Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
17 adet dergide 73 fasikül eksik
DERGİ ADI İLK YAYIN SON YAYIN
1 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Mart 1332 İkincikânun 1933
2 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası 31 Mart 1334 (31 Mart 1918) - 30 Eylül 1336 (30 Eylül 1920) + 31 Ağustos 1338 (31 Ağustos 1922) - 5 Kanunusani 1339 (5 Ocak 1923)
3 Türk Tıb Tarihi Arkivi Mart 1935 1943
4 Tarihten Sesler 15 Birincikânun 1943 Mayıs 1945
5 Resimli Tarih Haftası 23/Haziran/1951 ?
6 Tarih Aynası Ağustos 1951 Aralık 1951
7 Kara - Amid Eylül 1956 15 Mayıs 1982
8 Tarihin Sesi - 1962 24 Nisan 1962 3 Mayıs 1962
9 Tarihçi - 1965 Nisan 1965 ?
10 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi 1982 Devam
11 Tarih İncelemeleri Dergisi 1983 Devam
12 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 15 Ocak 1987 Devam
13 Bilim ve Felsefe Metinleri Nisan 1992 Nisan 2007
14 Tarih Çevresi Mayıs 1991 Kasım - Aralık 2001
15 Tarih Bilinci Temmuz 2007 Devam
16 Tarih Okulu Sonbahar 2008 Devam
17 Osmanlı Mecmuası 31 Mart 2012 Ocak 2015