TARİH DERGİLERİ
Toplam 136 adet dergi
1 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası 1 Nisan 1326 (14 Nisan 1910) / Mayıs 1931 77 + 24 sayı
2 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası 31 Mart 1334 (31 Mart 1918) - 30 Eylül 1336 (30 Eylül 1920) / + 31 Ağustos 1338 (31 Ağustos 1922) - 5 Kanunusani 1339 (5 Ocak 1923) 31 + 5 sayı
3 Türkiyat Mecmuası Ağustos 1925 / Devam
4 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası 1931 / 1939 2 sayı
5 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi Temmuz 1933 / 1949 5 sayı
6 Türk Tıb Tarihi Arkivi Mart 1935 / 1943 22 sayı
7 Belleten 1 İkincikânun 1937 / Devam
8 Tarih Semineri Dergisi 1937 / 1938 3 sayı
9 Vakıflar Dergisi 1938 / Devam
10 Tarih Vesikaları Haziran 1941 / Mart 1961 18 sayı
11 Türk Hukuk Tarihi Dergisi 1941 - 1942 / Tek sayı 1 sayı
12 Tarihten Sesler 15 Birincikânun 1943 / Mayıs 1945 25 sayı
13 Tarih Dergisi Eylül 1949 / Devam
14 Resimli Tarih Mecmuası Ocak 1950 / Aralık 1956 84 sayı
15 Tarih Dünyası - 1950 15 Nisan 1950 / 26 Şubat 1953 38 sayı + 4 özel sayı
16 Tarih Orduya Sesleniyor Nisan-Mayıs 1950 / Haziran-Temmuz 1950 2 sayı
17 Tarih Sesleniyor 17 Haziran 1950 / 24 Haziran 1950 2 sayı
18 Coğrafya Dünyası 15 Kasım 1950 / 15 Mart 1951 4 sayı
19 Tarih Hazinesi 15 Kasım 1950 / Nisan 1953 17 sayı
20 Tarih Aynası Ağustos 1951 / Aralık 1951 2 sayı
21 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eylül 1952 / Devam
22 İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi 1953 / 1995 9 sayı
23 Tarihte Güzel Kadınlar 1953 / 1953 12 sayı
24 Fatih ve İstanbul 29 Mayıs 1953 / 29 Mayıs 1954 12 sayı
25 Yeni Tarih Dünyası 17 Eylül 1953 / 1 Ağustos 1954 22 sayı + 6 özel sayı
26 İstanbul Enstitüsü Dergisi / Mecmuası 1955 / 1959 5 sayı
27 Din Tarihi Dünyası 1 Şubat 1955 / ? 8 sayı
28 Dün ve Bugün 4 Kasım 1955 / 5 Aralık 1956 48 sayı
29 Tarihin Sesi - 1956 7 Şubat 1956 / Tek sayı 1 sayı
30 Kara - Amid Eylül 1956 / 15 Mayıs 1982 15 sayı
31 Yıllık Araştırmalar Dergisi 1956 / 1981 3 sayı
32 Tarih Araştırmaları 1957 / Tek sayı 1 sayı
33 Yeni Tarih Dergisi Ocak 1957 / Eylül 1960 45 sayı
34 Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi Mart 1957 / Ocak 1962 27 sayı
35 Tarih Coğrafya Dünyası - 1959 15 Nisan 1959 / 15 Aralık 1959 12 sayı
36 Tarih Coğrafya Dünyası - 1961 19 Mayıs 1961 / 30 Mayıs 1961 3 sayı
37 Yakın Tarihimiz 1 Mart 1962 / 21 Şubat 1963 52 sayı
38 Tarihin Sesi - 1962 24 Nisan 1962 / 3 Mayıs 1962 2 sayı
39 Tarihte Bugün 8 Haziran 1962 / ?
40 Tarih Araştırmaları Dergisi 1963 / Devam
41 Belgeler 1 Ocak 1964 / Devam
42 Tarih Konuşuyor Şubat 1964 / Ocak 1969 60 sayı
43 Tarih Dünyası - 1964 1 Aralık 1964 / 15 Haziran 1965 7 sayı
44 Hayat Tarih Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası Şubat 1965 / Aralık 1982 216 sayı
45 Tarihçi - 1965 Nisan 1965 / ? 2 sayı
46 Tarih Sohbetleri Nisan 1966 / Ağustos 1968 9 sayı
47 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 1. Seri Ekim 1967 / Eylül 1974 84 sayı
48 Sohbetler - 1968 Aralık 1968 / Mart 1970 16 sayı
49 Selçuklu Araştırmaları Dergisi 1969 / Devam
50 20. Yüzyıl Tarihi 12 Kasım 1969 / 21 Ekim 1970 50 sayı
51 Tarih Enstitüsü Dergisi Ekim 1970 / 1998 16 sayı
52 Sohbetler - 1971 Nisan 1971 / Ocak 1972 8 sayı
53 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 1972 / Devam
54 Türk Büyükleri 1974 /
55 Askerî Tarih Dergisi / Askeri Tarih Bülteni Mart 1976 / Ağustos 2002 53 sayı
56 Koleksiyon 6. 7. 1976 / 25 Ocak 1980 61 sayı
57 Osmanlı Tarih Arşivi Ocak 1977 / Tek sayı 1 sayı
58 Yıllarboyu / Yıllarboyu Tarih Nisan 1978 / Mart 1985 84 sayı
59 Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Temmuz 1978 / Temmuz 1997 7 sayı
60 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies 1980 / Devam
61 Tarih Dünyası - 1980 1980 / ?
62 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi 1982 / Devam
63 Tarih İncelemeleri Dergisi 1983 / Devam
64 Türklük Araştırmaları Dergisi 1984 / Devam
65 Tarih ve Toplum / Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Ocak 1984 / Bahar 2014 257 sayı
66 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 2. Seri Mart 1985 / Aralık 1991 82 sayı
67 Selçuk Dergisi Kasım 1985 / Ocak 1989 5 sayı
68 Tıp Tarihi Araştırmaları 1986 / Devam
69 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 15 Ocak 1987 / Devam
70 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Ekim 1987 / Tek sayı 1 sayı
71 Sanat Tarihi Araştırmaları Kasım 1987 / 2002 16 sayı
72 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) Haziran 1990 / Devam
73 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1991 / Devam
74 Bilim Felsefe Tarih Mayıs 1991 / Tek sayı 1 sayı
75 Ata Dergisi 1991 / 1997 7 sayı
76 Bilim ve Felsefe Metinleri Nisan 1992 / Nisan 2007 6 sayı
77 Tarih Çevresi Mayıs 1991 / Kasım - Aralık 2001
78 Toplumsal Tarih 1 Ocak 1994 / Devam
79 Tarih ve Medeniyet Mart 1994 / Temmuz 1999 64 sayı
80 Bilim Tarihi Kasım 1991 / Nisan 1994 30 sayı
81 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1995 / Devam
82 Osmanlı Bilimi Araştırmaları 1995 / Devam
83 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 3. Seri Şubat 1997 / Aralık 2006 119 sayı
84 Albüm Şubat 1998 / Haziran 1998 5 sayı
85 Yerel Tarih Nisan 1998 / Kasım 1999 6 sayı
86 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar 1987 / Devam
87 Tarih ve Düşünce Ekim 1999 / Eylül-Ekim-Kasım 2006 69 sayı
88 Journal of the History of Sufism / Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal d'Histoire du Soufisme 2000 / Tek sayı 2 sayı
89 Tepekule Tarih İlkbahar 2000 / Yaz 2000 2 sayı
90 Popüler Tarih Haziran 2000 / Şubat 2007 78 sayı
91 Felsefe ve Tarih Ekim 2000 / Tek sayı 1 sayı
92 Gölge ? / Tek sayı 1 sayı
93 Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları Ocak-Haziran 2001 / Tek sayı 1 sayı
94 Ermeni Araştırmaları Mart-Nisan-Mayıs 2001 / Devam
95 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 2002 / Devam
96 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2003 / Devam
97 Bursa Araştırmaları Mayıs 2003 / Bahar 2015 44 sayı
98 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi 2003 / Devam
99 naftalin Sonbahar 2003 / Sonbahar 2004 2 sayı
100 Bilgi ve Bellek Kış 2004 / Kış 2011 9 sayı
101 Geçmişten Günümüze Denizli Ocak-Şubat-Mart 2004 / Devam
102 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Bahar 2005 / Devam
103 Bilim Tarihi Araştırmaları Haziran 2005 / Kış 2006 3 sayı
104 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi 2006 / Devam
105 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi Mart/Nisan 2006 / Devam
106 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Bahar 2006 / Devam
107 Uluslararası Suçlar ve Tarih Yaz 2006 / Devam
108 Tarihçi - 2007 2007 / Devam
109 Tarih Bilinci Temmuz 2007 / Devam
110 Kuşadası Yerel Tarih Ocak 2008 / Devam
111 İzmir Tarih ve Toplum Haziran 2008 / Ocak 2010 7 sayı
112 Tarih Okulu Sonbahar 2008 / Devam
113 Yedikıta Eylül 2008 / Devam
114 History Studies 2009 / Devam
115 NTV Tarih Şubat 2009 / Haziran 2013 53 + 1 sayı
116 Tarihin Peşinde Mart 2009 / Devam
117 Atlas Tarih Haziran 2010 / Devam
118 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Temmuz 2011 / Devam
119 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi 2012 / Devam
120 Dört Öge 2012 / Devam
121 Osmanlı Mecmuası 31 Mart 2012 / Ocak 2015 12 sayı
122 Derin Tarih Nisan 2012 / Devam
123 Kürt Tarihi Haziran-Temmuz 2012 / Devam
124 Tarihçi - 2014 20014 / ?
125 #tarih Haziran 2014 / Devam
126 Düşünce ve Tarih Ekim 2014 / Devam
127 Nazariyat Ekim 2014 / Devam
128 Tarih Tarih Nisan 2015 / Devam
129 Cihannüma Temmuz 2015 / Devam
130 Historia 1923 Kış 2016 / Devam
131 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 2016 / Devam
132 Vakanüvis Mart 2016 / Devam
133 Tarih ve Gündem 2016 / Devam
134 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Aralık 2016 / Devam
135 fitarih 2017 / Devam
136 Özgür Tarih Mart 2017 / Devam