Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
Toplam 4126 fasikül içinde 73 adet eksik fasikül
DERGİ ADI CİLT/YIL SAYI YAYIN TARİHİ
1 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası İkinci sene Sayı 1 Mart 1338
2 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası İkinci sene Sayı 2 Mayıs 1338
3 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası İkinci sene Sayı 3 Temmuz 1338
4 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası İkinci sene Sayı 4 Eylül 1338
5 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası İkinci sene Sayı 5 Teşrin-i Sânî 1338
6 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası İkinci sene Sayı 6 Kânun-ı Sânî 1339
7 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Üçüncü Sene Sayı 1 Haziran 1339
8 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Üçüncü Sene Sayı 7 Kânun-ı Evvel 1340
9 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Dördüncü sene Sayı 2 Mayıs- Haziran 1925
10 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Dördüncü sene Sayı 3-4 Temmuz- Teşrin-i Evvel 1341
11 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Dördüncü sene Sayı 5 Teşrin-i Sânî - Kânun-ı Evvel 1925
12 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Dördüncü sene Sayı 6 Şubat - Mayıs 1926
13 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Beşinci sene Sayı 1-2 Haziran - Kânun-ı Evvel 1926
14 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Beşinci sene Sayı 3-4 Kânun-ı Evvel - Mart 1927
15 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Beşinci sene Sayı 4-5 Mart - Nisan 1927
16 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Beşinci sene Sayı 6 Temmuz - Ağustos 1927
17 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Yedinci sene Sayı 1 Mayıs 1929
18 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Yedinci sene Sayı 2 Temmuz 1929
19 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Cilt: VII Sayı: IV Temmuz-Eylül 1930
20 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Cilt: VII Sayı: 5 Şubat - Mart 1931
21 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Cilt: VIII Sayı: 3 Mayıs 1932
22 Tarih ve Edebiyat Mecmuası Sayı 32 31 Ağustos 1338
23 Tarih ve Edebiyat Mecmuası Sayı 33 30 Eylül 1338
24 Tarih ve Edebiyat Mecmuası Sayı 34 30 Teşrinievvel 1338
25 Tarih ve Edebiyat Mecmuası Sayı 35 30 Teşrinisâni 1338
26 Tarih ve Edebiyat Mecmuası Sayı 36 30 Kanunuevvel 1339
27 Türk Tıb Tarihi Arkivi Yıl 2 Sayı 6 1 1 ci teşrin 1937
28 Türk Tıb Tarihi Arkivi Yıl 2 Sayı 7
29 Türk Tıb Tarihi Arkivi Yıl 2 Sayı 8
30 Türk Tıb Tarihi Arkivi Yıl 2 Sayı 9
31 Türk Tıb Tarihi Arkivi Cilt 3. No. 10. 1938
32 Türk Tıb Tarihi Arkivi Cilt 3. No. 11. 1939
33 Türk Tıb Tarihi Arkivi Cilt 4. No. 13. 1939
34 Türk Tıb Tarihi Arkivi Cilt 4. No. 16. 1940
35 Türk Tıb Tarihi Arkivi Cilt: 6. No. 19-20. 1942
36 Tarihten Sesler Cild: 2 Sayı: 16 1 Ağustos 1944
37 Tarihten Sesler Cild: 2 Sayı: 17-18
38 Tarihten Sesler Cild: 2 Sayı: 22-23
39 Tarihten Sesler Cild: 3 Sayı: 24-25 Nisan - Mayıs 1945
40 Resimli Tarih Haftası Cilt: 1 Sayı: 4
41 Tarih Aynası Cild: 1 Sayı: 1 Ağustos 1951
42 Kara - Amid Cilt: 2 Sayı: 6
43 Kara - Amid Cilt: 2 Sayı: 7
44 Kara - Amid Cilt: 4 Sayı: 13
45 Tarihin Sesi - 1962 Yıl: 1 Sayı: 2 3 Mayıs 1962
46 Tarihçi Yıl: 1 Sayı: 1 Nisan 1965
47 Sanat Tarihi Dergisi XV/1 Nisan/April 2006
48 Tarih İncelemeleri Dergisi XV 2000
49 Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt: XXIII Sayı: 1 Temmuz 2008
50 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Nisan 2007 - 244
51 Bilim ve Felsefe Metinleri Sayı 4 Nisan 2005
52 Tarih Çevresi Ocak - Şubat 1999
53 Tarih Çevresi Mart - Nisan 1999
54 Tarih Çevresi Mayıs - Haziran 1999
55 Tarih Çevresi Temmuz - Ağustos 1999
56 Tarih Çevresi Eylül - Ekim 1999
57 Tarih Çevresi Kasım - Aralık 1999
58 Tarih Çevresi Ocak - Şubat 2000
59 Tarih Çevresi Mart - Nisan 2000
60 Tarih Çevresi Mayıs - Haziran 2000
61 Tarih Çevresi Temmuz - Ağustos 2000
62 Tarih Çevresi Eylül - Ekim 2000
63 Tarih Çevresi Kasım - Aralık 2000
64 Tarih Çevresi Mayıs - Haziran 2001
65 Tarih Bilinci Sayı: 2 Ekim - Kasım - Aralık 2007
66 Tarih Bilinci Sayı: 4 Nisan - Mayıs - Haziran 2008
67 Tarih Bilinci Sayı: 5 Temmuz - Ağustos - Eylül 2008
68 Tarih Bilinci Sayı: 7 Ocak - Şubat - Mart 2009
69 Tarih Bilinci Sayı: 8 Nisan - Mayıs - Haziran 2009
70 Tarih Bilinci Sayı: 9 Temmuz - Ağustos - Eylül 2009
71 Tarih Bilinci Sayı: 10 Ekim - Kasım - Aralık 2009
72 Tarih Okulu VI Ocak-Nisan 2010
73 Osmanlı Mecmuası Sayı: 12 Ocak 2015