172831

Fuad Köprülü "Osmanzade Taib"e Dair, s. 427-429 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172832

Fuad Köprülü "Meddahlar" Makalesine Ait, s. 430-434 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172833

Fuad Köprülü "Fuzuli"ye Ait Bazı Notlar, s. 434-437 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172834

Fuad Köprülü Klasik Türk Nazmında "Rübai" Şeklinin Eskiliği, s. 437-441 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172835

Fuad Köprülü Harezmşahlar Devrinde Bir Türk Lisancısı "Muhammed bin Kays" ve Eseri, s. 441-444 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172836

Abdülkadir Başkurdistanlı "Umay" İlahesi Hakkında, s. 444-448 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172821


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

T. Karaliski Garbda Şark Eserleri, s. 449-464 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172822


Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri
javascript:;

Zeki Togan Mahdum Kulı Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume, s. 465-475 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172823

Fuad Köprülü Divan-ı Türki-i Sultan Veled..., s. 475-481 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172837113 Türkiyat Mecmuası

Cilt III

1926 - 1933

Türkiyat Mecmuası
Cilt III 1926 - 1933
310 sayfa


Makaleler javascript:;

Josef Strzygovski Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi, s. 1-80 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172742

Wilhelm Thomsen Moğolistandaki Türkçe Kitabeler, s. 81-118 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172743

Heinrich Glück Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii, s. 119-128 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172744

Abdülbaki Gölpınarlı Menakib-i Hace-i Cihan, s. 129-132 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172745

Michael Kmosko Araplar ve Hazarlar, s. 133-156 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172746

Hüsnü H İbni Arabşah, s. 157-184 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172747

Akdes Kurat Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri, s. 185-206 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172748

Hasan Abdullahoğlu Temir Kutluğ Yarlığı, s. 207-228 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172749

Ali Tarlan Bir İmla Hususiyeti, s. 229-232 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172750

M. Yaltkaya Simavne kadısı Oğlu Şeyh Bedreddine Dair Bir kitap, s. 233-256 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172751

İsmail Uzunçarşılı Kıbrıs Fethi ile Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devletile Venedik ve Müttefiklerinin Faaliyetine Dair Bazı Hazinei Evrak Kayıtları, s. 257-292 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172752


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

Abdülkadir İnan E. K. Perkarskiy: Yakut Dili Lugati, s. 293-300 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172753

Abdülkadir İnan N. İ. Aşmarin: Çuvaş Dili Lugati, s. 300-301 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172754

Sadettin Nüzhet Abdülbaki, Kaygusuz Vizeli Alaeddin: Hayatı ve Şiirleri, Remzi Kitaphanesi, İstanbul 1933, s. 301-304 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172850

Abdulkadir İnan Ali Rıza(Yılman Yalgın), Cenupta Türkmen Oymakları, s. 305-307 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172851

Abdulkadir İnan A. Yakubovski: Doğuda Feodalizm. Altın Ordu Payitahtı, Bereke'nin Sarayı, s. 307-310 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172756114 Türkiyat Mecmuası

Cilt IV

1934

Türkiyat Mecmuası
Cilt IV 1934
310 sayfa


Makaleler javascript:;

Ahmed Caferoğlu Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları , s. 1-44 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172760

H. Ritter Ata Binmek, Ok Atmak, s. 45-48 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172763

Ali Tarlan Şeyhi'nin Dili Hakkında, s. 49-62 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172762

Ragıp Hulusi Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - I, s. 63-88 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172765

Akdes Nimet Eski Slavca'daki Türkçe Sözlere Dair, s. 89-98 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172766

Hasan Abdullahoğlu Birinci Mengili Giray Han Yarlığı, s. 99-111 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172767

M. Yaltkaya Mevlana'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, s. 112-168 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172769

Kıvamettin Burslan Nehc-ül-Feradis'ten Derlenen Türkçe Sözler, s. 169-250 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172771

Wilhelm Bang, Reşit Arat Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar, s. 251-264 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172772

Abdülbaki Gölpınarlı Yunus Emre'de Öz Türkçe Kelimeler, s. 265-280 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172775

A. Romaskeviç Yeni Çağatay - Fars Lûgati, s. 281-293 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172776


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

Şerif Kurbanoğlu Ferhengnamei Sadi'nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile Mukayesesi, s. 295-303 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172778

Abdülkadir İnan Altay Türklerinde Kadınlar Diline Mahsus Sözler (A. Samoiloviç), s. 303-305 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172779

Abdülkadir İnan Cuci Ulusunda Kullanılan Payza ve Baysa Kelimeleri Hakkında (A. Samoyloviç), s. 305-306 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172780

Mehmed Köprülü Festschrift Georg Jacob (Theodor Menzel - Otto Harrassowitz), s. 306-308 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172781

Mehmed Köprülü Umumî Dil Coğrafyası Hakkında Bibliografya Tecrübesi (Jos. Schrijnen), s. 308-309 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172783115 Türkiyat Mecmuası

Cilt V

1935

Türkiyat Mecmuası
Cilt V 1935
380 sayfa


Makaleler javascript:;

M. Yaltkaya Ebureyhan'ın Bir Kitabı, s. 1-26 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172693

M. Dulaurier Ermeni Müverrihine Göre Moğollar: Vartan'ın umumî tarihinden müstahreç, s. 27-48 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172960

Ragıp Özdem Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II,, s. 49-78 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172700

Pertev Boratav Anadoluda ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar, s. 79-88 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172707

Abdülbaki Gölpınarlı Âşık Paşa'njn Şiirleri, s. 87-100 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172724

Akdes Kurat Peçeneklere Dair Araştırmalar, s. 101-140 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172732

Rıfkı Meriç Anadolu Türk Tarihi Vesikaları: Akşehir Türbe ve Mezarları, s. 141-212 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172961

İsmail Uzunçarşılı Halil Hamid Paşa, s. 213-268 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172962

Fekete Layoş İran Şahlarının İki Türkçe Mektubu, s. 269-274 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172757

Hikmet İlaydın Behram-ı Gûr Menkabeleri, s. 275-290 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172758

Fevzi Kurtoğlu XVI ıncı Asrın İlk Yarımında Gelibolu, s. 291-306 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172759

M. Yaltkaya Türklere Dair Arapça Şiirler, s. 307-326 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172761


Notlar
javascript:;

Pertev Boratav Köroğlu'na Ait Notlara İlave, s. 327-328 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172988

Ziyaeddin Fahri Türkçe-Fransızca Bir Lûgat, s. 328-330 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172989

Ziyaeddin Fahri İtalyanca-Türkçe Bir Lûgat, s. 330-331 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172852


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

Reşid Arat Hüeng-tsangs Tercümei Halinin Uygurca Tercümesi (Dr. A. Von Gabain), s. 333-339 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172990

Abdülbaki Gölpınarlı Bektaşi Tomarı ve Nefesleri (Muhtar Yahya Dağlı), s. 340-344 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172768

Orhan Gökyay Destan-ı Ahmet Haramî (A. Talat Onay) , s. 345-349 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172770

Hasan Ortekin Mihail Paleolog Devrinde Altın Ordu, Mısır ve Bizans Devletlerinin Mukabil Münasebetleri (G. V. Vernadskiy), s. 349-350 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172773

Hasan Ortekin Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü (D. A. Rasovskiy), s. 351-351 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172774

Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında (D. A. Rasovskiy), s. 351-352 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172777

Ahmet Caferoğlu İran Azerbaycanı Halk Edebiyatı Örnekleri (H. Sureja Szapszal), s. 353-355 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172782

Pertev Boratav Sille Halk Şairleri (Zeki Dolbay), s. 355-361 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172784

Ahmet Caferoğlu Buharalı Baha-üd-dîn Nakşbend (Gordlevskiy, V. A), s. 361-364 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172785

Ahmet Caferoğlu Yukarı Talas Kadim Eserleri Meselesine Dair (İvanov, P. P.), s. 365-367 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172786

Ahmet Caferoğlu Atısı Lakablı Yollığ Tiginin Sınfî Mensubiyeti (Kozmin N. N.), s. 367-369 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172787

Ahmet Caferoğlu Sin-Dizyan Uygur Şivelerine Ait Malzeme (Malov, S. E.), s. 370-370 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172788

Nihad Banarlı Halkevleri Dergilerinde Halk Edebiyatı Araştırmaları, s. 371-380 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172789116 Türkiyat Mecmuası

Cilt VI

1936 - 39

Türkiyat Mecmuası
Cilt VI 1936 - 39
360 sayfa


Makaleler javascript:;

Fuad Köprülü Mısır'da Bektaşilik, s. 13-39 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172791

Nureddin Ardıç Harput Artuk Oğulları'na Ait Kitabeler, s. 41-48 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172790

Nihad Banarlı Ahmedi ve Dasitan-ı Tevarih-i Mülûk-i Âl-i Osman, s. 49-176 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172914

İsmail Uzunçarşılı Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811), s. 177-285 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172915

Reşid Arat Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı, s. 286-322 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172792


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

M. Yaltkaya Anadolu Selçukîleri Gününde Mevlevi Bitiklerinin ikinci kitabı, s. 323-345 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172793


Notlar
javascript:;

Ziyaeddin Fındıkoğlu İtalyanca-Türkçe Bir Lûgat, s. 347-353 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172853

Rifat Bilge Divanı Lûgatü't-Türk'ün Başındaki Makale, s. 355-358 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172854

Rifat Bilge Divanı Lûgatü't-Türk'ün Telifi tarihi, s. 358-360 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172855117 Türkiyat Mecmuası

Cilt VII - VIII

Cüz I

1940 - 1942

Türkiyat Mecmuası
Cilt VII - VIII Cüz I 1940 - 1942
368 sayfa


Makaleler javascript:;

M. Köprülü Yeni Fârisî'de Türk Unsurları, s. 1-16 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172964

İsmail Uzunçarşılı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya dair, s. 17-40 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172963

Şerefeddin Yaltkaya Tarihte Renk, s. 41-47 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172965

Helmuth Schee Türk Tarihinin Tetkiki Bakımından Türkçe Vesikaların Ehemmiyeti, s. 48-55 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172968

Reşid Arat Uygurlarda Istilahlara Dâir, s. 56-81 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172969

Ligeti Lajos Türkçe'de Uzun Vokaller, s. 82-94 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172971

Mecdut Mansuroğlu Anadolu Metinleri (XIII.Asır), s. 95-104 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172975

Clemens Bosch Bergama Kral Hanedanının Şeceresi, s. 105-124 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172972

Wolfram Eberhard Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbî Asya Halklarının Medeniyeti, s. 125-191 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172973

Osman Turan İlig Ünvanı Hakkında, s. 192-199 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172974

Tayyip Gökbilgin Macaristan'daki Türk Hakimiyeti Devrine Ait Bazı Notlar, s. 200-211 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172976

Abdullah Taymas Divanü Lûgat-it Türk Tercemesi, s. 212-252 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172977

Ahmet Ateş Metin Tenkidi Hakkında, s. 253-267 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172979

Helmuth Ritter Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Etrafındakiler, s. 268-281 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172980

Robert Anhegger Martoloslar hakkında, s. 281-320 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172981

Şerefeddin Yaltkaya Arap Lûgat ve Gramercileri Arasında Türkler, s. 321-322 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172967

H. Erzi Osmanlı Devletinin Kurucusununİsmi Meselesi, s. 323-326 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172982

Sadeddin Buluç Anadolu Ağızları Bibliyografyası, s. 327-333 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172983


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

A. Adnan Yusuf Hikmet Bayur: Türk İkılap Tarihi, s. 335-340 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172996

Reşit Arat Eski Türkçe'nin Grameri, s. 341-344 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172970

İ. Akyol Türkiye Hakkında Yeni Bir Eser, s. 344-345 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172997

Mecdut Mansuroğlu Türkçe ve Moğolca'da Vurgu (K. Grönbech), s. 345-347 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172991

Mecdut Mansuroğlu Türkçe Kitabeler (K. Grönbech), s. 347-348 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172992

A. Temir Moğolların Gizli Tarihi, s. 349-351 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172993

Ş. Bastav Kalizler, Hazarlar ve Macarlar, s. 351-356 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172994

Abdullah Taymas Yarlıklara Dair, s. 356-362 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172978

Ömer Barkan Karagöz, s. 362-368 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172995118 Türkiyat Mecmuası

Cilt VII - VIII

Cüz II

1945

Türkiyat Mecmuası
Cilt VII - VIII Cüz II 1945
182 sayfa


Makaleler javascript:;

H. Ritter Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar, s. 1-93 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172984

Ahmed Ateş Hicri VI-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadoluda Farsça Eserler, s. 94-135 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172985

Behçet Gönül İstanbul Kütüphanelerinde el-Şaka'ik el-numaniya tercüme ve zeyilleri, s. 136-168 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172986

Rifat Bilge İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Baznameler, s. 169-182 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172987119 Türkiyat Mecmuası

Cilt IX

1946 - 51

Türkiyat Mecmuası
Cilt IX 1946 - 51
210 sayfa


Makaleler javascript:;

Fevziye Abdullah Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı ve Sanatı, s. 1-34 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172671

M Gökbilgin XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Umerası, s. 35-46 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172674

E Bertels Ali Şîr Nevaî, Leylî ve Mecnûn, s. 47-64 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172812

R. Arat Atabetü'l Hakayık'ta g ve ğ Seslerine Dair, s. 65-72 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172679

Robert Anhegger Türk Edebiyatında Ağustos Böceği ile Karınca Hikayesi, s. 73-94 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172681

Hasan Eren Etimoloji Araştırmaları, s. 95-96 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172683

Hasan Eren Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında, s. 97-98 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172684

Mehmed Kaplan Dede Korkut Kitabında Kadın, s. 99-112 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172686

A. Tietze XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili (Âgehi Kasidesi ve Tahmisleri), s. 113-138 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172688

Abdulkadir İnan Güvey, s. 139-144 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172689

M. Baysun Müverrih Raşid Efendi'nin İran Elçiliğine Dair, s. 145-150 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172690

Faruk Sümer Yıva Oğuz Boyuna Dair, s. 151-166 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172691

Haydar Diriöz Kutb ül-Alevi'nin Barak Baba Risalesi Şerhi, s. 167-170 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172692

Orhan Köprülü Bir Tenkid Hakkında Bazı Mülahazalar, s. 171-178 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172694

Karoly Czegledy Yiltavar Unvanı, Volga Bulgarları ile İslavların X. Asırdaki Münasebeti Meselesine Dair, s. 179-187 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172695


Kitap Tenkitleri
javascript:;

İbrahim Kafesoğlu Szasz Bela, A Hunok Törtenete Atilla Nagykiraly (Hun Tarihi), s. 189-198 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172696

Peyami Erman Abdülhak Adnan - Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, s. 198-201 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172697

Hasan Eren Louis Bazin, Recherches sur la Titulature des Tabğaç, s. 201-203 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172698

Hasan Eren Türkiyat Haberler, s. 203-210 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172699120 Türkiyat Mecmuası

Cilt X

1951 - 53

Türkiyat Mecmuası
Cilt X 1951 - 53
412 sayfa


Makaleler javascript:;

Ömer Barkan Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi, s. 1-26 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172847

Ahmet Ates İbn Sina, Risalat al-İksîr, s. 27-54 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172701

Hasan Eren Onomatopée'lere Ait Notlar, s. 55-58 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172702

R. Arat Türk Şivelerinin Tasnifi, s. 59-138 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172703

Faruk Sümer Döğerlere Dair, s. 139-158 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172704

Fevziye Abdullah Muallim Naci İle Recaizade Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebi Hadiseler, s. 159-200 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172705

A. Caferoğlu Türk Onomastiğinde “At” Kültü, s. 201-212 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172709

Abdulkadir İnan Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl, s. 213-216 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172710

M. Gökbilgin Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi, s. 217-234 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172712

Abdulkadir Karahan Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî'nin Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn'i, s. 235-242 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172713

Omeljan Pritsak Mahmud Kâşgarî Kimdir?, s. 243-246 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172849

Semavi Eyice İstanbul'da Bazı Cami ve Mescid Minareleri, s. 247-268 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172714

Hrand Andreasyan Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi (1608-1619), s. 269-276 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172715

Bernard Lewis İzlanda'da Türkler, s. 277-284 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172716

M. Uluçay Manisa Şer'iye Sicillerine Dair Bir Araştırma, s. 285-298 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172717

M. Aktepe XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin Türkler Tarafından İskanına Dair, s. 299-312 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172718

J. Eckman Kelime Ortasında Anorganik “B, P” ve “M”-nin Türemesi, s. 313-320 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172719

M. Baysun Hasan-Beyzade Ahmed Paşa, s. 321-340 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172720

Mecdud Mansuroğlu Türkçede “–ğu” Ekinin Fonksiyonları, s. 341-348 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172721

Necla Pekolcay Türk Dil ve Edebiyatına Âit Bazı Metinleri İhtiva Eden Yazma Bir Mecmua, s. 349-364 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172722

Robert Anhegger Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülahazaları, s. 365-393 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172723


Kitap Tenkitleri
javascript:;

Ömer Barkan Fernard Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II, Paris 1949, p.1160, s. 395-403 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172848

A. Tietze Jaime Savla, la Orden de Malta y las Acciones Navales Espanolas Contra Turcos y Berberiscos en los Siglos XVI y XVII, s. 403-404 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172726

J. Eckman Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, s. 404-407 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172727

J. Eckman N. A. Baskakov, Karakalpakskiy Yazık I. Materialı po Dialektologii, s. 407-410 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172729

J. Eckman Nemeth Gyula, Balassa Balint es a Török Bölteszet, s. 410-411 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172731121 Türkiyat Mecmuası

Cild XI

1954

Türkiyat Mecmuası
Cild XI 1954
238 sayfa


Makaleler javascript:;

Ali Tanoğlu İskan Coğrafyası: Esas Fikirler, Problemler ve Metod, s. 1-32 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172638

Ahmed Ateş Türk Halk Hikayelerinde İbn Sina, s. 33-40 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172641

Ahmed Caferoğlu Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair, s. 41-56 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172665

Güzin Dino Recaizade Ekremin Araba Sevdasında Gerçekçilik, s. 57-74 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172666

Abdullah Taymas Divanü Lügati't- Türk Tercümesi, s. 75-100 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172667

Hilmi Ülken İbni Sinanın Tıbba Dair Bir Münakaşası, s. 101-114 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172668

M.Münir Aktepe Damat İbrahim Paşa Devrinde Laleye Dair Bir Vesika, s. 115-130 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172669

Fevziye Abdullah Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemalin Münasebatı ve Muhaberatı, s. 131-152 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172670

C.Orhan Tütengil Ziya Gökalpin Diyarbekir Gazetelerindeki İlk Yazıları, s. 153-156 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172672

Semavi Eyice Yunanistan'da Türk Mimari Eserleri - I, s. 157-182 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172673

Nihad Çetin Ahmet Haşim'in Kaynakları Hakkında Bir Deneme, s. 183-212 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172675

M.Cavit Baysun Cevdet Paşa, Şahsiyetine ve İlim Sahasındaki Faaliyetine Dair, s. 213-230 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172677


Kitabiyat
javascript:;

Ercümend Kuran Bernard Lewis, The Impect of the French Revolution on Turkey, s. 231-233 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172678


Haber
javascript:;

Ahmed Ateş Tahran'da İbn Sina Tören ve Kongresi http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172680122 Türkiyat Mecmuası

Cild XII

1955

Türkiyat Mecmuası
Cild XII 1955
284 sayfa


Makaleler javascript:;

Henrik Nyberg Şark Tedkikleri ve Avrupa Medeniyeti, s. 1-14 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172682

R. Arat Türkçe Turfan metinleri VIII, s. 15-22 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172685

Abdullah Taymas Kırımlı Bekir Çobanzadenin Şiirleri, s. 23-44 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172687

Mehmed Kaplan Yunus Emre ve Nebatlar, s. 45-56 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172706

Fevziye Abdullah Namık Kemal'in Midilli'de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler, s. 57-90 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172708

Nihad Çetin Seyrani'nin Neşredilmemiş Bazı Şiirleri, s. 91-114 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172711

Fuad Sezgin Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma'mer B. Raşid'in Cami'i, s. 115-134 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172725

İsmail Uzunçarşılı İkinci Abdülhamid'in Alman İmparatoruna Çekmiş Olduğu Bir Telgraf, s. 135-144 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172728

Midhat Sertoğlu Osmanlı Tarihinin Kaynakları Hakkında Bazı Düşünceler, s. 145-154 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172730

M.Münir Aktepe Vak'anüvis Raşid Mehmed Efendi'nin Eşref Şah Nezdindeki Elçiliği ve Buna Tekaddüm Eden Siyasi Muhabereler, s. 155-178 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172733

Muzaffer Erdoğan Mimar Davud Ağa'nın Hayatı ve Eserleri, s. 179-204 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172734

Semavi Eyice Yunanistan'da Türk Mimari Eserleri - II, s. 205-230 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172735

İbrahim Kafesoğlu Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi, s. 231-256 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172736

M.Cavit Baysun Evliya Çelebi'ye Dair Notlar, s. 257-264 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172737

Ahmed Ateş Türk Halk Hikayelerinde İbn Sina, s. 265-276 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172738


Kitabiyat
javascript:;

R. Arat Herbert Jansky, Lehrbuch der Türkischen Sprache, s. 277-279 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172739

M.Münir Aktepe Cavid Baysun, Cevdet Paşa, Tezakir 1-12, s. 280-281 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172740

Necla Pekolcay A. Meillet, La Methode Comparative en Linguistique Historique http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172741123 Türkiyat Mecmuası

Cild XIII

1951 - 53

Türkiyat Mecmuası
Cild XIII 1951 - 53
144 sayfa


Makaleler javascript:;

Fevziye Abdullah Samî Paşazade Sezaî, s. 1-30 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172860

Pertev Boratav Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Telif Tarihi, s. 31-62 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172859

Haluk İpekten Karamanlı Nizamî, s. 63-78 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172861

M. Kaya Bilgegil Abdülhak Hamid Üzerinde Bidil Te'siri, Bidil'in Bir Mersiyesi ve Makber, s. 79-84 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172862

M. Çağatay Uluçay Üç Eşkıya Türküsü, s. 85-100 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172863

M.Münir Aktepe Hoca Sa'deddin Efendi'nin Tacü't-Tevarih'i ve Bunun Zeyli Hakkında, s. 101-116 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172864

İbrahim Kafesoğlu Selçuk'un Oğulları ve Torunları, s. 117-130 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172865

John R. Walsh Müverrih Ali'nin Bir İstidanamesi, s. 131-140 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172867


Kitabiyat
javascript:;

Tahsin Yazıcı Abdülkadir Karahan, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis, Toplama, Tercüme ve Şerhleri, s. 141-143 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172868

Ercümend Kuran Ertuğrul Oğuz Çırağan, La Politique Ottomane Pendant les Gueerres de Napoleon, s. 143-144 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172869124 Türkiyat Mecmuası

Cild XIV

1964

Türkiyat Mecmuası
Cild XIV 1964
336 sayfa


Makaleler javascript:;

R. Arat Türkçede Cihet Mefhûmu ve Bunun İle İlgili Tabirler, s. 1-24 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172900

Ahmet Caferoğlu Osmanlı İmparatorluğu Onomastiğinde "Epitheta Ornantia" nın Karakteristik Çizgileri, s. 25-36 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172901

Mehmed Kaplan Ziya Gökalp ve Saadet Perisi, s. 37-64 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172902

Muhammed Hamidullah Kuran-ı Kerîmin Türkçe Yazma Tercümeleri, s. 65-80 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172903

Zeki Togan Zimahşerinin Doğu Türkçesi ile Mudaddimetül-edebi, s. 81-92 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172904

Abdulbaki Gölpınarlı Hurûfilik ve Mîr-i "alem Celal Bik"in Bir Mektubu, s. 93-110 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172905

Fahir İz Makale-i Zindancı Mahmud Kapudan, s. 111-150 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172906

Saadeddin Buluç Bir Eserin İki Yazma Nüshası, s. 51-197 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172907

Semavi Eyice İstanbulun Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme, s. 199-216 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172908

Nihad Çetin Ahmedî'nin "Mirkatü'l-edeb" i Hakkında, s. 217-230 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172909

İsmail Eren Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - I, s. 231-256 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172910


Notlar ve Vesikalar
javascript:;

Fuad Köprülü Orta-Asya Türk Dervişliği Hakkında Notlar, s. 259-262 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172911

Paul Wittek Miscellanea, s. 263-275 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172912

Ömer Akün Şinasi'nin Fatih Tezkeresi Baskısındaki Yeni Biyografik Bilgiler, s. 277-336 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172913125 Türkiyat Mecmuası

Cild XV

1968

Türkiyat Mecmuası
Cild XV 1968
262 sayfa


Makaleler javascript:;

Ahmed Caferoğlu Hakiki Köprülü, s. 1-10 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172916

Ramazan Şeşen Eski Araplara Göre Türkler, s. 11-36 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172917

Yusuf Blaşkoviç Köprülü Mehmed Paşanın Macarca Bir Ahdnamesi, s. 37-43 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172919

H. Kisling Sultan Bayezîd II ve Françesko II Gonzaga, s. 47-73 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172918

Ali Karamanlıoğlu Seyf-i Sarayînin Gülistan Tercümesinin Dil Husûsiyetleri, s. 75-126 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172920

İsmail Eren Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - II, s. 127-156 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172921

Cengiz Orhonlu Gemicilik, s. 157-169 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172922

Saadet Çağatay Tuba Ağzında "İyik", s. 171-174 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172923

Mario Grignaschi Al-Farabi et "L'epitre sur les Connaissances a Acquerir Avant d'entreprendre l'etude de la Philosophie", s. 175-210 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172924

Semavi Eyice Çorum'un Mecidözü'nde Âşık Paşa-oğlu Elvan Çelebi Zaviyesi, s. 211-246 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172925

Saadeddin Buluç Şeyyad Hamzanın Bilinmeyen Bir Mesnevisi, s. 247-256 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172926126 Türkiyat Mecmuası

Cild XVI

1971

Türkiyat Mecmuası
Cild XVI 1971
186 sayfa


Makaleler javascript:;

Mehmed Kaplan Ziya Gökalp ve "Yeniden Doğma" Temi, s. 1-18 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172927

T. Gandjei Sadıkî-i Afşarın Türkçe Şiirleri, s. 19-26 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172928

Ahmed Caferoğlu Türkçede "V" Morfemi, s. 27-38 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172929

Semavi Eyice Anadoluda Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı, s. 39-56 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172952

Cengiz Orhonlu Lipkalar, s. 57-87 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172953

Kemal Eraslan Nevayinin "Halat-ı Seyyid Hasan Big" Risalesi, s. 89-110 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172939

E.Popescu Judet Türk Halk Temaşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri, s. 111-132 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172940

M.C. Tekindağ İzzet Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerinde Çalışmalar I, s. 133-162 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172941


Tahlil ve Tenkitler
javascript:;

Ahmed Caferoğlu Abbas Zamanov, Sabire Heykel, s. 164-165 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172930

Ahmed Caferoğlu Abbas Zamanov, Heyat Eşiği, Güzellik Muğennisi, s. 165-166 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172931

Ahmed Caferoğlu Ali Hüseyinzade, XIX. Asrın İkinci Yarısında Azerbaycan Tarihşünaslığı, s. 167-169 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172932

Ahmed Caferoğlu K.T. Karakaşlı, Materialnaya Kultura Azerbayjandsev Severo-Vostocnoy i Tsentralnoy Zon Magolo Kavkaza = Küçük Kafkasya Merkezi ve Kuzey-Doğu Bölgesi Azerilerinin maddî Medeniyetleri, s. 169-172 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172933

Ahmed Caferoğlu Şamil Cemşidov, Kitabı Dede Gorgudu Varaklarkan, s. 172-173 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172934

Ahmed Caferoğlu S. B. Aşurbeyli, Oçerk İstorii Srednevekovogo Bakı (VIII-naçalo XIX vv.), s. 173-175 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172937

Ahmed Caferoğlu Remzi Yüzbaşov, Azerbaycan Coğrafiya Terimleri (Tedgigler), s. 175-176 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172935

Ahmed Caferoğlu II. Sintszyan-Uygur Muhtar Eyaleti. E. N. Necip, Uygurca-Rusça Lûgat, s. 176-178 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172936

Ahmed Caferoğlu E. N. Necip, Sovremenny Uygurskiy Yazık= Çağdaş Uygur Dili, s. 178-179 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172938

Osman Sertkaya Türkoloji Dergisi III, s. 179-183 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172955


Kayıplar
javascript:;

Ali Karamanlıoğlu Kayıplar: Ananiasz Zajaczkowski (12.11.1903-06.04.1970), s. 184 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172942127 Türkiyat Mecmuası

Cild XVII

1972

Türkiyat Mecmuası
Cild XVII 1972
296 sayfa


Makaleler javascript:;

Ahmet Caferoğlu İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları, s. 1-12 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172806

Kreskai Miklos, Çev. Gökbilgin Yurd Kurma Hakkında, s. 13-20 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172856

Oktay Aslanapa Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan Zamanından Kalan Eserler, s. 21-23 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172811

Emel Esin Butân-ı Halaç (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri), s. 25-67 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172857

Hamit Koşay Malazgird'de Buluşanlar, s. 69-76 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172858

C. Cahen, Çev. Kerman İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, s. 77-100 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172866

Ramazan Şeşen Alparslan'ın Hayatı ile İlgili Arapça Kaynaklar, s. 101-112 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172870

Ali Alparslan Edebiyatta Alparslan, s. 113-124 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172881

Harold Bowen, Çev. Toker İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar, s. 125-132 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172871

Semavi Eyice Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich Sarre, s. 133-148 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172872

Mehmed Kaplan Ziya Gökalp ve Yahya Kemal'e Göre Malazgirt Savaşının Mana ve Ehemmiyeti, s. 149-164 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172873

İbrahim Artuk Diyarbekir'de Ebu Şuca Muhammed b. Melikşah Zamanında Yapılan Bir Yapı Kitabesi ile Onun Namına Kesilen Bazı Sikkelerin Mahiyeti, s. 165-176 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172874

Orhan Köprülü Velâyet-Nâme-i Sultan Şücaüddin, s. 177-184 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172875

Osman Sertkaya Horezmi'nin Muhabbet-Nâme'sinin İki Yeni Yazma Nüshası Üzerine, s. 186-207 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172876

Osman Tuna Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler, s. 209-250 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172879

Ali Karamanlıoğlu Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan Tercümesi'nin Yayımı Üzerine, s. 251-261 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172880


Tahlil ve Tenkidler
javascript:;

Ahmet Caferoğlu Tyurkologiçeskiy Sbornik (Türkoloji Dergisi). K. Şestidesyatileyu Andreya Nikolaeviça Kononova, s. 263-268 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172882

Ahmet Caferoğlu Tyurkologiçeskiy Sbornik 1970. (Türkoloji Dergisi), s. 268-272 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172883

Ahmet Caferoğlu A. K. Kurışjanov, İssledovanie po Leksike Starokıpçakskogo Pismennogo Pamyatnika XIII v. Tyurksko-Arabskogo Slovarya= XIII. Yüzyıl Eski Yazılı Kıpçak Kaynaklarından "Türk-Arap Sözlüğü" Üzerine Araştırmalar, s. 272-274 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172884

Ahmet Caferoğlu Abbas Gulu Aga Bakıhanlı, Gülüstan-i İrem, s. 274-277 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172885

Ahmet Caferoğlu Kamal Talibzade, XX. Asır Azerbaycan Edebi Tengidi, (1905-1917'nci İller), s. 277-281 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172886

Ali Alparslan Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, s. 281-283 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172887

Johann Tischler Demetrius J. Georgacas: The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-Turkish Placenames, s. 283-288 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172888

Osman Sertkaya Nicholas Poppe, A Middle Turkic Text of the Apostles Creed, Havarilerin Amentüsü'ne Ait Bir Orta Türkçe Metni, s. 288-291 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172877


Haber
javascript:;

Osman Sertkaya Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü'nün Sempozyumu (21. VIII. 1971-25.VIII.1971), s. 292-295 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172878128 Türkiyat Mecmuası

Cild XVIII

1973-1975

Türkiyat Mecmuası
Cild XVIII 1973-1975
378 sayfa


Makaleler javascript:;

Ömer Akün Nâmık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri, s. 1-78 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172634

Emel Esin Farhar-ı Halluh (Karluk Budist Sanatı, s. 79-140 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172637

Sir Gerard Clauson Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar, s. 141-148 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172639

Mehmed Kaplan Âşık Paşa ve Birlik Fikri, s. 149-160 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172640

Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği “Baburi Yazısı” ve Onunla Yazılmış Olan Kur'an - I, s. 161-168 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172635

Kemal Eraslan Manzum Oğuznâme, s. 169-244 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172642

Osman Sertkaya Uygur Harfleri ile Yazılmış Bazı Mensur Parçalar - I (Mesele Kitabı), s. 245-280 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172643

Osman Tuna Osmanlıcada Moğolca Kelimeler, s. 281-314 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172644

Mefkure Mallova Şark Kavimlerinden Geçen Bazı Bulgar Ad ve Soyadları, s. 315-330 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172645

Faruk Timurtaş Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri, s. 331-368 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172646


Kitabiyat
javascript:;

Ahmed Caferoğlu Sovetskaya Arheologiya, s. 369-377 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172636129 Türkiyat Mecmuası

Cild XIX

1977-1979

Türkiyat Mecmuası
Cild XIX 1977-1979
346 sayfa


Makaleler javascript:;

Sadettin Buluç Elvan Çelebi’nin Menâkib-Nâmesi, s. 1-6 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977_1979_BULUCS.pdf

Ömer Faruk Akün Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mirahur Sarı Süleyman Ağa Mücadelesi ile İlgili Bir Konuşma Zabtı, s. 7-64 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_AKUNOF.pdf

Emel Esin Merkez Efendi (H. 870/1465 Sıraları - 959/1551) ile Şah Sultan Hakkında Bir Haşiye, s. 92 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_ESINE.pdf

Abdülkadir Karahan Kendi Elyazısı Hatıratına Göre Niyazi-i Mısri'nin Bazı Mistik Görüşleri, s. 93-98 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_KARAHANA.pdf

Kemal Eraslan Ali Şir Nevai'nin 'Halat-ı Pehlevan Muhammed' Risalesi, s. 99-164 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_ERASLANK.pdf

Osman F. Sertkaya Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Abidesi Üzerine Üç Not, s. 165-182 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_SERTKAYAOF2.pdf

Juten Oda Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası, s. 183-205 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_ODAJ.pdf

Ali Alparslan Babur'un İcat Ettiği Baburi Yazı II, s. 207-211 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_ALPARSLANA.pdf

İsmail E. Erünsal Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri, s. 213-222 javascript:;

Bernt Brendemoen Labiyal Ünlü Uyumunun Gelişmesi Üzerine Bâzı Notlar, s. 223-240 javascript:;

Tülay Reyhanlı Havsa'daki Sokollu veya Kasım Paşa Külliyesi Hakkında Tamamlayıcı Notlar, s. 241-254 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_REYHANLIT.pdf

İnci Enginün, Zeynep Kerman Türkçede Maupassant, s. 255-276 javascript:;


Türkoloji dünyâsının kayıpları
javascript:;

Emel Esin Prof. John Andrew Boyle, s. 277-278 javascript:;

Emel Esin Prof Alessio Bombaci, s. 279-281 javascript:;


Tahlil ve Tenkidler
javascript:;

Hasan Eren Ymär Daher, Agricultura Anatolica I. Die volkstümlichen landwirtschaftlichen Geräte. Eine wort-und kulturgeschichliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Türkvölker (mit 29 Tafeln und 2 Karten). Helsinki 1970. Studia Orientalia XLII. 62 s., s. 283-308 javascript:;

Osman F. Sertkaya Turfan Metinleri ve Yapılan Yayınları: 1. Das Uigurische Insadi-Sutra= Uygurca İnsadi-Sutra, s. 309-334 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_SERTKAYAOF.pdf

tanıtan Osman F. Sertkaya Louis Bazin, Les Calendriers Turcs Anciens et Mediveaux (Eski ve Orta Çağlarda Türklerin Takvimleri), Doktora tezi, 1974, 800 s., s. 335-344 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977_1979_SERTKAYAOF1.pdf

Kemal Eraslan Manzum Oğuzname ile İlgili İki Not, s. 345-346 http://isamveri.org/pdfsbv/D00135/1977-1979/1977-1979_ERASLANK1.pdf130 Türkiyat Mecmuası

Cild XX

1997

Türkiyat Mecmuası
Cild XX 1997
502 sayfa


Makaleler javascript:;

Mustafa Özkan Kuruluşunun 70. Yılında Türkiyat Enstitüsü, s. 1-11 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172613

Hasan Akay Cenab Şehabeddin'in Güzellik Felsefesi, s. 13-35 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172612

Fatih Andı Safahât-Birinci Kitab'ın Devrinde Uyandığı Akisler, s. 37-67 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172614

Mustafa Kaçalin +Lağu / +Legü Eki Üzerine, s. 69-84 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172615

Hayati Develi Dua ve Yas Motifi Olarak "baş aç-" Tabiri, s. 85-111 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172616

Musa Duman "Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine, s. 113-130 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172617

Kemal Eraslan Baba İlyâs-i Horâsânî'ye Ait Halvetle İlgili Manzûm Bir Risâle, s. 131-194 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172618

Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der-Aksâm-ı Ezhâr", s. 195-254 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172619

Şeyma Güngör Fuzûlî'nin Türkçe Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevî Özellikleri, s. 255-272 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172620

Nedim İpek Kafkaslardaki Nüfûs Hareketleri, s. 273-313 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172621

Yekta Saraç Emrî'nin Hayatı ve Edebî Kişiliği, s. 315-331 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172622

Atilla Şentürk Klâsik Osmanlı Edebiyatında Tipler I, s. 333-413 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172623

Hatice Tören Ta'bîr-nâme, s. 415-452 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172624

Nuri Yüce Neu Festgestellte Wörter und Wortbedeutungen Im ChoresmTürkischen (III), s. 453-461 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172625


Kitabiyat
javascript:;

Atilla Şentürk Cinanî, Cilaü'l-kulûb (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), nşr. Doç. Dr. Mustafa Özkan, İstanbul, 1990., s. 463-472 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172626

Erol Ülgen Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulema (İnceleme-Metin-İndeks), Ankara, 1991., s. 472-474 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172633

Fatih Andı Mirza Fethali Âhunzade, Komediler (Temsîlat), Haz. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yayını, İzmir, 1988., s. 474-479 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172627

Mehmet Beyhan Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi İnstitution in Mamluk Egypt: The Khanqah (Memlûk Mısrı'nda Bir Sûfî Müessesesi'nin İnkişafı: Han-kah), Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988., s. 479-484 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172628

Metin Ayışığı Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, I, Nehir Yayınları, İstanbul 1992., s. 484-487 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172629

Kemal Beydilli Michael W. Weithmann, Kriesenherd Balkan, Ursprünge und Hintergründe des Aktuellen Konflikts, München 1992., s. 488-492 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172630

Kemal Beydilli Prof. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK, Ankara 1991., s. 492-498 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172631

Muhammed Kutluoğlu Afaf Lutfi Al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge: Cambridge University Press, 1984., s. 498-501 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172632131 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası

Cilt: 1

1931

Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası
Cilt: 1 1931
344 sayfa


Ahmet-Zeki Validi Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadi Vaziyeti, s. 1-42 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_VALIDIAZ.pdf

Ciro Truhelka; çeviren Köprülüzade Ahmet Cemal Bosna'da Arazi Meselesinin Tarihî Esasları, s. 43-69 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_TRUHELKAC.pdf

Hâmit Sadi Paşaeli: Şarkî Trakya'nın Coğrafyasına ve İktisadî Tarihine Dair Notlar, s. 71-104 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_SADIH.pdf

A. Caferoğlu Tukyu ve Uygurlarda Han Ünvanları, s. 105-119 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_CAFEROGLUA.pdf

Abdülkadir “Orun” ve “Ülüş” Meselesi, s. 121-133 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_ABDULKADIR.pdf

W. Barthold; çeviren Abdülkadir B İlhanlılar Devrinde Malî Vaziyet, s. 135-159 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_BARTHOLDW.pdf

P. Wittek Ankara'da Bir İlhanî Kitabesi, s. 161-164 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_WITTEK.pdf

Köprülüzade Mehmet Fuat Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te'siri Hakkında Bazı Mülâhazalar, s. 165-298 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1931_1/1931_1_FUATKM.pdf132 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası

Cilt: II 1932 - 39

1939

Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası
Cilt: II 1932 - 39 1939
194 sayfa


Fuad Köprülü Proto-Bulgar Hukukuna Dair Notlar, s. 1-6 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_KOPRULUF.pdf

Şerefeddin Yaltkaya İlhaniler Devri İdari Teşkilatına Dair: Nasîr-ed-Dini Tûsî’nin Bir Eseri, s. 7-16 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_YALTKAYAS.pdf

Fuad Köprülü Eski Türk Unvanlarına Ait Notlar, s. 17-31 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_KOPRULUF2.pdf

Fuad Köprülü Ortazaman Türk Devletlerinde Hukukî Senbollerdeki Motifler, s. 33-52 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_KOPRULUF3.pdf

A. N. Samoiloviç Cucu Ulusu’nda Payza ve Baysa'ya Dair: Ahmet Han’ın Basması Meselesi, s. 53-64 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_SAMOILOVICAN.pdf

Hasan Ortekin Basma'ya ve Baysa'ya Dair, s. 65-71 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_ORTEKINH.pdf

A. Caferoğlu Türk Taamül Hukukunda Evlatlık Müessesesi, s. 97-118 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_CAFEROGLUA.pdf

Ömer Barkan Türk-İslâm Toprak Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda Aldığı Şekiller I: Mâlikâne-Divânî Sistemi, s. 119-184 http://isamveri.org/pdfdrg/D00133/1939_2/1939_2_BARKANO.pdf

Branislav Djurdjev Eflak Kanunu Hakkında Küçük Bir İzah, s. 185-187 http://isamveri.org/pdfsbv/D00133/1939_2/1939_2_DJURDYEVB.pdf133 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

Sayı: I.

Temmuz 1933

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
Sayı: I. Temmuz 1933
sayfa
134 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

Sayı: II.

Temmuz 1934

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
Sayı: II. Temmuz 1934
sayfa
135 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

Sayı: III

Temmuz 1936

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
Sayı: III Temmuz 1936
sayfa
136 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

Sayı: IV

Temmuz 1940

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
Sayı: IV Temmuz 1940
sayfa
137 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

Sayı: V

Temmuz 1949

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
Sayı: V Temmuz 1949
sayfa
138 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 1

Sayı 1

Mart 1935

Eki: Çankırı da Atabey ferruh darüşşifasında yılan alâmeti 1235

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 1 Sayı 1 Mart 1935
48 sayfa(1-48. sayfalar)


A. Süheyl Ünver Başlangıç, 3-5 javascript:;

A. Castiglioni Profesör Castiglioni’nin Tıb Tarihi Enstitü Çalışmaları Üzerine Bir Makalesi, s. 5-6 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_1/1935_1_CASTIGLIONIA.pdf

A. Süheyl Ünver Anadolu’da Eti Tababeti Hakkında, s. 7-10 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_1/1935_1_UNVERAS.pdf

M. F. Nafiz İslâm Tıbbında Farmakologi ve Saydilani Nebatlar, s. 10-14 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_1/1935_1_NAFIZMF.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması, s. 14-20 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_1/1935_1_SUSSHEIMK.pdf

A. Süheyl Ünver Türkiye’de Tababet ve Hıfzıssıhha Tarihi Hakkında, s. 20-29 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_1/1935_1_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Sur l’Histoire de la Medecine et de l’Hygiene en Turquie, s. 30-45 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_1/1935_1_UNVERAS2.pdf

Hamza Orhan Anamurda Halk Tedavilerine Aid Misaller, s. 46-48 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_1/1935_1_ORHANH.pdf

Eki: Çankırı da Atabey ferruh darüşşifasında yılan alâmeti 1235

139 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 1

Sayı 2

Haziran 1935

Eki: Prof. A. Castiglioni nin Fransızcaya tercüme olunan meşhur tıb tarihi eserinden çıkarılmış resimdir ki muharebe meydanında bir key ameliyesini gösteriyor.

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 1 Sayı 2 Haziran 1935
38 sayfa(49-86. sayfalar)


M. F. Nafiz Şerif Oğlu Yadigârı, s. 49-54 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_NAFIZMF.pdf

M. F. Nafiz Souvenir d’Ibni Cherif, s. 54-55 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_NAFIZMF.pdf

A. Süheyl Ünver Türk Uygur Tababetine Ait Üç Resim, s. 55-59 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver Trois İllustrations de la Medecine des Turcs Ouigours, s. 59-60 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_UNVERAS.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması II, s. 60-63 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_SUSHEIMK.pdf

A. Süheyl Ünvere, Osman Ergin (TIB) ile (TEB) ve (Yılan Ambilemi) ile (YILAN) Totemi Arasında Münasebet Var mıdır?, s. 63-71 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_UNVERAS_ERGINO.pdf

A. Süheyl Ünver Doktor İbrahim Themo, s. 71-77 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Le Docteur I. Thémo, s. 77-78 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Milhi Eflak - Eflak Tuzu (Sel de Valachie), s. 78-84 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_2/1935_2_UNVERAS3.pdf

Yeni eserler javascript:;

A. Süheyl Ünver Hilmi Ömer Budda, Dinler Tarihi, s. 84-85 javascript:;

Osman Şevki Uludağ, Tarihimizde iki tıbhane vardır, Tıb Dünyası No: 8, 1935, s. 86 javascript:;

Eki: Prof. A. Castiglioni nin Fransızcaya tercüme olunan meşhur tıb tarihi eserinden çıkarılmış resimdir ki muharebe meydanında bir key ameliyesini gösteriyor.

140 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 1

Sayı 3

Eylûl 1935

Eki: Üsküdarda Karaca Ahmette 1514 de yapılan Leproserinin 25 sene evvel Ressam Üsküdarlı Ali Riza tarafından çizilen resmi. Burası halen yıkılmıştır.

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 1 Sayı 3 Eylûl 1935
30 sayfa(87-126. sayfalar)


M. F. Nafiz Hekim Başı M. Behçet Efendi’nin Kitapları ve İslâmlarla Bitik Sevgisi - Bitik Evleri, s. 87-100 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_3/1935_3_NAFIZMF.pdf

M. F. Nafiz Les Livres de I’Archiâtre Mustafa Behdjet Efendi et I’ Amour des Livres Chez les Musulmans, s. 101-102 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_3/1935_3_NAFIZMF.pdf

A. Süheyl Ünver İslâm Tababetinde Türklerin Mevkii Hakkında, s. 103-104 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_3/1935_3_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver La place des Turcs dans la medécine islamique, s. 104-106 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_3/1935_3_UNVERAS.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması III, s. 106-111 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_3/1935_3_SUSSHEIMK.pdf

A. Süheyl Ünver Birun’lu Türk Hekimi Ebürreyhanın Tıb Bitikleri (927-1048), s. 112-114 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_3/1935_3_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Eburreyhan de Biroun (Harzemi) Medecin turc, et ses ouvrages Medicaux (972-1048), s. 115-116 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_3/1935_3_UNVERAS2.pdf

Rusçuklu Hakkı Üzel Şerif oğlu ve “Yadigâr”ı, s. 116-117 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_3/1935_3_UZELRH.pdf

M. F. Nafiz Şerif Oğlu Yadigârının Yazılma Yılı ve Umur Bey Çelebi, s. 118-121 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_3/1935_2_NAFIZMF2.pdf

X uncu tıb Tarihi kongresi, Madrid 22 - 29 Eylül 1935, s. 121-124 javascript:;

Bibliyografi javascript:;

Saim Türk Tıb Tarihine Genel bir bakış, s. 124-125 javascript:;

İstanbulda çıkan Türkçe tıb mecmualarında tesadüf edilen ve tıb tarihimizi alâkadar eden yazılar ve ayrıca çıkan eserler, s. 125-126 javascript:;

Eki: Üsküdarda Karaca Ahmette 1514 de yapılan Leproserinin 25 sene evvel Ressam Üsküdarlı Ali Riza tarafından çizilen resmi. Burası halen yıkılmıştır.

141 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 1

Sayı 4

1 ci Kânun 1935

Eki: Hem Hekimbaşı ve hem Şeyhülislam olan bir Türk hekimi fetvası ve imzası

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 1 Sayı 4 1 ci Kânun 1935
40 sayfa(127-166. sayfalar)


M. Şerefeddin Yaltkaya (İbn Sina)nın Tıbdan Bir Ürcuzesi, s. 127-142 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_4/1935_4_YALTKAYAMS.pdf

Cherefeddin Yaltkaya Un Poeme Medical d’Avicenne, s. 142-144 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1935_4/1935_4_YALTKAYAMS.pdf

M. F. Nafiz Hekimbaşı Mustafa Behçet, Cholera Risalesi, s. 145-151 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_NAFIZMF2.pdf

Mustafa Behdjet Die Cholera - Epidemie zu Konstantinopel und Verhaltungsmassregeln Dabei, s. 152-156 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_BEHDJETM.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması IV, s. 156-160 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_SUSSHEIMK.pdf

M. F. Nafiz Türk Tababet Tarihi ile Uğraşan Müsteşrikler: Prof. Dr. Phil. Karl Süssheim, s. 160-163 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_NAFIZMF.pdf

İ. Themo Tıbbiyenin Diyojeni ve Türklerde Eski Bir Opoterapi, s. 164-165 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_THEMOI.pdf

H. Turhrn Dağlıoğlu Sümer ve Eti Tababetine Ait Birkaç Not, s. 165 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_DAGLIOGLUHT.pdf

H. T. Dağlıoğlu Quelques Notes sur la Medecine Sumerienne et les Hitites, s. 166 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1935_4/1935_4_DAGLIOGLUHT.pdf

Eki: Hem Hekimbaşı ve hem Şeyhülislam olan bir Türk hekimi fetvası ve imzası

142 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 2

Sayı 5

2 ci Kânun 1937

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 2 Sayı 5 2 ci Kânun 1937
32 sayfa(1-32. sayfalar)


M. Şerefeddin Yaltkaya (M. Cherefeddin Yaltkaya) Kahveye Dair Bir Türk Hekiminin Şahsî Mütalâaları / Les Opinions Personnelles d’un Medecin turc du XVleme Siecle Concernant le Cafe, s. 3-9 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_5/1937_5_YALTKAYAMS.pdf

A. Süheyl Ünver Hekim Hacı Paşa ve Mısır’da Kalavun Hastanesi / Hekim Hadji Pacha et l’Hopital de Kalavoun au Caire, s. 9-15 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_5/1937_5_UNVERAS.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması V, s. 15-18 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_5/1937_5_SUSSHEIMK.pdf

Riza Çavdarlı Eski Türklerde (Tıb) İlmi, s. 18-25 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_5/1937_5_CAVDARLIR.pdf

A. Süheyl Ünver Uygur Türklerinde Tababet Esasları / Les Bases de la Medecine Chez les Turcs Ouigurs, s. 25-28 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_5/1937_5_UNVERAS2.pdf

Hüsnü Aydıner Pireler Kondu’da Halk Tababeti / La Medecine Populaire a Pireler Kondu, s. 29-31 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_5/1937_5_AYDINERH.pdf143 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 2

Sayı 6

1 1 ci teşrin 1937

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 2 Sayı 6 1 1 ci teşrin 1937
32 sayfa(33-64. sayfalar)


İbni Sina; çeviren Mehmed Hazmi Tura (Hüzün)ün Mahiyet ve Sebepleri, s. 33-34 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1937_6/1937_6_TURAMH.pdf

F. Nafiz Uzluk Şerif Oğlu Yadigârı ve Gazi Umur Bey, s. 34-38 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_UZLUKFN.pdf

A. Süheyl Ünver Orta Zamanda Türkçe Takrir, s. 38-39 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_UNVERAS.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması VI, s. 40-44 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_SUSSHEIMK.pdf

Feridun Nafiz Uzluk Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri, s. 45-52 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_UZLUKFN2.pdf

A. Süheyl Ünver Şarkda Malarya Tarihinin Eskiliği Üzerine Birkaç Not / Quelques Mots sur I’Anciennete de Malaria en Orient, s. 53-55 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_UNVERAS2.pdf

F. N. Uzluk Şanizadenin Mezar Taşı, s. 55-57 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1937_6/1937_6_UZLUKFN3.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sinayı Kıyasen Bir Medih / Un Eloge Dans Lequel Ibni Sina est Pris Comme Mesure, s. 58-60 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1937_6/1937_6_UNVERAS3.pdf

M. Ş. Yaltkaya Eski Türklerde Dişçilik / Quelques Mots sur I’Odontologie Chez les Anciens Turcs, s. 60 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_YALTKAYAMS.pdf

A. Süheyl Ünver Kütüphanelerimizde Eski Yazma Tıb Kitabları Üzerine Nazarı Dikkati Celbe Şayan Bir Eser / Un Ouvrage Interessant sur les Anciens Livres Medicaux se Trouvant dans nos Bibliotheques, s. 61-62 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_UNVERAS4.pdf

Tricot-Royer; çeviren Metin Belger Türk Tıbbî Folkloru, s. 63-64 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1937_6/1937_6_BELGERM.pdf144 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 2

Sayı 7

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 2 Sayı 7
32 sayfa(65-96. sayfalar)


A. Süheyl Ünver İbni Sina: (Hayyibni Yakzan) Uyanık Oğlu Dirinin Hayal, Gazab ve Şehvet Üzerine Temsilleri, s. 65-69 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS.pdf

Mirza Mesut Baykal İbni Sina: Nefsi Natıkanın Marifeti Hakkında, s. 70-73 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_7/1938_7_BAYKALMM.pdf

A. Süheyl Ünver Farabî ve İbni Sina’yı Tekfir / L’Accusation d’Infidelite Religieuse de Farabî et de İbni Sina, s. 73-75 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS2.pdf

Karl Süssheim Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adlî Sultan Mahmud Zamanında İstanbul’a Yayılması VII, s. 76-82 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_SUSSHEIMK.pdf

A. Süheyl Ünver Türk Tıb Tarihinde Veba Hastalığına Karşı Kına Tatbiki / L’Application du Henne Comme Traitement de la Peste dans I’Histoire de la Medecine Turque, s. 82-85 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS3.pdf

A. Süheyl Ünver Edirne Darüşşifası ve Saray Başhekimi Tosyalı Mustafa, s. 85-86 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS9.pdf

A. Süheyl Ünver 10 Asır Evvel Şarkda Kitablara Alâkaya Dair, s. 86-87 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS4.pdf

A. Süheyl Ünver Hekim ve Sevgi Mefhumu / Les Medecins et I’Amour, s. 88-90 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS5.pdf

A. Süheyl Ünver Bağdadda Adudî Bimaristanı Başhekimin Yazısı 574 (1178) / L’ecrit du Medecin en Chef de I’Hopital Adudî de Bagdad 574 (1178), s. 90-92 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS6.pdf

A. S. Ünver Bir Âlimin Bir Hekimi Medhi, s. 92-93 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS7.pdf

A. Süheyl Ünver Eski Evlerimizde Mualece Dolapları / Les Armoires a Medicaments dans nos Anciennes Maisons, s. 93-95 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_7/1938_7_UNVERAS8.pdf145 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 2

Sayı 8

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 2 Sayı 8
22 sayfa(97-118. sayfalar)


F. Nafiz Uzluk Karaman Oğlu İbrahim Bey İmareti Vakıfiyesindeki Şahid Hekimler ve Bazı Düşünceler, s. 97-100 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_8/1938_8_UZLUKFN.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sina'nın Sözleri / Les Aphorismes d’Ibni Sina (Avicenne), s. 100-107 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_8/1938_8_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver Şark Folklorunda İbni Sina Hakkında Yaşayan ve Kaybolan Efsaneler / Legendes Vivantes et Perdues dans le Folklore Oriental Concernant Ibni Sina (Avicenne), s. 107-116 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_8/1938_8_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sina (Ali Suaviye Göre), s. 116-118 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_8/1938_8_UNVERAS3.pdf146 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl 2

Sayı 9

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl 2 Sayı 9
32 sayfa(1-32. sayfalar)


İsmail Hakkı İzmirli İbni Sina Felsefesi, s. 3-13 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_9/1938_9_IZMIRLIIH.pdf

A. Süheyl Ünver Hekim Şaban Şifai ve Ömer Hayyam’ın Fikirleri / Les Idees du Medecin Turc Chaban Chifai et de Eumer Hayyam, s. 13-17 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_9/1938_9_UNVERAS.pdf

Mirza Mesud Baykal İbni Sina: Kuvayı Erbaa (Dört Kuvvet), s. 17-25 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_9/1938_9_BAYKALMM.pdf

A. Süheyl Ünver Romanya Tıb Tarihine Bir Vesika / Un Document de I’Histoire de la Medecine Roumaine, s. 25-29 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_9/1938_9_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver (1830’da Beyrut’ta Bir İsveç ve Norveç Hekimi) / Ein Schwedisch-Norwegischer Arzt in Beyruth im Eahre 1830, s. 29-32 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_9/1938_9_UNVERAS3.pdf147 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 3.

No. 10.

1938

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 3. No. 10. 1938
48 sayfa(33-80. sayfalar)


A. Süheyl Ünver İbni Sinanın Tedbirül Müsafirin Risalesi, s. 33-38 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_10/1938_10_UNVERAS.pdf

İbni Sina; Çeviren: Hazmi Tura Tedbirül Müsafirin Risalesi, s. 38-48 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1938_10/1938_10_TURAH.pdf

Fuat Kâmil Beksan Avrupada Frengi Tarihini Alâkadar Eden Türkçe Bir Vesika / Un Document en Langue Turque Interessant I’Histoire de la Syphilis en Europe, s. 49-54 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_BEKSANFK.pdf

Hikmet Turhan Dağlıoğlu Antepli İki Hekim, s. 54-57 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_DAGLIOGLUHT.pdf

A. Süheyl Ünver Xuncu Asırda Orta Asya’da Türk Folklorunu ve Tıb Tarihini Alâkadar Edecek Bir Bakış, s. 58-67 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_UNVERAS2.pdf

Metine Belger Mahmud II.'nin Ölümü Hakkında Mütalealar, s. 68-71 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_BELGERM.pdf

Halid Üzel Türk Hastabakıcılığına Dair Bir Açılış Dersi, s. 71-73 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_UZELH.pdf

A. Süheyl Ünver Ressam ve Musikişinas Bir Doktorumuz: Ziya Hüzni (1883-1936), s. 73-76 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_UNVERAS3.pdf

A. Süheyl Ünver Anadolu Folklorunda Haizi Ehemmiyet Gibi Görülen Bazı Misaller / Quelques Exemples Interessants du Folklore d’Anatolie, s. 76-80 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1938_10/1938_10_UNVERAS4.pdf148 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 3.

No. 11.

1939

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 3. No. 11. 1939
32 sayfa(81-112. sayfalar)


Haydar Vaner Mirsadül'ibad ve Hayyam, s. 81-95 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1939_11/1939_11_VANERH.pdf

Fuat Kamil Beksan Cerrah Şerefeddin Sabuncuoğlu Eserinin Abülkasım Zehravî Eserile Mukayesesi / La Comparaison du Traite de Chirurgie de Cherefeddin Sabounjouoglou avec celui d’Abulkasim Az-Zahravi, s. 96-101 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_11/1939_11_BEKSANFK.pdf

Refik Münür Keskin Türkiye’de Vilâdiye ve Nisaiye Tarihinden Bir Hulâsa, s. 101-110 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_11/1939_11_KESKINRM.pdf149 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 3.

No. 12.

1939

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 3. No. 12. 1939
42 sayfa(113-154. sayfalar)


Şanizade Muhammed Ataullah et-Tabib; önsöz Feridun Nafiz Şanizade Ataullah: Elkitabül Hamis fi Zikril Edviye, s. 115-127 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_12/1939_12_TABIBSMA.pdf

Haydar Vaner, Süheyle Esrarül Etibba: Türk-Çağatay İllerinin Tıb Kitabı, s. 128-134 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_12/1939_12_SUHEYLE.pdf

Şehabettin Anadolu’da Selçukî Hastaneleri, s. 135-146 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_12/1939_12_SEHABETTIN.pdf

A. Süheyl Ünver Buğdan Voyvodası Oğlunun Vebadan Ölümü / La Mort par Suite de la Peste (?) du Fils du Voivode de Moldavie (1495), s. 147-153 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_12/1939_12_UNVERAS.pdf150 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 4.

No. 13.

1939

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 4. No. 13. 1939
48 sayfa(1-48. sayfalar)


Şanizade Muhammed Ataullah et-Tabib Şanizade Ataullah: Elkitabül Hamis fi Zikril Edviye II, s. 1-16 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_13/1939_13_TABIBSMA.pdf

A. Süheyl Ünver Türk Mitolojisinde Büyük Bir Mevkii Olan Hippocrate / Hippocrate et sa Grande Place Dans la Mythologie Turque, s. 17-26 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1939_13/1939_13_UNVERAS.pdf

Rifat Osman Dört Buçuk Asırlık Bir Seririyatımız, s. 27-34 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_13/1939_13_OSMANR.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sinanın Mezarı / Le Tombeau de Ibni Sina, s. 35-37 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1939_13/1939_13_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Rey Şehri ve Razî Tabiri / La Ville de Rey et le Terme Razi, s. 37-39 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_13/1939_13_UNVERAS3.pdf

Hikmet Turhan Dağlıoğlu Tababet Tarihimize Ait Vesikalar, s. 40-46 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_13/1939_13_DAGLIOGLUHT.pdf

A. Süheyl Ünver Bizde İlk Seririyatı Cildiye ve Efrenciye Kıliniği İçin Bir Vesika, s. 47-48 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_13/1939_13_UNVERAS4.pdf151 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 4.

No. 14.

1939

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 4. No. 14. 1939
48 sayfa(49-96. sayfalar)


A. Süheyl Ünver Timurlenk Baytar mı idi?, s. 49-58 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS.pdf

O. Şevki Uludağ Tıb Tarihimizde Sülük / La Sangsue Dans I’Histoire de Notre Medecine, s. 59-63 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_ULUDAGOS.pdf

Nur Tenik Doğacak Çocuğun Kız mı Erkek mi Olacağına Dair Bazı Mütalealar: Hekimbaşı Gevrekzade Hasan Efendinin Eserinden, s. 64-67 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_TENIKN.pdf

A. Süheyl Ünver Güzel Yazılarda Hakîmâne Sözlere Bir Örnek / Un Exemple sur les Maximes se Trouvant Dans les Belles-Lettres, s. 68-74 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Hekimbaşı Hayrullah Efendinin Hattatı İbrahim Efendi, s. 75 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS3.pdf

A. Süheyl Ünver Vücudun Sıhhat ile Alâkadar Bir Kıt’a, s. 76-77 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS4.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sina’nın Manzum Bir Nasihati / Un Conseil en Vers de Ibni Sina, s. 78-80 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS5.pdf

A. Süheyl Ünver Simavneli Bedreddin ve Hekim Hacı Paşa, s. 81 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS6.pdf

Şerefeddin Yaltkaya Hangi Meyveleri Yemekten Evvel Veya Sonra Yemeli, s. 82 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_YALTKAYAS.pdf

A. Süheyl Ünver Kanunî Süleyman’a İlkbaharda İlâç Yapılması = La Preparation des Drogues Pour Suleyman le Magnifique au Printemps, s. 83-86 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS7.pdf

A. Süheyl Ünver Ressam Ali Rıza ve Memleketimizin Folkloru, s. 87-88 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_UNVERAS8.pdf

Şanizade Muhammed Ataullah et-Tabib Şanizade Ataullah: Elkitabül Hamis fi Zikril Edviye III, s. 89-96 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1939_14/1939_14_TABIBSMA.pdf152 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 4.

No. 15.

1940

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 4. No. 15. 1940
48 sayfa(97-144. sayfalar)


O. T. Hult; çeviren Akdes Nimet Kurat Türkiye’de XVIII’inci Asrın Başında Çiçek Aşısı Tatbikine Dair, s. 97-102 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_KURATAN.pdf

Rusçuklu Hakkı Üzel Kanunî Süleyman Zamanında Bir Tıbbî Müşavere: Kaysunî Zade ve Haman Oğlu, s. 103-105 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_UZELRH.pdf

Rıfat Osman Tosyalı Edirne Hamamları, s. 106-113 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_TOSYALIRO.pdf

A. Süheyl Ünver, Nur Tenik Gevrek Zade Hafız Hasan: Çocuk Hastalıkları Eserinde Şahsî Müşahedeleri, s. 113-119 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_UNVERAS_TENIKN.pdf

A. Süheyl Ünver Eski Evlerimizde Mualece Dolapları, Sandıkları ve İhtiva Ettiği İlâçlara Ait Bir Misal, s. 120-124 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver Telkinle Tedavi, s. 125-126 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_15/1940_15_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Tarihde Ameliyatdan evvel Şifahî Sened Almağa Bir Örnek / Un Exemle du Fait Qu’on Prenait un Consentement Oral Avant de Pratiquer une Operation, s. 127-128 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_UNVERAS3.pdf

A. Süheyl Ünver Başvekâlet Arşivinde Türk Tıb Tarihine Ait Vesikalar / Türkische Medizin-Geschichtliche Dokumente im Staatsarchiv, s. 129-131 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_UNVERAS4.pdf

Saim Sağlık Büyük Türk Hekim ve Filozofu “İbni Sina” Hakkında Amerikan Tıp Âlimlerinin Şayanı Dikkat Mütalaaları, s. 132-134 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_15/1940_15_SAGLIKS.pdf

Rebi Barkın Halepdeki Ergun Muristanı Hakkında, s. 135-141 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_15/1940_15_BARKINR.pdf153 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 4.

No. 16.

1940

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 4. No. 16. 1940
48 sayfa(145-192. sayfalar)


A. Süheyl Ünver İsmail Saib Efendi Hoca (1871-1940) ve Tıb Tarihimiz, s. 145-151 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_16/1940_16_UNVERAS.pdf

Saim Sağlık Türk Tababet Tarihinin Amerikada Akisleri, s. 152 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_16/1940_16_SAGLIKS.pdf

P. Brooke Bland; çeviren Saim Sağlık Bazı Eski Otörler ve Bazı Eski Kitaplar (Some Old Autors and Some Old Books), s. 153-167 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_16/1940_16_BLANDPB.pdf

Mustafa Muhlis Kimyager Doktor Ali Rıza Bey, s. 168-172 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_16/1940_16_MUHLISM.pdf

Şanizade Muhammed Ataullah et-Tabib Şanizade Ataullah: Elkitabül Hamis fi Zikril Edviye IV, s. 173-182 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_16/1940_16_TABIBSMA.pdf

Mehmed bin Ali Terceme-i Cedide fil Havassül Müfrede ve Ondaki Diş İlâçları, s. 183-186 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_16/1940_16_ALIM.pdf154 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Yıl: 5

Sayı 17

Eylül 1940

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Yıl: 5 Sayı 17 Eylül 1940
48 sayfa(1-48. sayfalar)


A. Süheyl Ünver Eski Hekim Başılar Listesi (Hekim Hayrullah Efendiye Göre), s. 1-8 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_17/1940_17_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver Ebu Reyhanı Biruni : Kitabüssaydile’sinde şahsî fikirleri hakkında, s. 9-12 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_17/1940_17_UNVEVRAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Fatih Külliyesinin ilk vakfiyesine göre Fatih Darüşşifası, s. 13-17 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_17/1940_17_UNVERAS3.pdf

Rebi' Barkın Tıb Tarihi Enstitüsünün Çizdiği Hekimlik Rozetine Dair, s. 18-23 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_17/1940_17_BARKINR.pdf

Aydın M. Sayılı İbni Sina İranlı mıdır, Yoksa Türk mü?, s. 24-26 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_17/1940_17_SAYILIAM.pdf

A. Süheyl Ünver, Halil Bayrı Artık Oğulları ve Mardindeki Hastahaneleri, s. 27-32 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_17/1940_17_UNVERAS_BAYRIH.pdf

İsmail Baykal Yeni Sarayda “enderun hastahanesi”, s. 33-41 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_17/1940_17_BAYKALI.pdf

A. Süheyl Ünver Fuzuli’nin Sıhhat ve Maraz Risalesi, s. 42-44 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_17/1940_17_UNVERAS4.pdf

A. Süheyl Ünver L’opuscule de Fuzuli sur la Maladie et la Sante, s. 45-48 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_17/1940_17_UNVERAS4.pdf155 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt 5.

No. 18.

1940

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt 5. No. 18. 1940
48 sayfa(49-96. sayfalar)


A. Süheyl Ünver, A. Kemal Üçok Türk Hakîmi Farabi'nin Udu, s. 49-54 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS_UCOKAK.pdf

A. Kemal Üçok Farabinin Udu ve Eski ve Yeni Ud Hakkında Bazı Mütalealar, s. 55-58 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UCOKAK.pdf

İstinsah eden Hasan Ayni Farabi (Tezkeretül Hikem’e Göre), s. 59-60 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_18/1940_18_AYNIH.pdf

Ahmed Safi İbni Sina ve Kasidei Ruhiyesi Tercemesi, s. 61-66 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_18/1940_18_SAFIA.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sinanın Ruh Hakkında Bir Kasidesi (Maraşlı Mustafa Kâmil), s. 67-69 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver Selçuklular Zamanında Seyyar Hastahanenin Müessisi, s. 70-71 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver Konya Aksarayı Darüşşifa Medresesine Ait Bir Vesika, s. 72-74 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS3.pdf

A. Süheyl Ünver Eski Büyük Hekimler Neden Ölmüşlerdi?, s. 75-77 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS4.pdf

A. Süheyl Ünver XV’inci Asırda Hekim Altıncızadeye Ait Bir Müşahede, s. 78-79 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS5.pdf

A. Süheyl Ünver Edirne Darüşşieası Tarihi 891 (1486), s. 80-82 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS6.pdf

A. Süheyl Ünver Mimar Şehabeddin Uzluk Eserine Göre: Konyada Selçuklular Zamanındaki Hamamlara Dair, s. 83-86 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS7.pdf

A. Süheyl Ünver Vakitsiz Ölen Genç Tıbbiyeli Naşidin (1911-1935) Bursalı Hekim Alinin Eseri Üzerinde Bir Tedkiki Hakkında, s. 87-89 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS8.pdf

A. Süheyl Ünver İstanbul’un Bazı Acı ve Tatlı Sularının Halkça Maruf Şifa Hassaları Hakkında, s. 90-96 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1940_18/1940_18_UNVERAS9.pdf156 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt: 6.

No. 19-20.

1942

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt: 6. No. 19-20. 1942
75 sayfa(1-75. sayfalar)


A. Süheyl Ünver Hekim Hacı Paşayı Talebesinden Sinan Paşanın Methetmesi, s. 1-2 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS.pdf

A. Süheyl Ünver Fatih’in Tıbba Merakı ve Hususî Kütübhanesi, s. 3-8 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS2.pdf

A. Süheyl Ünver İbni Sinanın Türklüğü Hakkında (Dr. M. Şakir İbrahim Miftahül’emraz Eseri Mukaddimesine Göre), s. 8-9 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS3.pdf

A. Süheyl Ünver Hekimbaşı ve Meşhur Hattat Kâtipzade Mehmet Refi’ Efendi Hakkında, s. 10-15 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS4.pdf

İsmail Baykal “Buhur Suyu” ve “Kırmız” İmali Hakkında, s. 16-24 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS5.pdf

A. Süheyl Ünver Manisada Saruhanlıların Körhane Binası Hakkında, s. 25-27 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS6.pdf

A. Süheyl Ünver Şarkta Tıbbî Âletler Tarihi Üzerine, s. 28-31 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS7.pdf

A. Süheyl Ünver Tabib Miralay Mehmet Şakir İbrahim (1851-1897) ve Haydarpaşa Hastanesi Tarihçesi ve Diğer Yazıları, s. 32-34 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS8.pdf

A. Süheyl Ünver XIV’üncü Asırda Saruhanlıların Türk Tababetine Hizmetleri ve Yakub Han Namına Terceme Edilen Bahname, s. 34-37 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS9.pdf

A. Süheyl Ünver Süleymaniye Darüşşifasında Fenni Teşrihi Tahsil Eden Cerrahlardan Biri Hakkında, s. 37-38 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS10.pdf

Mehmed Şakir Haydarpaşa Hastanesi Tarihçesi 1 Mart 1311 (1895), s. 38-42 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_SAKIRM.pdf

A. Süheyl Ünver Haydarpaşa Hastanesinin 1310 (1894) Senesi İstatistiğine Dair, s. 42-44 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS11.pdf

A. Süheyl Ünver Birinci Murad’ın Kosova’da Aldığı Yarayı Gösteren Bir Türk Minyatürü, s. 44-46 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS12.pdf

A. Süheyl Ünver Bizde Meyve Yetiştirmeğe Meraklı Son Hekimbaşılar ve Yemişleri, s. 46-48 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS13.pdf

Kâmile Aygün H. Hamdi Suat’ın Biografyası, s. 48-58 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_AYGUNK.pdf

A. Süheyl Ünver Profesor Marcel Labbe ve Onun Türk Talebesi, s. 59-61 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS14.pdf

Süreyya Atamal Tandır, s. 61-66 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_ATAMALS.pdf

Hamdi Aydın Eski Tıbbî ve İçtimaî Folklorumuza Dair Kütahya’da İnanmalar, s. 66-68 http://isamveri.org/pdfdrg/D01323/1942_19-20/1942_19-20_AYDINH.pdf

Hamdi Aydın Kütahyada Aksu Mesiresinin Selçuk Efsanesi, s. 68-70 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_AYDINH2.pdf

A. Süheyl Ünver Sultan Veled Divanı ve Selçuk Tababeti, s. 71-72 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS15.pdf

A. Süheyl Ünver; çeviren M. Nuri Gençosman; Notlar İlave Eden: F. N. Uzluk Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, s. 73-75 http://isamveri.org/pdfsbv/D01323/1942_19-20/1942_19-20_UNVERAS16.pdf157 Türk Tıb Tarihi Arkivi

Cilt: 6.

No. 21. 22.

1943

Türk Tıb Tarihi Arkivi
Cilt: 6. No. 21. 22. 1943
58 sayfa(1-58. sayfalar)


Feridun Nafiz Uzluk Bir Sertifika, s. 1-8 javascript:;

Saffet Eren Hekimbaşı Salih Efendi Hakkında 1231-1312 (1816-1895), s. 9-23 javascript:;

Sedat Çetintaş, A. Süheyl Ünver Fatih Darüşşifası Plânı, s. 23-28 javascript:;

A. Süheyl Ünver Hekim Germiyanlı Şeyhî Hakkında, s. 28-29 javascript:;

A. Süheyl Ünver Kütahyada Selçuklulardan Kalma Yoncalı Ilıcası 631 (1233), s. 29-34 javascript:;

A. Süheyl Ünver Yoncalı Ilıcası Suyu ve Çamuru ve Yerinde Tedkiklere Dair, s. 34-36 javascript:;

A. Süheyl Ünver İlk Röntgencilerimizden Dr. Esad Feyzi Hakkında 1874 - 1901, s. 37-41 javascript:;

A. Süheyl Ünver Hekim Beşir Çelebi ve Fatihin Edirnedeki Sarayı, s. 41-44 javascript:;

Riza Tahsin 60 Sene Evvel İstanbuldaki Pratisiyen Hekimlere Dair Hâtıralardan, s. 45-46 javascript:;

Saffet Eren Çiçek Aşısı ve Cenner Hakkında, s. 47-49 javascript:;

Sarı Kız Efsanesi, s. 50-52 javascript:;

Süreyya Ataman Erzurum Kuruluşu ve Adı, s. 52-54 javascript:;

Ruscuklu Hakkı Tıb Tarihine Dair, s. 54-58 javascript:;158 Belleten

Cilt I

Sayı 1

1 İkincikânun 1937

Belleten
Cilt I Sayı 1 1 İkincikânun 1937
288 sayfa3-282. sayfalar


Belleten - Ön söz, s. 3-9 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdEg0T0RZbXBPZlk/edit

Âfet Atatürk'ü dinlerken: Gerilla Hakkında İki Hatıra, s. 10-14 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdEg0T0RZbXBPZlk/edit

Âfet En écoutant Atatürk: Deux Souvenirs sur la Guérilla, s. 15-19 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdEg0T0RZbXBPZlk/edit

Celâl ARAT Tarihe Geçmiyen Bir Kahramanlık ve Büyüklük Menkıbesi, s. 20-25 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfendnTExuelVuU3M/edit

H. Reşit TANKUT Alp Kelimesi ve Alpin Irkın Yurdu, s. 26-41 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaHJYOVE0LXZwaVU/edit

Hikmet BAYUR Orta ve Yeni Kurunda Orta Asya ve Hindistan Türklerinde Kadınların Mevkii, s. 42-46 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVkZqRzFIbWpqWmM/edit

Y. Ziya ÖZER Ahaman Ailesinin Milliyeti, s. 47-55 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeEc3V2VHRVBTNjQ/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Kahramanoğulları Devri Vesikalarından İbrahim Beyin Karaman İmareti Vakfiyesi, s. 56-144 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUzZSNXk4WHh5QUk/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Erklaerung und Übersetzung der Stiftungsurkunden im Auszug, s. 145-164 https://drive.google.com/file/d/1t0cEtP3JePj67yX0WoAGgA0LsiAMhbIL/view

M. Şemseddin GÜNALTAY Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Camiüttevarih ve Fazlullah Reşidüddin, s. 165-179 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWFh5Y21FcjBRVUU/edit

Şevket Aziz KANSU Alacahöyük'te Bulunan İskeletlerin Antropolojik Tetkiki - Birinci Kısım, s. 180-191 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUDhJLVp2SVhXTDg/edit

Şevket Aziz KANSU Etude Anthropologıque de Quelques Squelettes d'Alacahöyük, s. 192-209 https://drive.google.com/file/d/1QjRDrP88kAtn8A3gHRWwLvnsloPX6zmQ/view

Remzi Oğuz ARIK Alacahöyük Hafriyatının İlk Neticeleri, s. 210-221 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaW9nWlhCZUVpM3M/edit

Remzi Oğuz ARIK Les Premiers Résultats des Fouilles d'Alacahöyük, s. 222-271 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaW9nWlhCZUVpM3M/edit

A. Süheyl ÜNVER İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina'nın Türklüğü, s. 271-278 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfT0ZDVGpyeDBiLU0/edit

Osman Şevki ULUDAĞ Osmanlı Tıp Tarihinde Reaya Hastaneleri ve İmtiyazları, s. 279-282 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbHFfYUxjaXotcGc/edit159 Tarih Semineri Dergisi

1

1937

Tarih Semineri Dergisi
1 1937
173 sayfa


Şemseddin Günaltay Türklerin Ana yurdu ve Irkı meselesi, s. 3-13 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_GUNALTAYS.pdf

İ. Hakkı Uzunçarşılıoğlu Yedi Sene Muharebesi Esnasında Lehistan Krallığının Vaziyetine Dair Birkaç Vesika 1756 - 1763, s. 14-31 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_UZUNCARSILIOGLUIH2.pdf

İ. Hakkı Uzunçarşılıoğlu On sekizinci asırda Buğdana voyvoda tayini, s. 32-38 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_UZUNCARSILIOGLUIH.pdf

Mükrimin Halil Yinanç Anonim Tarihi Âl-i Selçuk, s. 39-50 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_YINANCMH.pdf

Arif Müfid Mansel Ege tarihinde büyük muhaceretler, s. 51-99 javascript:;

Enver Ziya Karal Yunan Adalarının Fransızlar tarafından işgali ve Osmanlı-Rus münasebatı, s. 100-127 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_KARALEZ2.pdf

Enver Ziya Karal Türk inkilabının mahiyeti ve önemi, s. 128-143 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_KARALEZ.pdf

W. M. Ramsay'dan çeviren Remziye Beksaç Kıral yolu, s. 144-153 javascript:;

H. Fikret Alasya Türk kültürünün eskiliği ve genelliği, s. 154-173 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-1/1937_1-1_ALASYAHF.pdf160 Belleten

Cilt I

Sayı 2

1 Nisan 1937

Belleten
Cilt I Sayı 2 1 Nisan 1937
316 sayfa289-603. sayfalar


Âfet Atatürk'ü dinlerken: Vatan ve Hürriyet, s. 289-298 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcGx5SElYeUNsNWc/edit

Âfet En écoutant Atatürk: La Société "Patrie et Liberté", s. 299-309 https://drive.google.com/file/d/1QhamOfX6NnCxTF1CmznZPWTNpRAYlghY/view

Âfet Bir Türk Amirali - XVI ncı asrın büyük Geografı Piri Reis, s. 317-332 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdlBaN0tBX0J1dkE/edit

Âfet Un Amiral, Geographe Turc du XVIe Siécle Piri Reis, Auteur de la Plus Ancienne Carte de l'Amerique, s. 333-353 https://drive.google.com/file/d/1R0K8x25-e-8KUXbWGlOE4AySkgv2eXr_/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Âmedi Galib Efendinin Murahhaslığı ve Paris'ten Gönderdiği Şifreli Mektuplar, s. 357-448 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfamhaUEFaV0ZCR3M/edit

Hikmet BAYUR Son Osmanlı Hariciye Nazırının Bir Lahiyası, s. 449-499 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfT1F1Qm5lU0Y2QmM/edit

Hans Gustav GÜTERBOCK Alaca Höyük Civarında Ele Geçen Bir Eti Mührü, s. 501-503 https://drive.google.com/file/d/1CaYLE-bX0hbDvfVb7rCsCrBeieNcqmQX/view

Hans Gustav GÜTERBOCK Ein Hethitisches Siegel aus der Gegend von Alaca Höyük, s. 504-505 https://drive.google.com/file/d/1CaYLE-bX0hbDvfVb7rCsCrBeieNcqmQX/view

Aziz OGAN İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Yeni Açılan Para, Madalya ve Mücevherat Kolleksiyonları, s. 507-514 https://drive.google.com/file/d/1xdJ3-9k500o0TQhfgDhEZMC4HpKpnQdq/view

Sadi SELEN Piri Reisin Şimalî Amerika Haritası - Telifi 1528, s. 516-518 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfM2h4R3lObE5OQ0k/edit

Sadi SELEN Die Nord Amerika-Karte des Piri Reis (1528), s. 519-523 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfM2h4R3lObE5OQ0k/edit

Hamit Zübeyr KOŞAY Türk Tarih Kurumu Tarafından alaca Höyükte 1936 Yazında Yaptırılan Hafriyatta Elde Edilen Neticeler, s. 525-533 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTjB0S1ZNdE5ZbDQ/edit

Hamit Zübeyr KOŞAY The Results of the Excavations Made on Behalf of the Turkish Historical Society at Alaca Höyük in the Summer of 1936, s. 534-544 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTjB0S1ZNdE5ZbDQ/edit

Şevket Aziz KANSU Kumtepe Neopolitik Kemikleri Üzerinde Antropolojik Tetkik, s. 557-569 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRTUtWXZLb1QyREE/edit

Şevket Aziz KANSU Etude Anthropologique sur les Ossements de Kumtepe (Troade), s. 570-590 Etude Anthropologique sur les Ossements de Kumtepe (Troade), s. 570-590

M. Fuad KÖPRÜLÜ Yıldırım Beyazıd'ın Esareti ve İntiharı Hakkında, s. 591-603 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNWxpQ21ocW5ObU0/edit161 Tarih Semineri Dergisi

1|2

1937

Tarih Semineri Dergisi
1|2 1937
259 sayfa


Ekrem Kâmil Hicrî onuncu - milâdî on altıncı - asırda yurdumuzu dolaşan Arab seyyahlarından Gazzi-Mekki Seyahatnamesi, s. 3-90 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-2/1937_1-2_KAMILE.pdf

H. Fikret Alasya Osmanlı Türkleri idaresinde Kıbrıs, s. 93-135 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-2/1937_1-2_ALASYAHF.pdf

İ. Hakkı Uzunçarşılıoğlu Kastamonu'da Tahmiscioğlu vakası, s. 139-152 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-2/1937_1-2_UZUNCARSILIOGLUIH.pdf

Müverrih Vardan (Türkçeye çeviren Hrant D. Andreasyan) Türk Fütuhatı Tarihi (889-1269), s. 153-244 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1937_1-2/1937_1-2_VARDANM.pdf162 Belleten

Cilt I

Sayı 3-4

Temmuz - İlkteşrin 1937

Belleten
Cilt I Sayı 3-4 Temmuz - İlkteşrin 1937
156 sayfa605-760. sayfalar


Âfet Atatürk'ü dinlerken: Mukaddes Tabanca, s. 605-610 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaFh4TkxfQURHRzA/edit

Âfet En écoutant Atatürk: Le Revolver Sacré, s. 611-619 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaFh4TkxfQURHRzA/edit

Hüsrev Sami KIZILDOĞAN Vatan ve Hürriyet = İttihat ve Terakki, s. 619-625 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZFk5Qm1LRm5ycms/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Arşiv Vesikalarına Göre Yedi Ada Cümhuriyeti, s. 627-639 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaDBNUFlGOUVBcnM/view

Fevzi KURTOĞLU İlk Kırım Hanlarının Mektupları, s. 641-655 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ3JfenBwbHJNeDA/edit

Arif Müfid MANSEL Preistorik Boyalı Keramik Kültürleri, s. 657-671 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYVlRc0dObDdFTW8/edit

Halil EDHEM Bibliyografya - Stanley Lane-Poole, s. 673-676 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYVlRc0dObDdFTW8/edit

Wilhelm BRANDENSTEIN Etrüsklerin ve Tyrrhenlerin En Eski Tarihine Ait Dil Tetkikleri, s. 677-713 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMV9GQmE0dVBVcXM/edit

Wilhelm BRANDENSTEIN Sprachliches zur Urgeschichte der Etrusker und Tyrrhener, s. 714-751 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMV9GQmE0dVBVcXM/edit

Osman Şevki ULUDAĞ Bursa Kadifeleri, s. 753-760 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfS0ZMRUo2QTRaS3M/edit163 Tarih Semineri Dergisi

II

1938

Tarih Semineri Dergisi
II 1938
223 sayfa


İ. Hakkı Uzunçarşılıoğlu Başvekâlet arşivinde Bonapart'ın Akkâ muhasarasına dair bir vekayiname, s. 3-13 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1938_2/1938_2_UZUNCARSILIOGLUIH.pdf

Başvekâlet Arşivinde Ali Emirî tasnifinin Selim III devri vesikaları arasında ve 24664 numarada bulunan Akkâ muhasarasına dair vekayinamenin fotoğrafisi, s. 8 adet fotoğraf http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1938_2/1938_2_UZUNCARSILIOGLUIH.pdf

M. Şerefeddin Yaltkaya Molla Lûtfi, s. 35-59 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1938_2/1938_2_YALTKAYAMS.pdf

S. Rasol Hitanlar tarihi, s. 61-78 javascript:;

V. Vasilyev Hitanlar tarihine ilâve, s. 81-86 javascript:;

Fuat Ezgü Etiler kıralı Hatusil ile Mısır fıravunu Ramses II arasındaki ittifak muahedesi, s. 87-107 javascript:;

Âdile Âbidin Aynî'nin, Ikdülcuman fi tarihi ehlizzeman adlı tarihinde Osmanlılara ait verilen malûmatın tetkiki, s. 110-215 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1938_2/1938_2_ABIDINA.pdf

Enver Ziya Karal Kayserili Mehmet Dayı ile Giritli Mustafa Dayı nam yoldaşların Amerika ve Avrupa seyahatleri, s. 219-222 http://isamveri.org/pdfsbv/D00121/1938_2/1938_2_KARALEZ.pdf164 Belleten

Cilt II

Sayı 5/6

II. Kânun - Nisan 1938

Belleten
Cilt II Sayı 5/6 II. Kânun - Nisan 1938
288 sayfa1-252. sayfalar


Muzaffer GÖKER İkinci Türk Tarih Kongresi, s. 1-4 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjlwQ0otS3NfRWc/view

Afet İNAN Türk Tarih Kurumunun Arkeoloji Faaliyetleri, s. 5-12 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjlwQ0otS3NfRWc/view

Muzaffer GÖKER Türk Tarih Kurumunun İlmi ve İdari Faaliyetleri, s. 13-17 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSzAxZmtXeC04bUE/view

Öjen PİTAR Neolitik Devirde Küçük Asya ile Avrupa Arasında Antropolojik Münasebetler, s. 19-38 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLUg4RmQ0NGlSdm8/view

Fuat KÖPRÜLÜ Orta Zaman Türk Hukuki Münasebetleri, s. 39-72 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbmFlbEVYRl81M1U/view

Şemsüddin GÜNALTAY İslam Dünyasının İnhitatı Sebebi Selçuk İstilası mıdır?, s. 73-88 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfN09zb3ZJUHRYMnM/view

Ernest Fon ASTER Felsefe Tarihinde Türkler, s. 89-98 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLXRqREdXZ0NmRkE/view

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI XIV ve XV inci Asırlarda Anadolu Beyliklerinde Toprak ve Halk İdaresi, s. 99-106 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZXE4U21sSXh4cVE/view

La RÁSONYI Orta Çağda Erdelde Türklüğün İzleri, s. 107-122 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeUFBeHdZVFdDXzQ/view

Afet İNAN Türk-Osmanlı Tarihinin Karakteristik Noktalarına Bir Bakış, s. 123-132 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfclVyaklVWWFVc0k/edit

Hikmet BAYUR XVI. Asırda Dini ve Sosyal Bir Inkılap Teşebbüsü - Ekber Gurkan 1556 - 1605, s. 133-182 https://drive.google.com/file/d/1kvuS9XVS713lspEpt5wVcwFvb9vRUoxl/view

Stefan PRZEWORSKI Varşova'da Tarsustan Gelme Bronzdan Bir Boğa Heykelciği, s. 183-190 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSS1CY1lRUXVDMnc/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Selim III. ün Veliaht İken Fransa Kralı Lui XVI ile Muharebeleri, s. 191-246 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVlE3OE1TT3NiZGs/edit

Fevzi KURDOĞLU Son Altınordu Hükümdarının Osmanlı Hükümdarı Mehmet II ye Bir Mektubu, s. 247-250 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVW10YUZabFlWUnM/view

Afet İNAN Resim Galerisi, s. 251-252 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSWZlbTRpeDVZSjQ/view165 Belleten

Cilt II

Sayı 7/8

Temmuz - I. Teşrin 1938

Belleten
Cilt II Sayı 7/8 Temmuz - I. Teşrin 1938
288 sayfa277-467. sayfalar


Afet İNAN Türk İstiklâli ve Lozan Muahedesi, s. 277-291 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYTJsSHpaXzFWSkE/edit

Afet İNAN L'independance Turque et le traite de Lausanne, s. 293-307 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYTJsSHpaXzFWSkE/edit

Hikmet BAYUR Son XXV Yıllık Tarihimize Bakışlar, s. 309-335 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOC1fbDg4RWJJcG8/edit

Şemseddin GÜNALTAY Türk Tarih Tezi Hakkındaki İntikatların Mahiyeti ve Tezin Kat'î Zaferi, s. 337-365 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZDJYYTZyYUFwRmM/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Yeni Türk Tarihinde Vesikacılık, s. 367-371 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTkJDNG42cThjY0E/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Tarihte Vesikacılığın Ehemmiyetine Küçük bir Misal, s. 373-378 https://drive.google.com/file/d/1BMa5h4a2ijRzP2zW2aFlU2hE9jLUsdyN/view

Yusuf Ziya ÖZER Cumhuriyette Hukuk Inkılabı, s. 379-396 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQUY0MXBPSjlFS0E/edit

İhsan SUNGU Tevhidi Tedrisat, s. 397-431 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQl93LWdjZ2VTNG8/edit

Muzaffer GÖKER Türklerde Sanayi, s. 433-444 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOFlWT1dkUF9fLUE/view

Osman Şevki ULUDAĞ Son Kapitülâsyonlardan Biri: Karantina Türkiye Tarihinin son XX Yıllık Devrine Ait Kronoloji, s. 445-467 https://drive.google.com/file/d/1sPJDMSnwTktA48mfb3HWsjxgedyEr5FX/view166 Belleten

Cilt III

Sayı 9

II. Kânun 1939

Belleten
Cilt III Sayı 9 II. Kânun 1939
288 sayfa1-139. sayfalar


Hasan Cemil ÇAMBEL Hitabe, s. 1-2 https://drive.google.com/file/d/1WFDHkXyG3US_c_WHO3lFXUq26ihzEblR/view

Hasan Cemil ÇAMBEL Türk Milletinin Büyük Tarihi Kararı, s. 3-4 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTnh6cWZIVF84VWM/view

Hamit KOŞAY TTK Tarafından Yapılan Pazarlı Hafriyatı, s. 5-14 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbG5oRjFzV1BpaGc/edit

Hamit KOŞAY Les Fouilles de Pazarlı, s. 15-25 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbG5oRjFzV1BpaGc/edit

Remzi Oğuz ARIK Karaoğlan Höyüğü, s. 27-42 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMFNWWVJIX2YtcWc/edit

Remzi Oğuz ARIK Le Höyük de Karaoğlan, s. 43-60 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMFNWWVJIX2YtcWc/edit

S. ÇETİNTAŞ Sivas Şifaiyesinde Yapılan Mimari Hafriyat, s. 61-67 https://drive.google.com/file/d/1YfeT3OB1PusydbE5bio8cqC0EFUjLx4F/view

Şevket Aziz KANSU Kız ve Erkek Türk Çocukları Üzerinde Antropometrik Araştırmalar, s. 69-79 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOERwYVFoYUEzUzQ/edit

Şevket Aziz KANSU Recherches Antropometriques sur des Enfants Turcs des deux Sexes, s. 81-91 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOERwYVFoYUEzUzQ/edit

Şevket Aziz KANSU TTK Prehistorik Araştırmaları, s. 93-97 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVmVGQkFnNmQyN28/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Osmanlılarda İlk Vezirlere Ait Mütalea, s. 99-106 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdXFQWnFwWExqQzQ/view

Hamit KOŞAY Munda Dillerindeki Türkçe Unsurlar, s. 107-126 https://drive.google.com/file/d/14SX6Ba1DjFUjW53yQ7NhClubNUMh4qPg/view

Şevket Aziz KANSU Anadolu'nun Irk Tarihi Üzerine Antropolojik Bir Tetkik, s. 127-131 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRzI3eFRFSFl1Z0k/edit

Haberler, s. 133-134 https://drive.google.com/file/d/1uYuVw21Eqdt19Xdncm2PkJY7SIwuGKWA/view

Bibliyografya javascript:;

İ Hakkı UZUNÇARŞILIOĞLU Topkapı Müzesi Arşiv Kılavuzu, I. Fasikül, A - B - C, İstanbul, Devlet basımevi 1938, s. 135-139 https://drive.google.com/file/d/1PmlKUrqttX5lcWRX25dqI8I7tj7n8ncx/view

H. Scheel Kuleli Vak'ası Hakkında Bir Araştırma, s. 139 https://drive.google.com/file/d/1PmlKUrqttX5lcWRX25dqI8I7tj7n8ncx/view167 Belleten

Cilt III

Sayı 10

1 Nisan 1939

Belleten
Cilt III Sayı 10 1 Nisan 1939
288 sayfa163-388. sayfalar


İsmet İNÖNÜ Atatürk'ün Aziz Hatırasına, s. 163-164 https://drive.google.com/file/d/1GkM71r4NQpkbSE-4054QAPj68fCdDzam/view

İsmet İNÖNÜ A la Memoire venere d'Atatürk, s. 165-166 https://drive.google.com/file/d/1GHdW7hqghLWRUBhGTmNqZUVm3Pl0vr1M/view

Hasan - Ali YÜCEL Ebedî Şef, s. 167 https://drive.google.com/file/d/10izl43EdHavBv7qn8tkYcQVkdJs-YRem/view

Hasan - Ali YÜCEL Le Chef Eternel, s. 168 https://drive.google.com/file/d/10izl43EdHavBv7qn8tkYcQVkdJs-YRem/view

Cemil BİLSEL Atatürk Yaptıkları İle de, Anlattıkları ile de Büyüktür, s. 169-174 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSExsN0d0RGRBODA/edit

Eugene PITTARD Hommages a la memorie d'Atatürk, s. 175-182 https://drive.google.com/file/d/1WE32AYfPEa2ZaHaxUYOhAf4OvL7a5o92/view?usp=drive_open

Eugene PITTARD Atatürk'ün Hatırasını Tazim, s. 183-189 https://drive.google.com/file/d/131uC_GcqJklSEhJu9BGn9qFOQXiIwSyv/view

Oswald MENGHIN Erinnerugen an Kemal Atatürk und Sein Werk, s. 191-194 https://drive.google.com/file/d/1c_c0QcDfdMPFhYm48wBLk0QyRtTr13z5/view

Oswald MENGHIN Kemal Atatürk'ten ve Eserinden Hatıralar, s. 195-197 https://drive.google.com/file/d/1LNWrjJvR9D9j28QOiTbY0KseCp0N55xP/view

K. BITTEL Atatürk und die Urgeschichtsforschung, s. 203-205 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSHZNLTl1amI0Z28/view

K. BITTEL Atatürk ve İlköz Tarih Araştırmaları, s. 203-205 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSHZNLTl1amI0Z28/view

B. LANDSBERGER Über den Wert künftiger Ausgrabungen in der Türkei, s. 207-224 https://drive.google.com/file/d/17zgdAqBwa4_ukIqkYVPjOdDKP8B7eNBT/view

B. LANDSBERGER Türkiye'de Müstakbel Hafriyatın Değeri, s. 225-241 https://drive.google.com/file/d/1dzfc8CWu9JDONYDudOQdsVfaYrXqiwq_/view

Afet İNAN Atatürk ve Tarih Tezi, s. 243-246 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZktsVGFQRDl3YU0/edit

Hikmet BAYUR Atatürk, s. 247-268 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSDlqX1NpcU5iaG8/edit

Hasan Cemil ÇAMBEL Atatürk ve Tarih, s. 269-272 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRGFMbW5jSnJidzA/edit

Şemseddin GÜNALTAY Atatürk'ün Tarihçiliği ve Fahrî Profesörlüğü Hakkında Bir Hatıra, s. 273-274 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTzFJM1ZnZUxFTHM/view

Şevket Aziz KANSU Atatürk, s. 275 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdllVQm1LeTk3aXc/view

M. Fuad KÖPRÜLÜ Bir Hatıra, s. 277-279 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUVA5ME02S2VsRjQ/view

Fakihe ÖYMEN Atatürk, Türk Milletinin Kalbinde, Türk Milletinin Ruhunda, Kendine Güvenme Kudretini Yarattı, s. 281-283 https://drive.google.com/file/d/1aDFhc1pPhPtVFY1H6mQH2C5dVn_-Y5CI/view

Yusuf Ziya ÖZER Bazı Hatıralar ve 'Ben ne yaptım', s. 285-288 https://drive.google.com/file/d/1CrA4i9KxDfxPu8V-8js7weknXa_Yq7gH/view

İhsan SUNGU Atatürk'ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu, s. 289-348 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUXNMeW5iQzM0Vms/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Türk Tarihi Yazılırken, s. 349-353 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbGNRNkM4TV8xaDA/view

Uluğ İĞDEMİR Atatürk ve Belleten, s. 355-356 https://drive.google.com/file/d/1U8fml18rYZE_rXRDw46dbBgVHuYMZDXX/view

R. ÖZDEM Almanlarda Türk Kanı, s. 357-361 https://drive.google.com/file/d/1nkdqCHYpYA4eWdG1dI__q_ju2PneuLrx/view

Hamit KOŞAY Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Mevkii (Die Stellung des Türkischen unter den Weltspachen), s. 363-376 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOTZ2U29rcnVRdlk/edit

L. Rásonyi Selçuk Adının Menşeine Dair, s. 377-384 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbkZCMndPbUpIWlE/edit

Muzaffer GÖKER Atatürk'ün Huzurunda, s. 385-388 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRl9INnlCdS15QTQ/edit168 Belleten

Cilt III

Sayı 11/12

Temmuz - I. Teşrin 1939

Belleten
Cilt III Sayı 11/12 Temmuz - I. Teşrin 1939
288 sayfa389-507. sayfalar


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILIOĞLU Çelebi Mehmet Tarafında Verilmiş Bir Temliknâme ve Sasa Bey Ailesi, s. 389-399 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTm5SX0V0RWtLQVE/edit

L. Rasonyi Yuna Havzasında Kumanlar, s. 401-422 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLW5SbzUxWmpjUDQ/edit

Afet İNAN Etilerde Ekonomi Hayatı, s. 423-434 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWkdtS1lIdm13RU0/edit

Aziz OGAN Regium Hafriyatı, s. 437-445 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQUxmeW1uNlRJR00/view

Tayyip GÖKBİLGİN Macar Devlet Arşivi ve Tarihçesi, s. 447-457 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUFRocGJBazZ3VXM/view

Bibliyografya javascript:;

Belletene Gelen Mecmualar, s. 467-507 https://drive.google.com/file/d/1LmCTRbzsvHIf0aoXu9kFrfVnrhEPBI5t/view169 Belleten

Cilt IV

Sayı 13

II. Kânun 1940

Belleten
Cilt IV Sayı 13 II. Kânun 1940
288 sayfa1-148. sayfalar


Şemseddin GÜNALTAY İbni Sina'nın Şahsiyeti ve Milliyeti Meselesi, s. 1-37 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbG1aWEs5MjIyOGs/edit

Afet UZMAY Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri Üzerine Büyük Anket ve Umumî Neticeleri, s. 39-51 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfM011b0pFZnJ4NWs/edit

Fevzi KURTOĞLU Hadım Süleyman Paşa'nın Mektupları ve Belgrad'ın Muhasara Plânı, s. 53-87 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNTk0em43TlhnVXM/edit

Arif Müfit MANSEL Trakya Hafriyatı, s. 89-114 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbzQxd2szdXpvY3c/edit

Arif Müfit MANSEL Les Fouilles de Thrace, s. 115-139 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbzQxd2szdXpvY3c/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Türk İlim Âleminde Dört Büyük Kayıptan İkisi - Üstad Ahmed Tevhid, s. 141-143 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc0FPa25tcEJFR3c/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Üstad İsmail Saib Sencer, s. 145-148 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNGJYbHp3TkxrRGc/view170 Belleten

Cilt IV

Sayı 14-15

Nisan - Temmuz 1940

Belleten
Cilt IV Sayı 14-15 Nisan - Temmuz 1940
288 sayfa149-299. sayfalar


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Marmara ve Karadeniz'in Birleştirilmesi Hakkında, s. 149-174 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcmZkQnJ2U1JJc00/edit

Enver Ziya KARAL Osmanlı Tarihine Dair Vesikalar, s. 175-189 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQU9Vci1sS1hYSDg/edit

W. RUBEN Hint Dramının Menşeine Dair Vesikalar, s. 191-212 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcXNQellTUm9CQzA/edit

W. RUBEN Über die Urpsrünge des Indischen Dramas, s. 213-233 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcXNQellTUm9CQzA/edit

Şerafettin Yaltkaya Abbas AZZAVİ, İbni Hassulün Türkler Hakkında bir Eseri, s. 250-266 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc2VMSFJ1WUxZS0E/edit

N. Sami BANARLI Bibliyografya: Tahlil ve Tenkitler, s. 267-285 https://drive.google.com/file/d/1XVr-ovQcGQ8Gcje3iMzIG83v7bsIp2jN/view

Haberler, Türk Tarih Kurumu Çalışmaları, 293-299 https://drive.google.com/file/d/1-ZkXeq8-8wli1VdomL3ndYSDhnXkFg24/view171 Belleten

Cilt IV

Sayı 16

I. Teşrin 1940

Belleten
Cilt IV Sayı 16 I. Teşrin 1940
288 sayfa317-563. sayfalar


Aziz OGAN 1937 Yılında Türk tarih Kurumu Tarafından yapılan Topkapı Sarayı Hafriyatı, s. 317-328 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUkFZRloxcXh4dDQ/view

Aziz OGAN Les Fouilles de Topkapu Saray, s. 329-335 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUkFZRloxcXh4dDQ/view

W. EBERHARD Muahhar Han Devrinde (M.S. 25-M.S220) Hun Tarihine Kronolojik Bir Bakış, s. 337-385 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTDM3XzFGSUFDUWM/view

W. EBERHARD Chronologische Uebersicht über die Geschichte der Hunnen in der spateren Han-Zeit (25N.Chr.-220 N.Chr.), s. 387-441 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTDM3XzFGSUFDUWM/view

Enver Ziya KARAL Zarif Paşanın Hatıratı, s. 443-494 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQk5RMjJkaXNLTVk/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Osmanlı Devleti Zamanında Kullanılmış Olan Bazı Mühürler Hakkında Bir Tetkik, s. 495-544 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa085a0xWRXMzbUU/view

Uluğ İĞDEMİR Merhum Halil Ethem Eldem'in Türk Tarih Kurumu'na Armağan Ettiği Türk-İslâm Devri Kitabe Estampajları, s. 545-563 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZWFnMVFhcXJMWVU/view172 Belleten

Cilt V

Sayı 17-18

II. Kânun - Nisan 1941

Belleten
Cilt V Sayı 17-18 II. Kânun - Nisan 1941
288 sayfa1-170. sayfalar


Hamit KOŞAY TTK Alacahöyük Hafriyatı Çalışmaları ve Neticeleri, s. 1-8 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMzROSmFCdmdQYjg/edit

Hamit KOŞAY Les Fouilles d'Alacahöyük, entrepsises par la Societe d'Histoire Turque, s. 9-16 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMzROSmFCdmdQYjg/edit

J. GARSTANG Arzawa ve Lugga Memleketlerine Ait Bir Hatıra, s. 17-32 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ2FCM2JpSGJUTVU/edit

J. GARSTANG A Map of Arzawa and the Lugga Lands, s. 33-46 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ2FCM2JpSGJUTVU/edit

Kenan REYHAN Trakya'da Uzun Hacı Höyüğünde Bulunan Eserler, s. 37-52 javascript:;

Şerif BAŞTAV Sabir Türkleri, s. 53-99 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQVJ2NmlaOEl2MFU/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Tuğra ve Pençeler, s. 101-157 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSjhYMWh4VDg5SWM/edit

Cemal MERSİNLİ Roma-Rum Kelimeleri, s. 159-161 https://drive.google.com/file/d/12icvjiNDKv8B6aiRrpz0GtC5LPvijASP/view

Aziz OGAN TH. Makridi'nin Hatırasına, s. 163-170 https://drive.google.com/file/d/1zxrzKi-ZHUPINZhvw_IW345dzVP5xrrx/view173 Belleten

Cilt V

Sayı 19

Temmuz 1941

Belleten
Cilt V Sayı 19 Temmuz 1941
288 sayfa219-436. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Anadolu Bakır Çağı ve Eti Sekenesinin Kraniyolojik Tetkiki, s. 219-236 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWkFyM2ZNMFA5aGc/edit

Muzaffer ŞENYÜREK A Craniological Study of the Copper Age and Hittite Populatios of Anatolia, s. 237-247 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWkFyM2ZNMFA5aGc/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsünde Muhafaza Edilmekte Bulunan Bazı Prehistorik Arkeoloji Eşyası, s. 255-258 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeVVKZjVLRlBkbzQ/edit

Necati DOLUNAY Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Çankırıkapı Hafriyatı, s. 261-266 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRHc0TG1TalVCWXM/edit

Osman TURAN Cingiz Adı Hakkında, s. 267-276 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTnZpLUNGT1R1aEE/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Gazi Orhan Bey Vakfiyesi, s. 277-288 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbm1IMGRlTU50YlU/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Buyrıldı, s. 289-318 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEk3YTR4ZkR3YTA/view

M. Fuad KÖPRÜLÜ Ortazaman Türk-İslam Feodalizmi, s. 319-334 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfM2kwQ19ZbXdOSzg/edit

M. Fuad KÖPRÜLÜ Le Feodalisme Turc-Musulman au Moyen-Age, s. 335-350 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfM2kwQ19ZbXdOSzg/edit

Bekir Sıtkı BAYKAL 93 Harbi Esnasında Muhtelif Tavassut ve Sulh Şayia ve Teşebbüsleri, s. 351-395 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdmpsSm13SW1NeXM/edit

M. Fuad KÖPRÜLÜ Altın Orduya Ait Yeni Araştırmalar, s. 397-436 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV2I1VUdNQkZES1k/edit174 Belleten

Cilt V

Sayı 20

I. Teşrin 1941

Belleten
Cilt V Sayı 20 I. Teşrin 1941
288 sayfa437-633. sayfalar


Walter KOPPERS İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik – Urtürkentum und Urundogermanentum, s. 439-525 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNVZ1YTJkT3BZQnc/edit

W. RUBEN İki Kardeş Masalı, s. 527-548 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc0trblpGbUVTa0E/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Çandarlı Zâde Ali Paşa Vakfiyesi 808 H - 1405/1406 M, s. 548-575 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVkMxS2IyTU1mcTg/edit

Tayyip GÖKBİLGİN II. Rakozci Ferecz ve Tevabiine Dair Yeni Vesikalar, s. 577-595 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVF82cWJGZUlnRFk/edit

Balint HOMAN Szekely'ler, s. 596-606 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZU9hYWpueDU1ZWM/edit

Lajos FEKETE Türk Vesikalarının Neşri ve bu İşin Arzettiği Meseleler, s. 607-616 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWl9zaHFCY1MwbHM/edit

Mahmut AKOK, Necdet PENÇE Ankara İstasyonunda Bulunan Bizans Devri Mezarının Nakli, s. 617-622 https://drive.google.com/file/d/1h9aW7I5urgm-adAfjOZrmrY5bsZ5zI63/view

W. EBERHARD Yeni Türkiye ve Çin - Atatürk Bibliyografyasına İlâve, s. 626-633 https://drive.google.com/file/d/1rqIRguyqC-0m3bL4hN9ydNxl7qo7OGVy/view175 Belleten

Cilt VI

Sayı 21-22

II. Kânun - Nisan 1942

Belleten
Cilt VI Sayı 21-22 II. Kânun - Nisan 1942
288 sayfa1-126. sayfalar


Aziz OGAN, Arif Müfit MANSEL Rhegion-Küçükçekmece Hafriyatı 1940-1941 Çalışmalarına Ait İlk Rapor (Fouilles de Rhegion-Küçükçekmece, Report Preliminaire Sur Les Travaux de 1940-1941), s. 1-36 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWWtKM0hQMGRRYTQ/edit

Enver Ziya KARAL Yavuz Sultan Selimin Oğlu Şehzade Süleyman'a Manisa Sancağını İdare Etmesi İçin Gönderdiği Siyasetname, s. 37-44 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfajlteVdMOVlLdG8/edit

Bekir Sıtkı BAYKAL 93 Meşrutiyeti, s. 45-83 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWGJ0YUJ4Qnhza3c/edit

Walter HINZ Timuriler Tarihi Hakkında Menba Tetkiki (Türkçeye Çev.: M. Altay Köymen), s. 85-120 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbVpDWHp5Y3RvT3M/edit

Abdulkadir İNAN Moğolların Gizli Tarihi, s. 121-126 https://drive.google.com/file/d/1H9Hv-I0sHLIuP-fDkL8-Y5Zk1M0juOJI/view176 Belleten

Cilt VI

Sayı 23-24

Temmuz - I. Teşrin 1942

Belleten
Cilt VI Sayı 23-24 Temmuz - I. Teşrin 1942
288 sayfa177-325. sayfalar


Şemseddin GÜNALTAY Abbas Oğulları İmparatorluğunun Kuruluş ve Yükselişinde Türklerin Rolü, s. 177-205 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd0djblkxejQydTA/edit

M. Fuad KÖPRÜLÜ XIII. Asırda Marga Rasathanesi Hakkında Bazı Notlar, s. 207-226 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNEVXOUFYQ05IMDA/edit

Şinasi ALTUNDAĞ Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Esnasında, s. 229-251 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUXpSUGlBS0tyY2s/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Kabakçı Mustafa İsyanına Dair Yazılmış Bir Tarihçe, s. 253-261 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUkRDVmUyWk1ZTGc/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Amedci Mustafa Reşid Bey'in Kütahya'da Bulunan Mısır Kuvvetleri Kumandanı İbrahim Paşa'ya Mektubu, s. 263-267 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWjZWUWlrN1VSY3M/edit

TERCÜMELER: javascript:;

Karl JAHN (Türkçeye çeviren: M. Altay KÖYMEN) İran'da Kağıt Para, s. 269-309 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZ2ZOQjh2TWJONUU/view

BİBLİYOGRAFYA: javascript:;

Abdulkadir İNAN Sibirya'da Ongon Kültü, s. 311-315 https://drive.google.com/file/d/1JiOwckebo2W5WKpUnSp1dvuc5ZZhiGPc/view

Abdullah FEVZİYE Namık Kemal'in Şiirleri, s. 315-325 https://drive.google.com/open?id=16TPDSAOorwPRh4ARSuSDGrCDfjGn1DGl177 Belleten

Cilt VII

Sayı 25

II. Kânun 1943

Belleten
Cilt VII Sayı 25 II. Kânun 1943
288 sayfa1-201. sayfalar


Ekrem AKURGAL Pazarlı'dan Çıkan Eserler Üzerinde Yeni Araştırmalar, s. 1-22 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMU5PZVJNcWE1anM/edit

Ekrem AKURGAL Bemerkungen zu den Architektonischen Terrakottareliefs aus Pazarlı in Phrygien, s. 23-43 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMU5PZVJNcWE1anM/edit

S. RUNCIMAN Orta Çağların Başlarında Avrupa ve Türkler, s. 45-57 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNDAtc2xaWFA1NFk/edit

Şemseddin GÜNALTAY Selçukluların Horasan'a İndikleri Zaman İslam Dünyasının Siyasal, Sosyal, Ekonomik ve Dini Durumu, s. 59-99 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZ3ZoTDF3OUYwbnM/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI 1224 (1809) Senesinde Rus Seferine Gidecek Olan Kapukulu Ocaklarının İstanbul'dan Hareketleri Esnasında Teşrifat Mucibince Yapılan Merasim, s. 101-111 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRXI0SlpobGpCVE0/edit

KONFERANSLAR: javascript:;

W. RUBBEN 'İşin Sonuna Bakmalı' Hindli'lerde, Türk'lerde, Boccaceio'da ve Shakespeare'de Bir Masal, s. 112-134 https://drive.google.com/file/d/1yHp45Ozu7beyLSSmz0CJFeR-MfkJgn5b/view

W. RUBBEN 'Ende Gut, Alles Gut' ein Maerchen bei Indern, Türken, Boccaccio Shakespeare, s. 135-155 https://drive.google.com/file/d/1yHp45Ozu7beyLSSmz0CJFeR-MfkJgn5b/view

G. ROHDE Anadolu'nun Yunan ve Roma Epigrafisine Dair, s. 157-176 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRnRfczNpMWhJbmc/view

Faik Reşit UNAT Neşri Tarihi Üzerinde Yapılan Çalışmalara Toplu Bir Bakış, s. 177-201 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUDZudjFRYWU1RDg/view178 Belleten

Cilt VII

Sayı 26

Nisan 1943

Belleten
Cilt VII Sayı 26 Nisan 1943
288 sayfa213-340. sayfalar


Raporlar: javascript:;

Selahattin KANTAR, Rudolf NAUMANN İzmir'de Roma devrine ait İyon agorasında yapılan hafriyat hakkında ikinci ihzari rapor, s. 213-225 https://drive.google.com/file/d/1KS9x_hOrwaaG_ol-f23K3gd5IXGzdLZJ/view

Makaleler, Etüdler: javascript:;

M. Fuad KÖPRÜLÜ Uran Kabilesi, s. 227-243 https://drive.google.com/file/d/1fQ3-QRQvApiE3a_JJRs8T3gNROLJ7B1R/view

Akdes Nimet KURAT XVIII. Yüzyıl Başı Avrupa Umumi Harbi'nde Türkiye'nin Tarafsızlığı, s. 245-272 https://drive.google.com/file/d/1jjocblYwmxt-iaiVYALkT2M7zDjgsrpy/view

Konferanslar: javascript:;

H. G. GUTERBOCK Eti tanrı tasvirleri ile tanrı adaları (Hethitische Götterdarstellungen und götternamen), s. 274-317 https://drive.google.com/file/d/1IlHl-54pw9QPPIKs-nPLUxvD7HRf6DSF/view

Tercümeler: javascript:;

W. BARTHOLD (Türkçeye çeviren: H. Altay KÖYMEN) Saffâriler tarihi hakkında, s. 319-240 https://drive.google.com/file/d/1LDJ_Zn_nHHJjwP77DTLgiiSwljkgQ5cq/view179 Belleten

Cilt VII

Sayı 27

Temmuz 1943

Belleten
Cilt VII Sayı 27 Temmuz 1943
288 sayfa361-619. sayfalar


Vesikalar: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Ekos Barçkay'ın Erdel Krallığına tayini hakkında bir kaç vesika, s. 361-377 https://drive.google.com/file/d/1AIHPtRZFZtD_fc5C-i9lmoiZvlYAjdtE/view

Makaleler, Etüdler: javascript:;

M. Fuad KÖPRÜLÜ Anadolu Selçukluları Tarihi'nin Yerli Kaynakları, s. 379-522 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYVJFTFZaVGFXTjg/view

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Kayserili Ahmet Paşa hakkında İkinci Abdülhamid'in bir hatt-ı hümayunu, s. 523-542 https://drive.google.com/file/d/1iANJXVYDfQ_u4X532e5OEGvmt61iaLzs/view

Konferanslar: javascript:;

H. Sadi SELEN Tarihte Şark ve Garp mefhumları, s. 543-547 https://drive.google.com/file/d/1AdIzk3hy5RR3VD39-D53qIzAA6XD_eCm/view

S. RUNCIMAN Anadolu'nun Orta Çağlardaki rolü, s. 549-556 https://drive.google.com/file/d/1diYNUnlEup2HLeYwvz-3AxBFYwH-Lrv4/view

Tercümeler: javascript:;

P WITTEK (Türkçeye çeviren: Halil İNALCIK) Ankara bozgunundan İstanbul'un zaptına, s. 557-589 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfM2tkMWVyTW56d0k/view

Notlar ve Vesikalar: javascript:;

M. Fuad KÖPRÜLÜ Yıldırım Beyazıd'ın intiharı meselesi, s. 591-599 https://drive.google.com/file/d/162PojOcygG1VNK1wqmCCcxm3z-qLWCyk/view

Raporlar: javascript:;

İ. Kılıç KÖKTEN Kars'ın tarih öncesi hakkında ilk kısa rapor, s. 601-613 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVFRjOU0tOFVoVVU/view

Bibliyografya: javascript:;

Abdulkadir İNAN Orta Asya'da Muğkale hafriyatında bulunan vesikalar, s. 615-619 https://drive.google.com/file/d/1DGw4hN7DfuyVsTcpYGkujIsTo3lUcUP4/view180 Belleten

Cilt VII

Sayı 28

I. Teşrin 1943

Belleten
Cilt VII Sayı 28 I. Teşrin 1943
288 sayfa1-380. sayfalar


Uluğ İĞDEMİR Atatürk'ün Anafartalar muharebelerine ait hâtıraları, s. 1-88 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVWxWemhXLVdWZ1U/view

Hilmi BAYUR Boğazlar Sorununun Bir Evresi, s. 89-217 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbG1tb19iM0pOWGc/edit

M. Fuad KÖPRÜLÜ Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik menşei meseleleri, s. 219-313 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTjlKWFFZVmxoVms/view

İhsan SUNGU Galatasaray Lisesinin Kuruluşu, s. 315-347 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfU0FFNDdVYjk5dEU/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Sultan Abdülaziz Vak'asına Dair Vak'a-Nüvis Lütfi Efendi'nin Bir Risalesi, s. 349-373 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdnIxQzJuMEdoQ2c/edit

Abdulkadir İNAN Sosyetskoye Vostokovedeniye, s. 375-380 https://drive.google.com/file/d/1DL_kM59eSIvrIXfjAgckjTyGM8s9VN_l/view181 Belleten

Cilt VIII

Sayı 29

II. Kânun 1944

Belleten
Cilt VIII Sayı 29 II. Kânun 1944
288 sayfa1-150. sayfalar


Uluğ İĞDEMİR III. Türk Tarih Kongresi, s. 1-4 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTEFiSEFUQzNkWG8/edit

Şemsettin GÜNALTAY III. Türk Tarih Kongresinin açış nutku, s. 5-10 https://drive.google.com/file/d/1COOWXPSCQtbcCyNMywAH_Q9j8K28AnqZ/view

Hasan Ali YÜCEL Nutuk, s. 11-14 https://drive.google.com/file/d/1EGrh3G1bp-8u_WIi2lppBEOZ-K1PCil0/view

Hamit ONGUNSU Nutuk, s. 15-16 https://drive.google.com/file/d/1Wyi0E7c7Ozqc0wMTIhp-3zZW3w9q5EUK/view

Şevket Aziz KANSU Nutuk, s. 16 https://drive.google.com/file/d/1-7ENUVmniNXCfQyYbSoNlO1MqmI-9tNb/view

İbrahim Necmi DİLMEN Nutuk, s. 17-18 https://drive.google.com/file/d/1zm7AYjd0ItsNvNrs-ysUNs5VLyJUSkhV/view

Muzaffer GÖKER TT Kurumu'nun çalışmaları hakkında rapor, s. 19-38 https://drive.google.com/file/d/1YKZbxdyriiDzf6w4G7GjWeTAEwhNBp8U/view

Afet İNAN TT Kurumu'nun 1937'den 1943'e kadar Arkeolojik çalışmaları hakkında rapor, s. 39-51 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZmRMVFdYbmhiM3c/view

Tahsin ÖZGÜÇ Yortan mezarlık kültürüne ait yeni buluntular, s. 53-70 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOExSdVkwWFlwTWs/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Ali Suavi ve Çırağan Sarayı Vak'ası, s. 71-118 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWnppU2IwSUJyTUU/view

Tercümeler: javascript:;

Bela KOSSANYI XI.XII. Asırlarda Uz'lar ve Koman'ların tarihine dair, s. 119-136 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYzFNSGdZLXJDRzQ/view

Notlar: javascript:;

W. EBERHARD Türkistan seyahatnâmesi 1218, s. 137-142 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRGZGejRNSTMyS3c/view

W. EBERHARD Hsiung-Nu'ların müttefikleri olarak Roma askerleri, s. 143-145 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNGdqT3ZMLUVDalE/view

Raporlar: javascript:;

A. Müfid MANSEL Mudanya hafriyatına dair kısa rapor, s. 147-148 https://drive.google.com/file/d/143-ViNLNd0sOHeBeB3op0sVtHsHFUf9P/view

Biyografi: javascript:;

Hamit KOŞAY Ragıp Hulusi Özdem, s. 149-150 https://drive.google.com/file/d/1BR92kjfs8XPrHViWLLnWUuqycg2WG1u_/view182 Belleten

Cilt VIII

Sayı 30

Nisan 1944

Belleten
Cilt VIII Sayı 30 Nisan 1944
288 sayfa165-386. sayfalar


A. Müfid MANSEL Vize'de bulunan maskeli miğfer, s. 165-183 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQnp3T0JfNC0yNFk/view

Halil İNALCIK Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığının Osmanlı Tabiliğine Girmesi ve Ahitname Meselesi, s. 185-229 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUXRVZzIyTFVVTzQ/edit

Şinasi ALTUNDAĞ Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'de Hakimiyeti Esnasında Tatbik Ettiği İdare Tarzı, s. 231-243 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUDJWbWRhV2NzZTA/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI V. Muradı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri – Aziz Bey Komitesi, s. 245-328 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa1lTVklNa3lObXc/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Doktor Mehmed Emin Paşa, s. 329-340 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQkRpVzhHT0xtQ2M/edit

Raporlar: javascript:;

Remzi Oğuz ARIK 1942'de Türk Tarih Kurumu adına yapılan Bitik kazısı ve Hatay tetkikleri hakkında kısa rapor, s. 341-384 https://drive.google.com/file/d/1CGBICBzx8DuONrSzhmfDQHBYvxOf5F-8/view

Haberler javascript:;

Türmenistan'da Bir Şehrin Keşfi, s. 385-386 https://drive.google.com/file/d/1Z4EP6L7OMSBa85f8TfkdhKaJa32XTvQJ/view183 Belleten

Cilt VIII

Sayı 31

Temmuz 1944

Belleten
Cilt VIII Sayı 31 Temmuz 1944
288 sayfa387-476. sayfalar


Afet İNAN Trablusgarp'ta Hürriyete Karşı İsyan, s. 387-401 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcVNlOHduMFo4V2s/edit

Selim DİRVANA Cerablus Civarında Yunus'ta Bulunan Tel Halef Keramikleri, s. 403-420 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV3BZLVhNcE1sYm8/edit

M. Fuad KÖPRÜLÜ Kay Kabilesi Hakkında Yeni Notlar, s. 421-452 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQWtfancyWlExM3c/edit

Abdulkadir İNAN Ongut'ların Menşei Meselesi, s. 453-456 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaGZCdUhCWmpVeVU/edit

TERCÜMELER: javascript:;

K, GROENBECH İç Moğollistan'daki Türk Yazıtları, s. 457-459 https://drive.google.com/file/d/1NkuNiEyhLhKtiQREBNgJpoUdV8QE2_ld/view

BİBLİYOĞRAFYA: javascript:;

A. Müfit MANSEL Max Freiherr von Oppenheim, Tell Halaf, s. 461-471 https://drive.google.com/file/d/1dMkycl4dwfjeDPyoZsp8b2_8b0uB6rb7/view

Abdulkadir İNAN Sovyet Rusya Devlet Ermitaj Müzesi Şark Kültür ve Sanat Tarihi Bölümünün Mesaileri, s. 471-474 https://drive.google.com/file/d/1X5PPVCjz26FxdYnarFvHgSVM2IgCoLuU/view

Abdulkadir İNAN Türkmenler ve Türkmenistan Tarihine Ait Materyaller, s. 474-476 https://drive.google.com/file/d/1JHRI51CPWIIpibrVwyS4HcyvkhY9lcSO/view184 Belleten

Cilt VIII

Sayı 32

I. Teşrin 1944

Belleten
Cilt VIII Sayı 32 I. Teşrin 1944
288 sayfa515-680. sayfalar


Selçuk MUSTAFA Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Türkçe-Etice-Hurrice Arasındaki Bağlar, s. 515-566 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdVdEZnpwRGxucWs/edit

W. EBERHARD Kaylar Kabilesi Hakkında Sinolojik Mülahazalar, s. 567-588 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRGFSbTh2OUZjaG8/edit

VESİKALAR: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI V. Murad ile Oğlu Salâhaddin Efendi'yi Kaçırmak için KAdın Kıyafetinde Çırağana Girmek İsteyen Şahıslar, s. 589-597 https://drive.google.com/file/d/1y65W7qR1zCbuCBuu0H8HqOLm0P73Fkl_/view

TERCÜMELER: javascript:;

Boris C. NEDKOFF (Türkçeye çeviren: Şinasi ALTUNDAĞ) Osmanlı İmparatorluğundan Cizye, s. 599-652 https://drive.google.com/file/d/1Gqv0Z-wH-dfwvrD3NMHHYy_9snGO6Iux/view

BİBLİYOĞRAFYA: javascript:;

Abdulkadir İNAN W. TIESENHAUSEN, Altınordu Tarihine Ait Materyaller Dergisi II. Cilt, s. 653-655 https://drive.google.com/file/d/1GSGU5YLnDiGFr4fx2B1ryqE1qLP_lCgO/view

Abdulkadir İNAN Hamit Zübeyr KOŞAY, Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme, s. 656-658 https://drive.google.com/file/d/1GSGU5YLnDiGFr4fx2B1ryqE1qLP_lCgO/view

RAPORLAR: javascript:;

İ. Kökten KILIÇ Orta, Doğu ve Kuzey Anadolu'da Yapılan Tarih Öncesi Araştırmalar, s. 659-680 https://drive.google.com/file/d/14LBcMoK-j6qWur2VM-2HJ3GZ_4P7I8mf/view185 Belleten

Cilt IX

Sayı 33

Ocak 1945

Belleten
Cilt IX Sayı 33 Ocak 1945
288 sayfa1-145. sayfalar


Hikmet BAYUR Evrengzib Alemgir ve Dini Siyasası Üzerinde Bir İnceleme, s. 1-62 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWHJxQzZvVmZMS3M/edit

Bahaeddin ÖGEL Göktürk Yazıtlarının "Apurım" ları ve "Fu-Lin" Problemi, s. 63-87 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeFhIYk0xZ3UyRk0/edit

VESİKALAR: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Çerkes Hasan Vak'ası, s. 89-133 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUEZaVDdFQ25GOFE/view

RAPORLAR: javascript:;

A. Müfid MANSEL Antalya Bölgesinde (Pamfilya) 1943 Yılı Son Baharında Yapılan Arkeoloji Gezisine Dair Kısa Rapor, s. 135-145 https://drive.google.com/file/d/1vegFdRQt78ajCE-BmvjZChbDjtySm6_X/view186 Belleten

Cilt IX

Sayı 34

Nisan 1945

Belleten
Cilt IX Sayı 34 Nisan 1945
288 sayfa163-298. sayfalar


Cemal TUKİN Osmanlı İmparatorluğunda Girit İsyanları, s. 163-206 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcDdJX3AzcWNTTWM/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Gazi Orhan Beğin Hükümdar Olduğu Tarih, 207-211 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNGxhWWs2QzZUTzg/edit

TERCÜMELER: javascript:;

V. BEŞEVLİYEV (Türkçeye çeviren: T. Acaroğlu) Proto Bulgar Dini, s. 213-261 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYW0zVDZUTzFuYzQ/view

Franz HANÇAR (Türkçeye çeviren: Füruzan Kınal) Bakır Çağı Küçük Asyasında Büyük Ana Kültü, s. 263-275 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYmY5VjB1T205bTQ/view

RAPORLAR javascript:;

Ş. Aziz KANSU Isparta, Burdur İlleri Çevresinde TTK Adına 1944 Haziranında Yapılan Prehistorya Araştırmalarına Dair İlk Rapor, s. 277-287 https://drive.google.com/file/d/1-_ej6vX40JY4gZPbzeYPC4zEodry3tY8/view

TEBLİĞLER: javascript:;

Tahsin ÖZGÜÇ Beypazarı Çevresinden Getirilen Testi ve Damga Mühür, s. 289-292 https://drive.google.com/file/d/1BOfbBlwS4NDvubFidJ50swuMRZfL8z7q/view

Ş. Aziz KANSU Hatay'da (Antakya) Bulunan Üst Aşöleen (Micoque) ve Niğde-Nevşehir Çevrelerinde Toplanan Levalloisien Aletler Hakkında Bir Not, s. 293-298 https://drive.google.com/file/d/1RlUoc7XoLM3RSoIQBWRNmc7VBaqNetO7/view187 Belleten

Cilt IX

Sayı 35

Temmuz 1945

Belleten
Cilt IX Sayı 35 Temmuz 1945
288 sayfa299-409. sayfalar


O. Ferit SAĞLAM Şimdiye Kadar Görülmiyen Cimri Sikkesi, s. 299-303 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRnZSNGIydFNpWWs/edit

Osman TURAN Eski Türklerde Okun Hukuki Bir Sembol Olarak Kullanılması, s. 305-318 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeGtzdjhPWnMydVU/edit

W. EBERHARD Bir Kaç Eski Türk Ünvanı Hakkında, s. 319-340 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfU0tWdnQ1V09SdUk/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Öntarihte Anadolu Kronolojisi, s. 341-360 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYm5KWTZKTTZLRUU/view

Tahsin ÖZGÜÇ, Nimet ÖZGÜÇ, Kılıç KÖKTEN 1940- ve 1941 Yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Samsun Bölgesi Kazıları Hakkında İlk Kısa Rapor, s. 361-400 https://drive.google.com/file/d/1Ad2KtcIpjvWfWUnzwLSXBipLSq9u_p9J/view

Mahmut AKOK Kastamonu Şehri Tarihi İçkalesi, s. 401-404 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX0c0VTF0TE9QcTQ/view

Rüstem DUYURAN Türk Tarih Kurumu Adına İzmir'de Namazgâh'ta 1944 Yılında Yapılan Kazıya Ait Kısa Rapor, s. 405-409 https://drive.google.com/file/d/1MIC-MSK1kpjE7SoOfNZoc--hHlZ8-6DF/view188 Belleten

Cilt IX

Sayı 36

Ekim 1945

Belleten
Cilt IX Sayı 36 Ekim 1945
288 sayfa411-508. sayfalar


Şevket Aziz KANSU, Seniha TUNAKAN Türk Tarih Kurumu Alacahöyük Kazılarında (1936-1944) Bakırçağı, Yerleşme Katlarından Çıkarılan İskeletlerin Antropolojik İncelenmesi, s. 411-422 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfS0hmRmRSb1FUalE/edit

Yusuf Ziya ÖZER Timur'un Yaptığı İşlere Toptan Bir Bakış, s. 423-467 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd19IYzlLQnNIMTg/edit

Bahaeddin ÖGEL Sekel'lerin Ataları Hakkında (Skil, Esgil Boyları), s. 469-484 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcERnQ0FCUUZMRkU/edit

W. EBERHARD Eski Türk Devletlerinin Ekonomisi Hakkında İncelemeler: 1, Toba'ların Hayvancılığı, s. 485-496 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeHhxbG54TGl0bDg/edit

TERCÜMELER: javascript:;

Kurakichi SHIRATORI (Türkçeye çeviren: İbrahim GÖKBAKAR) Kaghan Unvanının Menşei, s. 497-504 https://drive.google.com/file/d/1EoNdb1NzTurHw4jlXJuXgAdyKv2wZ2K4/view

BİYOGRAFYA: javascript:;

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Fevzi Kurtoğlu, s. 505-508 https://drive.google.com/file/d/1cbtxr9ByzZfmobuyAfDdSoLYi4nFdRzr/view189 Belleten

Cilt X

Sayı 37

Ocak 1946

Belleten
Cilt X Sayı 37 Ocak 1946
288 sayfa1-209. sayfalar


Arif Müfit MANSEL Mudanya Mezar Binası, s. 1-12 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcGJQVDdLeElTSVk/edit

Tahsin ÖZGÜÇ VI. Troia'nın Anadolu Arkeolojisindeki Yeri, s. 13-28 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd0xVTTJvY19Zdms/edit

E. BOSCH Bitinya Tetkikleri (I. Kısım), s. 29-53 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZW5wUktlSzJmNGM/edit

Ekrem AKURGAL Arkaik ve Klasik Çağlarda İzmir, s. 55-80 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfT0JyNmVURGZUbDQ/edit

W. EBERHARD Toba'larda Ziraat, s. 81-96 https://drive.google.com/file/d/1ATFsBfDwDnl38zO5M4w9MUG4Trrpo0Sk/view

Aydın SAYILI, Richard FRYE Selçuk'lardan evvel Orta Şark'ta Türkler, s. 97-131 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZG5tTUVfaXA5RXM/view

Selahattin TANSEL Büyük Friedrich Devrinde Osmanlı – Prusya Münasebetleri Hakkında, s. 133-165 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWWJpMkJPT3FEVHM/view

EPİGRAFYA: javascript:;

İbrahim ARTUK Dunaysir'de Artuk Oğullarının Ulu Camii, s. 167-169 https://drive.google.com/file/d/18WFEZaLpagd2xE4YZE7G-p8PnE4cbX_s/view

VESİKALAR: javascript:;

Tahsin ÖZ Topkapı Sarayı Müzesinde Yemen Fatihi Sinan Paşa Arşivi, s. 171-193 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNnF6aVBGc3lSbVk/view

İ.Hakkı UZUNÇARŞILI Beşinci Murad'ı Avrupa'ya Kaçırma Teşebbüsü, s. 195-209 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEVyLVBBdGZXcmM/view190 Belleten

Cilt X

Sayı 38

Nisan 1946

Belleten
Cilt X Sayı 38 Nisan 1946
288 sayfa231-374. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Maşat-Höyük Kazısından Çıkarılan Kafataslarının Tetkiki, s. 231-242 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQnV0aDRGa3V5ajQ/edit

Muzaffer ŞENYÜREK Study of the Skulls from Maşat-Höyük, Excavated Under the Auspices of the Turkish Historical Society, s. 243-254 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQnV0aDRGa3V5ajQ/edit

W. EBERHARD Tobalar'da Köle Usulü, Tobalar'da Ulaştırma, s. 255-270 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTFF3YTl5U0pHMlk/edit

Selahattin TANSEL Osmanlı-Prusya Münasebetleri Hakkında, s. 271-292 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRHdoM2JEMkgxd28/edit

Mahmut AKOK Kastamonu'nun Kasaba Köyünde Candaroğlu Mahmud Bey Camii, s. 293-301 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVTF6UUdOSThCOG8/edit

Fazıl YİNAL Arşiv Malı Nedir? Kütüphane Malı Nedir?, s. 303-315 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNXlwU0FjZlJYYkU/edit

VESİKALAR: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Beşinci. Sultan Murad'ın Tedavisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar, s. 317-367 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc1BnWDZkQTRHdTg/view

TERCÜMELER: javascript:;

W. W. BARTHOLD İslamlarda Mervaniler Mezhebi, s. 369-374 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV2dPd1JRd3V4cGs/view191 Belleten

Cilt X

Sayı 39

Temmuz 1946

Belleten
Cilt X Sayı 39 Temmuz 1946
288 sayfa375-537. sayfalar


Kemal ERGUVANLI Gaziantep – Narlı Arasında Bulunan Paleolitik Aletler Hakkında Bir Not, s. 375-379 https://drive.google.com/file/d/1ubWXyneL8kfxNHlzYzi1bs0GEwalZLmg/view

Emin BİLGİÇ Anadolu'nun İlk Yazılı Kaynaklarındaki Yer Adları ve Yerlerinin Tayini Üzerine İncelemeler, s. 381-423 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfME5MQW9jNVRDRG8/edit

Nimet ARSAN Anadolu'nun M.S.I. ve II. Yüzyıllarına Ait Ayakta Duran Kadın Heykelleri, s. 425-470 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUXRwX0dVdzhqN0k/edit

Osman TURAN Selçuk Kervansarayları, s. 471-496 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfekFzTlFCLXYwdnc/edit

VESİKALAR: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Hicaz Vali ve Kumandanı Osman Nuri Paşa'nın Uydurma Bir İrade İle Mekke Emiri Şerif Abdülmuttalib'i Azletmesi, s. 497-537 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbFZGb1RaYjNNV2s/view192 Belleten

Cilt X

Sayı 40

Ekim 1946

Belleten
Cilt X Sayı 40 Ekim 1946
288 sayfa539-778. sayfalar


Makaleler, Etüdler: javascript:;

Seniha TUNAKAN, Şevket Aziz KANSU Alaca-Höyük 1943-1945 Kazılarından Çıkarılan Kalkolitik, Bakır ve Tunç Çağlarına Ait Halkın Antropolojisi, s. 539-555 https://drive.google.com/file/d/1K-l2tBUfUHUjyZyaXuL0IIIbmD1J39I1/view

Tahsin ÖZGÜÇ Anadolu'da Arkeoloji Araştırmaları I, s. 557-597 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOHcwTWFQelRWa0E/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Untersuchungen über Archaelogische Funde aus Anatolien I, s. 599-624 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOHcwTWFQelRWa0E/edit

Aydın SAYILI Gâzân Han Rasathanesi, s. 625-640 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMF9qLWxsUEExNlE/edit

M. Tayyib GÖKBİLGİN 1840'tan 1861'e Kadar Cebel-i Lübnan Meselesi ve Dürziler, s. 641-703 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNS01TG9sUEFvSTg/edit

Vesikalar: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI II. Sultan Abdülhamid'in Hal'i ve Ölümüne Dair Bazı Vesikalar, s. 705-748 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ1pMUGg2Vk5mN0U/view

Bibliyografya: javascript:;

M. Çağatay ULUÇAY Makalât'ı Seyyid-Harun, s. 749-778 https://drive.google.com/file/d/1RQzfK5VpAjLiiB9BQpQUYbI-OyCDO59B/view193 Belleten

Cilt XI

Sayı 41

Ocak 1947

Belleten
Cilt XI Sayı 41 Ocak 1947
288 sayfa1-159. sayfalar


Makaleler, Etüdler: javascript:;

Füruzan KINAL Şuppiluliyima'nın Suriye Seferleri, s. 1-13 https://drive.google.com/open?id=0B7liBn5XLsAfenFRMXg1eF9JRjQ

W. EBERHARD Şato Türkleri'nin Kültür Tarihine Dair Notlar, s. 15-26 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZUJVc2N1UGlSeUE/view

Raporlar: javascript:;

Tahsin ÖZGÜÇ, Mahmut AKOK Türk Tarih Kurumu adına Anıt-Kabir alanında yapılan tümülüs kazıları (Die Ausgrabungen an zwei Tumuli auf dem Mausoleumshügel bei Ankara), s. 27-85 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfR005YVc5b0s4azg/view

Epigrafya: javascript:;

E. BOSCH (Türkçeye çeviren: S. ATLAN) Antalya Kitabeleri, s. 87-125 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNzA4azRuODUwVDg/view

İbrahim ARTUK Artuk oğlu Emir Balak ve mezarı, s. 127-135 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQUpnVE02SEdTejg/view

Vesikalar: javascript:;

F. Orhan KÖPRÜLÜ Şeyhülislam Kara-Çelebi zade Abdülaziz efendi ve Müftü suyu, s. 137-145 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLTd0TGpmSDVnalU/view

Bibliyografya: javascript:;

H. G. GUTERBOCK H. L. Ginsberg, The Legend of King Keret A Canaaitne Epie of the Bronze Age, s. 147-150 https://drive.google.com/file/d/1T5oZTgXE2pVyvo9UM95gJ2YnwWZ3g1MC/view

Ö. L. BARKAN Rene Grousset, L'Empire du Levant, s. 150-159 https://drive.google.com/file/d/1T5oZTgXE2pVyvo9UM95gJ2YnwWZ3g1MC/view194 Belleten

Cilt XI

Sayı 42

Nisan 1947

Belleten
Cilt XI Sayı 42 Nisan 1947
288 sayfa173-345. sayfalar


Makaleler, Etüdler: javascript:;

Afet İNAN Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluşuna Dair, s. 173-179 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQm1tbFZJWjBZWUE/edit

Şevket Aziz KANSU, Seniha TUNAKAN 1937-39 Yıllarında Eskişehir'de Yazılıkaya'da Yapılan Kazıda Çıkarılmış Olan Frik Çağına Ait Kafaların Antropolojik İncelenmesi, s. 181-187 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVUljTGk2dFBON0k/edit

H.G. GÜTERBOCK Boğazköy Civarında Bulunan Bir Eti Kabartması, s. 189-192 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa1l6VGoxMDA4azg/edit

H.G. GÜTERBOCK Ein Hethitisches Relief Aus Der Umgebung von Boğazköy, s. 193-195 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa1l6VGoxMDA4azg/edit

Osman TURAN Şemseddin Altun-Aba, Vakfiyesi ve Hayatı, s. 197-235 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWDVCLVdWYlI2UEE/edit

Vesikalar: javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Namık Kemal'in Abdülhamid'e takdim ettiği arizalarla Ebüzziya Tevfik Beye yolladığı bazı mektuplar, s. 237-297 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVzItSW5LdXZCckE/view

Tercümeler: javascript:;

FEKETE (Türkçeye çeviren: Sadrettin KARATAY) Türk vergi tahrirleri, s. 299-328 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNmNhcDY1dmhORTA/view

Notlar ve bildiriler: javascript:;

Nimet ÖZGÜÇ Hayvan tasvirli bir eti küpü (A Hittite Jar with animal figure), s. 329-332 https://drive.google.com/file/d/16SKNLwRh7bA79--Y7LCG3dtG9taV1jZD/view

Tahsin ÖZGÜÇ Eski Hitit çağının eşsiz bir eseri (Ein einzigartiges stüek aus Althethitischer zeit), s. 333-334 https://drive.google.com/file/d/16SKNLwRh7bA79--Y7LCG3dtG9taV1jZD/view

Süheyl ÜNVER I. Yıldırım Bayezit'in İvaz Fakih'e verdiği timar, s. 335-337 https://drive.google.com/file/d/16SKNLwRh7bA79--Y7LCG3dtG9taV1jZD/view

Süheyl ÜNVER II. Yıldırım Bayezit'in oğlu İsa'nın bir emri, s. 337-338 https://drive.google.com/file/d/16SKNLwRh7bA79--Y7LCG3dtG9taV1jZD/view

Süheyl ÜNVER III. Yıldırım Bayezit'in oğlu Musa Çelebi'nin bir hükmü, s. 338 https://drive.google.com/file/d/16SKNLwRh7bA79--Y7LCG3dtG9taV1jZD/view

Süheyl ÜNVER Emir Süleyman'ın tuğrası hakkında, s. 338-339 https://drive.google.com/file/d/16SKNLwRh7bA79--Y7LCG3dtG9taV1jZD/view

Bibliyografya: javascript:;

Halil İNALCIK M.M. Alexandrescu – Dersca: La Campagne de Timur en Anatolie (1402), s. 341-345 https://drive.google.com/file/d/1JTJlBeErWNnaHf4wU6EkX614IMIsvvcW/view195 Belleten

Cilt XI

Sayı 43

Temmuz 1947

Belleten
Cilt XI Sayı 43 Temmuz 1947
288 sayfa383-557. sayfalar


Makaleler, Etüdler: javascript:;

Sedat ALP Hitit Kralı IV. (?) Tuthaliya'nın Askeri Fermanı, s. 383-402 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRzNNS1FvTFBocjA/edit

Sedat ALP Military Instructions of the Hittite King Tuthaliya IV (?), s. 403-414 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRzNNS1FvTFBocjA/edit

Osman TURAN Mübârizzeddin Er-Tokuş ve Vakfiyesi, s. 415-429 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSlFqTE9MOWtDVmM/edit

Raporlar: javascript:;

İ. Kılıç KÖKTEN 1945, yılında Türk Tarih Kurumu adına yapılan tarih öncesi araştırmaları, s. 431-472 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa2JWdl9kQkhvaWs/view

Kaynak tenkidi: javascript:;

Orhan F. KÖPRÜLÜ Râşid tarihinin kaynaklarından biri: Silâhdâr'ın Nusretnâmesi, s. 473-487 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZnh3MUxTdFFfdFE/view

Vesikalar: javascript:;

Mithat SERTOĞLU Tuği Tarihi, s. 489-514 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWUhLN01vc2k3c1U/view

Tercümeler: javascript:;

W. BARTHOLD (Türkçeye çeviren: Abdulkadir İNAN) Türklerde ve Moğollarda defin merasimi meselesine dair, s. 515-539 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNEw5UmhqelBybGM/view

İV. VENEDIKOFF (Türkçeye çeviren: Firuze PREYGER) Preslav şehrine yeni keşfedilen Proto-Bulgar Kitabesi, s. 541-557 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOUFlVGhFNEVyMjQ/view

Bibliyografya: javascript:;

1947 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarında Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine gelen kitaplar ve dergiler javascript:;

Haberler: javascript:;

Abdulkadir İNAN Altay dağlarında bulunan eski Türk mezarları javascript:;

Levhalar: javascript:;

LXI-LXXVI- Mübârizeddin Er-Tokuş vakfiyesi javascript:;

LXXVII-CVII- Tarih öncesi araştırmalarına ait resimler, haritalar ve listeler javascript:;

CVIII- Proto-Bulgar kitabesine ait resimler javascript:;

CIX- Altay dağlarında bulunan eski Türk mezarlarından çıkan eşyadan bazıları javascript:;196 Belleten

Cilt XI

Sayı 44

Ekim 1947

Belleten
Cilt XI Sayı 44 Ekim 1947
288 sayfa571-717. sayfalar


Makaleler, Etüdler: javascript:;

Emin BİLGİÇ Çivi Yazılı Hukuki-İktisadi Kaynaklar, Mahiyeti ve Muhtevaları, s. 571-602 https://drive.google.com/file/d/1LRCnSkR7lbJWCfIXI4vDdWWTYH9JU0Ve/view

W. RUBEN Kırşehir'in Dikkatimizi Çeken San'at Abideleri, s. 603-640 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdUFVXzdYN2hOZlU/edit

Raporlar: javascript:;

Tahsin ÖZGÜÇ Türk Tarih Kurumu adına yapılan Maltepe (Sivas yanında) kazısı, s. 642-655 https://drive.google.com/file/d/17nipOebGtBS7Tip6VjUkSbzP0bQWBkEp/view

Tahsin ÖZGÜÇ Die grabung von Maltepe bei Sivas, s. 656-672 https://drive.google.com/file/d/17nipOebGtBS7Tip6VjUkSbzP0bQWBkEp/view

Aydın SAYILI, W. RUBEN Türk Tarih Kurumu adına Kırşehir'de Cacabey Medresesinde yapılan araştırmanın ilk kısa raporu, s. 673-681 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVGlXZmxEZkI4clE/view

Aydın SAYILI, W. RUBEN Preliminary Report on the Excavation made under the auspices of the Turkish Historical Society, in the Caca Bey Madrasa of Kırşehir, Turkey, s. 682-691 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVGlXZmxEZkI4clE/view

Vesikalar: javascript:;

Halil İNALCIK Bursa Şer'iye sicillerinde Fatih Sultan Mehmed'in Fermanları, s. 693-708 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY1VDOXZSTWV5TEU/view

Bibliyografya: javascript:;

A. Fevziye TANSEL Namık Kemal: Silistre Muhasarası, s. 709-716 https://drive.google.com/file/d/1OiDo8l8iHNScGd93GJfGRCYGRGpzqeIW/view

1947 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine gelen kitap ve dergiler, s. 717 https://drive.google.com/file/d/1OiDo8l8iHNScGd93GJfGRCYGRGpzqeIW/view

Levhalar: javascript:;

CX-CXVI- Ruben- Kırşehir Abideleri javascript:;

CXVII-CXXXIV- Özgüç- Maltepe Kazısı javascript:;

CXXXV-CXLIV- Sayılı ve Ruben- Cacabey Medresesi araştırmaları javascript:;

CXLV-İnalcık- Fatih devrine ait Bursa kadı defterlerinden bir sayfa javascript:;197 Belleten

Cilt XII

Sayı 45

Ocak 1948

Belleten
Cilt XII Sayı 45 Ocak 1948
288 sayfa1-278. sayfalar


Feridun DİRİMTEKİN Anasthase Surları, s. 1-10 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbDk4NkRiYk9zX1E/edit

Zeki Velidi TOGAN İbn al-Fakih'in Türklere Ait Haberleri, s. 11-16 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRWZBdkhDYzRwcU0/edit

Osman TURAN Celâleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri, s. 17-170 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV2N1SXdjUGdUY1U/edit

W. RUBEN Kırşehir'de Dikkatimizi Çeken San'at Abideleri, s. 173-193 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdUFVXzdYN2hOZlU/edit

W. RUBEN Eigenartige Denkmaler Aus Kırşehir, s. 194-205 javascript:;

Vesikalar javascript:;

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI Şıpka Kumandanı Süleyman Hüsnü Paşa'nın Menfa Hayatına Dair Bazı Vesikalar, s. 207-221 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWVAwV05FcGFQQ3M/view

Haberler, 223-278 https://drive.google.com/file/d/1PWqm_18VOJFdmt8-KoRiyWrAGGLDRxH2/view198 Belleten

Cilt XII

Sayı 46

Nisan 1948

Belleten
Cilt XII Sayı 46 Nisan 1948
288 sayfa301-500. sayfalar


Sedat ALP Hitit Metinlerinde GIŞ Kalmuş "Lituus" ve HUB.BI "Kupe", s. 301-319 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNXUySURMZlc0ZE0/edit

Sedat ALP GIŞ Kalmuş "Lituus" and HUB.BI "Earring" in the Hittite Texts, s. 320-324 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNXUySURMZlc0ZE0/edit

E. BOSCH Nikaia (İznik) Bayram Oyunları, s. 325-347 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd3VhU0pOU21tQlE/edit

Halil İNALCIK Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569), s. 349-402 https://drive.google.com/file/d/17NPzGOQFvIltFbBxPIoM9um8kIBz1eey/view

Hikmet BAYUR Nadir Şah Afşar'ın Ölümünde Sonra Osmanlı Devletini İran'ı İstilaya Kışkırtmak İçin Yapılan İki Deneme, s. 403-469 https://drive.google.com/file/d/1GI-bJX9b3LQFOmkyGOZgXlm7c6ohzsfI/view

Raporlar javascript:;

Hamit KOŞAY, Mahmut AKOK Büyük Güllücek Araştırmaları Üzerine İlk Rapor, s. 471-478 https://drive.google.com/file/d/1mRGn4xAhG8fV3ZSyGcexq_EJxMOAAfRl/view

Hamit KOŞAY, Mahmut AKOK Preliminary Report on Excavations at Büyük Güllücek, s. 479-484 https://drive.google.com/file/d/1vBrPD6h3Ts-3OyG8WLt-84BNZ1-tEgmM/view

Haberler. 487-500 https://drive.google.com/file/d/1aCQPW7JfF9_7fJ7ODPHNgKvqvgiGZaR4/view199 Belleten

Cilt XII

Sayı 47

Temmuz 1948

Belleten
Cilt XII Sayı 47 Temmuz 1948
288 sayfa515-722. sayfalar


Helmuth BOSSERT Karatepe'de Bulunan Fenike-Eti Bilinguis'leri, s. 515-522 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRFJmOE5YNjR2aHM/edit

Helmuth BOSSERT Die Phöniziseh-Hethitisehen Bilinguen vom Karatepe, s. 523-531 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRFJmOE5YNjR2aHM/edit

U. Bahadır ALKIM Karatepe Kazısının Arkeolojik Sonuçları, s. 533-547 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaFpEcVJnQUNEdlE/edit

U. Bahadır ALKIM Karatepe Kazısının Arkeolojik Sonuçları (Almanca Hülâsası), s. 547-548 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaFpEcVJnQUNEdlE/edit

Osman TURAN Türkiye Selçuklularında toprak Hukuku, Miri Topraklar ve Hususi Mülkiyet Şekilleri, s. 549-574 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZnE1TkY4ck5xc3c/edit

Osman TURAN Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, Miri Topraklar ve Hususi Mülkiyet Şekilleri (Fransızca Hülâsası), s. 574 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZnE1TkY4ck5xc3c/edit

Faruk DEMİRTAŞ Osmanlı Devrinde Anadolu'da Kayılar, s. 575-614 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG1mamt6S2U1Tjg/edit

Faruk DEMİRTAŞ Osmanlı Devrinde Anadolu'da Kayılar (Fransızca Hülâsası), s. 614-615 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG1mamt6S2U1Tjg/edit

Hikmet BAYUR Maysor Sultanı Tipu ile Osmanlı Padişahlarından I. Abdülhamid ve III. Selim Arasındaki Mektuplaşma, s. 617-652 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG1mamt6S2U1Tjg/edit

Hikmet BAYUR Maysor Sultanı Tipu ile Osmanlı Padişahlarından I. Abdülhamid ve III. Selim Arasındaki Mektuplaşma (Fransızca Hülâsası), s. 652-653 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG1mamt6S2U1Tjg/edit

Raporlar: javascript:;

Aydın SAYILI Vâcidiye medresesi, Kütahya'da bir ortaçağ Türk rasathanesi, s. 655-666 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbmRNU0dxRUlWc1k/view

Aydın SAYILI The Vâjidiyye of Kütahya, A Turkish Medieval Observatory, s. 667-677 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbmRNU0dxRUlWc1k/view

Aydın SAYILI Bir Kütahya Hastahanesi, s. 679-680 https://drive.google.com/file/d/1GYYtLqUr2lMbEpCdA7oFcFJrfUollH5o/view

Aydın SAYILI A Hospital in Kutahya, s. 681-682 https://drive.google.com/file/d/1CJloPHVW4Eqehca8ryBgnvx-heCXxPRl/view

Aydın SAYILI Rasathane konusu ile ilgili olarak Tire'de kısa bir araştırma, s. 683-687 https://drive.google.com/file/d/11k1mvnbO8YUhTE-_jYl7XL9AO0XR48Z-/view

Aydın SAYILI An Observatory in Tire, s. 681-682 https://drive.google.com/file/d/1CJloPHVW4Eqehca8ryBgnvx-heCXxPRl/view

Tercümeler: javascript:;

Albrecht, ALT (Türkçeye Çev.: Nusret HIZIR) Klikya'da keşfedilen yeni Fenike yazılarının tarihi önemi javascript:;200 Belleten

Cilt XII

Sayı 48

Ekim 1948

Belleten
Cilt XII Sayı 48 Ekim 1948
288 sayfa723-833. sayfalar


Kemal BALKAN Kas Tarihinin ana Hatları, s. 723-757 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdDdvX1ZJVUdnRjQ/edit

Kemal BALKAN Kas Tarihinin ana Hatları (Almanca Özeti), s. 757 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdDdvX1ZJVUdnRjQ/edit

Şevket Aziz KANSU, Seniha TUNAKAN Karaoğlan Höyüğünden Çıkarılan Eti, Frik ve Klasik Devir İskeletlerinin Antropolojik İncelemesi, s. 759-774 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfR1dNdzdoZXRDejA/edit

Şevket Aziz KANSU, Seniha TUNAKAN Karaoğlan Höyüğünden Çıkarılan Eti, Frik ve Klasik Devir İskeletlerinin Antropolojik İncelemesi (Fransızca Özeti), s. 775-778 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfR1dNdzdoZXRDejA/edit

Mükerrem USMAN İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bulunan Beş Adet Figürlü Yunan Vazosu, s. 779-793 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaUhuQnZCZHBJVk0/edit

Mükerrem USMAN İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bulunan Beş Adet Figürlü Yunan Vazosu (Fransızca Özeti), s. 793 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaUhuQnZCZHBJVk0/edit

Bahaeddin ÖGEL İlk Töles Boyları, s. 795-831 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWnJ0LXRsdGZ3ajg/edit

Bahaeddin ÖGEL İlk Töles Boyları (Fransızca Özeti), s. 832-833 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWnJ0LXRsdGZ3ajg/edit201 Belleten

Cilt XIII

Sayı 49

Ocak 1949

Belleten
Cilt XIII Sayı 49 Ocak 1949
288 sayfa1-214. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Karahöyük Kazısında Çıkarılan Kafataslarının Tetkiki, s. 1-10 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMHZMbDBkSE8wcGc/edit

Muzaffer ŞENYÜREK Study of the Skulls from Karahöyük, Excavated Under the Auspices of the Turkish Historical Society, s. 11-20 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMHZMbDBkSE8wcGc/edit

Halet ÇAMBEL Karatepe Heykeltraşlık Eserleri Hakkında Bazı Mülahazalar , s. 21-34 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdUZuMGV2UV9zVTg/edit

Halet ÇAMBEL Karatepe Heykeltraşlık Eserleri Hakkında Bazı Mülahazalar (İngilizce Özeti), s. 35-36 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdUZuMGV2UV9zVTg/edit

Semavi EYİCE İznik'te Bir Bizans Kilisesi, s. 37-49 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRHUyd2gzV3ZsNGc/edit

Semavi EYİCE İznik'te Bir Bizans Kilisesi (Fransızca Özeti), s. 49-51 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRHUyd2gzV3ZsNGc/edit

Aydın SAYILI Biruni, 53-88 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEo3Mi11TmFjdmc/edit

Aydın SAYILI Biruni (İngilizce Özeti), s. 89 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEo3Mi11TmFjdmc/edit

Hikmet BAYUR Osmanlı Devleti'nin Nadir Şah Afşar'la Barış Yapmasını Önlemek Amacını Güden Bir Gurkanlı Denemesi, s. 91-95 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcGZhNmVJbVp3RXc/edit

Hikmet BAYUR Osmanlı Devleti'nin Nadir Şah Afşar'la Barış Yapmasını Önlemek Amacını Güden Bir Gurkanlı Denemesi (Fransızca Özeti), s. 95 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcGZhNmVJbVp3RXc/edit202 Belleten

Cilt XIII

Sayı 50

Nisan 1949

Belleten
Cilt XIII Sayı 50 Nisan 1949
288 sayfa215-321. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Anadolu'nun Eski Sakinlerinde Taurodontism, s. 215-221 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRGhCTUx0UXg0LXc/edit

Muzaffer ŞENYÜREK The Occurence of Taurodontism in the Ancient Inhabitants of Anatolia, s. 222-227 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRGhCTUx0UXg0LXc/edit

Muzaffer ŞENYÜREK Anadolu'nun Eski Sakinlerinde Büyük Azı Dişlerinin Aşınması, s. 229-236 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeTNuZEhPNElzM3c/edit

Muzaffer ŞENYÜREK The Attrition of Molars in the Ancient Inhabitants of Anatolia, s. 237-244 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeTNuZEhPNElzM3c/edit

Sedat ALP Hititlerde Sosyal Sınıf Nam. Ra'lar ve İdeogramın Hitirçe Karşılığı, s. 245-270 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcE96ZTF4Y2tkbmM/edit

Aziz OGAN Aya Maria Pammakaristos - Fethiye Camii, s. 271-303 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcE96ZTF4Y2tkbmM/edit

Aziz OGAN The Byzantine Church of the Holy Virgin Pammacaristos at Istanbul, s. 303-308 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcE96ZTF4Y2tkbmM/edit

VI. MIRMIROĞLU Orhan Bey İle Bizans İmparatoru III. Andronikos Arasındaki Pelekano Muharebesi, s. 309-321 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdDNJSGRSOGVKQkk/edit203 Belleten

Cilt XIII

Sayı 51

Temmuz 1949

Belleten
Cilt XIII Sayı 51 Temmuz 1949
288 sayfa407-650. sayfalar


Wilton Marion KROGMAN Ancient Eranial Types at Chatal Hüyük and Tell Al-Judaidah, Syria, from the Late Fifth Millenium B.C. to the Mid-Seventh Century, A.D., s. 407-478 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQjBvamtXMy1TdjA/edit

Afet İNAN Contributions to Turkish History Through the Research Activities of the Archaeological Section of the Turkish Historical Society, Between 1943-1948 X., s. 479-495 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQjBvamtXMy1TdjA/edit

Mustafa AKDAĞ Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişaf Devrinde Türkiye'nin İktisadi Vaziyeti, s. 497-568 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQjBvamtXMy1TdjA/edit

Mustafa AKDAĞ Situation Ecomomique en Turquie Pendant la Fondation et L'Ascension de la Puissance Ottomane (Fransızca Öeti), s. 569-571 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQjBvamtXMy1TdjA/edit

İ. Hakkı UZUNÇARŞILI On Dıkuzuncu Asır Başlarına Kadar Türk - İngiliz Münâsebatına Dair Vesikalar, s. 573-650 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQjBvamtXMy1TdjA/edit204 Belleten

Cilt XIII

Sayı 52

Ekim 1949

Belleten
Cilt XIII Sayı 52 Ekim 1949
288 sayfa663-793. sayfalar


Lajos FEKETE Osmanlı Türkleri ve Macarlar, s. 663-743 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbDI2QWJaRXIxWkk/edit

Lajos FEKETE Osmanen und Ungarn 1366-1699 (Almanca Özeti), s. 744 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbDI2QWJaRXIxWkk/edit

Walter HINZ Steuerinschriften aus dem Mittelalterlichen Vorderen Orient, s. 745-769 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfek1SQUh4NllhNUU/edit

Walter HINZ Ortaçağ Yakın Şarkına Ait Vergi Kitabeleri (Türkçeye Çeviren: Fikret IŞILTAN), s. 771-793 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfek1SQUh4NllhNUU/edit205 Belleten

Cilt XIV

Sayı 53

Ocak 1950

Belleten
Cilt XIV Sayı 53 Ocak 1950
288 sayfa1-158. sayfalar


Helmuth BOSSERT Schrift und Sprache der Sideten, s. 1-14 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQkk4TTRFR2NGYjA/edit

Helmuth BOSSERT Eski Side Halkının Yazısı ve Dili, s. 15-29 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQkk4TTRFR2NGYjA/edit

Aşkıdil AKARCA Antalya Müzesinde Varsak'tan Gelme Bir Kerç Vazosu, s. 31-36 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbVlJWjJqcmhIU28/edit

Tercümeler: javascript:;

F. LASZLO (Türkçeye Çeviren: Hasan EREN) Dokuz Oğuzlar ve Gök Türkler, s. 37-43 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQkRPWXl5N0VyeWs/view

K. INOSTRANTSEV (Türkçeye Çeviren: Abdulkadir İNAN) Eski Türklerin İnançları Hakkında Birkaç Söz, s. 45-47 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMmRtUWNXakNiWk0/view

Vesikalar: javascript:;

Tahsin ÖZ Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde Fatih II. Sultan Mehmed'e Ait Belgeler, s. 49-56 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX2V2Q2FaTHVjLTQ/view

Raporlar: javascript:;

M. Süleyman ŞENYÜREK Alaca-Höyük'te Bulunan Üç Kafatasına Dair Bir Not (A Note on Three Skulls from Alaca-Höyük), s. 57-84 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVldGTDh4MWpyaEk/view

Notlar ve Vesikalar: javascript:;

A. Sadık ERZİ Türkiye Kütüphanelerinde Notlar ve Vesikalar I., s. 85-105 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUGF5dWlyaVl4STQ/view

Bibliyografya: javascript:;

Hakkı İZZET 'Külliyat-ı Divan-ı Mevlana Hamidi' adlı eser hakkında, s. 107- javascript:;

Ahmed ATEŞ 'Külliyat-ı Divan-ı Mevlana Hamidi' adlı eser hakkında, s. javascript:;

A. Sadık ERZİ 'Ressam Nakşi: Hayatı ve Eserleri' adlı eser hakkında javascript:;

Ahmed ATEŞ 'Roma İmparatoru Hadrianus'un sikkeleri ve Ikonium sikkeleri' adlı yazılar hakkında javascript:;206 Belleten

Cilt XIV

Sayı 54

Nisan 1950

Belleten
Cilt XIV Sayı 54 Nisan 1950
288 sayfa159-287. sayfalar


Afet İNAN Atatürk'ten Hatıralar ve O'nun Anıt-Kabri İçin Düşünceler, s. 159-169 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTjluQ2NLS0gwbDA/edit

Kemal BALKAN, B. LANDSBERGER Asur Kıralı Irişum'un Kültepe'de 1948'de Bulunan Kİtabesi, s. 171-218 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMUlFQWYyTm5PLVk/edit

Kemal BALKAN, B. LANDSBERGER Die Inshrift des Assyrischen Königs Irişum, Gefunden in Kültepe, s. 219-268 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMUlFQWYyTm5PLVk/edit

Hikmet BAYUR Osmanlı Padişahı II. Süleyman'ın Gurkanlı Padişahı I. Alemgir (Evrengzib)'e Mektubu, s. 269-285 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLTB4TXQ0VlVBWkE/edit

Hikmet BAYUR Lettre de L'Emperuer Ossmanlı Suleyman II A L'Emperer Gourkanli (Inde) Alemguire I. (Evrengzib)-Fransızca Özeti, s. 286-287 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLTB4TXQ0VlVBWkE/edit207 Belleten

Cilt XIV

Sayı 55

Temmuz 1950

Belleten
Cilt XIV Sayı 55 Temmuz 1950
288 sayfa319-503. sayfalar


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişaf Devrinde Türkiye'nin İktisadi Vaziyeti II, s. 319-418 https://drive.google.com/file/d/1sEW8Rrwt6kiFWECrupXh9HuU3npUee0N/view

Mustafa AKDAĞ Viyana Büyükelçisi Sadullah Paşa'nın İntiharına Dair, s. 419-479 https://drive.google.com/file/d/1G8yEv5DagOqpUeNrxUo_f7j7rUdnKi_x/view

Raporlar javascript:;

Mahmut AKOK, Hamit KOŞAY Amasya Mahmatlar Köyü Definesi, s. 481-485 https://drive.google.com/file/d/14lzE4olr8IY6-xWvtxgEB5D4yDHixE1d/view

Muzaffer S. ŞENYÜREK, Hakkı GÜLTEKİN, E. ŞENYÜREK, Ahmet DÖNMEZ The Test Excavation at Höyücek in The Vicinity of Larisa, s. 497-503 https://drive.google.com/file/d/1f_uVIUs2ennmnjbRVp9YqEowzPPBNiaM/view208 Belleten

Cilt XIV

Sayı 56

Ekim 1950

Belleten
Cilt XIV Sayı 56 Ekim 1950
288 sayfa507-693. sayfalar


Afet İNAN Kumandanlar Madunlarından Yüksek ve Alim Olmalıdırlar, s. 507-514 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTjRXVTRNTmw1THM/edit

Raporlar javascript:;

U. Bahadır ALKIM Üçüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları: Kazı ve Geziler, s. 515-565 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG5mMDNNUjBMZ28/view

Bibliyografya javascript:;

Hikmet BAYUR Sultan İletmiş'in Adı Hakkında, s. 567-588 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdGc2WGNuakpqUnM/view

Hikmet BAYUR Harizmşah Alâü'd-dîn Tekiş'in Adı Hakkında, s. 589-594 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYzY1bkx3eThoMGc/view

Adnan Sadık ERZİ Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar II, s. 595-646 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbDcxcjBXQVFXZXc/view

Haberler javascript:;

U. Bahadır ALKIM Dördüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları, s. 649-654 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZkZ5OUl1UDVvNzQ/view

U. Bahadır ALKIM Karatepe: Fourth Campaign, s. 655-659 https://drive.google.com/file/d/1IQ2uCop5PTFZIBBW0ofO72pr9kej4j-C/view

H. Th. Bossert Karataş taki Arkeolojik Araştırmalar Hakkında Kısa Ön-Rapor, s. 664-666 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY1VTbkZveW9aYXc/view

H. Th. Bossert Vorbericht Über Die Archaeologische Untersuchung Von Karataş, s. 664-666 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY1VTbkZveW9aYXc/view

H. Th. Bossert Orta Anadolu da Yapılan Bir Gezi Hakkında Kısa Ön-Rapor, s. 667-676 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ2dwM0J6R0NXZ0U/view

H. Th. Bossert Vorbericht Über Eine Wissenschaftliche Reise in Zentralanatolien, s. 672-676 https://drive.google.com/open?id=1amCEmI13Cb9j1fBSs3bnaj76SUt1XP2-

U. Bahadır ALKIM Beşinci Mevsim Karatepe Çalışmaları, s. 677-679 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX1ZkQ1Z3ODJEUGc/view

U. Bahadır ALKIM The Fifth Season's Work at Karatepe, s. 680-682 https://drive.google.com/file/d/1eplHKucYUmbEVMI5Y_6GI3sd1vuBrP8e/view

A. Müfid MANSEL Beynelmilel XXII. Müsteşrikler Kongresi, s. 687-689 https://drive.google.com/file/d/1SAD1Avs-MrsH81GiCd70_UAOHZcAWzOq/view

U. Bahadır ALKIM XXIInd International Congress of Orientalists, s. 690-692 https://drive.google.com/file/d/15o9wi6iWT4DgzWcNiSUz-NdsVpPJp7bI/view209 Belleten

Cilt XV

Sayı 57

Ocak 1951

Belleten
Cilt XV Sayı 57 Ocak 1951
288 sayfa1-192. sayfalar


Aydın SAYILI Farabi ve Tefekkür Tarihindeki Yeri, s. 1-59 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTFJKb3A4OTFuRVU/edit

Aydın SAYILI English Summary, s. 60-64 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTFJKb3A4OTFuRVU/edit

Aydın SAYILI Farabinin Simyanın Lüzumu Hakkındaki Risalesi, s. 65-79 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOWx6YmtCeHNfY1U/edit

Aydın SAYILI Al Farabi's Article on Alchemy, s. 69-70 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOWx6YmtCeHNfY1U/edit

Necati LUGAL, Aydın SAYILI Farabinin Tabiat İlminin Kökleri Hakkındaki Risalesi, s. 81-122 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaWwwVnQ2ckQ1TzA/edit

Aydın SAYILI Farabi'nin Halâ Hakkındaki Risalesi, s. 123-149 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVHpoVms1WDdWSWM/edit

Aydın SAYILI Al Farabi's Article on Vacuum, s. 151-174 https://drive.google.com/file/d/1wg3P5S4UeyGvhXAdvsOQ9aLzivgNrslf/view210 Belleten

Cilt XV

Sayı 58

Nisan 1951

Belleten
Cilt XV Sayı 58 Nisan 1951
288 sayfa193-299. sayfalar


Veronica Seton WILLIAMS, Sabahat GÖGÜŞ, J.WAECHTER The Sakce Gözü Cave Site 1949, s. 193-201 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWnM5a21WOHFKYzQ/edit

Aşkıdil AKARCA Aspendos'ta M.Ö. V.Yüzyıla Ait Bir Mezar, s. 203-211 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSnhpazdQc0xfZXM/edit

Rüstem DUYURAN İzmit ve Silivride Yapılan Arkeolojik Araştırmalar, 1947-48, s. 213-218 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfb2xFOXB3d2x6STA/edit

Tahsin ÖZ Bizans İmparotorunun Bir Namesi, s. 219-222 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYkNmY2QwMVBqMVE/edit

Orhan BURIAN Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi, s. 223-245 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfODJBYXVLUzhlUU0/edit

Muzaffer ŞENYÜREK Two Cases of Premature Suture Closure Among the Ancient Inhabitants of Anatolia, s. 247-262 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMjVnX1c3QzlFTkE/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Merhum Sadullah Paşa'nın Safvet ve Cevdet Paşalar ve Safvet Paşa-zâde Refet Beyle Mektuplaşması, s. 263-299 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTDNidjJDb29pMWc/edit211 Belleten

Cilt XV

Sayı 59

Temmuz 1951

Belleten
Cilt XV Sayı 59 Temmuz 1951
288 sayfa315-406. sayfalar


Helmuth BOSSERT Die Göttin Hepat in den Hieroglyphen-Hethitischen Texten, s. 315-323 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc09kRjBFVWdkVWM/edit

Helmuth BOSSERT Hitit Hiyeroglif Metinlerinde Tanrıça Hepat, s. 324-332 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMHdiOWlfZ0xlQUk/edit

Emin BİLGİÇ Umumi İktisadi Meseleler ve Borçlanma Bakımından Eski Babil ve Kapadokya Vesikaları Arasında Benzerlik ve Farklar, s. 333-338 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX2h6VXZYd3BLT3M/edit

Emin BİLGİÇ Çivi Yazılı İktisadi Metinlerde "Fai" Meselesi, s. 339-347 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTVdMZHBraHB4VDQ/edit

Nezih FIRATLI Ankara'nın İlk Çağdaki Su Tesisatı, s. 349-359 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX3ZEdFFtSkV0enc/edit

Bahaeddin ÖGEL Şine Usu Yazıtının Tarihi Önemi - Kutluk Bilge Külkagan ve Moyunçur, s. 361-379 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSXdtZG5KbnZOdTA/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Kanun-ı Osmani Mefhum-ı Defter-i Hâkanî, s. 381-399 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTjBseGdmc3M4ZDQ/edit

Aşkıdil AKARCA Bir Makale Tercümesine Dair, s. 401-406 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOUdDbnRNaXlhd1E/edit212 Belleten

Cilt XV

Sayı 60

Ekim 1951

Belleten
Cilt XV Sayı 60 Ekim 1951
288 sayfa431-712. sayfalar


Seniha TUNAKAN, Muzaffer ŞENYÜREK Şeyh Höyük İskeletleri, s. 431-438 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSnp6dHNKYk9RWjQ/edit

Seniha TUNAKAN, Muzaffer ŞENYÜREK The Skeletons from Şeyh Höyük, s. 439-445 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSnp6dHNKYk9RWjQ/edit

Muzaffer ŞENYÜREK The Longevity of the Chalcolithic and Copper Age Inhabitants of Anatolia, s. 447-468 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfU2VBbm9BR201dWc/edit

Semavi EYİCE Amasra "Büyükada" sında Bir Bizans Kilisesi, s. 469-491 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfczF0RVJCeWJwaTA/edit

Semavi EYİCE L'Eglise Byzantine de "Büyükada" a Amasra (Amastris de Paphlagonie), s. 492-496 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfczF0RVJCeWJwaTA/edit

Franz TAESCHNER Neşri Tarihi Elyazıları Üzerine Araştırmalar497-505 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUE5zaUJTWUQ3cDg/edit

M.Çağatay ULUÇAY Sürgünler - Yeni ve Yakın Çağlarda Manisa'ya ve Manis'dan Sürülenler, s. 507-592 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLXNjM1hGYmpBR0E/edit

Muzaffer ŞENYÜREK Fluctuation of the Cranial Index in Anatolia, from the Fourth Millenium B. C. to 1200 B.C., s. 593-615 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbkpUckxYS1dWTm8/edit

Fazıla AKBAL 1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda İdari Taksimat ve Nüfus, s. 617-628 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaDlfVFA2TEFvTk0/edit

Halil İNALCIK Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişaf Devrinde Türkiye'nin İktisadi Vaziyeti Üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle, s. 629-684 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbFlSUGZxbnlhcVk/edit

Halil İNALCIK Remarks on an Essay on the Economical Situation of Turkey During the Foundation and Rise of the Ottoman Empire, s. 685-690 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaDJ0VFNHRlFOTGs/edit

Şemseddin GÜNALTAY İslamdan Önce Araplar Arasında Kadının Durumu, Aile ve Türlü Nikah Şekilleri, s. 691-707 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWnhJVlc2WURoZ1U/edit

İsmail SOYSAL Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivleri ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetlerine Ait Belgeler, s. 709-712 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSklfSDk4bDBuWGM/edit213 Belleten

Cilt XVI

Sayı 61

Ocak 1952

Belleten
Cilt XVI Sayı 61 Ocak 1952
288 sayfa1-33. sayfalar


Helmuth BOSSERT Hititlerde Yazı Malzemesi ve Yazı Aletleri, s. 1-8 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUnY0VldOdzRKTmM/edit

Helmuth BOSSERT Schreibstoff und Schreibgeraet der Hethiter, s. 9-16 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUnY0VldOdzRKTmM/edit

Nezih FIRATLI Dördüncü Yüzyılın Sonuna Ait Bir İmparator Portresi, s. 17-20 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc1kyZTFYbG13bGc/edit

İbrahim ARTUK Emevilerden Halife Abdülmelik Bin Mervan Adına Kesilmiş Eşsiz Bir Kurşun Mühür, s. 21-25 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbl9kYWQ3Ml81Nm8/edit

Orhan BURİAN Üçyüzyıl Önce Memleketimizi Gezen İngilizlerden Peter Mundy, s. 27-33 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMGJ2RlhLSkFUZ1k/edit214 Belleten

Cilt XVI

Sayı 62

Nisan 1952

Belleten
Cilt XVI Sayı 62 Nisan 1952
288 sayfa153-271. sayfalar


M.S. ŞENYÜREK A Study of the Dentition of the Ancient Inhabitants of Alaca Höyük, s. 153-223 https://drive.google.com/file/d/1zhkB_USGcjsZep1jeTWx0bFb4oGJNbF7/view

U. Bahadır ALKIM Domuztepe Kazılarının Arkeolojik Sonuçları, s. 223-237 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfal9lQmVYVVVoMTA/edit

U. Bahadır ALKIM The Results of the Recent Excavations at Domuztepe, s. 238-250 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfal9lQmVYVVVoMTA/edit

Osman TURAN Selçuk Türkiyesi'nde Faizle Para İkrazına Dair Hukuki Bir Vesika, s. 251-260 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWkRCeGxYaG5GTEU/edit

Philipp SCHWEINFURT İstanbul Suru ve Yaldızlı Kapı, s. 261-267 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMXdjb090OWpJLXM/edit

Philipp SCHWEINFURT Le Mur Terrestre de l'Ancienne Constantinople et sa Porte Doree, s. 268-271 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMXdjb090OWpJLXM/edit215 Belleten

Cilt XVI

Sayı 63

Temmuz 1952

Belleten
Cilt XVI Sayı 63 Temmuz 1952
288 sayfa323-405. sayfalar


M.S. ŞENYÜREK A Study of the Human Skeletons from Kültepe, Excavated Under the Auspices of the Turkish Historical Society, s. 323-343 https://drive.google.com/file/d/1WT0fUu_o6xsYdy7jsCV2JjC4lXFh6IEa/view

S.N. KRAMER, Muazzez İlmiye ÇIĞ, Hatice KIZILYAY Beş Yeni Sumer Edebi Metni, s. 345-354 https://drive.google.com/file/d/1blCdxHIncqhvtbjd-tOLDVw5kswEJJnA/view

S.N. KRAMER, Muazzez İlmiye ÇIĞ, Hatice KIZILYAY Five New Sumerian Literary Text, s. 355-365 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV0VhU0JaOWlpalk/edit

Aşkıdil AKARCA Mylasa'da Hellenistik Bir Mezar, s. 367-385 https://drive.google.com/file/d/1Icrjz30s_5_RnYZtMInbdQa4pRPQdUNY/view

Aşkıdil AKARCA A Hellenistic Tomb in Mylasa, s. 399-405 https://drive.google.com/file/d/1sXLSB4iLLFdeXFWSY53Ek26VaH-MTF26/view216 Belleten

Cilt XVI

Sayı 64

Ekim 1952

Belleten
Cilt XVI Sayı 64 Ekim 1952
288 sayfa407-583. sayfalar


M.S. ŞENYÜREK A Study of the Pontian Fauna of Gökdere (Elmadağı), Sauth-East of Ankara javascript:;

Oğuz EROL A Note on the Geology of the Mammalian Fossil Bed of Elmadağı-Evciler Ağılları, s. 493-494 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ1hoeUZzeXM4TkE/edit

Helmuth BOSSERT Das H-H Wort für "Malstein", s. 495-545 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSlZXY0R6eUJVeDg/edit

A. Süheyl ÜNVER Dördüncü Sultan Murad'ın Revan Seferi Kronolojisi, s. 547-576 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY3pZbFF0VzVtd3c/edit

Hakkı İZZET Mevlana Türbesinin Çini Kaplamaları ve Anadolu Selçuk Çiniciliğinin San'at ve İşçilik Özellikleri, s. 577-583 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfR2ZiOXlWWWpSdlk/view217 Belleten

Cilt XVII

Sayı 65

Ocak 1953

Belleten
Cilt XVII Sayı 65 Ocak 1953
288 sayfa1-100. sayfalar


Afif ERZEN Ay Tanrısı Men'in Adı ve Menşei Hakkında (18 resimle birlikte), s. 1-14 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVjNsX3diSVZDYUE/edit

Nezih FIRATLI Bitinya Araştırmalarına Birkaç İlave (27 resim ve 5 levha ile birlikte), s. 15-25 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNGlKUkxtZVpyV2s/edit

Semavi EYİCE Amasra'da Cenova Hakimiyeti Devrine Ait Armalı Bir Levha (1 resimle birlikte), s. 27-40 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRElkaXp1NGVwOFE/edit

Franz BABINGER Fatih Sultan Mehmed ve İtalya, s. 41-82 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRlZfUDRrMlp1V00/edit

Tevfik BIYIKLIOĞLU İstanbul'un İki Fatihi, II. Mehmet ve Atatürk, s. 83-100 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSzUyV1FDbHdEMVE/edit218 Belleten

Cilt XVII

Sayı 66

Nisan 1953

Belleten
Cilt XVII Sayı 66 Nisan 1953
288 sayfa145-306. sayfalar


Helmuth BOSSERT Die Phönizischen Inschriften vom Karatepe nach dem Stande von Herbst 1953 (16 resimle birlikte), s. 145-151 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRFJmOE5YNjR2aHM/edit

G.E. BEAN Pontus Yazıtları (8 resimle birlikte), s. 152-165 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTlFxZkpKWnNNN1k/edit

G.E. BEAN Inscriptions from Pontus, s. 166-178 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTlFxZkpKWnNNN1k/edit

Füruzan KINAL Eski Önasya'da Ehli Atın Tarihi, a. 179-192 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfblhzUWhGMGU1MmM/edit

Füruzan KINAL Zur Gesghichte der Zahmung des Pferdes im Alten Vorderasien, s. 193-207 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfblhzUWhGMGU1MmM/edit

M. Zeki ORAL Kubat Abad Çinileri (27 resimle birlikte), s. 209-222 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdG1MaDZHUzVlUzg/view

Fevziye A. TANSEL Arap Harflerinin İslâhı ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri, s. 223-249 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNmhfWkMwSll5Tkk/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe (Karahöyük) Hafriyatı 1950 (73 resim ve 1 plan ile birlikte), s. 251-268 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaWsyaFZ5NzZYTTA/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Die (Karahöyük)-Grabung 1950 Von Kültepe, s. 269-288 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaWsyaFZ5NzZYTTA/edit

Nimet ÖZGÜÇ 1951 Yılında Kültepe'de Yapılan Kazı Hakkında Önrapor (30 resim ve 1 plan la birlikte), s. 289-297 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc09mSEQ4LWxCWWM/edit

Nimet ÖZGÜÇ Preliminary Report on the 1951 Excavations at Kultepe, s. 298-306 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc09mSEQ4LWxCWWM/edit219 Belleten

Cilt XVII

Sayı 67

Temmuz 1953

Belleten
Cilt XVII Sayı 67 Temmuz 1953
288 sayfa307-365. sayfalar


K. BITTEL Bazı Anadolu ve Mezopotamya Kaya Tasvirleri Üzerine Düşünceler (2 resimle birlikte), s. 307-313 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbXZXVFl1NGlqUVE/edit

K. BITTEL Bemerkungen zu Einigen Fesbildern in Mezopotamien und Anatolien, s. 314-320 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbXZXVFl1NGlqUVE/edit

Muzaffer ŞENYÜREK A Study of the Pulp Cavities and Roots of the Lower Premolars and Molars of Prosimii, Ceboidea and Cecopithecoidea (with 56 figures), s. 321-365 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRkpPMDFjb0xOX0U/edit220 Belleten

Cilt XVII

Sayı 68

Ekim 1953

Belleten
Cilt XVII Sayı 68 Ekim 1953
288 sayfa459-535. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Horn-Cores of Oioceros from the Pontian of Küçükyozgat (with 14 figures), s. 459-473 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLUdOVXd0UkdOLU0/edit

Ludwig BUDDE Istanbuler Reiterrelief (Mit 17 Abb.), s. 475-482 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUEhVYmtjMTlVUG8/edit

Z. TAŞLIKLIOĞLU Trakya'da M.S. III. Asır Başlarından Kalma Grek Kitabesi, s. 483-487 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfR3RMV0JLTjBKQWc/edit

Philipp SCHWEINFURT İstanbul'da Kommenos'lar Devrine Ait Bir Mozaik (5 resimle birlikte), s. 489-494 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX0Y3Mk9DSnozZlU/edit

Philipp SCHWEINFURT Ein Mosaik aus der Kommenenzeitt in Istanbul (Mit 5 Abb.), s. 495-500 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfX0Y3Mk9DSnozZlU/edit

M. Zeki ORAL Kayseri'de Kubadiye Sarayları (8 resimle birlikte), s. 501-517 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZVUxN0l4UFI5VEE/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Onbeşinci Yüyılın İlk Yarısiyle Onaltıncı Yüyılın Başlarında Memlûk Sultanları Yanına İltica Etmiş Olan Osmanlı Hanedanına Mensup Şehzadeler, s. 519-535 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY3RSZjFJVVhnV0U/edit221 Belleten

Cilt XVIII

Sayı 69

Ocak 1954

Belleten
Cilt XVIII Sayı 69 Ocak 1954
288 sayfa1-104. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK A Note on the Skulls of Chalcolithic Age from Yümüktepe (with 13 figures), s. 1-25 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWGRuRU5FV0pYUU0/edit

Helmuth BOSSERT Die Hieroglyphenhethitischen Inschriften vom Karatepe Nach Dem Stande von Herbst (Mit 9 Ab.), s. 27-34 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdjlCZUJJTmxROUE/edit

Mustafa KOLAÇ Son Asur Çağına ait On Kabartma Parçası (11 resimle birlikte), s. 35-50 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV3k2bXdXejRITE0/edit

Şerif BAŞTAV XVI. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi'ne Göre İstanbul'un Muhasarası ve Zabtı, s. 51-82 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSFBxVGV6ZHkySm8/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında İslamiyeti Kabul Etmiş Olan Bir Boğdan Voyvodası, s. 83-87 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLXlNQmRKdjlQVTg/edit

Tercümeler: javascript:;

S. G. KLYAŞTORSIY Orhon Abidelerinde Kengü'nün Kavmi-Yer Adı. (Etno-Toponimiği), s. 89-104 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOU5CM1d6UVZVYVE/view222 Belleten

Cilt XVIII

Sayı 70

Nisan 1954

Belleten
Cilt XVIII Sayı 70 Nisan 1954
288 sayfa115-230. sayfalar


Füruzan KINAL Eski Önasya Dinlerinde Monoteist Temayüller, s. 115-129 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTW5IeWpaSkZCM0U/edit

Afif ERZEN İstanbul Şehirinin Kuruluşu ve İsimleri (İngilizce hülasası ve 1 harita, 4 resimle birlikte), s. 131-158 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVTBrbkFaeHJVeXc/edit

Ahmed ATEŞ Şâh-Nâme'nin Yazılışı Tarihi ve Firdevsî'nin Sultan Mahmud'a Yazdığı Hicviye Meselesi Hakkında, s. 159-168 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOVgwcVZwX3Fvd1k/edit

Ahmed ATEŞ La Date de la Derniere Redaction de Şahname de Firdavsî-i Tusi et sa Satire Contre Sultan Mahmud, s. 169-178 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOVgwcVZwX3Fvd1k/edit

Adnan Sadık ERZİ Akkoyunlu ve Karakoyunlu Tarihi Hakkında Araştırmalar, s. 179-221 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWmdvMnYxX1NMVm8/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Asâkir-i Mansure'ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr-ı Âzam Takriri ve II. Mahmud'un Hatt-ı Humayunu (2 resmle birlikte), s. 223-230 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNWpmSWhDWEpLTzg/edit223 Belleten

Cilt XVIII

Sayı 71

Temmuz 1954

Belleten
Cilt XVIII Sayı 71 Temmuz 1954
288 sayfa279-355. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK A Study of A Skull of Promephitis from the Pontian of Küçükyozgat (15 resimle birlikte), s. 279-314 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfemxYZ283MU82OUk/edit

Raci TEMİZER Kayapınar Hüyüğü Buluntuları (19 resim ve 3 planla birlikte), s. 317-330 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcG9nU0drNTlWZ0k/edit

Tahsin ÖZGÜÇ, Mahmut AKOK Melik-Gazi Türbesi ve Kalesi (10 resim ve 4 planla birlikte), s. 331-336 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfams0LW9FcjVFUm8/edit

M. Zeki ORAL Yatağan Mürsel Vakfiyesi, s. 337-345 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNUhDcGQ0aUtFMGM/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Rodos Şövalyeleri Hakında Antalya Valisi Sultan Korkud'a Gönderilmiş Bir Mektup, s. 347-355 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfU3lFMWhITHNiaWc/edit224 Belleten

Cilt XVIII

Sayı 72

Ekim 1954

Belleten
Cilt XVIII Sayı 72 Ekim 1954
288 sayfa411-580. sayfalar


Yavuz ABADAN Akademik Hürriyetler, s. 411-418 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG9meGFzMWE0ckU/edit

Yavuz ABADAN The Problem of Academic Freedom, s. 419-427 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTG9meGFzMWE0ckU/edit

Afet İNAN Atatürk'ün Bana Yazdırdıkları (3 levha ile birlikte), s. 429-439 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWVZHWkpDcG9peVE/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Koloni Devrinin Geç Safhasına (Ib) Ait Bir Arslan Heykeli Parçası (4 resimle birlikte), s. 441-443 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZWtreUNzV1JwVzA/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Fragment of a Lion Statue Found in the Late Phase (Ib) of the Colony Period (with 4 figures), s. 444-447 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZWtreUNzV1JwVzA/edit

Sedat ALP The -N(N) – Formations in the Hittite Language, s. 449-467 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWWg5QXV2NjM4TWM/edit

G.E. BEAN Sculptured and Inscribed Stones at Burdur (with 27 figures), s. 469-488 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMVRpX09MSmduNzg/edit

G.E. BEAN Burdur'daki Kabartma ve Yazıtlı Taşlar (27 resimle birlikte), s. 489-510 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMVRpX09MSmduNzg/edit

Arif Müfit MANSEL Konya'da Bulunan Yeni Bir Lâhid (Almanca Özeti ve 6 resimle birlikte), s. 511-518 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZkNIRkstOVhobzQ/edit

Muzaffer ŞENYÜREK A Note on the Long Bones of Chalcolithic Age from Yümüktepe, s. 519-522 https://drive.google.com/file/d/1v_BIKj01_SqcwBa0ogdp6GSWW_AfjOdG/view

Ludwig BUDDE Die Entstehung des Antiken Reprasentationsbildes, s. 523-543 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMDZDeTk1Z0dzSzQ/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Tunus'un 1881 de Fransa Tarafından İşgaline Kadar burada Valilik Eden Hüseyni Ailesi, s. 545-580 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfellEZ2xxa3hRX2s/edit225 Belleten

Cilt XIX

Sayı 73

Ocak 1955

Belleten
Cilt XIX Sayı 73 Ocak 1955
288 sayfa1-102. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK A Note on the Teeth of Meganthropus Africanus Weinert from Tanganyika Territory (with 6 figures), s. 1-54 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaE5wRmFGLVVNRDA/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe Hafriyatı 1954 Ib Katı Eserleri (93 resimle birlikte), s. 55-63 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNWNseGszb3hVNWs/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Excavations at Kültepe 1954 Finds on Levee Ib (with 93 figures), s. 64-72 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNWNseGszb3hVNWs/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Koloni Devrinin Geç Safhasına (Ib) Ait Bir Atölye Hakkında (38 resimle birlikte), s. 73-76 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdTlZeWRvT0M5U0E/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Report on a Work-Shop Belonging to the Late Phase of the Colony Period (Ib). (with 38 figures), s. 77-80 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdTlZeWRvT0M5U0E/edit

Z. TAŞLIKLIOĞLU Son Zamanlarda Bulunmuş Olan Bir Kaç Britanya Kitabesi (6 resimle birlikte), s. 81-97 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcXJiM0J3SGl4dnc/edit

M. Zeki ORAL Kuvaddar Oğulları (3 resimle birlikte), s. 99-102 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVWRELWlkUVA5S2s/edit226 Belleten

Cilt XIX

Sayı 74

Nisan 1955

Belleten
Cilt XIX Sayı 74 Nisan 1955
288 sayfa115-245. sayfalar


James MELLAART Iron Age Pottery from Southern Anatolia (with 9 plates and 1 map), s. 115-135 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMTRwVnNfXzJ3czg/edit

Hüseyin G. YURDAYDIN Bostan'ın Süleymannâmesi (Ferdî'ye Atfedilen Eser), s. 137-202 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSnh4aG81QWZmcGc/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Sadr-ı Âzâm Kâmil Paşa'nın Siyâsi Hayatı İsimli Eser Dolayısile II. Abdülhamid Devrinde Kâmil Paşa (8 tıpkı basımla birlikte), s. 203-245 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdHVlbF8yTFoxdDQ/edit227 Belleten

Cilt XIX

Sayı 75

Temmuz 1955

Belleten
Cilt XIX Sayı 75 Temmuz 1955
288 sayfa271-394. sayfalar


İ. Kılıç KÖKTEN Antalya'da Karain Mağarasında Yapılan Prehistorya araştırmalarına Toplu Bir Bakış (12 levha ile birlikte), s. 271-283 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZnhYelh5WU1UaEU/edit

İ. Kılıç KÖKTEN Ein Allgemeiner Überblick Über Die Prahistorischen Forschungen in Karain-Höhle Bei Antalya (mit 12 tafeln), s. 284-293 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZnhYelh5WU1UaEU/edit

Nimet ÖZGÜÇ Frakdin Eserleri (21 resimle birlikte), s. 295-300 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa3Z1Tm4xZ2hEbVU/edit

Nimet ÖZGÜÇ Finds at Frakdin (with 21 figures), s. 301-307 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa3Z1Tm4xZ2hEbVU/edit

Mahmut AKOK Ankara Şehri İçinde Rastlanan İlkçağ Yerleşmesinden Bazı İzler ve Üç Araştırma Yeri (11 resim ve planla birlikte), s. 309-329 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTF85c0pNNDRYLUU/edit

Bahaeddin ÖGEL Uygur Devletinin Teşekkülü ve Yükseliş Devri, s. 331-376 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMFBDR3ZXdGlONVk/edit

Tahsin ÖZGÜÇ, Mahmut AKOK Develi Abideleri (19 resim ve 5 planla birlikte), s. 378-384 javascript:;

M. Zeki ORAL Sultan Hatun Senedi (1 resimle birlikte), s. 385-394 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWEcyektOT1R2RmM/edit228 Belleten

Cilt XIX

Sayı 76

Ekim 1955

Belleten
Cilt XIX Sayı 76 Ekim 1955
288 sayfa407-525. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK A Review of the Order of Eruption of the Permanent Teeth in Fossil Hominds (with 4 figures), s. 407-444 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVFR3ZTJFN3lRVzg/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe Hafriyatı 1954 II. Kat Eserleri (31 resim, 1 planla birlikte), s. 445-452 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWDJTQVV0Q0lKMVU/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Excavations at Kültepe Level II Finds (with 31 figures and 1 map), s. 453-461 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWDJTQVV0Q0lKMVU/edit

İbrahim KAFESOĞLU Selçuklu Tarihinin Meseleleri, s. 463-489 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdnRkdUtkX3lHdXM/edit

B. ZAHODER Selçuklu Devletinin Kuruluşu Sırasında Horasan, s. 491-525 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa0JUYWhoWk9hTEk/edit229 Belleten

Cilt XX

Sayı 77

Ocak 1956

Belleten
Cilt XX Sayı 77 Ocak 1956
288 sayfa1-200. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Order of Eruption of the Permanent Teeth in the Chalcolithic and Copper Age Inhabitants of Anatolia (with 28 figure), s. 1-28 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaGtldUFsXzVPdlU/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Anitta Hançeri (5 resimle birlikte), s. 29-32 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa1lqbTUxQWFaSTg/edit

Tahsin ÖZGÜÇ The Dagger of Anitta (with 5 figures), s. 33-36 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa1lqbTUxQWFaSTg/edit

Mebrure TOSUN Mezopotamya Silindir Mühürlerinde Görülen Tanrı Sembollerinin Mahiyeti (8 resimle birlikte), s. 37-47 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaXVaYXRHUkJQRmM/edit

Mebrure TOSUN The Significance of the Symbols of Gods in the Mesopotamian Cylinder Seals (with 8 figures), s. 49-59 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaXVaYXRHUkJQRmM/edit

U. Bahadır ALKIM Kırşehir Hüyüğü ve Topraküstü Buluntuları (44 resimle birlikte), s. 61-77 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZWtTQ0ZDVEg1YTQ/edit

U. Bahadır ALKIM Kırşehir Hüyük und Lesefunde (Mith 44 Ab.), s. 79-101 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZWtTQ0ZDVEg1YTQ/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI 1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin ne Suretle İlân Edileceğine Dair Vesikalar (9 resimle birlikte), s. 103-174 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZlR5NUpJbUMwVkE/edit

Enver Ziya KARAL Tevfik Bıyıklıoğlu'nun "Trakya'da Millî Mücadele" Adlı Eseri Hakkında, s. 175-200 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeEJUazdvXzl3eDA/edit230 Belleten

Cilt XX

Sayı 78

Nisan 1956

Belleten
Cilt XX Sayı 78 Nisan 1956
288 sayfa201-294. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Anadolu'nun Kalkolitik ve Bakır Çağı Sekenesinde Üçüncü Büyük Azı Dişlerinin Çıkış Zamanı (bir resimle birlikte), s. 201-206 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY1E0NHdPcVMtR1k/edit

Muzaffer ŞENYÜREK The time of Eruption of the Third Molars in the Chalcolithic and Copper age Inhabitants of Anatolia (with 1 figure), s. 207-212 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfY1E0NHdPcVMtR1k/edit

G.E. BEAN Bir Amisus Kitabesi (1 resimle birlikte), s. 213-216 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfR05URUdxbUZBZTA/edit

Afet İNAN Kayseri'nin 749 yıllık Şifaiye Tıp Medresesi (1 plan, 30 resimle birlikte), s. 217-222 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbzV2UWdObi1QUzg/edit

Halil İNALCIK V. Beynelminel Onomastik İlimler Kongresi, s. 223-236 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbnd3cS1RZDYzTU0/edit

Ömer Lütfü BARKAN Türkiye'de 'Servaj' Varmı İdi?, s. 237-246 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRUZveEpVZUN1Rk0/edit

M. Tayyib GÖKBİLGİN Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti Livaları Şehir ve Kasabaları (16 tıpkıbasımla birlikte), s. 247-285 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQk5BN3Y0ZDRJT2c/edit

M. Tayyib GÖKBİLGİN Fransızca Özeti – Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti Livaları Şehir ve Kasabaları (16 tıpkıbasımla birlikte), s. 287-294 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQk5BN3Y0ZDRJT2c/edit231 Belleten

Cilt XX

Sayı 79

Temmuz 1956

Belleten
Cilt XX Sayı 79 Temmuz 1956
288 sayfa343-530. sayfalar


Burhan TEZCAN Nallıhan-Beypazarı Çevresinden Getirtilen Kaplar Hakkında (10 resimle birlikte), s. 343-347 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUEFBM0tUNTZEMVU/edit

Mustafa KALAÇ Kömürhan Urartu Kitabesi (9 resimle birlikte), s. 349-354 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNGtKWHFaZFYwR00/edit

Füruzan KINAL Eski Anadolu'da Kadının Mevkii, s. 355-366 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTXdqY0dHS3ZPYnc/edit

Füruzan KINAL Die Stellung der Fraum im Alten Orient, s. 367-376 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTXdqY0dHS3ZPYnc/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Sarıhan (17 resimle birlikte), s. 379-383 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfcVZxa0w0T2o0Qzg/edit

M. Zeki ORAL Durağan ve Bafra'da İki Türbe (7 resim, 2 planla birlikte), s. 385-410 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfTUJQN205clcyb2c/edit

Aydın SAYILI Alâuddin Manşur'un İstanbul Rasathanesi Hakkındaki Şiirler (4 resimle birlikte), s. 411-428 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd200eVZveFppLXM/edit

Aydın SAYILI Ala Al Dîn Al Mansûr's Poems on the Istanbul Observatory (with 4 figurs), s. 429-484 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd200eVZveFppLXM/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Nizam-ı Cedid Ricalinden Valide Sultan Kethüdası Meşhur Yusuf Ağa ve Kethüdazâde Arif Efendi, s. 485-525 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdmwwZFZkLXluOGc/edit

Hilmi BAYUR Şarkî Rumeli Meselesine Dair, s. 527-530 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLUtqX21RVnJuXzQ/edit232 Belleten

Cilt XX

Sayı 80

Ekim 1956

Belleten
Cilt XX Sayı 80 Ekim 1956
288 sayfa531-754. sayfalar


Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU Türk Milleti ve Atatürk, s. 531-537 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVjNUb2lJLWs4OG8/edit

Ali Fuad ERDEN Mustafa Kemal Atatürk, s. 539-548 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUDNsUDhtUHhjdW8/edit

Ali Fuad CEBESOY Mustafa Kemal, Millî Lider, s. 549-555 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSnZfTEMtaEV5MlU/edit

Afet İNAN Gazi M. Kemal Atatürk ve Kültür Meseleleri, s. 557-563 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeVRsa0p6R3hLQXc/edit

R. Hüsrev GEREDE Atatürk, s. 565-570 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZ1ZNd1RuazBqRW8/edit

Ekrem AKURGAL Tarih İlmi ve Atatürk, s. 571-584 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfanVlbVE0UEFnQmM/edit

Tahsin ÖZ Atatürk ve Türk San'atı, s. 585-598 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVE43RWJPT0NBOGs/edit

Behiç ERKİN Atatürk'ün Selanik'teki Askerlik Hayatına Dair Hatıralar, s. 599-604 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfU29BY3lpcVkyZjA/edit

Fahrettin ALTAY Çanakkale Savaşının İlk Günlerinde Mustafa Kemal Atatürk, s. 605-607 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNUV1NDdsOWptc1k/edit

A. Rıza ÖZKUL Kaymakam Mustafa Kemal ve Arıburnu (1 tıpkıbasım ve 1 harita ile birlikte), s. 609-617 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSkJSWDJVb2ZSLVE/edit

Hikmet BAYUR Mustafa Kemal'in Falkenhayn'la Çatışmasiyle İlgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu, s. 619-632 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbUR1TkZBSEJuZkk/edit

Fuat PEKİN Atatürk ve Lyautey (metin içinde 2, metin dışında 1 sayfa tıpkıbasım ve 1 resimle birlikte), s. 633-657 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfakRTOHNvdlJtVms/edit

Hikmet BAYUR Kuvay-ı Milliye Devrinde Atatürk'ün Dış Siyasa İle İlgili Bazı Görüş ve Davranışları, s. 659-699 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc3hlMl9PVDdLa28/edit

Tevfik BIYIKLIOĞLU Başkumandan Atatürk'ün Kısa Bir Portresi (metin içinde 2 sayfa tıpkıbasım, metin dışında 1 harita ile birlikte), s. 701-735 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMlU2cWZQQ0NZYTQ/edit

A. Süheyl ÜNVER Atatürk ve Türk Kadını (metin içinde 3 sayfa tıpkıbasımla birlikte), s. 737-747 javascript:;

A. Süheyl ÜNVER Bir Vakıa ve Neticesi, s. 747-754 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOFU1dmw1anc5d2M/edit233 Belleten

Cilt XXI

Sayı 81

Ocak 1957

Belleten
Cilt XXI Sayı 81 Ocak 1957
288 sayfa1-172. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK A New Species of Epimachairodus From Küçük Yozgat, s. 1-60 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdlV0bzhpZjF0bm8/edit

Nimet ÖZGÜÇ Kültepe Kazılarında Bulunan Mermer İdol ve Heykelcikler (53 resimle birlikte), s. 61-70 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfb0psbEUwd1ZMRzg/view

Nimet ÖZGÜÇ Marble Idol's and Statuettes from the Excavations at Kültepe (with 53 figures), s. 71-80 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfb0psbEUwd1ZMRzg/view

Bahaeddin ÖĞEL Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar, s. 81-137 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfeTJTN0tBOWVJV28/view

Tahsin ÖZGÜÇ, Mahmut AKOK Alayhan, Öresunhan ve Hızırilyas Köşkü -İki Selçuklu Kervansarayı ve Bir Köşkü- (23 resim ve 3 planla birlikte), s. 139-148 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfS1Y5eFZOTXZUQzQ/view

Şerif BAŞTAV Grekçe Anonim Osmanlı Tarihinin Kaynakları (1374-1421), s. 149-160 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfclo3azEwQmNTT0E/view

Şerif BAŞTAV Les Sources D'une Historie de L'Empire Ottoman Redigee Par un Auteur Anonyme Grec (1374-1421), s. 161-172 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfclo3azEwQmNTT0E/view234 Belleten

Cilt XXI

Sayı 82

Nisan 1957

Belleten
Cilt XXI Sayı 82 Nisan 1957
288 sayfa201-300. sayfalar


Tahsin ÖZGÜÇ, Mahmut AKOK Horotepe Eserleri, s. 201-219 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUW9tbnFxN1hncVU/edit

Hikmet İLAYDIN, Adnan Sadık ERZİ XVI. Asra Âid Bir Münşeât Mecmuası, s. 221-252 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQjZyRFQ1STdhd2c/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Çelebi Sultan Mehmed'in Kızı Selçuk Hatun Kiminle Evlendi, s. 253-260 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfc1d0MXcwTjlXT1k/edit

Bekir Sıtkı BAYKAL Uzun Hasan'ın Osmanlılara Karşı Katî Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı Akkoyunlu Harbinin Başlaması, s. 261-284 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd091MlRSTnRsbk0/edit

Bekir Sıtkı BAYKAL Die Vorbereitungen Uzun Hasans zum Entscheidungskampf Gegen die Osmanen und der Beginn des Krieges, s. 285-300 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfd091MlRSTnRsbk0/edit235 Belleten

Cilt XXI

Sayı 83

Temmuz 1957

Belleten
Cilt XXI Sayı 83 Temmuz 1957
288 sayfa359-487. sayfalar


U. Bahadır ALKIM Yesemek Taşocağı ve Heykeltraşlık Atelyesi (31 resim, 1 harita ile birlikte), s. 359-376 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRzVPTFhBOGFza2M/edit

U. Bahadır ALKIM Steinbruch und Skulpturateiler von Yesemek (mit 31 abb.), s. 377-394 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRzVPTFhBOGFza2M/edit

Arif Müfit MANSEL İstanbul Tersanesinde Bulunan bir Lâhit ve Bir İstanbul Lâhitler Grubu HAkkında Araştırmalar (16 resimle birlikte), s. 395-419 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYWpWV0hnY1pmWlU/edit

Arif Müfit MANSEL Untersuchungen über einen Sarkohag aus dem Arsenal non Istanbul und über eine Istanbuler Sarkophaggruppe (Auszug) (mit 16 abb.), s. 421-427 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYWpWV0hnY1pmWlU/edit

Faruk SÜMER Âzerbaycan'ın Türkleşmesi Tarihine Umumi bir Bakış, s. 429-447 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUy1CMlh5WE94Q2s/edit

M. Tayyib GÖKBİLGİN Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa'nın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı (40 tıpkı basımla birlikte), s. 449-482 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWnZQemR1ZXVhNms/edit

Faik Reşit UNAT Atatürk'ün Toplamak İstediği 'Meclis-i Müessisan', s. 483-487 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaGZ6ZTJRbVU2M3c/view236 Belleten

Cilt XXI

Sayı 84

Ekim 1957

Belleten
Cilt XXI Sayı 84 Ekim 1957
288 sayfa521-584. sayfalar


Hamit Zübeyr KOŞAY Dil Mukayeselerine Göre Basklar'la Türkler'in Temasları, Göç Yolları ve Zamanı Hakkında (1 harita ile birlikte), s. 521-560 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSWZ5d1FaMWtRMVU/edit

Hikmet BAYUR 1918 Bırakışmasında Az Önce Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaver Naci Bey Yolu İle Padişah'a Bir Başvurması (1 tıpkı basımla birlikte)561-564 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfRmpVVk9pREc3N2M/edit

Tevfik BIYIKLIOĞLU Mondros Mütarekenamesinde Elviyei Selâse İle İlgili Yeni Vesikalar, s. 569-580 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfN0JCb1k2eDVYaEk/edit

Tevfik BIYIKLIOĞLU Zwei Englische und Zwei Turkische Bisher Unveröffentlichte Urkunden zum Waffenstillstand von Mudros, s. 581-584 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfN0JCb1k2eDVYaEk/edit237 Belleten

Cilt XXII

Sayı 85

Ocak 1958

Belleten
Cilt XXII Sayı 85 Ocak 1958
288 sayfa1-135. sayfalar


Afet İNAN Atatürk'ten Dinlediklerim, s. 1-6 https://drive.google.com/file/d/1yFTkynjN1kJMV4NLGaDn47B702Wy3MsC/view

Nimet ÖZGÜÇ Kaniş Karumunda IB Tabakasının Mühürleri (10 resimle birlikte), s. 7-11 https://drive.google.com/file/d/1d8oVXiBlU2LMPvaZl8OmyPO-aaXTshr7/view

Nimet ÖZGÜÇ Die Siegel der Schicht IB im Karum-Kaniş von Kültepe (mit 10 abb.), s. 13-19 https://drive.google.com/file/d/1kRIZAuD7cn2WmQ1SzYe4jdufvz6sIeJj/view

G. E. BEAN Inscriptions in the Antalya Museum, s. 21-91 https://drive.google.com/file/d/173VcVv_E8xDwz5yfIjrx58SIK86P1MQJ/view

Afif ERZEN Roma İmparatorluğunun Dağılmasında Eyaletlerin Oynadığı Rol, s. 93-100 https://drive.google.com/file/d/1kNAGIi9atzZESlKLSoMH_cNsB0Lf5iC7/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Değerli Türk Alimi ve Güzel San'atlar Üstadı Abdülbâki Ârif Efendi (1 resimle birlikte), s. 101-115 https://drive.google.com/open?id=1ZFRg6cPrOixA_7CNOZyDwz4IaFcK7zfe

Arif Müfit MANSEL Aziz Ogan (1 resimle birlikte), s. 116-135 https://drive.google.com/file/d/1OPdvnbjVTqRzuTugMzjAyn23X6Pqn9Zy/view238 Belleten

Cilt XXII

Sayı 86

Nisan 1958

Belleten
Cilt XXII Sayı 86 Nisan 1958
288 sayfa147-259. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Hatay Vilâyetinde Prehistorya Araştırmaları, s. 147-169 https://drive.google.com/file/d/1wljJo6Nd_PkKhFObASIyi-bw216jwRzZ/view

Muzaffer ŞENYÜREK Hatay Vilayetinin Paleolitik Kültürleri, s. 171-190 https://drive.google.com/file/d/1psK4hG2t0xYX3bNCrtPCMoaDVh7eE7tZ/view

Muzaffer ŞENYÜREK The Palaeolithic Cultures of The Hatay Province, s. 191-210 https://drive.google.com/file/d/1VIXBQc-Etih-uVxT_oq63_QjYct4mYNC/view

Arif Müfit MANSEL 1946-1955 Yıllarında Pamphylia'da Yapılan Kazılar ve Araştırmalar, s. 211-240 https://drive.google.com/file/d/1cvfvPU1Owlg0dxY3qDIduDRGdSKr8wmX/view

Z. TAŞLIKLIOĞLU Byzantion Nekropol'üne Ait İki Mezar Stelleri, s. 241-249 https://drive.google.com/file/d/1SyO8QXQuj936x2NkVnTwj_MMLdD8vRK8/view

Tahsin ÖZGÜÇ, Mahmut AKOK Üç Selçuklu Âbidesi Dolay Han, Kesik Köprü Kervansarayı ve Han Camii, s. 251-259 https://drive.google.com/file/d/1Feo5m3gFt0XBgbSbsFMbDF7tkRzG-PRh/view239 Belleten

Cilt XXII

Sayı 87

Temmuz 1958

Belleten
Cilt XXII Sayı 87 Temmuz 1958
288 sayfa311-441. sayfalar


James MELLAART Second Millenium Pottery from the Konya Plain and Neighbourhood (with 9 plates and 1 map), s. 311-345 https://drive.google.com/file/d/1LGsTPESzeFGFysvKBMYVd6mc0XyMskgn/view

Aziz ALBEK Ayasofya Harabesi Hakkında Kısa Rapor (53 resimle birlikte), s. 347-349 https://drive.google.com/file/d/1ehXX3SChWrEpCMSRHJcqH6IVH1ANIa8e/view

Aziz ALBEK Raport sur les ruines d'Ayasofya (avec 53 fig.), s. 350-352 https://drive.google.com/file/d/1ehXX3SChWrEpCMSRHJcqH6IVH1ANIa8e/view

Aydın SAYILI İslam and the reise of the seventeenth Century Science, s. 353-368 https://drive.google.com/file/d/1a8gFWpFmPwTTrHmoz-6eorV5-GaVBsUQ/view

Tayyip GÖKBİLGİN Korvin Mathias (Matyas) ın Bayezit II ye Mektupları Tercümeleri ve 1503 (909) Osmanlı-Macar Muahedesinin Türkçe Metni (11 fotokopi ile birlikte), s. 369-381 https://drive.google.com/file/d/1t7688VNz7JV21wzsX8VZDo0w3T6rd4Fl/view

Tayyip GÖKBİLGİN La traduction des Letters de Korvin Mathias a Bayezid II et le texte turc du traite Hungaro-Ottoman de 1503 (909) (avec 11 photokopies), s. 382-390 https://drive.google.com/file/d/1t7688VNz7JV21wzsX8VZDo0w3T6rd4Fl/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI XVI. Asır Ortalarında Yaşamış Olan İki Büyük Şahsiyet: Celâlzâde Mustafa ve Salih Çelebiler (6 fotokopi ile birlikte), s. 391-441 https://drive.google.com/file/d/1Fi5097MfluFbcY6YAOS7EpeC8mfhzYxy/view240 Belleten

Cilt XXII

Sayı 88

Ekim 1958

Belleten
Cilt XXII Sayı 88 Ekim 1958
288 sayfa465-605. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Antalya Vilayetinde Öküzini'nde Bulunan Bir İnsan İskeletinin Tetkiki (10 resimle birlikte), s. 465-490 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUVI2YUNsbWdYNm8/view

Muzaffer ŞENYÜREK A Study of a Human Skeleton Found in Öküzini in the Province of Antalya (with 10 figures), s. 491-516 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUVI2YUNsbWdYNm8/view

Burhan TEZCAN Aksaray Çevresinde Derlenen Eserler (1 harita ve 33 resimle birlikte), s. 517-526 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUkJ6T2ZYM25LUVU/view

Aydın SAYILI Sâbit İbn Kurra'nın Pitagor Teoremini Tamimi, s. 527-549 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfQ2FWVk1vR2tCQW8/view

Şerafettin TURAN Lala Mustafa Paşa Hakkında Notlar ve Vesikalar, s. 551-593 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNTBnR3kydENKSm8/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Sultan III. Mustafa'nın Hüzün Verici Bir Borç Senedi (1 fotokopi ile birlikte), s. 595-597 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSmg5Q2x0eTFHaGs/view

Hikmet BAYUR Kur'an Dili Üzerine Bir İnceleme, s. 599-605 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYzRPMTctMmpGcms/view241 Belleten

Cilt XXIII

Sayı 89

Ocak 1959

Belleten
Cilt XXIII Sayı 89 Ocak 1959
288 sayfa1-156. sayfalar


Afet İNAN Atatürk'ten Dinlediklerim: I- Atatürk ve Demokrasi, II- İnkılâpçı Atatürk'ün Ekonomi Meseleleri Üzerindeki Düşünceleri (1 fotokopi ile birlikte), s. 1-8 https://drive.google.com/file/d/1jsqPq8ZhbkcC970H_JOzPsWnSBvY-B-Y/view

Muzaffer ŞENYÜREK Tıklı Mağaranın Paleolitik Endüstrisine Dair bir Not (6 resim ve 14 levha ile birlikte), s. 9-26 https://drive.google.com/file/d/1fkNdkGgpsqYQzCZwAEEDL1fGSZTDs5hz/view

Muzaffer ŞENYÜREK A note on the Paleolithic Industry of the Plugged cave (with 6 figures and 14 plates), s. 27-58 https://drive.google.com/file/d/1vZNRvdu1XyvCnBrO6FdGVVo1CeIsvmPu/view

U. Bahadır ALKIM Güney-Batı Antitoros Bölgesinde Eski Bir Yol Şebekesi (3 harita ile birlikte), s. 59-73 https://drive.google.com/file/d/1wYjCVup1liQ_UERD3Utb7oRzHKrepPM9/view

U. Bahadır ALKIM An Ancient Road-System in the South-Western Antitaurus, s. 74-77 https://drive.google.com/open?id=1l4xDyIlwiirxDCwRIRbT4aepBK0qoAhC

Semavi EYİCE İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı: Bryas Sarayı (18 resim ve plân ile birlikte), s. 79-99 https://drive.google.com/file/d/1xQFOd-TU-gvlb9G5YC7wGqKN7_weWXmv/view

Semavi EYİCE Un Palais Byzantine Construit d'Apres Les Plans des Palais Abbasides: Le Palais de Bryas, s. 101-111 https://drive.google.com/file/d/16MPtcNsVMR_vPwGTbLb_kZyH7a8QN3Wz/view

M. Zeki ORAL Eşrefoğlu Camiine Ait Bir Kandil (4 resimle birlikte), s. 113-118 https://drive.google.com/file/d/1f0M1hCE30QiN22KUgBjqFz1nuNSppbIm/view

Roderic H. DAVISON The Question of Fuad Paşa's 'Political Testament', s. 119-136 https://drive.google.com/file/d/1r0Abo0tU3yx0Heu3fqfUZ6WQvRAQhmqe/view

Fahrettin ALTAY İzmir Faciasının Muhakemesi - Yunanlıların 1919 da İzmir'i İşgallerinde Orada Kolordu Kumandanı Bulunan Ali Nadir Paşa'nın Muhakeme Fezlekesinden Hulâsa ve Mütalâa, s. 137-156 https://drive.google.com/file/d/14FT6EqmCO-HeW55tpYXoD2bxY1Tv__R7/view242 Belleten

Cilt XXIII

Sayı 90

Nisan 1959

Belleten
Cilt XXIII Sayı 90 Nisan 1959
288 sayfa177-332. sayfalar


Enver BOSTANCI The Astragalus and Calcaneus of the Roman People of Gordion in Anatolia (with 7 plates), s. 177-201 https://drive.google.com/file/d/1A8foN705i_6VTLEq1JhhNGQ4AuXS-ZYg/view

Nezih FIRATLI Ankara Frig Nekropolüne Ait Bir Buluntu (5 resimle birlikte), s. 203-211 https://drive.google.com/file/d/1t5YEtM03Rf0fVe7jzhBG2ga3VMmRPie0/view

M. Zeki ORAL Karaman'da Hoca Mahmut Mescidi dar-ül huffazı Vakfiyesi ve Kitâbeleri (2 resimle birlikte), s. 213-227 https://drive.google.com/file/d/11XbVNiJyMZd0s_92epbPJyxj7iQ3cXHU/view

Michel SOKOLNICKI La Sultane Ruthene (avec 2 fig.), s. 229-239 https://drive.google.com/file/d/1D-hMxra7dSpTxYsP6LXtJ2JR5F9At_mj/view

Bekir Sıtkı BAYKAL Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Babıali, s. 241-266 https://drive.google.com/file/d/1kkgxzTXnEzynr75n3ikda96MLL5kTabC/view

Hikmet BAYUR II. Meşrutiyet Devri Üzerinde Bazı Düşünceler, s. 267-285 https://drive.google.com/file/d/1v-3b0K_JkEOLfkCYIae7FIHkPrLBZrAf/view

A. Süheyl ÜNVER Tıp Fakültesinin Meşrutiyet Yılları Tarihine Dair, s. 287-306 https://drive.google.com/file/d/1ppCnLjgLsi-VenrNJTCDWiiyVguqExCR/view

Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU II. Meşrutiyet ve Atıf Bey (6 resimle birlikte), s. 307-332 https://drive.google.com/file/d/13CyeMGf8ZHiB7UwGeiN8_IN--nzQnut2/view243 Belleten

Cilt XXIII

Sayı 91

Temmuz 1959

Belleten
Cilt XXIII Sayı 91 Temmuz 1959
288 sayfa349-523. sayfalar


Kemal TURFAN, Hamit Zübeyr KOŞAY Erzurum-Karaz Kazısı Raporu (93 resim ve 6 plânla birlikte), s. 349-413 https://drive.google.com/file/d/1rNXPMDX47nJ0aMPU4r-Rs6YOn7CqPq48/view

Ahmed ATEŞ Anadolu'nun Unutulmuş Büyük Bir Şairi: Sayf Al-Din Muhammed Al-Fargani (4 fotokopi ile birlikte), s. 415-456 https://drive.google.com/file/d/1UqrUqjvA2QEk39O4f54wqwg5xL-BQEau/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Çandarlı (Cenderli) Kara Halil Hayreddin Paşa, s. 457-477 https://drive.google.com/file/d/1512MI-588_9-VLMplOI_B4Xk0XHReszl/view

Fevziye A. TANSEL Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin, Hususi Mektuplarına Göre, Namık Kemal'in Mücadele ve İkazları, s. 479-511 https://drive.google.com/file/d/1T4xcYSNgTWtpOsp_4hMKJbb-Hp91LcxY/view

Konferanslar javascript:;

A. A. KAMPMAN XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda Hollandalılar, s. 513-523 https://drive.google.com/file/d/1bazfhboMRYtweUFhr_gJg8Wkr2OlzEnx/view244 Belleten

Cilt XXIII

Sayı 92

Ekim 1959

Belleten
Cilt XXIII Sayı 92 Ekim 1959
288 sayfa541-660. sayfalar


Hamit KOŞAY Bask Dili İle Türkçe Arasındaki Münasebetlere Dair Yeni Deliller, s. 541-543 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit

Z. TAŞLIKLIOĞLU Rhegion (Küçükçekmece) Kitâbeleri (6 resimle birlikte), s. 545-574 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit

Halil İNALCIK Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu (20 fotokopi ile birlikte), s. 575-610 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Şah İsmail'in Zevcesi Taclı Hanımın Mücevharatı (3 fotokopi ile birlikte), s. 611-619 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit

A. A. KAMPMAN Yakındoğuda Haçlılar Devrine Ait Kaleler, s. 621-626 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit

Uluğ İĞDEMİR Ruşen Eşref Ünaydın 1892 - 1959, s. 627-636 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit

Bibliyografya, s. 637-660 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfWE8zS21sUFFER00/edit245 Belleten

Cilt XXIV

Sayı 93

Ocak 1960

Belleten
Cilt XXIV Sayı 93 Ocak 1960
288 sayfa1-208. sayfalar


U. Bahadır ALKIM 1958 Yılı Yesemek Çalışmaları (21 resimle birlikte), s. 1-23 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

İbrahim ARTUK Abbasiler Devrinde Sikke (6 resimle birlikte), s. 25-43 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

Halil İNALCIK Bursa I - XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar (6 fotokopi ile birlikte), s. 45-102 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI İran Şahına İltica Etmiş Olan Şehzade Bayezit'in Teslimi İçin Sultan Süleyman ve Oğlu Selim Tarafından Şah'a Gönderilen Altınlar ve Kıymetli Hediyeler (2 fotokopi ile birlikte), s. 103-110 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

Michel SOKOLNICKI Mort de Mickiewicz en Turquie le 26 Novembre 1855 (2 resimle birlikte), s. 111-128 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

Hikmet BAYUR Mustafa Kemal'in Üç Mektubu (6 fotokopi ile birlikte), s. 129-137 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

A. A. SEMENOV (Çev. Abdülkadir İnan) "Gûr-i Emîr" Türbesinde Timur'un ve Ahfadının Mezar Kitabeleri, s. 139-169 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit

Bibliografya, s. 171-208 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfYlRZSnZBSndjRDA/edit246 Belleten

Cilt XXIV

Sayı 94

Nisan 1960

Belleten
Cilt XXIV Sayı 94 Nisan 1960
288 sayfa209-332. sayfalar


Ali SEVİM Sultan Melikşah Devrinde Ahsa ve Bahreyn Karmatilerine Karşı Selçuklu Seferi, s. 209-232 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNi1MYzBLd2cxV1k/edit

M. Zeki ORAL Burdur Kütüphaneleri ve Kitap Vakfiyeleri Vesikaları, s. 233-261 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNi1MYzBLd2cxV1k/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI III. Mehmed'in Oğlu Şehzade Mahmud'un Ölümü (1 resimle birlikte), s. 263-267 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNi1MYzBLd2cxV1k/edit

Fevziye A. TANSEL N. Kemal'in Osmanlı Tarihine Dair, s. 269-290 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNi1MYzBLd2cxV1k/edit

Arif Müfit MANSEL Osman Hamdi Bey (24 resimle birlikte), s. 291-301 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNi1MYzBLd2cxV1k/edit

Bibliyografya, s. 303-332 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNi1MYzBLd2cxV1k/edit247 Belleten

Cilt XXIV

Sayı 95

Temmuz 1960

Belleten
Cilt XXIV Sayı 95 Temmuz 1960
288 sayfa349-527. sayfalar


U. Bahadır ALKIM Sam'al ile Asitawandawa Arasındaki Yol (1 harita ve 3 resimle birlikte), s. 349-401 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjBhUXFLbS1xWjA/edit

Arif Müfit MANSEL Side'deki Mezar Anıtı (42 resimle birlikte), s. 403-440 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjBhUXFLbS1xWjA/edit

Zeki Velidi TOGAN Tahran Kütüphanelerinde Hindistandan Gelen Eserlerde Çağatay Dil ve Temürlü San'at Abideleri, s. 441-445 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjBhUXFLbS1xWjA/edit

A. Süheyl ÜNVER İlimler Tarihimizde Aydınoğlu İsa Beyle Şahsına Ait Mecmuanın Ehemmiyeti Hakkında, s. 447-455 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjBhUXFLbS1xWjA/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Cem Sultan'a Dair Beş Orjinal Vesika (8 fotokopi ile birlikte), s. 457-484 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjBhUXFLbS1xWjA/edit

Bibliyografya, s. 485-527 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNjBhUXFLbS1xWjA/edit248 Belleten

Cilt XXIV

Sayı 96

Ekim 1960

Belleten
Cilt XXIV Sayı 96 Ekim 1960
288 sayfa539-691. sayfalar


Abdulkadir İNAN Nayman Boyu'nun Soyu Meselesi, s. 539-545 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

Nandor PARADI, Geza FEHER XVI-XVII. yüzyıllarda Macaristan'daki Türk Zanaati (Çev.: KOŞAY, H.Z.), s. 547-566 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

Faruk SÜMER Anadolu'ya Yalnız Göçebe Türkler'mi Geldi?, s. 567-594 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Şehzade Selim'in Babası Muhalefet Ederek Muharebe Ettiği Esnada Amasya Valisi Şehzâde Ahmed'in Vezir'i Âzama Mektubu, s. 595-596 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Babasından Sonra Saltanatı Elde Etmek İçin Kardeşi Selim'le Çatışan Şehzâde Bayezit'in Amasya'da Babası Kanunî Sultan Süleyman'a Göndermiş Olduğu Arizâ, s. 597-600 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

Bekir Sıtkı BAYKAL I. Meşrutiyet'e Dair Belgeler, s. 601-636 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

Tevfik BIYIKLIOĞLU Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hukuki Statüsü ve İhtilâlci Karakteri, s. 637-663 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit

Bibliyografya, s. 665-691 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfaEF0RXV4NmNDcEk/edit249 Belleten

Cilt XXV

Sayı 97

Ocak 1961

Belleten
Cilt XXV Sayı 97 Ocak 1961
288 sayfa1-112. sayfalar


Semavi EYİCE İzmir Yakınında Kemal Paşa (Nif) da Laskaris'ler Sarayı (15 resimle birlikte), s. 1-16 https://drive.google.com/file/d/1hwXvC4y_BuXgDozXRhLlSu3h9Wzd-stW/view

A. Süheyl ÜNVER İbni Sina'nın Yaşadığı Senelere Ait Resimli Bir Eser (6 resimle birlikte), s. 17-20 https://drive.google.com/file/d/1IDBu3kynetKZdMiLq70Z2greQ6fJBqCw/view

A. Süheyl ÜNVER An illustrated work Belonging to the time of İbni Sina (with 6 fig.), s. 21-28 https://drive.google.com/file/d/1IDBu3kynetKZdMiLq70Z2greQ6fJBqCw/view

Ahmed ATEŞ Cami' Al-Tavarih Tenkidi Münasebeti İle, s. 29-61 https://drive.google.com/file/d/1aplFk4Ir8xz3RlWp-J-O4BiAZfSwwsUA/view

Ali SEVİM Cimri Olayı Hakkında bir Kaç Not, s. 63-74 https://drive.google.com/file/d/1mwbLH6fO-ZfqaQ38_-4SKt2ZQmXSguF0/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Fatih Sultan Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir İshak Paşa'nın II. Beyazid'i Saltanata dâveti arizası, s. 75-77 https://drive.google.com/file/d/1Iqjb03DvA0va88LDbgoHq7MMIDwIaxSk/view

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Üçüncü Mustafa'nın Kızı Şah Sultan'a Borç Senedi, s. 79 https://drive.google.com/file/d/1RSzoGFlBqfl2xCHDF_SzahIZWJo-E99c/view

Tevfik BIYIKLIOĞLU I.Dünya Harbinde (1914-1918) ve Mondros Mütarekesi Sıralarında (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922) Boğazlar Problemi, s. 81-93 https://drive.google.com/file/d/1lK9woczAM5Ckybsy-dQtodsgrNGlruaT/view

Yuluğ Tekin KURAT II. Dünya Savaşında Türk-Alman Ticaretindeki İktisadi Siyaset, s. 95-103 https://drive.google.com/file/d/1ef7UECRrokBXSItx7NkAqsAcgBffhxrS/view

Y. T. KURAT A survey of economic policy in the Turco-German trade during World War II, s. 105-112 https://drive.google.com/file/d/1UFojOD2xtWThIqs2Z1Qas_oMiiwY1yzk/view250 Belleten

Cilt XXV

Sayı 98

Nisan 1961

Belleten
Cilt XXV Sayı 98 Nisan 1961
288 sayfa149-315. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK Altındere'nin Üst Aşöleen Endüstrisi (27 resimle birlikte), s. 149-161 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Muzaffer ŞENYÜREK The Upper Acheulean Industry of Altındere (with 27 figures), s. 163-198 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Yusuf BOYSAL Aznavur'da Definecilerin Meydana Çıkardığı Urartu Eserleri (2 plân ve 3 resimle birlikte), s. 199-212 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Sevim TEKELİ Takiyüddin'in Sidret ül-Müntehâ'sında Aletler Bahsi (17 şekille birlikte), s. 213-238 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Ahmed ATEŞ Hakani'nin Mektupları Dergisi , s. 239-247 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Sultan II. Mahmud'un Mısır Valisi Mahmet Ali Paşaya Göndermiş Olduğu Beyaz Üzerine hatt-ı Hümayunu (1 fotokopi ile birlikte), s. 249-252 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Altıntepe Kazıları (24 resimle birlikte), s. 253-267 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Tahsin ÖZGÜÇ Excavations at Altıntepe (with 24 figures), s. 269-290 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Faik Reşit UNAT Hasan-Âli Yücel (1 resimle birlikte), s. 291-306 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Muzaffer ŞENYÜREK, Enver BOSTANCI Nükleüs Olarak Kullanılan Bir El Baltası, s. 307-311 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit

Bibliyografya, s. 313-315 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZHNFSHhFZUlKelU/edit251 Belleten

Cilt XXV

Sayı 99

Temmuz 1961

Belleten
Cilt XXV Sayı 99 Temmuz 1961
288 sayfa339-469. sayfalar


Muzaffer ŞENYÜREK The Molar of an Archidiskodon from Akdoğan (with 5 figures), s. 339-354 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNXBDbXNEbzlGdWM/edit

Zeki ORAL Konya'da Sırçalı Medrese (23 resim ve 6 plânla birlikte), s. 355-396 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfb3dvUWV0ejRFcWc/edit

Aydın SAYILI III. Murad'ın İstanbul Rasathanesindeki Mücessem Yer Küresi ve Avrupa ile Kültürel Temaslar (13 resimle birlikte), s. 397-446 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbmVlR2loWEtURnc/edit

Ananiasz ZAJACZKOWSKI L'Orientalisme et les Edtudes de Philologie Turque en Pologne, s. 447-453 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfLXp1V3BDSmh6V1k/edit

J.C. HUREWITZ The European of Ottoman Diplomacy: The Conversion from Unilateralism to Reciprocity in the Nineteenth Century, s. 455-469 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfb0M5RzhZWGRLRkE/edit252 Belleten

Cilt XXV

Sayı 100

Ekim 1961

Belleten
Cilt XXV Sayı 100 Ekim 1961
288 sayfa535-633. sayfalar


Uluğ İĞDEMİR Belleten Yirmibeş Yaşında, s. 535-537 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNzNtaElZWU9zSnM/edit

Uluğ İĞDEMİR Belleten a Vingt Cing Ans, s. 539-541 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNzNtaElZWU9zSnM/edit

Sabahat ATLAN Küçük Asya Şehir Sikkeleri Üzerinde Büyük İskender Tasvirleri, s. 543-570 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfdjFqTmxpQ1N1SU0/edit

Ali SEVİM Temürtaş'ın Halep Hâkimiyeti, s. 571-581 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa2tka3hWcGpNNEE/edit

Ali SEVİM Temürtaş als Herrscher von Halep, s. 583-594 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfa2tka3hWcGpNNEE/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI Otranto'nun Zaptından Sonra Napoli Kıralı ile Dostluk Görüşmeleri (4 fotokopi ile birlikte), s. 595-608 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMjdYRmw4Wl9mWWc/edit

Çeviri javascript:;

V. M. JIRMUNSKIY (Çev. İsmail Kaynak) 'Kitab-ı Korkud' ve Oğuz Destanı Geleneği, s. 609-629 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOWNBSjQxWENaUk0/view

Nekroloji javascript:;

Şevket Aziz KANSU Henri Breuil (1877-1961), s. 631-632 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfay12eGtnNlVBd0U/view

Muzaffer Şenyürek, s. 633 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfay12eGtnNlVBd0U/view253 Belleten

Cilt XXVI

Sayı 101

Ocak 1962

Belleten
Cilt XXVI Sayı 101 Ocak 1962
288 sayfa1-162. sayfalar


Muazzez İlmiye ÇIĞ, Hatice KIZILYAY Eski Babil Devrine Ait Yeni Tarihleri İhtiva Eden Veya Formülleri Eski Tarihlere Varyant Teşkil Eden Beş Tablet (Almanca Tercümesi ve 5 levha ile birlikte), s. 1-44 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfOWMwbVkzZDh0M3c/edit

Arif Müfit MANSEL Side Tiyatrosu (43 resimle birlikte), s. 45-78 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUk9LVEFOX2xKWlU/edit

Muhaddere N. ÖZERDİM Çin Dininin Menşei Meselesi ve Dini İnançlar, s. 79-119 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfZ0g4X3BGSTA1anM/edit

Ali SEVİM Artuklular'ın Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri, s. 121-146 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMHBPRDhUZndQYzg/edit

M. Zeki ORAL Yeni Bulunan Kitabeler (1 resimle birlikte), s. 147-150 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNlNaR1k1LUxjcW8/edit

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI El fevaid-ül muadde li Nizam-i Hükûmet-i Bender-i Cidde, s. 151-162 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMXhuZ0dOdHBDZWs/edit254 Belleten

Cilt XXVI

Sayı 102

Nisan 1962

Belleten
Cilt XXVI Sayı 102 Nisan 1962
288 sayfa231-361. sayfalar


Sayın Cumhurbaşkanı Org. Cemal Gürsel'in TTK'yı Ziyareleri (2 resimle birlikte), s. 231-232 https://drive.google.com/file/d/1DWZitXvU-2TGtQ08CCHuhP2ERJPYYuIN/view

Enver BOSTANCI Belbaşı Kaya Sığınağında Bulunan Üst Paelotik ve Mesolitik Endüstri (14 levha ile birlikte), s. 233-251 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfV1JHVEc1cHo0MW8/edit

Enver BOSTANCI A New Upper Paleolithic and Mesolithic Facies at Belbaşı rock Shelter on the Mediterranean coast of Anatolia (with 14 plates), s. 252-292 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSlV5MXh0MktEUHM/edit

M. Tayyib GÖKBİLGİN XVI. Yüzyıl Başlarında Trabzon Livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi, s. 293-337 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSldDRWRPR1RuNmc/edit

Faik Reşit UNAT Atatürk'ün II. Meşrutiyet İnkılâbının Hazırlanmasındaki Rolüne Ait Bir